Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ubezpieczenie turystyczne Generali Z myślą o podróży

Ubezpieczenie turystyczne Generali „Generali, z myślą o podróży” to produkt dedykowany podróżującym na terenie Polski, oraz za granicą – w strefie Europy, poza nią, a także w USA. Podstawowy zakres ubezpieczenia można rozszerzyć, w zależności od potrzeb i preferencji podróżujących. Turysta korzystający z ubezpieczenia turystycznego Generali może ubezpieczyć się również od odwołania uczestnictwa w imprezie czy wcześniejszego powrotu.

Zakres ubezpieczenia turystycznego Generali, co obejmuje polisa?

Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży” obejmuje różne strefy geograficzne, które pozostają do wyboru podróżnemu, w zależności od potrzeb: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • Strefa Europa – ubezpieczenie obowiązuje na terenie państw europejskich, krajów położonych nad Morzem Śródziemnym i na Wyspach Kanaryjskich, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania,
 • Strefa Cały Świat – ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania,
 • Strefa Świat bez Stanów Zjednoczonych – ubezpieczenie obowiązuje na terenie wszystkich państw świata, z wyłączeniem USA, terytorium Polski oraz kraju stałego zamieszkania,
 • Strefa Polska – ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Polisa zagraniczna w zakresie podstawowym obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, Assistance oraz ochrony mienia na czas wyjazdu.
Pakiet ten również może zostać rozszerzony o dodatkowe usługi, w tym:

 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów oraz biletu lotniczego,
 • ubezpieczenie Moto Assistance i zniesienia kosztów udziału własnego w wynajętym aucie.

Ponadto osoba wykupująca ubezpieczenie może rozszerzyć zakres ochrony o ryzyka związane m.in. z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, sportów wyczynowych, amatorską jazdą na snowboardzie lub nartach, wykonywaniem pracy fizycznej, zaostrzonym przebiegiem choroby przewlekłej oraz pasywnym udziałem w aktach terroru lub wojnie.

Koszty leczenia

Maksymalna suma ubezpieczenia to 1 200 000 złotych, w zakresie której mieszczą się między innymi usługi takie, jak:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza,
 • konsultacje lekarskie,
 • dojazd lekarza do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, jeżeli
 • wymaga tego jego stan zdrowia,
 • zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i środków opatrunkowych,
 • ortopedycznych środków pomocniczych,
 • naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych)
 • po wypadku za granicą,
 • leczenie zdarzeń będących następstwem zaostrzenia choroby przewlekłej do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej na dokumencie ubezpieczenia.
 • transport Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania do najbliższego szpitala lub placówki służby zdrowia,
 • pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje,

Assistance w podróży

W przypadku podróży zagranicznej maksymalna suma ubezpieczenia Assistance to 1 200 000 złotych z wyszczególnionymi limitami na określone usługi, w zakresie pakietów:

Pakiet standard, najważniejsze usługi:

 • Całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
 • Kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 • Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania
 • Transport zwłok Ubezpieczonego
 • Przekazanie informacji
 • Pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
 • Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
 • Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
 • Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci
 • Opiekę nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi
 • Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej

Pakiet Premium, najważniejsze usługi:

 • Wyżywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji
 • Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego
 • Kontynuację zaplanowanej podróży
 • Pomoc prawną
 • Wypłatę w poczet kaucji

Pakiet Exclusive, najważniejsze usługi:

 • Wypłatę na poczet kaucji
 • Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • Pomoc finansową
 • Opiekę nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej
 • Pomoc tłumacza
 • Organizację kontynuacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpoczętego za granicą

Ubezpieczenie NNW

Odszkodowanie w ramach NNW wypłacane jest na podstawie Tabeli Stopnia Trwałego Inwalidztwa zawartej w OWU, która określa procentowo stopień utraty władzy. Ponadto w ramach polisy wypłacone może zostać odszkodowanie w maksymalnej wysokości 60 000 złotych i dodatkowo:

· 6000 złotych jako zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy,

· 3000 złotych za zakup lub wypożyczenie wózka inwalidzkiego.

Ubezpieczenie OC

Suma ubezpieczenia dla polisy OC w życiu prywatnym ustalana jest indywidualnie dla każdej osoby ubezpieczonej a maksymalnie to 1 0000 000 złotych.

Ubezpieczenie bagażu

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla bagażu podróżnego to 6000 zł w tym sprzęt turystyczny:

· 120 euro – w razie opóźnienia w dostarczeniu bagażu w podróży zagranicznej,

· wysokość odszkodowania w razie zniszczenia lub utraty bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego ustalana jest indywidualnie w zależności od kosztów naprawy bądź rzeczywistej wartości utraconych przedmiotów.

Wyłączenia odpowiedzialności

Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług Assistance między innymi:

 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez ubezpieczonego podróży,
 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terytorium Polski,
 • wynikające z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • związane z: leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, fizjoterapia, helioterapią, zabiegami ze wskazań estetycznych, operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi,
 • wynikające z niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Generali,
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu Ubezpieczonego na terytorium Polski,
 • niebędące następstwem nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • związane z podróżami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • dotyczących leczenia chorób przewlekłych,
 • powstałe na skutek zaburzeń lub chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku.

Kiedy rozpoczyna się ochrona?

Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się:

 • W przypadku kosztów leczenia, assistance, bagażu i odpowiedzialności cywilnej:
  • W momencie przekroczenia granicy Polski lub kraju zamieszkania w celu udania się w podróż zagraniczną.
  • Od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
  • Nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
 • W przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków i Moto assistance:
  • Od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
  • Nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
  • W momencie opuszczenia miejscowości zamieszkania na terytorium Polski lub kraju zamieszkania w celu udania się w podróż zagraniczną.
  • Ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski lub kraju zamieszkania udzielana jest w środku lokomocji oraz podczas przerw w trakcie podróży zagranicznej (np. na posiłek, potrzeby fizjologiczne, nocleg).

Odpowiedzialność Generali kończy się:

 • W momencie przekroczenia granicy Polski lub kraju zamieszkania przy powrocie.
 • Nie później jednak niż o godzinie 24:00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzień zakończenia okresu ubezpieczenia.

Przykład❗ Ubezpieczony wykupuje ubezpieczenie na okres 10 dni, od 1 stycznia 2024 roku. Ubezpieczony wyjeżdża z Polski 2 stycznia 2024 roku i wraca 11 stycznia 2024 roku. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się 2 stycznia 2024 roku o godzinie 00:00 i zakończy się 11 stycznia 2024 roku o godzinie 24:00.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments