Oceń tę stronę

Nationale Nederlanden – Opis produktu

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Polisa Nationale-Nederlanden gwarantuje pomoc w podróży. Pokrywa koszty leczenia oraz zapewnia wsparcie informacyjne i finansowe w razie nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden, to ochrona świadczona na terenie Polski, Europy lub całego świata.

Zakres ochrony

W zależności od wybranego zakresu, przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • zdrowie;
 • mienie, zabierane ze sobą w podróż np. bagaż lub sprzęt sportowy;
 • odpowiedzialność cywilna;
 • trudne sytuacje losowe, które mogą przytrafić się w podróży.

Zakres podstawowy ubezpieczenia turystycznego Nationale-Nederlanden to: koszty leczenia i pomoc Assistance w podróży zagranicznej lub koszty leczenia i pomoc Assistance w podróży krajowej.

Zakres możesz rozszerzyć o konkretne ryzyka, w zależności od potrzeb i preferencji podróżnych.

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego Nationale-Nederlanden

W zależności od tego co podczas podróży planuje ubezpieczony i jakie indywidualne ma potrzeby, Nationale-Nederlanden proponuje rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyka takie jak:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie następstw wypadków,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania lub skrócenia wakacji,
 • Assistance samochodowy,
 • sporty zimowe,
 • sporty ekstremalne,
 • zaostrzenie choroby przewlekłej.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden to kwota do 1 000 000 zł. Należy jednocześnie pamiętać, że suma ubezpieczenia jest osobna dla każdego ubezpieczonego.

Zawarcie umowy w Nationale-Nederlanden

Okres ubezpieczenia wskazany w polisie obejmuje czas od daty rozpoczęcia do daty końca ochrony ubezpieczeniowej ale nie wcześniej niż po upływie:

 • 4 godzin – jeśli wszyscy ubezpieczeni znajdują się na terenie Polski w momencie zawarcia umowy
 • oraz 3 dni – jeśli choć jedna z osób ubezpieczonych przebywa za granicą w momencie zawarcia umowy.

Umowa ubezpieczenia turystycznego Nationale-Nederlanden zostaje zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Nie ma możliwości jej wypowiedzenia, z wyłączeniem umów zawartych na odległość, które anulować można w ciągu 30 dni.

Wyłączenia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden

Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden nie zadziała, kiedy:

 • dojdzie do eksplozji atomowej, promieniowania radioaktywnego, działań wojennych, rozruchów, zamieszek, konfliktów zbrojnych,
 • ubezpieczony dobrowolnie weźmie udział w aktach przemocy lub w aktach terroru,
 • dojdzie do szkody z winy umyślnej ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • ubezpieczony podejmie działania wbrew miejscowemu prawu, zakazom i nakazom władz lokalnych,
 • ubezpieczony będzie usiłował popełnić samobójstwo, popełni samobójstwo, umyślnie dokona samookaleczenia lub ciało zostanie uszkodzone na Twoją prośbę,
 • ubezpieczony będzie uprawiał wyczynowo sport, nie korzystając z odpowiedniego rozszerzenia,
 • ubezpieczony będzie wykonywał pracę inną niż praca umysłowa,
 • ubezpieczony weźmie udział w nielegalnych strajkach, akcjach protestacyjnych.

Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden nie zadziała również w przypadku szkód o wartości mniejszej niż 100 PLN – za wyjątkiem ubezpieczenia Kosztów leczenia i Pomocy Assistance.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę może zgłosić osoba ubezpieczona lub bliska ubezpieczonego.

W celu zgłoszenia szkody należy poinformować jak najszybciej Centrum Alarmowe – najlepiej w ciągu 5 dni. Towarzystwo należy powiadomić, kiedy wystąpią takie sytuacje, jak:

 • wypadek lub nagłe zachorowanie,
 • wyrządzenie szkody osobie trzeciej, kiedy konieczne będzie pokrycie skutków szkody,
 • uszkodzenie lub kradzież bagażu lub sprzętu sportowego,

W celu zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden należy poinformować Centrum Alarmowe, najlepiej w ciągu 10 dni jeśli sytuacja wymaga odwołania lub skrócenia wakacji.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments