Wyjeżdżam do Portugalii – jak się przygotować?

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 1:00)

Nie tylko kraje śródziemnomorskie i egotyczne przyciągają turystów podczas wakacji. Kilkaset tysięcy Polaków decyduje się swój urlop spędzić w najbardziej na zachód wysuniętym kraju Europy, czyli w Portugalii. Portugalska część Półwyspu Iberyjskiego przyciąga zarówno piękno tamtejszej przyrody, historia zamknięta w murach kościołów i innych zabytków, a także kultura żyjących tam ludzi.

Biorąc pod uwagę, że jest to wyjazd zagraniczny i możemy mieć trudności z dostępem do potrzebnych usług, np. porady lekarskiej, należy przemyśleć kupno polisy turystycznej. Ofert ubezpieczeń na wyjazd jest na rynku tyle, ile towarzystw ubezpieczeniowych. Nie ma jednak konieczności udawania się do nich osobiście w celu zapoznania się z propozycją i zakupienia polisy. Możemy to zrobić przez internet, korzystając z porównywarek. Przed przejściem do wyboru polisy dobrze by było wiedzieć, czego możemy potrzebować podczas wyjazdu do Portugalii, dlatego poniżej przedstawiamy kilka podstawowych polis, które powinny się znaleźć wśród przez nas wykupionych. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie kosztów leczenia a Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Podobnie jak Grecja, Hiszpania i Węgry, Portugalia należy do Unii Europejskiej. W związku z tym na jej terytorium mamy prawo korzystać z tamtejszej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten wydany bezpłatnie przez NFZ upoważnia nas do wizyt lekarskich na takich samych prawach, jak Portugalczycy. Wizyta lekarska wymaga w Portugalii opłaty w wysokości od 8,7 zł do 40 zł. Za leczenie szpitalne, do odbycia którego niezbędne jest skierowanie od lekarza ogólnego, będziemy zobowiązani zapłacić około 20 zł za dzień. Nie może ono jednak trwać dłużej niż 10 dni.

W Portugalii możemy liczyć na częściową refundację leków przepisanych na recepcie przez lekarza. Uzyskamy wówczas zwrot 30%, 60%, a nawet 100%. Nie wszystkie specyfiki jednak są refundowane. Za niektóre będziemy musieli zapłacić całą należność.

Nie możemy jednak mieć pewności, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wystarczy, aby pokryć koszty niezbędnych zabiegów i badań. Leczenie stomatologiczne przykładowo nie jest objęte ubezpieczeniem tego typu. Mimo posiadania odpowiedniego dokumentu będziemy musieli zapłacić pełną należność za wizytę dentystyczną. Poza tym EKUZ nie obejmuje także ochroną transportu medycznego do Polski. Jeśli więc jedynym wyjściem będzie powrót do Polski w karetce lub – co gorsza – helikopterem pod opieką sanitariusza, koszty takiego przewozy będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni, a koszty te nie są małe. Dlatego tak ważne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego wykupionego jako dodatek do Karty EKUZ.

   

Pomoc Assistance

Usługi związane m.in. z transportem do Polski, których nie otrzymamy w ramach EKUZ zapewni nam ubezpieczenie Assistance. Bez względu na porę dnia, w której będziemy potrzebowali pomocy, zostanie nam ona udzielona, a koszty z nią związane pokryje ubezpieczyciel. Co może zapewnić taka polisa?

  • całodobową infolinię – pod numer, który otrzymamy przy podpisywaniu umowy możemy zgłaszać zdarzenia losowe, które nam się przytrafią podczas wyjazdu i konieczność uzyskania od ubezpieczyciela pomocy;

  • transport chorego do Polski – jeśli prowadzenie pojazdu lub przejazd zwykłym środkiem transportu będzie niemożliwy, ubezpieczyciel zapewni i opłaci transport sanitarny;

  • kontynuację podróży – jeśli po okresie leczenia okaże się, że poszkodowany może kontynuować swoje plany wakacyjne, ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci transport do miejsca, z którego będzie możliwe kontynuowanie zaplanowanej wycieczki;

  • pomoc tłumacza – w przypadku, jeśli nie będziemy potrafili się porozumieć na przykład z lekarzem w języku portugalskim, TU przyśle i opłaci tłumacza, który pomoże nam w tym;

  • opieka nad nieletnimi dziećmi – gdy podczas podróży rodzinnej trafiliśmy do szpitala i nasze dzieci zostały bez opieki, nadzór nad nimi zostanie zorganizowany i opłacony przez ubezpieczyciela.

Koszty poszukiwania i ratownictwa

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak kosztowna może być interwencja ratownictwa podczas urlopu. Samo rozpoczęcie akcji niesie koszty liczone w setkach złotych. Jeśli potrzebna jest duża liczba ratowników, psy tropiące lub gorzej – śmigłowiec, suma, jaką będziemy musieli zapłacić ratownikom za przeprowadzoną akcję może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niewielu z nas byłoby w stanie zapłacić ten rachunek z własnych oszczędności. Dlatego właśnie jeśli planujemy podczas wyjazdu wędrować wysokich i niebezpiecznych górach lub uprawiać ekstremalne i niebezpieczne sporty wodne, powinniśmy zadbać o to, aby mieć właściwe ubezpieczenie turystyczne. Koszty ratownictwa są zwykle chronione poprzez ubezpieczenie Assistance. W swoim szerokim zakresie ma ono również zastosowanie w sytuacjach, kiedy przez zagrożenie życia jesteśmy zmuszeni skorzystać z pomocy ratowników.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Podczas aktywnego wypoczynku nie trudno o uszkodzenia ciała. Możemy się ich nabawić zarówno uprawiając sport, jak i jadąc samochodem lub będąc pieszym. Podczas wakacji nasza czujność jest wyłączona, jesteśmy mniej ostrożni, przez co łatwiej o wypadki. Bez ubezpieczenia NNW wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji spadną na nas i będziemy musieli opłacić je z własnej kieszeni. Polisa taka daje zabezpieczenie naszych środków finansowych, gdyż ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci pomoc medyczną, jeśli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Może także dodatkowo wypłacić odszkodowanie za niedogodności związane z odczuwanym bólem i cierpieniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wyobraźmy sobie sytuację, że wybieramy się do Portugalii na wakacje i jadąc na rowerze potrącamy pieszego turystę, który upada i łamie sobie rękę, i uderza głową w chodnik. Z takimi obrażeniami trafi do szpitala, gdzie zostanie poddany leczeniu. Kosztami tego leczenia zostaniemy obarczeni my jako sprawcy szkody. Ponadto poszkodowany turysta będzie domagał się rekompensaty za cierpienie i nieudane wakacje. Sąd przychyli się do jego wniosku, zobowiązując nas do zapłacenia odszkodowania w wysokości 13 tys. zł. Jeśli nie wykupiliśmy ubezpieczenia OC będziemy musieli zapłacić tę sumę sami. Posiadanie takiej polisy zwolni nas z obowiązku płacenia tego zadośćuczynienia. Odpowiedzialność ta przeniesiona zostanie na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zawarliśmy polisę.

Nie bez znaczenia jest tu suma ubezpieczenia. Jeśli zdecydujemy się obniżyć koszty polisy i wybierzemy zbyt niską sumę, może ona nie wystarczyć na opłacenie roszczeń osoby przez nas poszkodowanej. Dobrze jest wybrać wyższą kwotę, do której ubezpieczyciel weźmie odpowiedzialność za wyrządzone przez nas szkody. Będziemy mieli wówczas pewność, że nasze finanse będą bezpieczne.

Ubezpieczenie bagażu

Aby być pewnym, że w razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży bagażu będziemy mieli na kogo liczyć, warto dokupić odpowiednie ubezpieczenie. Taka ochrona zapewnia nam możliwość uzyskania pomocy ze strony ubezpieczyciela w zakresie namierzenia i dostarczenia zagubionego bagażu do miejsca naszego aktualnego pobytu. Do czasu otrzymania zagubionych walizek z pewnością będziemy musieli dokupić sobie najpotrzebniejsze przedmioty, za które otrzymamy zwrot z ubezpieczenia.

W przypadku kradzieży bagażu zajście to musi być zgłoszone portugalskiej policji, która wystawi dokument potwierdzający taką sytuację. Na podstawie tego zaświadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza wysokość odszkodowania. Trzeba jednak liczyć się z tym, że jeśli kradzież wynikała z naszego niedopatrzenia lub pozostawienia bagażu bez opieki, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia pieniędzy. Istnieje tylko kilka wyjątków od tej reguły. Mimo naszej nieobecności otrzymamy odszkodowanie:

  • jeśli nasza własność została bez opieki podczas naszej niedyspozycji, np. zasłabnięcia;

  • gdy bagaż skradziono z zamkniętego na klucz pokoju hotelowego, będącego miejscem naszego zakwaterowania;
  • jeśli walizka zginęła podczas przewozu przez zawodowego przewoźnika, który wystawił nam pokwitowania za powierzenie mu naszej własności;
  • jeżeli przedmioty zginęły z przechowalni bagażu na dworcu lub w hotelu.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments