Produkty

od: 53 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 400 000 zł
 • Zakres ubezpieczenia może uwzględniać pasywny udział w wydarzeniach, które miały miejsce na terenie objętym działaniami wojennymi
 • Możliwość indywidualnego skonstruowania pakietu ubezpieczenia
od: 89,95 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 500 000 zł
 • Bieżący nadzór Centrum Operacyjnego
 • Szeroka oferta rozszerzeń polisy (m.in. Concierge, Pet Assistance, Home Assistance, Bezpieczna Kieszeń)
od: 69,30 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 200 000 zł
 • Dzienna stawka ubezpieczenia już od 5 zł
 • Możliwość rozszerzenia o ryzyka wynikające z aktów terroru, działań wojennych, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego
od: 33 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 300 000 €
 • Ubezpieczenie bagażu i NNW w podstawowej wersji polisy
 • Szeroki pakiet rozszerzeń (m.in. Komfortowa Kieszeń, Ubezpieczenie mieszkania, Car Assistance, Bezpieczna walizka, Leczenie po powrocie z podróży zagranicznej)
od: 34 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 500 000 zł
 • Ryzyko następstw choroby przewlekłej w podstawowym wariancie polisy
 • Całodobowy dyżur centrum alarmowego
od: 27,90 zł
 • Zwrot 100% ceny podróży
 • Już od 27,90zł dla imprezy turystycznej o wartości 1000zł
 • Możliwość ubezpieczenia od rezygnacji także dla osób przewlekle chorych
od: 25,60
 • Ochrona na okoliczność awarii pojazdu, którym podróżujesz
 • Holowanie pojazdu w razie unieruchomienia podczas podróży
 • Pokrycie kosztów do sumy 3 000 €
od: 36,54 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do 250 000 €
 • Następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (bez dodatkowych opłat)
 • Amatorskie uprawianie sportów znajduje się już w podstawowym zakresie ubezpieczenia
od: 49,38 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 100 000 €
 • Ubezpieczenie NNW oraz pomoc i ochrona prawna w podstawowej wersji polisy
 • Suma ubezpieczenia NNW do 100 000 zł
od: 85,55 zł
 • Nielimitowana suma ubezpieczenia kosztów leczenia w pakiecie Zdobywca
 • Pomoc w wyniku aktów terroryzmu do sumy 600 000 zł
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla szkód na osobie do sumy 1 500 000 zł
od: 54,86 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 50 000 €
 • Atrakcyjne cenowo pakiety rodzinne obejmujące od 3 do 6 osób
 • Następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych
od: 68 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 800 000 zł
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podstawowej polisie
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka związane z działaniami wojennymi lub stanem wyjątkowym
od: 48 zł
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu do 60 000 €
 • Bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia lub transportu, bez angażowania własnych środków finansowych
 • Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia NNW w podstawowym wariancie polisy