4.1/5 - (16 głosów)

Signal Iduna Bezpieczne Podróże – Opis produkty

Polisa turystyczna Signal Iduna Bezpieczne Podróże zapewnia kompleksową ochronę dla osób wyjeżdżających zagranicę w celach turystycznych, edukacyjnych lub biznesowych. Polisa dostępna jest w pakiecie podstawowym, z możliwością dostosowania rozszerzeń do charakteru wyjazdu. Maksymalna suma ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia do kwoty 300 000 euro. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ubezpieczenia

W zależności od pakietu ubezpieczenia turystycznego, na jaki zdecyduje się i sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie:

 • koszty leczenia i ratownictwa oraz Assistance, w tym nielimitowany transport do kraju zamieszkania w związku z nagłym zachorowaniem również spowodowanym zaostrzeniem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • koszty leczenia oraz Assistance w związku z nagłym zachorowaniem spowodowanym zarażeniem wirusem COVID-19,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pomoc prawna: wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie prawnika w sprawach OC, pożyczka na kaucję,
 • bagaż podróżny w tym sprzęt sportowy, sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe,
 • odpowiedzialność w życiu prywatnym.

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna

Zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka związane z:

 • uprawianiem sportów zimowych,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • wykonywaniem pracy fizycznej za granicą.

Suma ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna

Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz Assistance może zostać zawarte w dwóch wariantach: Standard i Super. Różnią się one zakresem zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

 • Koszty leczenia do 300 000 EUR,
 • Ratownictwo: 7 000 EUR dla sumy ubezpieczenia kosztów leczenia niższej niż 60 000 EUR, 10 000 EUR w pozostałych przypadkach,
 • Transport do Kraju Zamieszkania: bez limitu,
 • Dzienne świadczenie szpitalne po powrocie do Polski: 100 PLN za każdy dzień maksymalnie przez 10 dni.

Zawarcie umowy

Umowę ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna zawrzeć można w ramach jednego z dostępnych pakietów:

 • TRAVEL – ubezpieczenie na wskazany okres ubezpieczenia,
 • MULTITRIP – ubezpieczenie długoterminowe podróży wielokrotnych,
 • IMIENNE – na 6 lub 12 miesięcy z dowolną liczbą wyjazdów (ubezpieczamy tylko pierwsze 60 dni każdego z nich),
 • OSOBODNI – na 12 miesięcy ze zdeklarowaną liczbą osobodni i koniecznością zgłaszania każdego wyjazdu.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż od godziny wystawienia dokumentu ubezpieczenia, a kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, a ponadto:

 • w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia, pomocy prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Polski;
 • w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu i sprzętu sportowego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży tj. z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez Ubezpieczonego, koniec ochrony następuje w momencie powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
 • w przypadku osób rozpoczynających podróż z kraju innego niż Polska, ochrona ubezpieczeniowa w przypadku wszystkich rodzajów ubezpieczeń rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy kraju wyjazdu i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie.

Wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym Signal Iduna

Jeśli ubezpieczony nie wykupił stosownego rozszerzenia, zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna nie obejmie:

 • uprawiania sportów zimowych lub sportów ekstremalnych,
 • wykonywaniem pracy fizycznej.

Do wyłączeń polisy należą również:

 • umyślne działanie ubezpieczonego,
 • zażycie narkotyków lub innych środków odurzających,
 • zaburzenia psychiczne,
 • leczenie we własnym zakresie lub leczenie przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego.

Jak zgłosić szkodę

Po zajściu zdarzenia szkodowego należy powiadomić towarzystwo o okolicznościach sytuacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia o nim wiadomości. W ciągu kolejnego tygodnia Signal Iduna podejmuje działania mające ustalić faktyczny stan zdarzenia.

Towarzystwo za pisemną zgodą ubezpieczonego ma prawo uzyskać informacje od podmiotów udzielających pomocy medycznej. Osoba, która objęta jest ubezpieczeniem posiada obowiązek w miarę możliwości ograniczyć skutki szkody oraz nie dopuścić do jej zwiększenia.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments