Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne – porównanie

Opublikowano: 2017-05-06 (aktualizacja 2021-06-29, godz. 9:41)

Karta EKUZ i ubezpieczenie turystyczne to dwie najważniejsze formy ochrony ubezpieczeniowej, służące do zabezpieczania wyjazdów na wakacje i nie tylko. Choć podstawowy cel działania tych produktów jest taki sam, występuje pomiędzy nimi wiele istotnych różnic. Poniżej przedstawiamy ich kompleksowe porównanie, tak, by każdy mógł z łatwością ocenić, które rozwiązanie będzie dla niego lepszym wyborem.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest udostępniana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z kolei ubezpieczenie turystyczne można wykupić w większości firm ubezpieczeniowych. EKUZ to jeden konkretny produkt, tak więc niezależnie, kto i gdzie się o niego ubiega, uzyskuje dostęp do takiej samej funkcjonalności. Polis turystycznych jest natomiast kilkadziesiąt i każda ma indywidualnie określone parametry oraz wysokość składki. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Cena danej polisy zależy od wysokości sum ubezpieczenia, rejonu działania (ubezpieczenie wyjazdu do kraju europejskiego będzie tańsze, niż wycieczki do USA czy Tajlandii), czy też zakresu ochrony ubezpieczeniowej (są pakiety podstawowe, ale też rozszerzone, obejmujące np. uprawianie sportów ekstremalnych). Co z pozostałymi różnicami? Jak działa EKUZ i jak ją wyrobić? Kto i jak długo może z niej korzystać? Kiedy EKUZ nie wystarcza i trzeba sięgnąć po dodatkową polisę?

Co to jest EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

EKUZ to dokument potwierdzający prawo do korzystania podczas pobytu za granicą z podstawowych świadczeń medycznych na koszt polskiego NFZ. Co ważne, EKUZ jest honorowany tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA). Istota działania karty polega na tym, że jej posiadacz może korzystać z opieki zdrowotnej w danym kraju na identycznych zasadach, jak jego obywatele.

Co daje EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy traktować jako rodzaj ochrony ubezpieczeniowej, która pozwala zabezpieczyć zagraniczny pobyt jedynie w podstawowym zakresie. Dzięki karcie w razie zachorowania lub wypadku, będzie można skorzystać z bezpłatnej lub częściowo refundowanej pomocy medycznej. Co istotne jednak, na te obniżone koszty leczenia można liczyć tylko w przypadku państwowych placówek medycznych. W kontekście usług prywatnej służby zdrowia, EKUZ nie zapewnia ubezpieczonemu żadnych korzyści.

Zgodnie z przepisami EKUZ daje prawo do korzystania jedynie z tych świadczeń, które z określonych względów medycznych stają się niezbędne podczas zagranicznego pobytu ubezpieczonego. Pod pojęciem świadczenia niezbędnego kryje się każde świadczenie, którego według lekarza należy udzielić z uwagi na stan zdrowia pacjenta, tak, by nie musiał on wracać do swojego kraju w celu uzyskania pomocy.

Jakie koszty pokrywa EKUZ?

Ponieważ służba zdrowia każdego państwa działa na innych zasadach, zakres bezpłatnej opieki medycznej gwarantowanej w ramach EKUZ jest różny, w zależności od miejsca pobytu ubezpieczonego. Dlatego też karta nie daje gwarancji, że darmowe będą choćby: wizyta u lekarza rodzinnego czy transport karetką pogotowia. Mimo jej posiadania zawsze trzeba też z własnej kieszeni zapłacić za ewentualny transport medyczny do kraju, a najczęściej również – za udzieloną pomoc w ramach akcji ratunkowej czy poszukiwawczej.

W praktyce, poza usługami z zakresu podstawowej opieki medycznej, EKUZ pokrywa w pełni lub częściowo przede wszystkim koszty opieki specjalistycznej i szpitalnej, zakupu leków z listy danego funduszu zdrowia, a także opiekę dentystyczną i protetyczną.

Jak krok po kroku wyrobić kartę EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać na dwa sposoby: składając wizytę w oddziale NFZ lub drogą elektroniczną. W obydwu przypadkach formalności i procedury są bardzo proste, a całą sprawę załatwia tak naprawdę jeden dokument, czyli wniosek o wydanie EKUZ. Sama karta może być wystawiona w związku z:

 • pobytem turystycznym,
 • wyjazdem pracowniczym (np. delegacją służbową),
 • wyjazdem do szkoły lub na uczelnie,
 • poszukiwaniem pracy.

W zależności od charakteru pobytu za granicą, trzeba wybrać odpowiedni rodzaj formularza.

Krok 1: Złożenie wniosku o wydanie EKUZ

Wniosek o wyrobienie EKUZ można złożyć osobiście w oddziale NFZ lub jednej z delegatur, albo korespondencyjnie. W tym drugim wypadku przesyła się go:

 • tradycyjną pocztą,
 • na adres e-mail wybranego oddziału,
 • faksem,
 • profilem zaufanym,
 • lub ePUAP-em.

Trzeba pamiętać, że karta jest imienna i przypisana do konkretnej osoby, dlatego w przypadku wyjazdu za granicę z dziećmi dla każdego z nich należy osobno wyrobić dokument.

Krok 2: Odbiór karty EKUZ

Jeśli wniosek jest składany osobiście, kartę można odebrać od razu po jego złożeniu w okienku placówki NFZ. W przypadku drogi korespondencyjnej, w zależności od zaznaczonej opcji, dokument jest dostarczany tradycyjną pocztą lub pozostawiany do odbioru w siedzibie NFZ.

EKUZ – dokumenty do pobrania

By uzyskać odpowiedni wniosek o wydanie EKUZ lub inny formularz związany z kartą nie trzeba fatygować się do placówki NFZ. Potrzebny dokument można również pobrać przez internet, korzystając z poniższej bazy materiałów.

Dokumenty związane z EKUZ:

Zwrot kosztów leczenia w ramach EKUZ:

Transport pacjenta w ramach EKUZ:

9 najczęstszych pytań związanych z EKUZ

1. Kto może korzystać z EKUZ?

Kartę mogą wyrobić wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli:

 • pracownicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby, które podpisały umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
 • członkowie rodzin osób ubezpieczonych w NFZ, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • renciści i emeryci,
 • osoby uczące się lub studiujące w kraju wspólnoty,
 • osoby oddelegowane do pracy za granicą przez polskiego pracodawcą.

Poza tym, z karty EKUZ mogą również korzystać nieubezpieczone kobiety w ciąży i nieubezpieczone osoby w wieku poniżej 18 lat. W obydwu tych przypadkach warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania na terytorium RP.

2. Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Okres ważności karty EKUZ może być różny i zależy od tego, dla kogo została wystawiona. Od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się zasady w tym zakresie. Obecnie wydłużono go do 3 lat dla osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast np. EKUZ dla emerytów ważny jest 5 lat, a dla rencistów 18 miesięcy. Szczegóły można znaleźć w poniższej tabeli.

Ważność karty EKUZUprawnione osoby
Do 5 lat• osoby pobierające świadczenia emerytalne

• osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)

• osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)

• dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)

• osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
Do 3 lat• osoby zatrudnione

• osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą

• osoby pobierające zasiłek/ świadczenia przedemerytalne
Do 18 miesięcyosoby ubezpieczone, tj.:

• pobierające rentę

• zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia

• dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia

• studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię
Do 6 miesięcyOsoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

•nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

• nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;

• nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.
Do 2 miesięcy• osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy

• niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone
Do 90 dni• osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
Do 42 dni• nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

• nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

Źródło: NFZ

3. Czy można przedłużyć kartę EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma ustalony okres ważności, który nie może zostać wydłużony. Niemniej jednak, jeszcze w czasie trwania uprawnień z danego dokumentu, można złożyć wniosek o wydanie nowej karty, tak, by zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

4. Jakie kraje obejmuje EKUZ?

Jak już wcześniej wspomniano, EKUZ działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich EFTA. Można z niej zatem korzystać w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, a także na Cyprze, Litwie, Łotwie, Malcie, Węgrzech, Słowacji oraz we Włoszech. Co ważne, EKUZ obejmuje swoim działaniem również terytoria francuskie (Gwadelupę, Martynikę, Reunion i Gujanę Francuską), hiszpańskie (Majorkę, Minorkę, Ibizę i Wyspy Kanaryjskie), a także portugalskie (Azory i Maderę).

5. Czy EKUZ działa w Polsce?

Zgodnie z przepisami, EKUZ uprawnia do pobierania świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu w innym kraju członkowskim UE lub EFTA. Oznacza to, że na jej podstawie obywatele RP nie mogą korzystać z usług zdrowotnych na terytorium Polski.

6. Ile trwa wyrobienie karty EKUZ?

Czas oczekiwania na wydanie karty zależy przede wszystkim od sposobu złożenia wniosku. W przypadku osobistej wizyty w placówce NFZ można ją otrzymać od razu. Jeśli chodzi o drogę korespondencyjną, karta wystawiania jest co do zasady w terminie trzech dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia wniosku przez fundusz. NFZ zastrzega jednak, że w okresie wakacji, czyli od czerwca do września, okres rozpatrywania wniosków złożonych w trybie korespondencyjnym może wydłużyć się nawet do 10 dni roboczych.

7. Czy jest karta EKUZ dla osób niewidomych?

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z karty EKUZ, posiadającej specjalne oznakowanie w alfabecie Braille’a. Aby otrzymać taki dokument, wystarczy umieścić na wniosku odręczny dopisek: karta dla osoby niewidomej.

8. Czy jest karta EKUZ dla ucznia, studenta lub dziecka?

Ubezpieczeni w NFZ studenci i uczniowie oraz nieubezpieczone osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z karty EKUZ. Dokument przysługuje również studentom i uczniom, którzy wyjeżdżają do państw członkowskich UE/EFTA na przykład na praktyki, ale pod warunkiem, że nie nabędą tam własnego tytułu do ubezpieczenia (np. wskutek podjęcia pracy). Uczniowie i studenci zatrudnieni w innych krajach UE/EFTA powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia w państwie swojego pobytu, tak więc nie są uprawnieni do korzystania z EKUZ.

9. Kto może odebrać EKUZ?

Kartę może odebrać osobiście wnioskodawca lub ewentualnie upoważniona przez niego osoba, na przykład członek rodziny. Upoważnienie nie jest potrzebne w przypadku odbioru karty dla współmałżonka lub małoletniego dziecka.

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Z powyższego opisu karty EKUZ wyłania się oczywisty wniosek: stanowi ona przydatne rozwiązanie, ale nie zapewnia wystarczającej ochrony podczas zagranicznego wyjazdu. Tylko wykupienie ubezpieczenia turystycznego daje poczucie bezpieczeństwa i wysokie prawdopodobieństwo tego, że niezależnie od specyfiki zaistniałego problemu, będzie można uzyskać wsparcie ubezpieczyciela. Jakie przewagi, w porównaniu do EKUZ, ma polisa podróżna?

Terytorialny zakres ochrony

Najbardziej oczywistą przewagą polisy turystycznej jest to, że może działać dosłownie w każdym zakątku świata. Co więcej, firmy ubezpieczeniowe oferują zwykle trzy warianty ubezpieczenia: Polska, Europa i Świat, tak więc każdy może wybrać zakres ochrony dopasowany do swoich potrzeb.

Pokrycie kosztów leczenia

W przeciwieństwie do EKUZ, ubezpieczenie turystyczne pokrywa co do zasady w całości wszystkie koszty leczenia, niezależnie czy jest ono realizowane w państwowych, czy też w prywatnych placówkach medycznych. Warto jednak pamiętać, że aby ubezpieczyciel zapłacił za całe leczenie, koszty muszą zmieścić się w ustalonym limicie jego odpowiedzialności finansowej. Taki limit określany jest dla wszystkich wydatków łącznie, jak również osobno dla wybranych usług zdrowotnych (np. wysokość zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego może wynosić 1000 zł). Trzeba też dodać, że osoby przewlekle chore (np. na cukrzycę czy nadciśnienie) muszą wykupić odpowiednie rozszerzenie polisy, czyli po prostu zapłacić wyższą składką ubezpieczeniową.

Transport medyczny do Polski

Niezależnie w jakim kraju UE/EFTA przebywa ubezpieczony w ramach EKUZ, karta nie zapewni mu bezpłatnego transportu medycznego do Polski. Tymczasem polisa podróżna, bez względu na miejsce pobytu ubezpieczonego, pokrywa koszty transportu medycznego, jak również koszty transportu zwłok do kraju.

Inne świadczenia w ramach ubezpieczenia

O ile karta EKUZ oferuje pewne korzyści wyłącznie w zakresie otrzymywania świadczeń medycznych, tak ubezpieczenie turystyczne może składać się z szerokiego zestawu usług dodatkowych. W zależności od szczegółów oferty ubezpieczyciela i wybranego wariantu ochrony, polisa podróżna oferuje dodatkowo:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie bagażu oraz sprzętu sportowego i elektronicznego,
 • ubezpieczenie obejmujące uprawianie sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych,
 • ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu.

Pakiet usług assistance

Ubezpieczenie turystyczne to nie tylko zwrot poniesionych wydatków i wypłata odszkodowań, ale również usługi assistance. Dzięki tym ostatnim można liczyć, że w razie potrzeby ubezpieczyciel na przykład zorganizuje leczenie, zapewni pomoc prawną, czy też znajdzie tłumacza lub mechanika samochodowego. By uzyskać potrzebne wsparcie, wystarczy zadzwonić do centrum alarmowego firmy ubezpieczeniowej i przedstawić zaistniały problem.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Polisa turystyczna gwarantuje lepszą ochronę, niż Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale trzeba pamiętać, że każdy taki produkt działa na zasadach określonych przez oferującą go firmę ubezpieczeniową. Poza tym, polisy zawierają listę wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności, czyli przypadków, w których ubezpieczyciel nie zapewni wsparcia mimo posiadania polisy. Dlatego też, zawsze należy szczegółowo zapoznać się z warunkami, na jakich będzie można korzystać z danego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Podróżne vs Karta EKUZ - Co warto wiedzieć?
 1. EKUZ działa tylko w 32 państwach Europy.
 2. EKUZ w ogóle nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski i akcji ratowniczej za granicą.
 3. Ubezpieczenie turystyczne chroni turystę na całym świecie.
 4. Ubezpieczenie turystyczne inaczej niż EKUZ zapewnia dodatkowe świadczenia, jak NNW czy OC w życiu prywatnym.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments