4.1/5 - (86 głosów)

Axa Partners Daleko od Domu – Opis produktu

Ubezpieczenie Axa Partners Daleko od Domu można zawrzeć w trzech pakietach: Zdobywca, Podróżnik lub Urlopowicz. W zależności od charakteru wyjazdu oraz potrzeb, każdy ubezpieczający może znaleźć dla siebie odpowiednią ochronę. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia Daleko od Domu

Ubezpieczenie w pakiecie podstawowym Urlopowicz – obejmuje:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance do kwoty 200 000 zł,
 • Ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Opóźnienie lub odwołanie lotu,
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Urlopowicz.

Pakiet Podróżnik, poza wymienionym wyżej zakresem, obejmuje ponadto:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance do kwoty 600 000 zł,
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej;
 • Ubezpieczenie bagażu;
 • Następstwa choroby przewlekłej,
 • Usługę tłumaczenia telefonicznego,
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Podróżnik.

Pakiet Zdobywca – najbardziej rozszerzona propozycja – poza powyższymi zakresami, gwarantuje również:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz pomocy Assistance do kwoty 40 000 000 zł,
 • Ubezpieczenie Podróży samolotem,
 • Limit na leczenie stomatologiczne w kwocie 2 000 zł,
 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w wariancie Zdobywca.
 • Sprzęt służbowy – w Ubezpieczeniu bagażu.

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia towarzystwo Axa Partners zapewnia również pomoc w wyniku aktów terroryzmu (w pakietach Podróżnik i Zdobywca).

Ubezpieczenie pomocy telefonicznej w przypadku wszystkich pakietów (Urlopowicz, Podróżnik, Zdobywca) obejmuje następujące usługi:

 • Ubezpieczenie pomocy telefonicznej,
 • Infolinia turystyczna i medyczna
 • Telefoniczna pomoc w sytuacjach nagłych
 • Tłumaczenia ustne i pisemne
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Lifestyle assistance

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie Daleko od Domu Axa Partners można rozszerzyć o ryzyka:

 • Uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
 • Wykonywania pracy za granicą;
 • Zaostrzenia chorób przewlekłych;
 • Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Sumy ubezpieczenia

Poniższa tabela przedstawia sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne określone przez towarzystwo Axa Partners dla ubezpieczenia Daleko od Domu.

Zakres ubezpieczenia Urlopowicz Podróżnik Zdobywca
Koszty leczenia
Całkowita suma ubezpieczenia 200 000 zł 600 000 zł 40 000 000 zł
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Śmierć w wyniku wypadku 10 000 zł 25 000 zł 75 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 zł 50 000 zł 150 000 zł
Odpowiedzialność Cywilna*
Szkody na osobie 250 000 zł 1 500 000 zł
Szkody na mieniu 125 000 zł 750 000 zł
Ubezpieczenie Bagażu 3 000 zł 6 000 zł
Ubezpieczenie podróży samolotem
Opóźnienie bagażu 200 zł 350 zł 500 zł
Opóźnienie lub odwołanie lotu 200 zł 350 zł 500 zł

Sprawdź Szczegółowe zestawienie zakresu i sum ubezpieczenia Axa Partners Daleko od Domu

Zawarcie umowy ubezpieczenia Axa Partners

W ubezpieczeniu grupowym (gdzie w ramach jednej umowy ubezpieczone są co najmniej 2 osoby) wszystkie osoby, na rzecz których zawarto daną umowę ubezpieczenia zostają objęte jednakowym zakresem ubezpieczenia (ten sam Pakiet), przy czym sumy ubezpieczenia i limity świadczeń odnoszą się do każdego Ubezpieczonego z osobna.

W przypadku, gdy rozpoczęcie Okresu ubezpieczenia przypada na ten sam dzień co zawarcie umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie czterech godzin, licząc od chwili uregulowania składki ubezpieczeniowej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Jak w każdym produkcie ubezpieczeniowym, tak również w polisie Daleko od Domu można znaleźć listę ograniczeń odpowiedzialności towarzystwa. Do najważniejszych wyłączeń w ubezpieczeniu turystycznym Axa Partners możemy zaliczyć:

 • działanie wbrew zaleceniom lekarza,
 • uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc o ekstremalnych warunkach klimatycznych i naturalnych,
 • chuligańskie zachowanie ubezpieczonego lub związane z działalnością przestępczą,
 • aktywny udział w konflikcie wojennym, w misjach pokojowych, akcjach bojowych lub wojennych,
 • naruszenie przepisów prawa , zarządzeń lub środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa,
 • złamanie zasad bezpieczeństwa poprzez nieużywanie w chwili zaistnienia zdarzenia odpowiednich środków ochronnych takich jak: kask przy jeździe konnej lub rowerowej, na nartach i na snowboardzie, kask i kamizelka ratunkowa przy sportach wodnych,
 • choroby nowotworowe w fazie terminalnej,
 • choroby psychiczne,
 • następstwa znajdowania się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • uprawianie aktywności sportowej w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • zdarzenia, które nastąpiły w trakcie podróży rozpoczętej po opublikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, iż nie zaleca się podróżowania do danego państwa lub regionu.

Postępowanie po zajściu szkody

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku należy:

 1. Niezwłocznie skontaktować się z Centrum Pomocy Assistance w ciągu 48 godzin od zdarzenia;
 2. Zadzwonić pod numer tel. + 48 22 575 97 28, czynny 24 godziny na dobę przez cały rok;
 3. Stosować się do wskazówek Centrum Pomocy Assistance.

Ponadto, w miarę możliwości powinno się zapobiec zwiększeniu szkody i ograniczyć jej konsekwencje.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments