Generali

Z tego artykułu dowiesz się:

Towarzystwo ubezpieczeń Generali Polska należy do Grupy Generali i jest jedną z największych grup finansowo – ubezpieczeniowych o międzynarodowym zasięgu. W Polsce obecne jest od 1837 roku, kiedy to na ziemiach Rzeczypospolitej powstały pierwsze oddziały firmy. W ofercie towarzystwa znajdują się rozwiązania kompleksowe, zaspokajające potrzeby ochrony życia, mienia czy zdrowia. Porównaj oferty

O firmie

Tradycje i historia Generali liczą sobie już 185 lat. Tak duże doświadczenie w branży ubezpieczeniowej z pewnością świadczy o stabilności firmy, jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności. Pierwsze oddziały spółki powstały w Polsce jeszcze w 1837 roku, jednak po prawie 100 latach, w 1948 r. wszystkim prywatnym i zagranicznym towarzystwom ubezpieczeniowym zostało odebrane prawo działalności w Polsce. Dopiero w 1999 r. Generali mogło powrócić na ziemie polskie. Wówczas zostały założone dwa towarzystwa Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Obecnie Grupa Generali Polska obsługuje w zakresie OFE ponad 1 mln klientów. Specjalizuje się w trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

TU Generali w produkcie przeznaczonym dla wyjeżdżających zagranicę zapewnia ochronę przed kosztami leczenia za granicą, skutkami nieszczęśliwych wypadków, a także odpowiedzialnością cywilną za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

W ubezpieczeniu turystycznym w Generali ochroną można objąć też sprzęt sportowy, bagaż podróżny. Zapewnia pokrycie kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa w imprezie czy anulowaniem biletu podróżnego i noclegu.

Polisę można również rozszerzyć o ryzyka dodatkowe:

  • zaostrzenie choroby przewlekłej,
  • wykonywanie pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka,
  • amatorskie uprawianie narciarstwa, snowboardu lub nurkowania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu,
  • wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu,
  • pasywny udziału w wojnie lub aktach terroru.

Porównaj oferty