Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

Europa - Travel World

Europa Travel World

Korzyści

Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 160 000 €
Ubezpieczenie bagażu i NNW w podstawowej wersji polisy
Szeroki pakiet rozszerzeń (m.in. Komfortowa Kieszeń, Ubezpieczenie mieszkania, Car Assistance, Bezpieczna walizka, Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej)

Dokumenty do pobrania

Opis Towarzystwa

TU Europa to jeden z liderów na polskim rynku ubezpieczeniowym. Grupa, która istnieje już od ponad 20 lat, tworzy nowatorskie ubezpieczenia dostosowane do potrzeb najbardziej wymagających klientów oraz partnerów biznesowych. Ochroną ubezpieczeniową w TU Europa objętych jest przeszło milion osób Polsce. Ten wynik był możliwy do osiągnięcia dzięki sprzedaży ubezpieczeń we współpracy z bankami, w czym firma się specjalizuje.
Więcej

Zgłoszenie szkody

Europa - Travel World

BOK Tel: 71 369 28 87, 801 500 300
Fax: 71 36 92 707
bok@tueuropa.pl

Travel World
Ubezpieczenie turystyczne firmy Europa

Średnia cena za 7 dni: 27,88 zł* Kalkuluj »

* przykładowa średnia cena

4.36 - średnia ocena

Opis produktu

TU Europa – Travel World

Ubezpieczenie turystyczne TU Europa Travel World jest odpowiednie dla każdego, kto wybiera się w zagraniczną podróż. Towarzystwo oferuje najszerszy pakiet ubezpieczeń dodatkowych, dzięki którym Twój wyjazd będzie jeszcze bezpieczniejszy. Standardowa ochrona w każdym z wariantów obejmuje pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomoc w podróży, NNW oraz ubezpieczenie bagażu.

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie Travel World dostępne jest w 4 wariantach: Standard, Standard Plus, VIP, The Best.

Podstawowy pakiet obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
 • ubezpieczenie pomocy w podróży,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Natomiast najbogatszy poza powyższymi zwiera:

 • ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń,
 • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej.

Rozszerzenia pakietu ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, w wariantach Standard, Standard Plus i VIP można zakupić w 2 opcjach: Mini i Max, od których zależy wysokość sumy ubezpieczenia.

 

Dodatkowo istnieje możliwość wybrania dodatkowych ubezpieczeń niezawartych w wybranych pakietach:

 • Komfortowa Kieszeń – ubezpieczenie portfela, dokumentów, kluczy oraz telefonu komórkowego;
 • Ubezpieczenie mieszkania lub domu – na czas wyjazdu zagranicznego,
 • Car Assistance – na wypadek awarii samochodu, którym podróżujesz,
 • Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej umożliwiające kontynuację leczenia w Polsce urazów odniesionych podczas wyjazdu,
 • Bezpieczna walizka – na wypadek kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia pojemników bagażu podróżnego.

 

Podstawowe ubezpieczenie obejmuje ryzyka związane z uprawianiem turystyki kwalifikowanej. Ponadto istnieje możliwość uwzględnienia zdarzeń związanych z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych czy wyczynowym uprawianiem sportów. Należy pamiętać, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy uprawiania sportów, jeżeli chcemy więc być chronieni na wypadek wyrządzenia szkód innym osobom, musimy wykupić ubezpieczenie TU Europa Sport&Fun.

Travel World można rozszerzyć również o ryzyka związane z następstwami chorób przewlekłych oraz niebezpieczną pracą fizyczną.

Sumy ubezpieczenia

Sumy gwarancyjne określone są dla każdego z wariantów, a w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, także w dwóch opcjach Mini i Max. Ubezpieczenie pomocy w podróży (Assistance) posiada różne sumy gwarancyjne dla każdego ze zdarzeń – szczegółowe informacje można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Travel World.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Standard

Standard Plus

VIP

The Best

Koszty leczenia, ratownictwo i transport (KL)

15 000 € (Mini)

30 000 € (Max)

30 000 € (Mini)

40 000 € (Max)

60 000 € (Mini)

100 000 € (Max)

160 000 €

Pomoc w Podróży (A)

Odrębne dla każdego zdarzenia

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

3 000 €

5 000 €

10 000 €

10 000 €

Bagaż podróżny (BP)

300 €

500 €

1 000 €

1 000 €

Opóźnienie dostarczenia bagażu podróżnego (OBP)

-

150 €

150 €

150 €

Odpowiedzialność Cywilna (OC)

-

50 000 €

100 000 €

100 000 €

Komfortowa Kieszeń (KK)

250 €

Ubezpieczenie mieszkania lub domu (MD)

15 000 zł

Car Assistance

3 000 €

Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej

10 000 zł

Bezpieczna walizka

250 €

 

Źródło: opracowanie własne

Wyłączenia odpowiedzialności

Każde z ubezpieczeń w Travel World posiada własne, odrębne wyłączenia. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji, w których TU Europa nie wypłaci świadczenia znaleźć można w OWU.

Istnieje też spis zdarzeń wspólnych dla wszystkich ubezpieczeń:

 • Pozostawanie ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;

 • Działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu, udział w nielegalnych strajkach;

 • Eksplozja atomowa, napromieniowanie radioaktywne;

 • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza oraz poddawanie się zabiegom medycznym poza opieką lekarską lub osób do tego uprawnionych;

 • Usiłowanie dokonania przestępstwa,

 • Próba samobójcza, okaleczenia;

 • Prowadzenie pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień;

 • Uczestnictwo ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi bądź pasażera poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi;

 • Umyślne działanie osób bliskich;

 • Alkoholizm, zaburzenia psychiczne ubezpieczonego.

Jak kupić?

Zakupu ubezpieczenia Travel World można dokonać całkowicie online. Wystarczą 3 kroki:

 1. Wypełnienie wniosku;

 2. Zapłata przelewem lub kartą płatniczą;

 3. Otrzymanie polisy na adres e-mail.

Należy pamiętać, aby kupić ubezpieczenie jeszcze przed podróżą (najpóźniej w przeddzień wyjazdu). W przypadku, gdy już znajdujemy się za granicą, obowiązywać nas będzie 2-dniowy okres karencji.

Jak zgłosić szkodę?

Po wystąpieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy niezwłocznie powiadomić Centrum Pomocy, stosować się do otrzymanych zaleceń oraz w miarę możliwości zminimalizować skutki zdarzenia. Zachować należy wszystkie dokumenty oraz dowody wpłaty i przekazać je ubezpieczycielowi.

Pamiętaj, aby w czasie podróży posiadać przy sobie numer polisy oraz numer telefonu do Centrum Pomocy. Nie zapomnij również o włączeniu roamingu za granicą.