Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ubezpieczenie turystyczne TU Europa – Travel World

Ubezpieczenie turystyczne TU Europa Travel World dedykowane jest każdemu, kto wybiera się w zagraniczną podróż. Polisę można wykupić w jednym z czterech dostępnych pakietów: Wariant Standard, Wariant Standard Plus, Wariant VIP oraz Wariant The Best. Standardowa ochrona w każdym z wariantów obejmuje pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomoc w podróży, NNW oraz ubezpieczenie bagażu, w tym sprzętu sportowego.

Towarzystwo oferuje szeroki pakiet ubezpieczeń dodatkowych, dzięki którym ochrona jest indywidualnie dopasowana do potrzeb podróżnych. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia turystycznego TU EUROPA, co obejmuje polisa?

Ubezpieczenie turystyczne TU EUROPA obejmuje cały świat, z wyłączeniem Polski oraz kraju rezydencji ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie w pakiecie podstawowym Standard – obejmuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu: 15 000 euro (opcja Max: 30 000 euro),
 • Ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 3 000 euro,
 • Następstwa chorób przewlekłych,
 • Ochronę osób pod wpływem alkoholu.

Najbardziej rozbudowany Wariant The Best poza zakresem podstawowym zapewnia podróżnym:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu: 300 000 euro,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 euro,
 • Ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego do 150 euro,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (szkody w mieniu, szkody na osobie).

Sumy ubezpieczenia

Wariant Standard:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 15 000 euro (max 30 000 euro)
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku 1 800 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu 3 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna
  • Szkody na osobie: nie dotyczy
  • Szkody na mieniu: nie dotyczy
 • Ubezpieczenie Bagażu: 300 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: nie dotyczy
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wariant Standard Plus:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 40 000 euro
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku: 3 000 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu: 5 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna: 50 000 euro
  • Szkody na osobie: 100% sumy ubezpieczenia
  • Szkody na mieniu: 20% sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie Bagażu: 500 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: 150 euro
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wariant VIP:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 100 000 euro
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku: 6 000 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu: 10 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna: 100 000 euro
  • Szkody na osobie: 100% sumy ubezpieczenia
  • Szkody na mieniu: 20% sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie Bagażu: 1 000 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: 150 euro
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Wariant The Best:

 • Całkowita suma ubezpieczenia: 100 000 euro
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:
  • Śmierć w wyniku wypadku: 6 000 euro
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu: 10 000 euro
 • Odpowiedzialność Cywilna: 100 000 euro
  • Szkody na osobie: 100% sumy ubezpieczenia
  • Szkody na mieniu: 20% sumy ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie Bagażu: 1 000 euro
 • Ubezpieczenie podróży samolotem
  • Opóźnienie bagażu: 150 euro
  • Opóźnienie lub odwołanie lotu: nie dotyczy

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

 • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • Uprawianie sportów ekstremalnych,
 • Wyczynowe uprawianie sportów,
 • Wykonywanie niebezpiecznej pracy fizycznej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Każde z ubezpieczeń w Travel World posiada własne, odrębne wyłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w których TU Europa nie wypłaci świadczenia znaleźć można w OWU.

Istnieje też spis wyłączeń wspólnych dla wszystkich ubezpieczeń:

 • pozostawaniem ubezpieczonego w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,
 • działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, z udziałem ubezpieczonego w nielegalnych strajkach,
 • nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego,
 • próbą samobójczą, samobójstwem, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego,
 • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi,
 • chorobą psychiczną ubezpieczonego,
 • alkoholizmem ubezpieczonego

Kiedy rozpoczyna się ochrona?

Okres ubezpieczenia jest zawsze wskazany w umowie ubezpieczenia oraz dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:

 • Od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako data początkowa okresu ubezpieczenia.
 • Nie wcześniej jednak niż od momentu zapłaty składki ubezpieczeniowej.
 • W przypadku kosztów leczenia, ratownictwa, transportu, pomocy w podróży, opóźnienia bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej, Car Assistance: nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy Polski i/lub kraju rezydencji przy wyjeździe.
 • W przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, Bezpiecznej Walizki: nie wcześniej niż z chwilą rozpoczęcia podróży.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:

 • W momencie przekroczenia granicy Polski i/lub kraju rezydencji przy wjeździe, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.
 • W przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, Bezpiecznej Walizki: w momencie zakończenia podróży, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.
 • W przypadku ubezpieczenia leczenia po powrocie z podróży zagranicznej: nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy Polski i/lub kraju rezydencji przy wyjeździe.
 • Jeżeli ubezpieczony w chwili zawarcia umowy znajduje się poza granicami Polski: po upływie 2 dni od dnia zawarcia umowy.
 • W ubezpieczeniu długoterminowym Travel World: okres ochrony dla jednej podróży zagranicznej trwa nie dłużej niż 45 dni.
 • Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
  • Z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia.
  • Z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
  • Z chwilą śmierci ubezpieczonego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments