Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Jakie wybrać? [RANKING]

Redakcja

Zaktualizowano: 2024-03-01

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest to samodzielne ubezpieczenie, niewchodzące w skład ubezpieczenia turystycznego na wyjazd. Rezygnacja z wyjazdu turystycznego, czy biletu lotniczego wiąże się ze stratą zainwestowanej gotówki. Na wypadek takiej sytuacji można zakupić specjalne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

Przed wyborem każdego ubezpieczenia turystycznego należy sprawdzić dokładnie w ogólnych warunkach ubezpieczenia na jakich zasadach zawierana jest umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie do rezygnacji z podróży zagranicznej, stracisz cała zainwestowaną w wyjazd gotówkę. Chyba, że zabezpieczysz się wcześniej na wypadek takiej sytuacji.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co można objąć ubezpieczeniem kosztów rezygnacji? Czy ochronę można dokupić w dniu zawarcia umowy podróży? Czy można ubezpieczyć współuczestnika podróży? Kupujesz wycieczkę first minute? Nie zapomnij o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego obejmującego zwrot kosztów rezygnacji z podróży zagranicznej

Podpowiadamy, jak w przypadku różnych towarzystw ubezpieczeniowych wygląda rezygnacja z kosztów podróży zagranicznej i na co zwrócić uwagę.

Czy można zrezygnować z zakupionej wycieczki?

Zgodnie z prawem, każdy podróżujący może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Nie oznacza to jednak, że z wycieczki można zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Ten sam artykuł ust.1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wyraźnie wskazuje, że rezygnując z wycieczki „możesz zostać zobowiązany do zapłaty uzasadnionej opłaty na rzecz organizatora.” Co więcej, organizator może zażądać opłaty za odstąpienie od umowy, nawet jeśli nie została ona wskazana w umowie.

Jak więc widzisz, rezygnacja z podróży może wiązać się ze sporymi kosztami. Na szczęście istnieje zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, które pozwala na uniknięcie wielu problematycznych i nie do końca przyjemnych sytuacji.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – co to jest?

Planowanie wyjazdów na długo przed faktycznym urlopem zawsze obarczone jest sporym ryzykiem. Przed rozpoczęciem podróży sporo może się stać, szczególnie jeśli planujemy ją z dużym wyprzedzeniem.

Skąd bowiem mamy wiedzieć, czy za pół roku w tym konkretnym dniu wyjazdu nie nastąpi sytuacji uniemożliwiająca udanie się na urlop, np. choroba nasza lub współuczestnika podróży, pogrzeb w najbliższej rodzinie, utrata pracy czy pobyt w szpitalu.

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży to pewność zwrotu poniesionych kosztów, gdy konkretne sytuacje życiowe przekreślają możliwość realizacji zaplanowanego wyjazdu.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji jest to samodzielne ubezpieczenie, niewchodzące w skład ubezpieczenia turystycznego na wyjazd. Zapewni Ci ono ochronę w sytuacji, gdy zachodzi konieczność odwołania wyjazdu lub przerwania podróży. Za opłatą dodatkowej składki może zapewnić sobie ochronę finansów w sytuacjach konieczności rezygnacji z wyjazdu lub jego przerwania. Ubezpieczenie zapewni zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem.

Polisa zwykle obejmuje sytuacje takie jak choroba lub kontuzja podróżującego, śmierć w rodzinie, problemy zdrowotne, utrata pracy, czy nawet złe warunki pogodowe. Gdy klient musi odwołać podróż, ubezpieczyciel może pokryć część lub całość kosztów rezerwacji, w zależności od warunków polisy i przyczyny rezygnacji. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewnia spokój ducha, umożliwiając im uniknięcie finansowych strat związanych z odwołaniem planów podróży.

Kiedy można skorzystać z ubezpieczenia rezygnacji z kosztów podróży?

Wszystkie powody rezygnacji z podróży wymienione są w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczyciele wypłacają świadczenie z powodu nagłego zachorowania ubezpieczonego i nie jest wtedy wymagany pobyt w szpitalu. Pamiętaj, że każde towarzystwo ma w tym zakresie swoje własne regulacje.

Z jakich jeszcze powodów możesz zrezygnować z podróży?

W towarzystwie ubezpieczeniowym Uniqa koszty rezygnacji z podróży lub przerwania podróży albo koszty rezygnacji z biletu jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,
 • komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,
 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,
 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,
 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w  miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,
 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej),popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,
 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,
 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i  dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,
 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,
 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

Rezygnacja z podróży w towarzystwie EUROPA UBEZPIECZENIA:

 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19,
 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, a choroba ta nie wynika z wcześniej zdiagnozowanej choroby przewlekłej ani Covid-19,
 • nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży,
 • nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży,
 • komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży (maksymalnie 32 tydzień + 6 dni),
 • wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia,
 • śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19,
 • śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na Covid-19, samobójstwa,
 • szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powodujące konieczność wykonania czynności prawnych lub administracyjnych, szkoda musi powstać w wyniku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży,
 • utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży był w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom,
 • uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży podczas wypadku drogowego w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży,
 • udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała na skutek wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w okresie do 10 dni przed rozpoczęciem podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych lub administracyjnych,
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła  w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych lub obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, ZUS, w przypadku, gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży,
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),
 • objęcie obowiązkową kwarantanną związaną z Covid-19 ubezpieczonego, współuczestnika podróży, dzieci ubezpieczonego lub dzieci współuczestnika podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),
 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na Covid-19, potwierdzone dokumentacją medyczną, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie 100% po zapłaceniu dodatkowej składki, w wariancie 100% Max bez dopłat),
 • nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, skutkujące natychmiastową hospitalizacją i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (w wariancie  100% po zapłaceniu dodatkowej składki, a w wariancie 100% Max bez dopłat),
 • akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed rozpoczęciem podróży, w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego z wyłączeniem Afganistanu, Algierii, Autonomii Palestyńskiej i Zachodniego Brzegu Jordanu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Filipin, Hondurasu, Indonezji, Iraku, Iranu, Jemenu, Kenii, Korei Południowej, Korei Północnej, Krymu, Libii, Libanu, Malezji, Maroka, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Somalii, Strefy Gazy, Syrii, Tunezji, Turcji, Wenezueli, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ukrainy, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 kilometrów od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli organizator imprezy turystycznej nie zaoferował ubezpieczonemu zmiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje; powód ten nie dotyczy ubezpieczenia kosztów przerwania podróży (tylko w wariancie 100% Max),
 • otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka (tylko w wariancie 100% Max),
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży (tylko w wariancie 100% Max).

Choroba przewlekła a ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Jeśli dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia w następstwie choroby przewlekłej, sytuacja taka wymaga wcześniejszego wymaga rozszerzenia ochrony o następstwa chorób przewlekłych. Taki zakres ochrony rozszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela o choroby przewlekłe nie tylko osób uczestniczących w podróży, ale również osób bliskich, które wymagają opieki osoby ubezpieczonej.

Jakie są zalety ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży?

Najważniejszą zaletą ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest spokój, który zyskujesz planując wakacje z dużym wyprzedzeniem. Pozytywnych aspektów takiego rozwiązania jest jednak znacznie więcej.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, zalety:

 • Ochrona finansowa – taki rodzaj rozszerzenia zapewnia ochronę finansową w przypadku konieczności przerwania podróży z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 • Zwrot kosztów – umożliwia uzyskanie zwrotu części lub wszystkich poniesionych kosztów związanych z rezerwacją podróży, w przypadku, gdy anulacja jest konieczna.
 • Pokrycie finansowe w różnych sytuacjach – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży obejmuje szeroki zakres przyczyn anulacji, takich jak nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży, kontuzja, śmierć w rodzinie, utrata pracy, problemy zdrowotne, czy nawet złe warunki pogodowe.
 • Pokrycie kosztów dodatkowych noclegów – w przypadku rezygnacji z wyjazdu i przedwczesnego zakończenia pobytu na wakacjach, polisa może pokryć koszty dodatkowych noclegów w hotelu.
 • Ubezpieczenie współuczestnika podróży – zapewniona ochrona dla całej rodziny, w tym dla dzieci i osób starszych.
 • Elastyczność – dostępne są różne opcje ubezpieczenia kosztów rezygnacji, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji podróżnika.
 • Łatwość zakupu– prosty i wygodny proces zakupu online.
 • Wysokie sumy gwarantowane.
 • Możliwość ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych i krajowych.
 • Brak udziału własnego.
 • Możliwość szybkiego zakupu online.

Ile możesz stracić odwołując wycieczkę w biurze podróży?

Organizator imprezy turystycznej potrąca sumę zależną od momentu, w którym rezygnuje się z wyjazdu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że im bliżej wyjazdu, tym więcej możesz stracić odwołując wyjazd.

Sprawdźmy, ile dokładnie możesz stracić na wypadek rezygnacji z biurem podróży:

ITAKA

Czas i koszt rezygnacji z podróży:

 • do 40 dni przed datą wyjazdu stała opłata manipulacyjna 350 zł/osoba
 • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu do 20% ceny
 • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu do 30% ceny
 • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu do 50% ceny
 • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu do 70% ceny
 • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu do 80% ceny
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej do 90% ceny

TUI

Czas i koszt rezygnacji z podróży:

 • do 36 dni przed wyjazdem 25% ceny
 • od 35 dnia przed wyjazdem40% ceny
 • od 24 dnia przed wyjazdem 50% ceny
 • od 17 dnia przed wyjazdem 60% ceny
 • od 10 dnia przed wyjazdem 80% ceny
 • od 3 dnia przed wyjazdem do dnia rozpoczęcia podróży 90% ceny

RAINBOW TOURS

Czas i koszt rezygnacji z podróży:

 • do 45 dni przed datą wyjazdu 7%
 • od 44 do 31 dni przed datą wyjazdu 20% ceny
 • od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu 30% ceny
 • od 20 do 15 dni przed datą wyjazdu 50% ceny
 • od 14 do 8 dni przed datą wyjazdu 70% ceny
 • od 7 do 4 dni przed datą wyjazdu 80% ceny
 • na 3 dni przed datą wyjazdu i mniej 95% ceny

Co można objąć ubezpieczeniem kosztów rezygnacji?

Ubezpieczeniem na wypadek rezygnacji z podróży można objąć praktycznie każdy rodzaju wyjazdu – zarówno ten organizowany przez biuro podróży, służbowy, samodzielny, długo- i krótkoterminowy.

Pamiętaj, aby przed zawarciem umowy ubezpieczenia sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) dokładne zasady ochrony. Ubezpieczeniem zostają objęte tylko takie sytuacje, które zawarte są w umowie.

W ramach ochrony kosztów rezygnacji możesz liczyć na zwrot środków za:

 • umowę zawartą z biurem podróży,
 • rezerwację noclegu,
 • zakup biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
 • udział w szkoleniu, kursie lub konferencji,
 • wynajem auta,
 • zakup biletu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe lub sportowe,
 • wynajem lub czarter jachtu,
 • uczestnictwo w rejsie,
 • wyjazd pakietowy,
 • półkolonie.

Kiedy można zakupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Standardowe ubezpieczenie turystyczne możesz kupić nawet w dniu wyjazdu, niestety ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musisz kupić wcześniej niż z datą rozpoczęcia podróży. Ostateczny termin, czyli określoną liczbę dni przed wyjazdem, kiedy możesz jeszcze kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji, każde towarzystwo określa indywidualnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

UNIQA

 • Więcej niż 30 dni: w dowolnym dniu.
 • 30 lub mniej dni: wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą. Umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

EUROPA UBEZPIECZENIA (Wariant Koszty Rezygnacji 100% i Koszty Rezygnacji 100% Max):

 • więcej niż 30 dni: w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 10 dni
 • 8 – 30 dni: w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejne 3 dni
 • 1 – 7 dni: tylko w dniu zawarcia umowy podróży

SIGNAL IDUNA:

 • 30 lub więcej dni: w ciągu 14 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)
 • Mniej niż 30 dni: w dniu zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze)

Rezygnacja i przerwanie podróży – kiedy ubezpieczenie kosztów rezygnacji nie zadziała?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży może nie zadziałać w następujących sytuacjach:

 1. Brak odpowiedniej przyczyny
  Jeśli przyczyna anulacji podróży nie mieści się w zakresie przewidzianych przez polisę ubezpieczeniową, np. rezygnacja z powodu zmiany planów lub kaprysu podróżnika.
 2. Niedokładne lub fałszywe informacje
  W przypadku, gdy zgłoszone przyczyny anulacji podróży nie są zgodne z rzeczywistością lub nie zostały dostatecznie udokumentowane, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 3. Ustalony okres karencji
  Niektóre polisy ubezpieczeniowe obejmują okres karencji, w czasie którego ubezpieczenie nie obejmuje jeszcze pewnych sytuacji, takich jak anulacja podróży. Więc w przypadku rezygnacji w okresie karencji, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 4. Niezgodność z warunkami polisy
  Jeśli anulacja podróży nie spełnia określonych warunków polisy, np. zbyt późno zgłoszona została rezygnacja lub nie zostały dotrzymane zasady procedury zgłaszania szkody.
 5. Epidemia
 6. Klęski żywiołowe
 7. Ataki terrorystyczne

Są to jedynie przykładowe sytuacje w których ochrona na wypadek rezygnacji z podróży może nie zadziałać, pamiętaj, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne wyjątki i warunki na jakich zawierane są umowy ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami polisy przed jej zakupem oraz rzetelne zgłaszanie wszystkich istotnych informacji w momencie zakupu ubezpieczenia.

Rezygnacja z biletu lotniczego – kiedy można zrezygnować z biletu lotniczego?

Co to jest ubezpieczenie biletu lotniczego?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach kosztów rezygnacji możliwość zabezpieczenia się nie tylko przed samą rezygnacją z podróży, ale również z zakupionych biletów na planowany lot samolotem.

W przypadku anulacji lotu przez linie lotnicze, część lub całość kosztów może zostać potrącona. Ubezpieczenie może zrekompensować te straty, działając tak samo, jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Ważne jest jednak, aby tę ochronę nabyć odpowiednio wcześnie, najlepiej bezpośrednio po zakupie biletu.

Kiedy mogę zrezygnować z biletu lotniczego?

Aby zrezygnować z biletu lotniczego w ramach ochrony na wypadek rezygnacji z podróży, powód musi być jednym z jasno określonych w OWU. Są to sytuacje nagłe, niezaplanowane, wymagające od ubezpieczonego pozostania w miejscu zamieszkania.

Wśród takich sytuacji są:

 • choroba,
 • śmierć bliskich,
 • kradzież dokumentów,
 • pożar domu,
 • egzamin,
 • rozpoczęcie pracy,
 • wezwanie do wojska,
 • wezwanie na rozprawę sądową.

Ile kosztuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Na cenę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży ma wpływ kilka istotnych czynników. Znaczenie ma przede wszystkim to, na który pakiet się zdecydujesz, na jaki rodzaj imprezy turystycznej się wybierasz, jaka jest jej cena, a także ile osób chcesz ubezpieczyć (czy ochrona obejmuje współuczestnika podróży).

UNIQA

Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę: 35 000 zł,

Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: NIE

Składka w % poniesionych kosztów: 2,8%

 • 56 zł – rezygnacja z biletu i rezygnacja z podróży;
 • 60 zł – rezygnacja i przerwanie podróży

KUP UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W UNIQA

EUROPA UBEZPIECZENIA

Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę: 35 000 zł,

Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: TAK

Składka w % poniesionych kosztów: 3,2%

 • 64 zł – wariant Koszty rezygnacji 100%
 • 144 zł – wariant Koszty rezygnacji 100% Max

KUP UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI W EUROPA UBEZPIECZENIA

SIGNAL IDUNA

Maksymalna suma ubezpieczenia na osobę: 34 000 zł,

Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: TAK

Składka w % poniesionych kosztów: 4,4%

 • 60 zł – rezygnacja z imprezy turystycznej;
 • 64 zł – przerwanie imprezy turystycznej

KUP UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI W SIGNAL IDUNA

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu - Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki to samodzielne ubezpieczenie niestanowiące części ubezpieczenia turystycznego. Należy je wykupić oddzielnie.
 2. W przeciwieństwie do ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży należy wykupić z zachowaniem odpowiedniej karencji.
 3. Sytuacje, jakie obejmuje polisa w ramach kosztów ubezpieczenia określone są jasno w OWU.
 4. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne regulacje w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - pytania i odpowiedzi

 1. Co to jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji?

  Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży to zwrotu poniesionych kosztów, gdy konkretne sytuacje życiowe przekreślają możliwość realizacji zaplanowanego wyjazdu.

 2. Ile kosztuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

  Na cenę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ma wpływ kilka czynników. Ceny zaczynają się już od 56 zł za ubezpieczenie rezygnacji z biletu i podróży. Każde towarzystwo ma w tym zakresie własne regulacje

 3. Czy można ubezpieczyć bilety lotnicze od rezygnacji?

  Tak, można ubezpieczyć bilety lotnicze.

 4. Czy warto kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

  Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pozwala uniknąć ogromnego stresu związanego z utratą gotówki, w wyniku rezygnacji z imprezy turystycznej. Przed urlopem może zdarzyć się wiele sytuacji, na które nie mamy wpływu, a problemy finansowe nie są do tego jeszcze potrzebne. Dlatego, jak najbardziej, taki rodzaj ochrony jest wart zainwestowania, szczególnie przed urlopami planowanymi na długo w przyszłość.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments