Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ubezpieczenie turystyczne Axa Partners Daleko od Domu

Ubezpieczenie Axa Partners Daleko od Domu można zawrzeć w trzech pakietach: Zdobywca, Podróżnik lub Urlopowicz. Polisa przeznaczona jest dla osób, które podróżują nie tylko z Polski za granicę, ale wyjeżdżają ze stałego miejsca zamieszkania.

Zakres ubezpieczenia turystycznego AXA Partners, co obejmuje polisa?

Wybierając ubezpieczenie podróżne, możesz dopasować jego zakres do swoich potrzeb. W zależności od wybranego wariantu, ochrona może obejmować: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Podstawowe ubezpieczenia:

 • Koszty leczenia i assistance: pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa, transportu medycznego i innych niezbędnych świadczeń medycznych za granicą.
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków: wypłata świadczenia w przypadku śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Bagaż: ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem bagażu podczas podróży.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym: ochrona przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas podróży.
 • Ubezpieczenie pozostawionego mienia: ochrona przed kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży.

Dodatkowe ubezpieczenia

 • Rezygnacja z/przerwanie podróży: ubezpieczenie zapewniające zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży lub jej przerwania z powodu określonych w umowie zdarzeń.
 • Suma ubezpieczenia +: zwiększenie sumy ubezpieczenia w wybranych zakresach.
 • Moto assistance: pomoc w przypadku awarii, kolizji lub kradzieży pojazdu podczas podróży.
 • Kontynuacja leczenia w Polsce: pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji w Polsce po powrocie z podróży, w przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą.

Pakiety ubezpieczenia Daleko od Domu

Ubezpieczenie w pakiecie podstawowym Urlopowicz – obejmuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance do kwoty 200 000 zł,
 • Ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Opóźnienie lub odwołanie lotu,
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Urlopowicz.

Pakiet Podróżnik, poza wymienionym wyżej zakresem, obejmuje ponadto:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance do kwoty 600 000 zł,
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej;
 • Ubezpieczenie bagażu;
 • Następstwa choroby przewlekłej,
 • Usługę tłumaczenia telefonicznego,
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Podróżnik.

Pakiet Zdobywca – najbardziej rozszerzona propozycja – poza powyższymi zakresami, gwarantuje również:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance do kwoty 40 000 000 zł,
 • Ubezpieczenie Podróży samolotem,
 • Limit na leczenie stomatologiczne w kwocie 2 000 zł,
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Zdobywca.
 • Sprzęt służbowy – w Ubezpieczeniu bagażu.

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia towarzystwo Axa Partners zapewnia również pomoc w wyniku aktów terroryzmu (w pakietach Podróżnik i Zdobywca).

Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w przypadku wszystkich pakietów (Urlopowicz, Podróżnik, Zdobywca) obejmuje następujące usługi:

 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej,
 • Infolinia turystyczna i medyczna
 • Telefoniczna pomoc w sytuacjach nagłych
 • Tłumaczenia ustne i pisemne
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Lifestyle assistance

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie Daleko od Domu Axa Partners można rozszerzyć o ryzyka:

 • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
 • Wykonywania pracy za granicą;
 • Zaostrzenia chorób przewlekłych;
 • Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jak w każdym produkcie ubezpieczeniowym, tak również w polisie Daleko od Domu można znaleźć listę ograniczeń odpowiedzialności towarzystwa. Do najważniejszych wyłączeń w ubezpieczeniu turystycznym Axa Partners możemy zaliczyć:

 • działanie wbrew zaleceniom lekarza,
 • uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych i naturalnych,
 • chuligańskie zachowanie ubezpieczonego lub związane z działalnością przestępczą,
 • aktywny udział w konflikcie wojennym, w misjach pokojowych, akcjach bojowych lub wojennych,
 • naruszenie przepisów prawa , zarządzeń lub środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa,
 • złamanie zasad bezpieczeństwa poprzez nieużywanie w chwili zaistnienia zdarzenia odpowiednich środków ochronnych takich jak: kask przy jeździe konnej lub rowerowej, na nartach i na snowboardzie, kask i kamizelka ratunkowa przy sportach wodnych,
 • choroby nowotworowe w fazie terminalnej,
 • choroby psychiczne,
 • następstwa znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • uprawianie aktywności sportowej w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • zdarzenia, które nastąpiły w trakcie podróży rozpoczętej po opublikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, iż nie zaleca się podróżowania do danego państwa lub regionu.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa się rozpoczyna?

Okres ochrony ubezpieczeniowej jest zawsze wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

Jeśli rozpoczyna się tego samego dnia, co zawarcie umowy ubezpieczeniowej, ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się po upływie czterech godzin od momentu uregulowania składki ubezpieczeniowej.

Przykład❗ Zawierasz umowę ubezpieczenia online o godzinie 10:00 i tego samego dnia o godzinie 12:00 opłacasz składkę. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się o godzinie 16:00.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments