Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – jak działa?

Kamil Sztandera

Zaktualizowano: 2022-07-08

Aktywne wakacje to od lat bardzo często wybierany rodzaj wypoczynku. Trekking, jazda na rowerze, spływy kajakowe, biegi – sport wpisał się na tyle mocno w naszą codzienność, że nie zwalniamy tempa nawet podczas urlopu.

Często, aby móc uprawiać swoją ulubioną aktywność potrzebny jest odpowiedni sprzęt, który podczas wakacji może nie tylko ulec zniszczeniu, ale jest też narażony na kradzież. Najlepszą ochrona przed takimi sytuacjami (i poniekąd zepsutymi wakacjami) jest ubezpieczenie turystyczne z rozszerzeniem o ubezpieczenie sprzętu sportowego. Taka polisa kosztuje już od kilku złotych dziennie, a możliwość dopasowania jej do indywidualnych potrzeb jest niezwykle prosta.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co to jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Ubezpieczenie sprzętu sportowego to finansowa ochrona sprzętu na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub innych zdarzeń losowych. Może być ono częścią ubezpieczenia turystycznego.

Sprzęt sportowy, w zależności od danego ubezpieczyciela może być definiowany jako akcesoria niezbędne do uprawia sportu w ramach dyscypliny objętej ochroną finansową.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa w OWU, co dokładnie oznacza pojęcie sprzętu sportowego:

 • Europa Ubezpieczenia: sprzęt niezbędny do uprawiania Turystyki kwalifikowanej, Sportów wysokiego ryzyka, Sportów ekstremalnych, Wyczynowego uprawiania sportu; sprzęt, który jest niezbędny, aby amatorsko uprawiać sport. 
 • Uniqa: Sprzęt sportowy [to] sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu. 
 • Generali: […] sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: 1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskim […]. 
 • Proama: Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: 
  1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa
  2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboaru […]. 
 • Nationale Nederlanden: Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: 
  1) nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa; 
  2) deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu […]. 

Kiedy można ubezpieczyć sprzęt sportowy?

Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej określają w dokumencie OWU jakie zdarzenie gwarantuje wypłatę odszkodowania. Najczęściej wymienia sytuacje, to na przykład:

 • niszczycielska siła żywiołu: ubezpieczenie na wypadek pożaru, huraganu, powodzi, zalania, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych,
 • akcje ratownicze prowadzone w związku ze zdarzeniami losowymi,
 • wypadki w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
 • kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójniczego – ale tylko udokumentowane przez policję,
 • nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania, które uniemożliwiły odpowiednie zabezpieczenie sprzętu (muszą być poświadczone zgłoszeniem do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela),
 • zaginięcia (o ile sprzęt był zabezpieczony według wymogów),uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego podczas uprawiania sportów wynikłe w razie nieszczęśliwych wypadków, zgłoszonych do Centrum Alarmowego towarzystwa.

Jaki sprzęt sportowy można objąć ochroną?

Za sprzęt sportowy, który można ubezpieczyć najczęściej uznaje się te elementy, które służą do uprawiania najbardziej popularnych dyscyplin, a także wyposażenie dodatkowe.

Są na przykład:  

 • kij golfowy,
 • deska surfingowa,
 • rower,
 • sprzęt wspinaczkowy,
 • ochraniacze,
 • ochronne nakrycie głowy,
 • deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu wraz z wiązaniami i butami
 • deski do uprawiania surfingu wraz ze statecznikami (finy) oraz smyczą (leash)
 • deski do uprawiania windsurfingu, maszt, żagiel, trapez
 • deski do uprawiania kitesurfingu, latawiec, bar, trapez,

specjalistycznego sprzętu do nurkowania: ABC nurkowe (maska, fajka, płetwy), butla i zestawy butlowe, automat oddechowy, kompensator pływalności (jacket) do regulacji/kontroli pływalności, system balastowy, skafander nurkowy mokry lub suchy, komputer nurkowy, głębokościomierz, manometr.

Oraz wszystkie sprzęty zaliczające się do sprzętu sportowego, ujęte w definicji OWU.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia sprzętu sportowego?

Aby ubezpieczenie zadziałało, powinno być przede wszystkim odpowiednio dopasowane do indywidualnych potrzeb podróżnika, ale i:

 • Zakresu terytorialnego:
  Ubezpieczyciele często zaznaczają w OWU terytorium, na terenie którego działa ubezpieczenie, a gdzie nie obejmuje ono ochroną sprzętu.
 • Ochrony ubezpieczeniowej:
  Zakres ochrony określa, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzony, zniszczony lub skradziony sprzęt sportowy i co dokładnie jest przedmiotem ubezpieczenia. Umowa może przewidywać franszyzę integralną w wysokości określonej kwoty. Dodatkowo towarzystwa ubezpieczeniowe oferują klientom rozszerzenie w postaci klauzuli alkoholowej, która obejmuje ochroną szkody powstałe pod wpływem alkoholu.
 • Sumy ubezpieczenia:
  Ubezpieczyciele proponują różne sumy ubezpieczenia, przy których należy sprawdzić przede wszystkim czy suma ubezpieczenia sprzętu sportowego jest redukcyjna, czyli pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie aż do jej wyczerpania, a także czy odszkodowanie będzie obliczane na podstawie wartości rzeczywistej sprzętu, czy odtworzeniowej.
  W przypadku wartości rzeczywistej, ubezpieczyciel wypłaci kwotę będącą wartością sprzętu w dniu szkody, a przy wartości odtworzeniowej weźmie pod uwagę jego oryginalną cenę. Odszkodowanie nie będzie wyższe niż suma ubezpieczenia.
 • Zasad zgłoszenia szkody:
  Dokument OWU zawiera informacje, które określają czas na zgłoszenie szkody od dnia jej powstania. Niektóre towarzystwa oczekują zgłoszenia natychmiast po zdarzeniu, dlatego zwlekanie może działać na naszą niekorzyść.

Kradzież a ubezpieczenie sprzętu sportowego

Jeśli dojdzie do szkody kradzieżowej, trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel wcześniej w umowie określił dokładnie, w jaki sposób i w jakim miejscu sprzęt powinien być zabezpieczony.

Również w przypadku kradzieży ubezpieczyciel może wymagać okazania odpowiednich dokumentów, jak na przykład:

 • Dokument przewozowy, pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby odpowiedzialnej za przewożenie sprzętu,
 • Pokwitowanie oddania do przechowalni, pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby odpowiedzialnej za przechowywanie sprzętu,

Jeśli sprzęt sportowy był przechowywany w bagażniku samochodu, który nie miał zamka elektrycznego – ubezpieczyciel może odmówić może odmówić wypłaty odszkodowania.

Kiedy jeszcze nie zadziała ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Wyłączenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu sportowego dotyczy:

 • zachowania użytkownika sprzętu, np. jeśli spowoduje szkodę wskutek pozostawania pod wpływem alkoholu lub narkotyków, będzie używał sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem, zniszczy go celowo, będzie brał aktywny udział w zamieszkach, itp.;
 • okoliczności powstania szkody, np. kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczyków, pozostawienia sprzętu bez opieki lub w warunkach niezapewniających bezpieczeństwa.
 • rodzaju sprzętu sportowego, np. ubezpieczenie może obejmować wyłącznie sprzęt służący do uprawiania narciarstwa bądź snowboardu;
 • rodzaju uszkodzeń.

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Ubezpieczenie sprzętu sportowego to część ubezpieczenia turystycznego. Za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych można znaleźć polisę szybko, decydując się na określony zakres ochrony i cenę. Również przed zakupem mamy wgląd do OWU, co pozwala na dokładne zapoznanie się z zakresem ubezpieczenia sprzętu sportowego.

Jeden z naszych klientów, wybierający się na tydzień wakacji do Chorwacji kupił polisę z ochroną sprzętu sportowego, posługując się kalkulatorem ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl.

Ubezpieczenie do Chorwacji na tygodniowe wakacje dla dwóch osób
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 662 zł
Ratownictwo
27 499 zł
Bagaż
0 zł
46,86 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł 83 sporty objęte ochroną Sprzęt sportowy
Europa
Koszty leczenia
137 494 zł
Ratownictwo
22 916 zł
Bagaż
1 375 zł
64,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 749 zł 10 sportów objętych ochroną Sprzęt sportowy
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
89,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł OC sportowe: 50 000 zł 49 sportów objętych polisą Sprzęt sportowy
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
107,80 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł 17 sportów objętych polisą sprzęt sportowy
Ubezpieczenie do Chorwacji na tygodniowe wakacje dla dwóch osób
Signal Iduna
46,86 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
91 662 zł
Ratownictwo
27 499 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł 83 sporty objęte ochroną Sprzęt sportowy
Europa
64,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
137 494 zł
Ratownictwo
22 916 zł
Bagaż
1 375 zł
Dodatkowo: NNW: 13 749 zł 10 sportów objętych ochroną Sprzęt sportowy
Allianz
89,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł OC sportowe: 50 000 zł 49 sportów objętych polisą Sprzęt sportowy
AXA
107,80 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł 17 sportów objętych polisą sprzęt sportowy

Jak widzimy koszt polisy na tydzień nie jest wysoki, a gwarantowana ochrona mieszcząca się w tych kilku złotych to spokój i bezpieczeństwo na urlopie. Nie ma nic gorszego niż wybrać się na aktywne wakacje, a na miejscu zorientować, że sprzęt został uszkodzony, albo sprawdzony. Dlatego zanim zaryzykujemy, zobaczmy co ubezpieczyciele mają nam do zaoferowania – mówi Patrycja Pałka, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl

Ubezpieczenie sprzętu sportowego – pytania i odpowiedzi

 1. Czy można ubezpieczyć sprzęt sportowy od zarysowania?
  Zazwyczaj ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody na sprzęcie sportowym, które nie uniemożliwiają dalszego z niego korzystania. Ubezpieczeniu tez nie będą podlegać uszkodzenia estetyczne. Przed zakupem polisy należy dokładnie zapoznać się z dokumentem OWU, aby mieć pewność, kiedy możemy liczyć na odszkodowane, a kiedy nie.
 2. Czy mogę kupić ubezpieczenie sprzętu sportowego tanio?
  Tak, można znaleźć tanią cenę ubezpieczenia sportowego, wystarczy dokonać analizy i porównania w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych.
 3. Co to jest udział własny w ubezpieczeniu?
  Udział własny (zwany również franszyzą redukcyjną) to zawarta w umowie ubezpieczeniowej klauzula, która przenosi część odpowiedzialności za szkody na osobę ubezpieczoną. Polega na tym, że w razie wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, ubezpieczony pokryje określone w umowie koszty szkody (lub jego finalne odszkodowanie będzie o tę kwotę pomniejszone). 

Podsumowanie
 1. Ubezpieczenie sprzętu sportowego to finansowa ochrona sprzętu na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub innych zdarzeń losowych. Może być ono częścią ubezpieczenia turystycznego.
 2. Sprzęt sportowy, w zależności od danego ubezpieczyciela może być definiowany jako akcesoria niezbędne do uprawia sportu w ramach dyscypliny objętej ochroną finansową.
 3. Za sprzęt sportowy, który można ubezpieczyć najczęściej uznaje się te elementy, które służą do uprawiania najbardziej popularnych dyscyplin, a także wyposażenie dodatkowe.
 4. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej określają w dokumencie OWU jakie zdarzenie gwarantuje wypłatę odszkodowania
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Kamil Sztandera
Redaktor
Redaktor ds. podróży i ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych. Entuzjasta wycieczek rowerowych. Specjalizuje się w dziennikarstwie ekonomicznym. Prywatnie zainteresowany inwestowaniem i pomnażaniem oszczędności.

Oceń artykuł:

5/5 - (2 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments