Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

Generali - Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Generali Direct Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Korzyści

Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 400 000 zł
Zakres ubezpieczenia może uwzględniać pasywny udział w wydarzeniach, które miały miejsce na terenie objętym działaniami wojennymi
Możliwość indywidualnego skonstruowania pakietu ubezpieczenia

Dokumenty do pobrania

Opis Towarzystwa

Towarzystwo ubezpieczeń Generali Polska należy do Grupy Generali i jest jedną z największych grup finansowo - ubezpieczeniowych o międzynarodowym zasięgu. W Polsce obecne jest od 1837 roku, kiedy to na ziemiach Rzeczypospolitej powstały pierwsze oddziały firmy. W ofercie towarzystwa znajdują się rozwiązania kompleksowe, zaspokajające potrzeby ochrony życia, mienia czy zdrowia.
Więcej

Zgłoszenie szkody

Generali - Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Tel: 913 913 913
Fax:  +48 22 5430899
szkody@generali.pl

Ubezpieczenie podróży zagranicznych
Ubezpieczenie turystyczne Towarzystwa Ubezpieczeń Generali

Średnia cena za 7 dni: 20,00 zł* Kalkuluj »

* przykładowa średnia cena

3.8 - średnia ocena

Opis produktu

Generali – Direct

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny towarzystwa Generali jest idealną ochroną dla osób, które szukają kompleksowej polisy. Ubezpieczyciel pokrywa koszty nawet do 800 tysięcy złotych. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia produktu o ryzyka związane z pasywnym udziałem w wydarzeniach związanych ze stanem wojennym oraz aktami terroru.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia turystycznego TU Generali obejmuje odpowiedzialność za:

 1. Koszty leczenia i pomoc assistance

 2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 3. Odpowiedzialność Cywilną

 4. Bagaż Podróżny (także opóźnienie)

 5. Sprzęt sportowy

 6. Koszty odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej bądź wcześniejszego powrotu

 7. Koszty odwołania noclegów

 8. Koszty odwołania biletu lotniczego

Ubezpieczenie assistance może obejmować 3 warianty różniące się zakresem pomocy. Dodatkowo polisa może uwzględniać ryzyka związane z:

 • Amatorskim uprawianiem sportu;

 • Wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu;

 • Pogorszeniem stanu zdrowia, będącego następstwem choroby przewlekłej;

 • Wykonywaniem pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka;

 • Pasywnym udziałem w wydarzeniach związanych ze stanem wojennym oraz aktami terroru.

Ubezpieczenie Generali Direct obowiązuje w jednej z dwóch stref decydujących o warunkach polisy. Pierwsza Strefa E dotyczy państw europejskich, terytoriów państw leżących w Basenie Morza Śródziemnego oraz na Wyspach Kanaryjskich, druga natomiast – Strefa Ś obejmuje wszystkie państwa na świecie.

Umowa ubezpieczenia

Polisę Generali Direct można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej. Okres ochrony może wynosić 1 rok (długoterminowa) lub określoną liczbę dni lub miesięcy poniżej 1 roku (krótkoterminowa). W umowie określa się wysokość składki ubezpieczeniowej, która jest zależna od:

 • zakresu i sumy ubezpieczenia,

 • okresu ochrony,

 • liczby osób objętych ubezpieczeniem,

 • strefy w której ma obowiązywać ochrona,

 • celu wyjazdu,

 • rodzaju, wariantu i formy ubezpieczenia,

 • wieku ubezpieczonego,

 • indywidualnej oceny ryzyka,

 • ewentualnych zniżek bądź zwyżek.

Sumy ubezpieczenia

Polisę możemy dopasować do indywidualnych potrzeb wybierając odrębne sum ubezpieczenia dla każdego z ryzyk. W kalkulatorze określono stałe sumy, na które można się ubezpieczyć i które przedstawia poniższa tabela (kwoty podano w PLN).

Ubezpieczenie

Sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia (KL) i Assistance (Ass)

40 tys. - 400 tys.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

10 tys. - 60 tys.

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

20 tys. - 300 tys.

Bagaż podróżny (BP)

500 - 4000

Sprzęt Sportowy (SS)

1000 - 4000

 

Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo określiło odrębne wyłączenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia. W podstawowej wersji polisy z pewnością będą nas dotyczyły poniższe wykluczenia:

 • Wcześniejsze przeciwskazania do odbycia podróży związane ze stanem zdrowia;

 • Niestosowanie się do zaleceń lekarza;

 • Działania wykraczające poza zakres niezbędnego udzielenia pomocy;

 • Wydarzenia zaistniałe na terytorium RP;

 • Wydarzenia związane z chorobą psychiczną;

 • Samookaleczenie, samobójstwo lub usiłowanie jego dokonania;

 • Usiłowanie lub popełnienie przestępstwa;

 • Działania niezgodne z miejscowym prawem.

Jest to jedynie część wyłączeń, które określa towarzystwo. Przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami ubezpieczenia.

Postępowanie po zajściu zdarzenia

Podobnie jak w przypadku wyłączeń odpowiedzialności, procedura postępowania po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego jest odrębna dla każdego rodzaju ubezpieczenia. Można jednak przyjąć ogólny schemat i wyodrębnić kilka najważniejszych punktów.

Ubezpieczony zobowiązany jest w miarę możliwości zapobiec zwiększeniu się szkody oraz ograniczyć konsekwencje zdarzenia. Przed podjęciem jakichkolwiek należy w ciągu 24 godzin powiadomić Centrum Pomocy Generali w o zaistniałej sytuacji oraz przekazać wszelkie informacje niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozpoczęcia procedury roszczeniowej. Ubezpieczony zobowiązuje się stosować do zaleceń ubezpieczyciela oraz zbierać dokumentację medyczną niezbędną do potwierdzenia zdarzenia i określenia wysokości roszczenia.