Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

ERGO Ubezpieczenia Podróży – Opis produktu

ERGO Ubezpieczenia Podróży działa w branży ubezpieczeniowej od ponad 110 lat. Obsługę na najwyższym poziomie, a zarazem gwarant uzyskania natychmiastowej pomocy stanowi całodobowe, polskojęzyczne Centrum Alarmowe. Wsparciem dla podróżnych są również placówki medyczne na całym świecie z którymi współpracuje ubezpieczyciel. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Oferta ERGO Ubezpieczenia Podróży skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, grupowych, jak i biznesowych.

Zakres ubezpieczenia

Jest to ubezpieczenie podróży zagranicznej, które możesz zawrzeć na podróż jednorazową trwającą od 1 do 92 dni lub na wiele podróży w ciągu roku trwających od 1 do 40 dni każda (dalej zwane multi-trip). Po opłaceniu dodatkowej składki możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia.

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego Ergo

Dla ubezpieczenia jednorazowego:

 • Sporty wysokiego ryzyka
 • Sporty ekstremalne
 • Sporty wyczynowe
 • Pakiet SKI&SPORT
 • Praca fizyczna i Praca fizyczna o wysokim stopniu ryzyka
 • Dodatkowe ubezpieczenie bagażu
 • Car assistance
 • Pandemia

Dla ubezpieczenia multi-trip:

 • Sporty wysokiego ryzyka
 • Pandemia
 • Praca fizyczna

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia turystycznego Ergo zależna jest od pakietu, na jaki zdecyduje się podróżny.

W zależności od pakietu wyróżnia się cztery sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (w tym transport i uwzględnienie chorób przewlekłych):

 • 20 000 euro w wariancie TIP,
 • 40 000 euro w wariancie TIP PLUS,
 • 100 000 euro (w tym koszty transportu bez limitu) w wariancie TOP,
 • 300 000 euro (w tym koszty transportu bez limitu) w wariancie TOP PLUS.

Zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego ERGO

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie, nie wcześniej niż w momencie opłacenia składki i rozpoczęcia podróży. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej następuje po 3 dniach licząc od dnia następnego od zakupu polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od wyjazdu z kraju zamieszkania do powrotu do kraju zamieszkania (liczy się moment przekroczenia granicy). Wyjątkiem jest ochrona ubezpieczeniowa NNW oraz bagażu, która zaczyna się i kończy w miejscu zamieszkania.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczenie turystyczne ERGO Ubezpieczenia Turystyczne nie obejmuje szkód powstałych wskutek między innymi:

 • działań w strefie wojennej,
 • aktów terroryzmu,
 • zamieszek, strajków oraz innych form akcji protestacyjnych,
 • konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia mienia przez organa celne lub inne władze państwowe,
 • usiłowania popełnienia bądź popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa, samookaleczenia lub przestępstwa, niezależnie od stanu poczytalności,
 • zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób przenoszonych wyłącznie drogą płciową,
 • spożycia przez ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień albo po spożyciu alkoholu, użyciu narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jak zgłosić szkodę?

Chcąc zgłosić szkodę, osoba korzystająca z ubezpieczenia turystycznego ERGO ubezpieczenia zobowiązany jest:

 • podjąć wszelkie czynności mające na celu zmniejszenie rozmiaru  szkody
 • niezwłocznie zgłosić zaistniały wypadek ubezpieczeniowy Centrum Zgłoszeniowemu Car Assistance pod numerem telefonu wskazanym na dokumencie ubezpieczenia, a także podać niezbędne informacje.

W przypadku, gdy z okoliczności wypadku ubezpieczeniowego wynika, że osoba ubezpieczona z przyczyn niezależnych od siebie nie był w stanie zgłosić zdarzenia do Centrum Zgłoszenia ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów poniesionych we własnym zakresie przez ubezpieczonego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments