Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ubezpieczenie turystyczne Wiener

Ubezpieczenie towarzystwa ubezpieczeniowego Wiener jest odpowiednie dla każdego, kto wyjeżdża za granicę i chce mieć pewność, że w razie nagłego zachorowania, czy nieszczęśliwego zdarzenia, nie zostanie bez pomocy. Produkt „Pakiet Podróż” pokrywa przede wszystkim koszty leczenia za granicą, a w podstawowej wersji polisy znajdują się również ubezpieczenia NNW oraz kosztów leczenia NNW.

Zakres ubezpieczenia turystycznego Wiener, co obejmuje polisa?

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą RP lub kraju stałego pobytu, musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w okresie objęcia ochroną ubezpieczeniową przez Wiener TU S.A. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

W zależności od wybranego pakietu ochrona obejmować będzie:

Koszty leczenia:

 • Poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą Polski.
 • Poniesione w Polsce, wraz z usługami assistance.

Koszty leczenia obejmują przykładowo:

 • Koszty leczenia szpitalnego i operacji chirurgicznych.
 • Koszty leczenia ambulatoryjnego, w tym diagnostyki i zabiegów w przypadku chorób przewlekłych (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia).
 • Koszty leczenia stomatologicznego (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia).
 • Koszty leczenia chorób tropikalnych po powrocie do Polski lub kraju stałego pobytu (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia).
 • Koszty kontynuacji leczenia po powrocie do Polski (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia).

Ubezpieczenie NNW:

 • Obejmuje świadczenie z tytułu:
  • Uszczerbku na zdrowiu.
  • Śmierci.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego:

 • Chroni Twój bagaż lub sprzęt sportowy przed:
  • Utratą.
  • Zniszczeniem.
  • Uszkodzeniem.
  • Kradzieżą.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym:

 • Chroni przed odpowiedzialnością za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone przez Ciebie lub osoby, za które ponosisz odpowiedzialność, wskutek czynu niedozwolonego w okresie trwania podróży.

Suma ubezpieczenia jest ustalana odrębnie dla każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład produktu.

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Ochronę ubezpieczeniową można poszerzyć m.in. o ochronę:

 • Assistance,
 • bagażu lub sprzętu sportowego,
 • odpowiedzialności cywilnej lub roszczeniowej,
 • od chorób tropikalnych.

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym Wiener:

 • umyślne działania ubezpieczonego lub uprawnionego, w tym także działania polegającego na usiłowaniu lub popełnieniu przez Ubezpieczonego przestępstwa, samobójstwa, samookaleczenia lub świadomego spowodowania rozstroju zdrowia,
 • prowadzenie przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie,
 • zatrucia narkotykami, lekami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami, z wyłączeniem alkoholu,
 • działania wojenne, stan wyjątkowy,
 • udział Ubezpieczonego w marszach protestacyjnych i wszelkiego rodzaju zamieszkach.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa się rozpoczyna?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się:

 • W dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia.
 • Pod warunkiem, że ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia i zapłacił składkę lub jej pierwszą ratę.

W przypadku zawarcia umowy na rachunek osoby przebywającej za granicą Polski:

 • Ochrona rozpoczyna się po upływie 3 dni karencji liczonej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki.
 • Karencja nie ma zastosowania w razie kontynuacji umowy (tj. zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres, z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej).

Umowa ubezpieczenia wygasa kiedy:

 • Upłynie okres ubezpieczenia, na jaki zawarto umowę z ubezpieczającym.
 • Wyczerpią się wszystkie limity świadczeń, suma albo sumy ubezpieczenia, suma albo sumy gwarancyjne, które stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczony wróci do Polski lub kraju stałego pobytu przed zakończeniem ochrony, na jaką umowa została zawarta.
 • Zakończy się 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jeśli ubezpieczający ją wypowie.
 • Ubezpieczający odstąpi od umowy ubezpieczenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments