ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Rezygnacja z wyjazdu a zwrot zaliczki

Opublikowano: 2022-02-28 (aktualizacja 2022-08-19, godz. 1:02)

4.6/5 - (11 głosów)

Rezygnacja z wycieczki a zwrot zaliczki

W dzisiejszych czasach, kiedy wykupiona wycieczka jeszcze bardziej niż kiedyś nie musi oznaczać wylotu na wakacje, mnóstwo turystów musi zmienić swoje plany urlopowe. Odwołujemy wyjazdy, również te z biurem podróży, żegnając się z wizją kawałka plaży pod palmą i czasem kilkoma tysiącami złotych. Co zrobić w sytuacji, kiedy wycieczka była już opłacona? Na jakie wsparcie można liczyć i czego się spodziewać? Podpowiadamy w poniższym artykule. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Biuro podróży ITAKA, a zwrot pieniędzy za wycieczkę

Podejmując współpracę z biurem podróży, pierwsze co powinniśmy zrobić, to dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To właśnie w tym dokumencie znajdą się wszystkie najważniejsze informacje, na podstawie których będziemy mogli (lub nie) liczyć na zwrot środków w przypadku rezygnacji z wycieczki.

Biuro podróży ITAKA podaje:

Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy. W razie odstąpienia od Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Biura Podróży opłaty za odstąpienie od umowy określanej i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy.

Średnie opłaty za odstąpienie od Umowy – względem całkowitej wartości zawartej Umowy – kształtują się następująco:

 • do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 350 PLN/os. (dla rezerwacji założonych do 8 marca 2021 r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.),
 • od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny Imprezy, od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny Imprezy,
 • od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy,
 • od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy, od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy,
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu – do 90% ceny Imprezy.

W przypadku Imprez z oferty bezzwrotnej, Podróżny przyjmuje do wiadomości, że koszty odstąpienia od umowy wiążą się z  opłatami uiszczonymi przez Biuro Podróży na rzecz dostawców miejsc w hotelach i  środkach transportu. Na cenę imprezy składają się w  przeważającej części, poniesione przez Biuro Podróży w sposób bezzwrotny koszty zakwaterowania i transportu. Biuro Podróży podaje informacyjnie, że średnie opłaty za odstąpienie od Umowy dotyczącej imprez z oferty bezzwrotnej – względem całkowitej wartości ceny imprezy – kształtują się następująco:

 • do 40 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy
 • od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny Imprezy,
 • od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy,
 • od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy,
 • na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu – do 90% ceny Imprezy.

Biuro podróży TUI. Rezygnacja, a zaliczka

W każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klient ma możliwość odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgłaszający jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym zawarł umowy. Datą złożenia odstąpienia od umowy jest dzień jej wpływu do punktu sprzedaży, w którym została zawarta umowa.

Koszty odstąpienia od umowy wynoszą standardowo:

 • do 36 dni przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny,
 • od 35. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny
 • od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny
 • od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny
 • od 10. dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny
 • od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia 90% ustalonej ceny.

Rainbow Tours, odwołanie wycieczki – na jaki zwrot możemy liczyć?

Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. W takim przypadku, Podróżny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty z tytułu odstąpienia od umowy, której zryczałtowana wysokość (wyliczona od ceny imprezy pomniejszonej o składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji) wynosi:

 • odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy;
 • odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 % ceny imprezy;
 • odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 % ceny imprezy;
 • odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 % ceny imprezy;
 • odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 % ceny imprezy;
 • odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny imprezy;
 • odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub później (najpóźniej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny imprezy.

Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. Każdorazowo do opłaty za odstąpienie Organizator dolicza również składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy (która nie podlega zwrotowi) oraz składkę na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (o ile Klient takowe wykupił). Składki są również potrącane z wpłaty Podróżnego.

UWAGA❗: Opłata za odstąpienie od umowy w trakcie imprezy (przerwanie uczestnictwa lub odstąpienie od umowy po dacie rozpoczęcia imprezy) wynosi 100% ceny imprezy.

Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie turystycznej.

Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatywnej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosztowo o ile zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień przez rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczęciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.

Koszt rezygnacji, a pandemia. Co na to ubezpieczyciel?

W przypadku większości towarzystw ubezpieczeniowych, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia doczytać się możemy, że epidemia zalicza się do wyłączeń odpowiedzialności. Oznacza to, że jeżeli na konkretnym terenie ogłoszony zostanie stan epidemii, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania w ramach NNW oraz pokrycia kosztów leczenia wynikającego z zakażenia wirusem. Jak się jednak okazuje, ubezpieczyciele zmieniają zapisy, również w tym rodzaju ubezpieczenia. 

UWAGA❗ : Trzeba jednak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy kupić odpowiednio wcześniej, najlepiej tuż po zakupie wycieczki.

Pandemia a zwrot pieniędzy za wycieczkę – przepisy

Pandemię można zaliczyć do nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Nie mniej jednak zapis ten jest różnie interpretowany przez biura podróży – o czym należy pamiętać, już na etapie planowania wyjazdu. Może zdarzyć się tak, że touroperator może do wyjątkowych okoliczności zaliczyć jedynie wyjazd na tereny państw, które oficjalnie ogłosiły stan pandemii lub stan epidemii nie biorąc pod uwagę rozporządzeń Światowej Organizacji Zdrowia. 

W artykule 47 pkt. 4 ustawy O imprezach turystycznych, z dnia 24.11.2017 r. czytamy, że:

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Zwrot zaliczki za wczasy – o czym warto pamiętać?

Jeśli korzystając z usług biura podróży, odwołamy wycieczkę, niestety, ale nie możemy liczyć na wypłatę pełnej kwoty, którą ówcześnie opłaciliśmy. Biura podróży potrącają ustaloną sumę z tytułu kosztów rezygnacji. Wysokość tej kwoty zależy od indywidualnych ustaleń touroperatora i zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

✔ Niezależnie od powodu rezygnacji, trzeba liczyć się z tym, że nie odzyska się całości wpłaconej na poczet wyjazdu kwoty. Jednak nieco inaczej sytuacja wygląda, kiedy na rezygnację z wyjazdu mają czynniki, na które nie mamy wpływu, jak na przykład wybuch pandemii.

Ubezpieczenie do kosztów rezygnacji – jak to działa?

Biura podróży mają własne Jedno jest pewne – dla bezpieczeństwa swojego i swoich finansów, trzeba podjąć zdecydowane i pewne kroki. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań w tym kierunku jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, czyli realna ochrona w przypadku, kiedy musimy zrezygnować z wyjazdu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji, które pozwala odzyskać sumę, którą stracimy z powodu rezygnacji z wyjazdu. Jeśli dojdzie do tego z powodów, które ubezpieczyciel zawarł w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wszystkie koszty wynikające z zerwania umowy z biurem podróży.

Jednak takie ubezpieczenie zapewnia nam również ochronę w przypadku anulowania noclegów, biletów, przerwanie podróży czy opłaty za dokonywanie zmiany, np. w rezerwacji czy terminie podróży. Polisa obejmuje także koszty rezygnacji z wyjazdów służbowych

mówi Patrycja Pałka, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl

Kiedy można zrezygnować z wyjazdu?

❗UWAGA: Należy pamiętać, że na zwrot kosztów poniesionych w wyniku przerwania lub rezygnacji z podróży możemy liczyć jedynie wtedy, kiedy powód odwołania będzie związany z nagłą, nieprzewidzianą sytuacją, na którą nie ma wpływu osoba ubezpieczona.

Do najczęstszych powodów uprawniających do skorzystania z polisy od kosztów rezygnacji należą:

 • Nieszczęśliwy wypadek lub nagła choroba – dotyczy to jednak nie tylko samej ubezpieczonej osoby, lecz również współuczestników planowanego wyjazdu oraz bliskich. Jednak zachorowanie musi jednak wiązać się z tym, że ubezpieczony nie wyzdrowieje do czasu podróży.
 • Utrata dokumentów w wyniku kradzieży – rezygnacja z wyjazdu będzie uznana i uzasadniona także wtedy, gdy wskutek kradzieży stracimy niezbędne do odbycia podróży dokumenty (dowód osobisty, paszport, wizę). Kradzież musi być jednak udokumentowana.
 • Śmierć – w chwili śmierci ubezpieczonego, polisa pokryje wszelkie koszty wynikające z zerwania umowy z biurem podróży (także wtedy, gdy zgon nastąpi w wyniku choroby przewlekłej). W przypadku śmierci współuczestnika lub osoby bliskiej, polisa pokryje koszty odwołania imprezy turystycznej, jeśli do zdarzenia doszło w okresie  maksymalnie od 45-60 dni (zależnie od ubezpieczyciela) poprzedzających termin planowanego wyjazdu.
 • Poważne zdarzenia losowe – wszelkie zdarzenia, do których dochodzi nagle i które nie są zależne od ubezpieczonego. Dodatkowo muszą one wymagać obecności osoby ubezpieczonej na miejscu zdarzenia. Przykładem są: zalanie mieszkania, włamanie, pożar, huragan. Wystąpienie takich zdarzeń nie może mieć jednak miejsca w terminie dłuższym niż 14 dni od planowanej daty wyjazdu.
 • Komplikacje związane z ciążą – tylko wtedy, jeśli wystąpiły nagle oraz już po zawarciu umowy ubezpieczeniowej. W tym przypadku również dotyczy to osób bliskich oraz  współpodróżnych.

Większość ubezpieczycieli uznaje także uzasadnienia takie, jak:

 • Utrata pracy
 • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium (w ramach NFZ)
 • Reakcja alergiczna na obowiązkowe szczepienie
 • Otrzymanie wezwania do sądu
 • Ustalenie przez uczelnię wyższą (lub szkołę) warunkowego egzaminu (koniecznego do kontynuacji nauki)
 • Rozpoczęcie pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych).

Rezygnacja z wyjazdu – co to dokładnie oznacza?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z zaplanowanej wcześniej podróży obejmuje ochroną wszystkie koszty, jakie osoba ubezpieczona zmuszona jest ponieść w wyniku odwołania wyjazdu. 

Najważniejsze punkty, które uzasadniają odwołanie, to:

 • Anulowanie rezerwacji noclegu oraz biletów – ubezpieczenie od rezygnacji zapewnia ochronę w przypadku konieczności odwołania rezerwacji biletów lotniczych, autokarowych, kolejowych, czy promowych. Przyda się również wtedy, gdy będziemy zmuszeni anulować rezerwację noclegu.
 • Rezygnacja z wycieczki, udziału w imprezach masowych i turystycznych, konferencjach i szkoleniach – jeśli z powodów, które zostały uwzględnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego ubezpieczyciela, zrezygnujemy z zaplanowanej wycieczki, ubezpieczyciel zwróci nam koszty, jakie będziemy musieli ponieść w wyniku zerwania umowy z biurem podróży.
 • Zmiany związane z rezygnacją współuczestnika podróży – jeśli nie planowaliśmy wyjazdu z pojedynkę, a osoba, która miała nam w jego trakcie towarzyszyć zrezygnuje z podróży, odwołując się do powodów, które obejmuje polisa, ubezpieczyciel wypłaci nam zwrot poniesionych kosztów.
 • Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej – jeśli z powodów, które ubezpieczyciel uzna za uzasadnione, nie będziemy mogli kontynuować rozpoczętej podróży, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje związane z tym koszty.

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Składka dla kosztu: 5 000 zł
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
140,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie otrzymuje przerwanie podróży? ❌NIE Składka w % poniesionych kosztów: 2,8%
Europa
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
150,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: ✔ TAK Składka w % poniesionych kosztów: 3,0%
AXA
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
150,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: ✔ TAK Składka w % poniesionych kosztów: 3,0%
Signal Iduna
Koszty leczenia
34 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
221,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży? ❌NIE Składka w % poniesionych kosztów: 4,4%
Europa
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
325,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży? ✔ TAK Składka w % poniesionych kosztów: 6,5%
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Składka dla kosztu: 5 000 zł
AXA
140,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie otrzymuje przerwanie podróży? ❌NIE Składka w % poniesionych kosztów: 2,8%
Europa
150,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: ✔ TAK Składka w % poniesionych kosztów: 3,0%
AXA
150,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży?: ✔ TAK Składka w % poniesionych kosztów: 3,0%
Signal Iduna
221,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
34 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży? ❌NIE Składka w % poniesionych kosztów: 4,4%
Europa
325,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
35 000 zł
Ratownictwo
0 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: Czy ubezpieczenie obejmuje przerwanie podróży? ✔ TAK Składka w % poniesionych kosztów: 6,5%

W poszukiwaniu najlepszego ubezpieczenia, warto zajrzeć do kalkulatora ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl. Łatwe w obsłudze i intuicyjne narzędzie pozwoli szybko znaleźć nie tylko idealnie dopasowane, ale najtańsze ubezpieczenie.

Podsumowanie
 1. Każde biuro podróży ustala własne zasady dotyczące zwrotu środków w przypadku rezygnacji z wyjazdu.
 2. Najważniejsze informacje dotyczące zwrotu środków i ich wielkości, znajdują się w OWU.
 3. W zależności od daty, zgodnie z którą zostanie zgłoszona rezygnacja z wycieczki, na tej podstawie zostaje potrącona (ustalona wcześniej) kwota.
 4. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.

Rezygnacja z wycieczki a zwrot zaliczki – PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. W jakiej sytuacji mogę odwołać wyjazd i otrzymać zwrot środków?

  Są to jedynie sytuacje jasno określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należą do nich nieprzewidziane zdarzenia losowe, takie jak choroba, śmierć, wypadek, pożar, klęska żywiołowa, utrata pracy lub konieczność podjęcia nowej, egzamin na studiach, sprawa w sądzie czy konieczność pozostania w pracy.

 2. Czy jeśli boję się, że zachoruję na COVID-19, mogę odwołać wyjazd?

  Wyjazd można odwołać zawsze, ale w takiej konkretnie sytuacji trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciel nie zwróci środków za odwołany wyjazd.

 3. Czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży jest drogie?

  Nie, ale należy brać pod uwagę, że gwarantuje nam ono ochronę w problematycznej sytuacji, a możliwość skorzystania z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych na poliaturystyczna.pl zapewnia porównanie cen i dokładnego zakresu ochrony, jaki oferują ubezpieczyciele.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Kamil Sztandera
Redaktor
Redaktor ds. podróży i ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych. Entuzjasta wycieczek rowerowych. Specjalizuje się w dziennikarstwie ekonomicznym. Prywatnie zainteresowany inwestowaniem i pomnażaniem oszczędności.

Oceń artykuł:

4.6/5 - (11 głosów)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments