Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ergo Hestia

Obecnie ERGO Hestia jest trzecim, co do udziałów w rynku, ubezpieczycielem w Polsce. Na polskim rynku firma działa od 1991 roku. Od 2000 roku Hestia jest członkiem europejskiej grupy ERGO, która wspomogła dalszy rozwój towarzystwa. 

Ergo Hestia – informacje ogólne

ERGO Hestia działa na polskim rynku od 1991 roku. Powstała w wyniku połączenia dwóch firm: Porównaj oferty

 • Hestia – założonej w 1990 roku przez polskich przedsiębiorców,
 • ERGO – niemieckiego ubezpieczyciel z 150-letnią tradycją.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Spółki oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. 
ERGO Hestia jest obecnie jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Towarzystwo posiada oddziały w całej Polsce i zatrudnia ponad 4000 osób.

Ubezpieczenie turystyczne Ergo Hestia

Ubezpieczenie turystyczne Ergo Hestia dedykowane jest dla osób podróżujących po Europie i świecie. Ochrona nie obejmuje jednak krajów, o których Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało przed wyjazdem komunikatem na stronie internetowej:

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne oraz
MSZ odradza wszelkie podróże.

Ubezpieczenie turystyczne dostępne jest w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym. Zakres ochrony w pakiecie podstawowym obejmuje koszty leczenia, NNW, ubezpieczenie bagażu i assistance. Ochronę można rozszerzyć o choroby przewlekłe, sporty ryzykowne, wyczynowe uprawianie sportu oraz praca wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie turystyczne ERGO HESTIA – zalety i wady

Zalety:

 • Ubezpieczenie obejmuje ochroną wyjazdy do wszystkich krajów świata.
 • W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie może obejmować m.in. pomoc medyczną, transport, ratownictwo, ubezpieczenie NNW, OC, bagażu i inne.
 • Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, takie jak sporty ryzykowne, choroby przewlekłe, praca wysokiego ryzyka.
 • Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia: Podstawowy i Rozszerzony, różniące się sumą ubezpieczenia i zakresem ochrony.
 • Całodobowa Pomoc Centrum Alarmowego.
 • Możliwość porównania ofert online.

Wady:

 • Ubezpieczenie ma pewne ograniczenia w zakresie ochrony w niektórych krajach lub w przypadku niektórych sportów.
 • Brak ochrony w razie aktów terroryzmu

Ergo Hestia – inne ubezpieczenia

Ergo Hestia feruje szeroką gamę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i biznesowych, m.in.:

 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia turystyczne.

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia

Jeśli tylko dojdzie do szkody, ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ERGO Hestię o zdarzeniu lub wypadku tuż po jego zajściu lub uzyskaniu o nim informacji.

Powiadomienie może być dokonane:

 • pod numerem telefonu +48 58 550 70 12,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: podroze@ergohestia.pl,
 • za pośrednictwem przedstawiciela ERGO Hestii.

W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ERGO Hestii ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia.
Na podstawie zebranych dokumentów, ERGO Hestia oblicza poziom zaistniałej szkody. 
W ciągu 30 dni towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zdecydować o przyznaniu lub odmowie odszkodowania licząc od chwili zgłoszenia szkody. 

Jeżeli w tym terminie niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia o odszkodowaniu, świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym było możliwe wyjaśnienie tych okoliczności.

Dane kontaktowe Ergo Hestia

Grupa ERGO Hestia
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Telefon:
z telefonu stacjonarnego: 801 107 107
z telefonu komórkowego: (58) 555 55 55

Strona internetowa:
https://www.ergohestia.pl

Porównaj oferty