Ile wynoszą koszty leczenia za granicą z EKUZ?

Opublikowano: 2016-10-25 (aktualizacja 2022-07-26, godz. 8:20)

Wyjazd zagraniczny na urlop, choć w złożeniu ma być beztroskim czasem wakacyjnym, w rzeczywistości może obfitować w mniej przyjemne zdarzenia jak choroba czy wypadek. Koszty leczenia za granicą mogą znacząco uszczuplić domowe finanse, jeśli turysta nie zadba o odpowiednie zabezpieczenie. Podstawą jest EKUZ, a niezbędnym uzupełnieniem ubezpieczenie turystyczne. Jakie koszty pokrywa polisa podróżna?

Karta EKUZ – czy wystarczy?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to uprawnienie do skorzystania z niezbędnej, bezpłatnej pomocy lekarskiej za granicą. Działa w 31 krajach UE i EFTA. Co ważne, obowiązuje tylko w placówkach publicznych, wiec przed wyjazdem warto sprawdzić, jak daleko od miejsca noclegu znajduje się państwowy szpital czy przychodnia. Ponadto EKUZ uprawnia do otrzymania opieki na zasadach przysługujących obywatelom danego kraju, a system opieki działa odmiennie w każdym ze wspomnianych 31 krajów. W niektórych pacjenci muszą pokrywać 25% kosztów wizyty u specjalistów lub płacić nawet 20 euro za dzienny pobyt w szpitalu.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Wyrobienie EKUZ przed wyjazdem jest rekomendowane, ale niestety niewystarczające. Nawet w krajach UE i EFTA, nie wspominając o pozostałych częściach świata. Poza UE i EFTA wykupienie ubezpieczenia turystycznego jest jedynym zabezpieczeniem przed pokrywaniem kosztów leczenia.

Karta EKUZ nie obejmuje wielu usług. Należą do nich:

 • Transport medyczny do kraju – w przypadku stanu zdrowia uniemożliwiającego samodzielny powrót do domu, konieczne jest skorzystanie z transportu medycznego. Nie jest on pokrywany przez NFZ, zapewnia go wyłącznie ubezpieczenie turystyczne.
 • Transport karetką – niektóre kraje wymagają od pacjentów pokrycia części kosztów przejazdem karetki. W innych wyłącznie nagłe przypadki transportowane są bezpłatnie i to lekarz decyduje, czy wezwanie karetki było niezbędne.
 • Ratownictwo – w Polsce ratownictwo górskie czy wodne jest bezpłatne, nawet jeśli wynika z brawury turysty lub zignorowania komunikatów ostrzegawczych. Za granicą ratownictwo jest pełnopłatne, bardzo drogie i pokrywane przez poszkodowanego.
 • Ubezpieczenie OC – przydatne podczas wyjazdów, szczególnie zagranicznych. Pokrywa koszty w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych na osobach trzecich.
 • Ubezpieczenie NNW – zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacji uszczerbku na zdrowiu wynikłym w konsekwencji wypadku. Dzięki ubezpieczeniu NNW można pokryć koszty rehabilitacji czy wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Brak NNW w ramach karty EKUZ sprawia, że poszkodowany turysta będzie musiał oczekiwać na termin rehabilitacji lub pokrywać je z własnych środków.

Na stronie NFZ można przeczytać:

„Bez EKUZ zagraniczny świadczeniodawca ma prawo wystawić Ci rachunek za leczenie, według stawek obowiązujących prywatnych pacjentów. Warto więc zadbać o uzyskanie EKUZ przed wyjazdem (…) Jeśli wybierasz się za granicę poza UE, wykup komercyjną polisę ubezpieczeniową, która w razie konieczności pokryje koszty leczenia.”

Pamiętaj! Jeśli tuż przed wyjazdem, nie możesz znaleźć swojej karty EKUZ, możesz wyrobić Certyfikat tymczasowy zastępujący EKUZ. Uprawnia do takich samych świadczeń jak EKUZ.

Zdarzają się przypadki, gdy kraj należący do UE lub EFTA nie honoruje EKUZ. Dzieje się tak najczęściej, gdy:

 • Lekarz nie uznał świadczenia za niezbędne z medycznego punktu widzenia
 • Świadczenie ma charakter planowany
 • Świadczenie nie jest finansowane w państwie pobytu
 • Lekarz lub placówka medyczna nie ma dostatecznej wiedzy dotyczącej karty i zasad jej obowiązywania.

Ile kosztuje leczenie za granicą z kartą EKUZ

Poniższa tabela przedstawia przykładowe koszty leczenia i hospitalizacji dla pacjentów posiadających EKUZ. Warto zauważyć, jak duże różnice są pomiędzy poszczególnymi krajami. Niektóre zapewniają bezpłatne leczenie, inne wymagają dopłaty nawet 30-40 euro do każdej wizyty lekarskiej.

Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Inne
Austria Bezpłatna 12 – 20,10 € (dopłata do podwyższonego standardu, który nie jest refundowany przez NFZ) Częściowo odpłatne Płatny medyczny transport lotniczy na terenie kraju. Pomoc ambulatoryjna bezpłatna w sytuacji zagrożenia życia Płatny Pacjent dopłaca 10% do środków medycznych; Dopłata 5,55 euro za każdy lek refundowany; Leczenie koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele kraju.
Belgia Pacjent pokrywa 20 – 40 %

(podczas wizyty należy zapłacić pełną cenę, a następnie ubiegać się o częściowy zwrot kosztów)

Pierwszy dzień: 42,58 €

Kolejne: 15,39 €

Udział własny 20 – 40 % Płatny (zwrot kosztów tylko, gdy lekarz potwierdzi konieczność oraz gdy miał miejsce wypadek przy pracy) Płatny Przepisanie recepty – 2 €; Leczenie koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele kraju.
Bułgaria 2,90 lwów bułgarskich 5,80 lwów bułgarskich, możliwość dodatkowych opłat 2,90 lwów bułgarskich, podstawowe leczenie, dodatkowe świadczenia pełnopłatne Bezpłatny Płatny Leki nieobjęte refundacją są płatne 100%, a refundowane są płatne częściowo lub darmowe – w zależności od decyzji lekarza, Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Chorwacja 10 kun chorwackich Pacjent pokrywa 20% kosztów, ale nie może zapłacić więcej niż 60,13% podstawy budżetowej (która wynosi 3326 kun) lub 2000 kun 10 kun chorwackich za świadczenia koszyka świadczeń gwarantowanych. Pozostałe są pełnopłatne. Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia i nagłych przypadkach Płatny Za większość leków pacjent płaci samodzielnie; Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Cypr 3-6€ Leczenie bezpłatne Ograniczony zakres świadczeń Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia i nagłych przypadkach Płatny Opłata za leki: 0,5€ za każdy lek na recepcie, ale nie więcej niż 10€ łącznie, Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Czechy Bezpłatna W nagłych przypadkach konieczność opłaty 90 koron czeskich W nagłych przypadkach konieczność opłaty 90 koron czeskich Bezpłatny, jeżeli jest konieczny ze względów medycznych Płatny Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów leków, Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Dania Bezpłatna Bezpłatne Udział własny 60% (pacjent pokrywa pełne koszty samodzielnie, a następnie może ubiegać się o zwrot 40%) Bezpłatny Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Estonia Bezpłatna,
Wizyta domowa 5 €
2,5 € za każdy dzień Pełnopłatna Bezpłatny Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Finlandia 6,10 € (lub 22,10 € poza zwykłymi godzinami przyjęć) 38,10 € za każdy dzień hospitalizacji Płatne (zazwyczaj do 35 €)  16 € Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Francja Pacjent ponosi koszt 23 € (25 € u specjalisty), a następnie może ubiegać się o zwrot 70 % kosztów w lokalnej francuskiej kasie chorych, dodatkowo ryczałt w wysokości 1 € Konieczność pokrycia 20 % kosztów Pacjent ponosi koszt 23 € a następnie może ubiegać się o zwrot 70 % kosztów w lokalnej francuskiej kasie chorych, dodatkowo ryczałt w wysokości 1 € Pacjent ponosi koszty, a następnie może ubiegać się o zwrot 35 %, dodatkowo ryczałt w wysokości 2 € Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Grecja Darmowe jest leczenie w ramach publicznej służby zdrowia (ESY i PEDY). Za świadczenia w prywatnych placówkach, które mają kontrakt z EOPYY, trzeba zapłacić. W placówkach publicznych bezpłatne, w prywatnych 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji, opłata za opiekę lekarza i anestezjologa oraz ewentualne koszty wyższego standardu sali i koszty dodatkowe Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Hiszpania Bezpłatnie w ciągu dnia Bezpłatne leczenie  Pełnopłatne Bezpłatne w sytuacji koniecznej i zleconej przez lekarza Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Holandia Bezpłatna Bezpłatny Bezpłatne w szczególnych przypadkach Częściowo odpłatne Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju; Leki na receptę są w pełni refundowane
Irlandia Bezpłatna Bezpłatny Pełnopłatne Bezpłatny w stanie nagłym Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Islandia 1200 koron islandzkichw godzinach pracy, 3100 koron islandzkich po godzinach pracy Leczenie bezpłatne, jednak jeżeli zaistnieje konieczność leczenia w trybie ambulatoryjnym, pacjent ponosi opłatę w wysokości 5000 koron za konsultację lekarską + 40% kosztów innych udzielonych świadczeń podczas wizyty  Płatne 6200 koron islandzkich Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Liechtenstein 67 franków szwajcarskich 67 franków szwajcarskich Pełnopłatne Pacjent ponosi koszty transportu jeżeli wynoszą więcej niż 500 franków szwajcarskich, płacone są wtedy koszty powyżej tej kwoty). W przypadku transportu lotniczego granicą jest 1000 franków. Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Litwa Bezpłatna Bezpłatny Bezpłatne, koszty materiałów w całości odpłatne Bezpłatny Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Luksemburg Płatne na miejscu, po powrocie można ubiegać się o zwrot kosztów (88%) 20,93 € za każdy dzień pobytu Częściowo odpłatne. NFZ pokrywa 60 € w ciągu roku, pozostałą kwotę musimy opłacić w 12 % Transport sanitarny ratujący życie bezpłatny, w pozostałych przypadkach odpłatny w 30 % (1,12 €/km) Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Łotwa 1,42 – 4,27 € 10 € – opłata naliczana od drugiego dnia pobytu oraz 7,11 euro za leczenie w szpitalach specjalistycznych Pełnopłatne Bezpłatny w nagłych przypadkach Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Malta Bezpłatna  Bezpłatny Bezpłatne w nagłych przypadkach Bezpłatny w nagłych przypadkach Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Niemcy 10 €  10 €  10 € Bezpłatny w sytuacji zagrożenia życia, poza tym 10 % ceny przejazdu, min. 5 €, max. 10 € Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Norwegia Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu: 152 korony norweskie; Wizyta u specjalisty: ze skierowaniem 320 koron norweskich, bez skierowania 490 koron norweskich Bezpłatne; Pacjent pokrywa koszty materiałów medycznych  Pełnopłatne W nagłych przypadkach bezpłatny, poza nimi zryczałtowana opłata 133 korony norweskie Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju; Z opłat za świadczenia i leki zwolnione są dzieci do 16 lat (z wyjątkiem opłat za materiały medyczne użyte w trakcie leczenia)
Portugalia 5 -10 € Leczenie szpitalne ok. 25 euro za noc (kwota może się różnić w zależności od szpitala, leczenie  w stanach nagłych ok. 15–20 euro) 5 -10 € Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Rumunia Bezpłatne Udział własny: 40% kosztów Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Słowacja Bezpłatna Bezpłatne Nagłe przypadki 2 euro, pacjent może zostać obarczony kosztami materiałów; pozostałe świadczenia pełnopłatne Płatny – 0,10 € / km Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju; Wizyta na pogotowiu 2-10 €, chyba że pacjent będzie musiał zostać w szpitalu; Ratownictwo górskie pełnopłatne
Słowenia Płatna 20–30% od całkowitego kosztu świadczenia; Bezpłatne nagłe przypadki Płatne 20–30% od całkowitego kosztu świadczenia Bezpłatne w nagłych przypadkach Bezpłatny w nagłych przypadkach, poza nimi należy opłacić 90 % kosztów Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Szwajcaria Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu i wizyta u specjalisty: 92 franki szwajcarskie Leczenie stacjonarne 92 franki szwajcarskie; Hospitalizacja 15 franków szwajcarskich; świadczenia medyczne pełnopłatne 92 franki szwajcarskie  50 % kosztów transportu Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju; Koszt ratownictwa górskiego pokrywa w 50% poszkodowany, można ubiegać się o zwrot do 5000 franków szwajcarskich
Szwecja Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 100 do 450 koron szwedzkich w zależności od regionu kraju. Pobyt w szpitalu 80 koron szwedzkich, porada ambulatoryjna ok. 250 koron szwedzkich. Pełnopłatne do określonego limitu, powyżej niego udział własny 30 – 65% Bezpłatny Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Węgry Bezpłatna Bezpłatny; dopłaty wymaga wyższy standard Sali lub posiłku Nieodpłatnie w nagłych przypadkac, koszty materiałów stomatologicznych pokrywa pacjent Bezpłatny Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Wielka Brytania Bezpłatna; Wszystkie koszty leczenia w brytyjskich placówkach spoza publicznego systemu ochrony zdrowia pacjent pokrywa we własnym zakresie. Bezpłatny Obowiązują 3 grupy opłat ryczałtowych w zależności od udzielonych świadczeń (od 120 zł do 1400 zł). Bezpłatne Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju
Włochy 36,15 € wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, częściowe pokrycie kosztów wizyty u specjalisty  Bezpłatny Pełnopłatne Częściowo odpłatny Płatny Pomoc w przypadku koronawirusa na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju

Ile kosztuje leczenie za granicą z ubezpieczeniem turystycznym?

Leczenie za granicą, nawet z EKUZ, może generować dodatkowe koszty. Jak pokazuje powyższa tabela w zależności od kraju, leczenie u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty czy hospitalizacja, wymaga czasami dopłaty nawet 30 euro. Nieposiadanie EKUZ to pewność pokrycia 100% kosztów leczenia, ale wyrobienie karty niestety nie daje gwarancji bezpłatnego leczenia. Tym bardziej, że lekarz przyjmujący może uznać, że przypadek nie był nagły i pilny, w związku z czym NFZ ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia.

Dlatego najskuteczniejszą ochroną zdrowia i życia za granicą jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego na wyjazd zagraniczny. Wtedy koszty leczenia za granicą są zwracane przez ubezpieczyciela w ramach sumy gwarantowanej. Warto też szukać takich ubezpieczycieli, którzy z góry opłacają rachunki w placówkach medycznych, bez konieczności wykładania tej kwoty przez poszkodowanego turystę.

mówi Patrycja Pałka, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w polisaturystyczna.pl

Ubezpieczenie turystyczne ma znaczną przewagą nad EKUZ: pokrywa koszt transportu medycznego do kraju, ratownictwa, zapewnia ubezpieczenie OC, NNW, assistance, ubezpieczenie bagażu, możliwość rozszerzeń (np. o klauzulę alkoholową czy choroby przewlekłe).

Warto zauważyć, że nawet Ministerstwo Zdrowia rekomenduje zakup ubezpieczenia turystycznego podczas wyjazdów zagranicznych do wielu krajów, szczególnie do tych, w których leczenie jest drogie lub/i trudnodostępne.

W przypadku np. wyjazdu do Austrii zalecenia MZ są następujące: „Pamiętaj, że karta EKUZ pozwala na rozliczenie tylko niektórych zabiegów medycznych. Jeśli jedziesz do Austrii na narty lub zamierzasz uprawiać wspinaczkę, wykup dodatkowe ubezpieczenie.”

Leczenie za granicą bywa bardzo drogie, a koszt ubezpieczenia turystycznego rozpoczyna się od 3,92 zł za dzień. Cena za spokojny wyjazd i zabezpieczenie w sytuacji wypadku czy choroby jest więc niewielka.

Jak znaleźć ubezpieczenie turystyczne?

Najszybszą metodą na zakup dobrego i sprawdzonego ubezpieczenia jest skorzystanie z kalkulator ubezpieczeń turystycznych, która nie tylko pozwoli porównać ze sobą kilkanaście ofert, ale też zapewni najbardziej konkurencyjne ceny i możliwość niezwłocznego, bezproblemowego zakupu przez internet.

Kupując za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, masz możliwość dokładnego przeanalizowania ofert w domu: każda z nich przedstawiona jest w formie czytelnej tabeli, wraz z podanymi sumami gwarantowanymi i ceną polisy.

Ważne! Ofert ubezpieczeń na rankomat.pl mają podane OWU przy każdej polisie. Pozwala to na zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami ochrony, bez ukrytych kosztów i z kompletem wszystkich informacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Cena ubezpieczenia turystycznego zaczyna się od 3,92 zł na jeden dzień, maksymalne oferty to koszt 20 zł za dzień. Porównując te kwoty do całościowego budżetu na podróż, ochrona zdrowia i życia za granicą jest niewielka. Może się wydawać, że ubezpieczenie na podróż będzie wymagało znacznych środków finansowych, stąd część osób rezygnuje z tego zabezpieczenia w przypadku krótkich podróży do bezpiecznych miejsc. O ubezpieczeniu natomiast myśli dopiero planując miesięczną podróż po Azji. Nic bardziej mylnego. Złamanie nogi, udar, wypadek samochodowy może zdarzyć się podczas weekendu w Rzymie czy Barcelonie. Ubezpieczenie turystyczne na weekend to tylko 10-40 zł, więc oszczędzanie jest pozorne, biorąc pod uwagę koszty leczenia za granicą.

Polisa na tygodniowy wyjazd do Albanii dla dwóch osób
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA Assistance
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
54,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych ochroną
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
56,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Europa
Koszty leczenia
137 076 zł
Ratownictwo
22 846 zł
Bagaż
1 371 zł
63,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 708 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
81,34 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 OC sportowe: 150 000 zł 60 sportów objętych polisą
Polisa na tygodniowy wyjazd do Albanii dla dwóch osób
AXA Assistance
54,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych ochroną
Proama
56,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Europa
63,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
137 076 zł
Ratownictwo
22 846 zł
Bagaż
1 371 zł
Dodatkowo: NNW: 13 708 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Nationale-Nederlanden
81,34 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł OC: 150 000 zł ubezpieczenie Covid-19 OC sportowe: 150 000 zł 60 sportów objętych polisą

Pytania i odpowiedzi

Czy to prawda, że w niektórych krajach mimo posiadania EKUZ należy wyłożyć środki na leczenie za granicą, a dopiero potem są zwracane?

Tak, np. w Luksemburgu najpierw należy pokryć koszty leczenia w placówce, w której jest się leczonym, a dopiero potem można się ubiegać o zwrot kosztów w oddziale NFZ.

Czy wyjeżdżając na narty potrzebuję droższej/lepszej polisy podróżnej?

Narciarstwo bywa przez ubezpieczycieli zaliczane do sportów wysokiego ryzyka i będzie wymagało zakupu stosownego rozszerzenia. Dzięki niemu polisa pokryje całość kosztów związanych z wypadkiem podczas jazdy na nartach.

Ile przed wyjazdem powinno się wykupić polisę, aby działała od pierwszego dnia? Często kupuję bilety lotnicze na ostatnią chwilę.

Na rankomat.pl można kupić ubezpieczenie przez internet nawet w dniu wyjazdu. Należy tylko pamiętać, że ubezpieczenie zaczyna działać od następnego dnia od zakupu a ubezpieczyciele zazwyczaj określają dodatkowy okres karencji, aby uniknąć sytuacji, w których turysta wykupuje ubezpieczenie dopiero, gdy dojdzie do zdarzenia. Jednak niektóre TU posiadają okres karencji wynoszący nawet 4-6 godzin.

Podsumowanie
 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatną, konieczną pomoc medyczną za granicą w krajach UE i EFTA. Wydanie karty jest bezpłatne.
 2. EKUZ refunduje leczenie w takim zakresie, jaki dotyczy mieszkańców danego kraju. W niektórych państwach będzie to wymagało dopłaty do wizyty u specjalisty lub hospitalizacji.
 3. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje wykupienie ubezpieczenia turystycznego, szczególnie do krajów z drogim leczeniem czy w przypadku chęci uprawiania sportów ekstremalnych itp.
 4. Najtańsze ubezpieczenie turystyczne kosztuje 3,92 zł. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia nawet na jeden dzień.
 5. Polisę podróżną można kupić przez internet, np. w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Istnieje możliwość porównania kilkunastu ofert ubezpieczeń, wraz z dostępnymi OWU i zakupu całkowicie przez internet. Polisa przychodzi na podany adres mailowy i działa od wskazanej daty.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments