Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

ERGO Hestia ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne Ergo Hestia obowiązuje na terenie całego świata.

Ubezpieczenie turystyczne Ergo Hestia, co obejmuje polisa?

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie turystyczne Ergo Hestia może obejmować : Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Pomoc medyczną po wypadku:

 • Leczenie szpitalne
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Konsultacje medyczne
 • Całodobowa Pomoc Centrum Alarmowego

Transport:

 • Z miejsca wypadku do placówki medycznej
 • Po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania
 • Do miejsca zamieszkania

Ratownictwo:

 • Poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa
 • Pomoc medyczna na miejscu wypadku

Rozszerzenie ochrony:

 • Uprawianie sportów ryzykownych
 • Następstwa choroby przewlekłej
 • Praca wysokiego ryzyka / wyczynowe uprawianie sportu

Suma ubezpieczenia:

 • Wariant Podstawowy: 500 000 zł
 • Wariant Rozszerzony: 3 000 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • Ochrona w razie zgonu lub następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Okres ochrony:
  • Od momentu rozpoczęcia podróży, również na terenie Polski (do 24 h przed przekroczeniem granicy)
  • Do momentu zakończenia podróży, również na terenie Polski (do 24 h od przekroczenia granicy)

Suma ubezpieczenia:

 • Wariant Podstawowy: 30 000 zł
 • Wariant Rozszerzony: 60 000 zł
 • W przypadku zgonu: 200% SU

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

 • Ochrona w razie szkód powstałych w mieniu lub na osobie w podróży Ubezpieczonego, wyrządzone osobom trzecim
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o szkody powstałe podczas:
  • Uprawiania sportów ryzykownych
  • Pracy wysokiego ryzyka / wyczynowego uprawiania sportu

Suma gwarancyjna w wariancie Podstawowym wynosi 500 000 zł, a w wariancie Rozszerzonym – 1 000 000 zł.

Rozszerzenia w ubezpieczeniu

Przy opłacie dodatkowej składki ubezpieczenie może być rozszerzone o:

 • Uprawianie sportów ryzykownych
 • Następstwa choroby przewlekłej
 • Praca wysokiego ryzyka / wyczynowe uprawianie sportu

Wyłączenia i ograniczenia ochrony

Zakres ubezpieczenia turystycznego ergo Hestia nie obejmuje:

 • Zdarzeń powstałych w wyniku:
  • Wykonywania prac w ramach zawodów niebezpiecznych
  • Uprawiania sportu w celach zarobkowych
  • Uczestnictwa w zawodach pojazdów silnikowych, jazd próbnych i testowych
  • Choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV
 • Leczenia:
  • Zaplanowanego przed podróżą
  • Rozpoczętego przed podróżą

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje:

 • Uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:

 • Odpowiedzialności cywilnej:
  • Wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania zawodu
  • Związanej z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów mechanicznych (za wyjątkiem udziału własnego Ubezpieczonego w szkodzie w wynajmowanym podczas podróży pojeździe)
  • W zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych

Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje szkód dotyczących:

 • Wartości pieniężnych, lekarstw, mienia nabytego w celu dalszej sprzedaży
 • Mienia służącego do prowadzenia działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej
 • Mienia, w którego posiadanie Ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszły w wyniku przestępstwa

Kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczenia?

Okres ubezpieczenia:

 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres 12 miesięcy lub krótszy.

Początek ochrony:

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.
 • Ochrona nie rozpocznie się wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.

Koniec ochrony:

 • Ochrona ubezpieczenia kończy się z upływem okresu, na który została zawarta.
 • Ochrona może również zakończyć się z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments