Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden, to firma, która od 175 lat oferuje ubezpieczenia w wielu krajach, a także jeden z czołowych ubezpieczycieli w Polsce. Działa na naszym rynku od 1994 roku i oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń dla osób fizycznych i firm, a także produkty inwestycyjne. Nationale-Nederlanden jest częścią NN Group, międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej i inwestycyjnej z siedzibą w Holandii. NN Group działa w 18 krajach i zatrudnia ponad 15 000 pracowników.

Porównaj oferty

Nationale-Nederlanden informacje ogólne

Nationale-Nederlanden oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń i produktów inwestycyjnych w atrakcyjnych cenach. Wysoka jakość obsługi klienta, szeroki zakres ochrony i szybka likwidacja szkód to dodatkowe atuty ubezpieczyciela.

W skład Nationale-Nederlanden wchodzą trzy spółki oferujące produkty ubezpieczeniowe, emerytalne oraz finansowe.  Firma działa również w obszarze istotnych problemów społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków, a także ochrony mienia.

Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden

Ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden obejmuje ochroną wyjazdy zagraniczne. Polisa oferuje pokrycie kosztów leczenia do 1 ml zł oraz praktyczną pomoc w ramach Pomoc Assistance (np. transport do Polski lub placówki medycznej w miejscu, w której przebywa poszkodowany).

Ochronę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, jak na przykład ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, kosztów akcji ratowniczych, czy sporty ekstremalne.

Ubezpieczenie turystyczne Nationale Nederlanden – zalety

 • Ubezpieczenie obejmuje ochroną wyjazdy zagraniczne i oferuje pokrycie kosztów leczenia do 1 mln zł.
 • W ramach polisy dostępna jest również praktyczna pomoc w ramach Pomoc Assistance (np. transport do Polski lub placówki medycznej w miejscu, w którym przebywa poszkodowany).
 • Ochronę można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, jak na przykład ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego, kosztów akcji ratowniczych, czy sporty ekstremalne.
 • Dostępna Centrum Alarmowe.

Nationale-Nederlanden inne ubezpieczenia

Towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden oferuje swoim klientom również ubezpieczenia z zakresu:

 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia zdrowotne,
 • ubezpieczenia emerytalne,
 • ubezpieczenia majątkowe (dom, mieszkanie, podróż),
 • ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW),
 • ubezpieczenia dla firm,
 • produkty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne, IKE, IKZE).

Zgłoszenie szkody w Nationale-Nederlanden

Zgłoszenie szkody w TU Nationale-Nederlanden jest możliwe poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie lub pod numerem telefonu Centrum Alarmowego +48 22 483 39 77. Pomoc na infolinii podpowie wówczas do jakiej placówki się zgłosić, by uzyskać pomoc. Szkodę może zgłosić osoba poszkodowana lub ktoś inny.
Zgłoszenie powinno zawierać numer polisy, szczegółowy opis okoliczności zaistnienia zdarzenia, dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia zawierającą diagnozę oraz zalecone leczenie i faktury lub rachunki oraz oryginały lub uwierzytelnione kopie dowodów wpłat, które umożliwią ubezpieczycielowi ustalenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez ubezpieczonego.

W większości przypadków koszty leczenia rozliczane są bezpośrednio z placówką medyczną lub lekarzem. Nationale-Nederlanden wypłaci odszkodowanie ubezpieczonemu lub innej uprawnionej osobie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia po zdarzeniu ubezpieczeniowym. 

Dane kontaktowe Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

00-342 Warszawa
ul. Topiel 12

Infolinia: 801 20 30 40
Telefon: +48 22 522 71 24

Strona internetowa:
www.nn.pl

Porównaj oferty