EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Opublikowano: 2017-05-06 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

5 (100%) 1 głosów

Czym różni się karta EKUZ od ubezpieczenia turystycznego? Poniżej prezentujemy porównanie dwóch kluczowych i wzajemnie się uzupełniających form ochrony ubezpieczeniowej na wakacyjny wyjazd.

Koszt ubezpieczenia

Czym różni się karta EKUZ od ubezpieczenia turystycznego? Kartę EKUZ możesz wyrobić bezpłatnie. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne – cena ubezpieczenia zależy od:

 1. wysokości sumy ubezpieczenia,
 2. rejonu, w który się wybieramy (ubezpieczycielowi będzie robiło różnicę czy jedziemy do Czech, Turcji czy do USA),
 3. zakresu ubezpieczenia (np. tylko zakres podstawowy lub pakiet rozszerzony o dodatkową ochronę).

Dla kogo ochrona?

EKUZ

Osoby ubezpieczone w NFZ:

 1. pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą,
 2. osobom mającym podpisaną umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
 3. członkom rodziny osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego,
 4. bezrobotnym pobierającym zasiłek, udającym się do innego państwa wspólnoty w celu poszukiwania pracy,
 5. rencistom i emerytom,
 6. osobom uczącym się lub studiującym w kraju wspólnoty,
 7. osobom oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę.

Nieubezpieczonym kobietom w ciąży, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Nieubezpieczonym osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia.

Turyści z krajów UE w Polsce – mają prawo do świadczeń zdrowotnych  w Polsce na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni Polacy, ale prawo to dotyczy jedynie nagłego zachorowania lub urazów, w zakresie koniecznym do ratowania zdrowia i życia. Na podstawie EKUZ bądź tymczasowego certyfikatu mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w palcówkach, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ubezpieczenie turystyczne

 1. Każdy obywatel RP (niepełnoletnie osoby musi ubezpieczyć osoba dorosła i występować w polisie jako ubezpieczający),
 2. cudzoziemcy na stałe mieszkający w Polsce,
 3. obywatele polscy mieszkający na stałe poza granicami Polski przyjeżdżający z wizytą do kraju.

Pokrycie kosztów leczenia

EKUZ

 1. Karta pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach z podpisaną umową z odpowiednikiem naszego NFZ.
 2. na zasadach obowiązujących w danym państwie (np. z koniecznością częściowej dopłaty do świadczeń),
 3. w zakresie ochrony zawierającym: podstawową opiekę medyczną, opiekę specjalistyczną i szpitalną, leki uwzględnione na liście danego funduszu zdrowia, opiekę dentystyczną i protetyczną, środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Ubezpieczenie turystyczne

Polisa turystyczna pokrywa koszty leczenia, ale:

 1. Należy zwrócić uwagę na limity np. wysokość zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego w niektórych polisach wynosi 1000 zł a pomoc medyczna dla kobiet w ciąży i w okresie połogu to limit do 6000 zł. Limity mogą być różne, wiele zależy od konkretnie ustalonego zakresu ubezpieczenia.
 2. Dla osób chorych przewlekle (np. na cukrzycę, astmę, nowotwory, choroby układu krążenia czy nerek) należy dokupić rozszerzenie obejmujące ryzyko zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych.

Transport medyczny do Polski

EKUZ –  nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju.

Ubezpieczenie turystyczne. Polisa pokrywa koszty transportu medycznego a także transportu zwłok do kraju. Ubezpieczenie turystyczne może obejmować także koszty poszukiwania i ratownictwa medycznego.

Inne świadczenia w ramach ubezpieczenia

EKUZ – brak

Ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczony ma szeroką ofertę dodatkowych rozszerzeń do polisy np.:

 1. ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
 3. koszty ratownictwa i poszukiwania,
 4. ubezpieczenie bagażu,
 5. ubezpieczenie ryzyka zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych,
 6. ubezpieczenia obejmującego uprawianie różnych sportów,
 7. ubezpieczenie od sytuacji aktów terroru, zamieszek, działań wojennych.

Każde świadczenie ma wpływ na cenę polisy.

Jak długo działa ubezpieczenie?

EKUZ

Ważność karty EKUZ Uprawnione osoby
Do 5 lat osoby pobierające świadczenia emerytalne
Do 6 miesięcy osoby zatrudnione
osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
osoby pobierające rentę
członkowie rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)
kobiety w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Do 90 dni osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza, prezydenta
Do 2 miesięcy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
Do 42 dni kobiety w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby wyjeżdżające do pracy winnym państwie członkowskim UE/EFTA, jako pracownicy delegowani, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres oddelegowania

źródło: opracowanie własne

Ubezpieczenie turystyczne działa na czas zawarcia umowy – maksymalnie rok, a zazwyczaj wykupywana jest na tydzień, dwa. Polisa roczna obejmuje ochroną każdy wyjazd zagraniczny, który trwa nie dłużej niż 30 dni (w niektórych polisach okres ten może być większy, na 45 lub 60 dni).

Jak nabyć?

EKUZ. W celu uzyskania EKUZ, należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek otrzymasz w Oddziale lub Delegaturze lub pobierzesz na stronie NFZ. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w oddziale osobiście albo przesłać faksem, mailem (w postaci skanu wszystkich dokumentów) lub pocztą.

Ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie turystyczne można kupić u pośrednika ubezpieczeniowego lub online (m. in. Elvia, Signal Iduna, Europejskie, Allianz, IHI, Generali). W momencie zakupu polisy przez Internet, należy opłacić ją przelewem i wydrukować dokument, który przyjdzie na adres mailowy.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Dodaj komentarz