Wyjeżdżam do Francji – jak się przygotować?

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 1:00)

Wyjeżdżając na narty, zwłaszcza poza granicę Polski, warto zapoznać się z zasadami, jakie panują w danym kraju na różnych płaszczyznach życia społecznego. Jedną z ważniejszych kwestii jest temat ubezpieczenia turystycznego, które musi być odpowiednio dopasowane, aby dawało nam taką ochronę, jakiej potrzebujemy.

Jednym z państw, który coraz chętniej wybierają turyści na miejsce szaleństwa na śniegu, jest Francja. Czego powinniśmy się spodziewać jadąc właśnie tam i co powinna zawierać polisa wykupiona przed wyjazdem na narty?

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne – co powinna zawierać kompleksowa ochrona?

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia

We Francji każda pomoc medyczna opłacana jest przez pacjenta w całości. Dopiero po uiszczeniu należności może on zwracać się z wnioskiem o zwrot kosztów leczenia w lokalnej kasie chorych. Rzadko jednak zwracana jest cała kwota, jaką chory zapłacił za leczenie. Tak czy inaczej musi on sfinansować część swojego leczenia z własnej kieszeni. Zwykle można się spodziewać zwrotu 70% ustalonej ceny. Jeśli lekarz, z którego pomocy korzystamy pobiera wyższe opłaty, wówczas różnicę musi opłacić pacjent. Ile może kosztować leczenie we Francji?

 • Porada lekarza ogólnego – około 80 zł;

 • Porada specjalisty – około 110 zł.

Kwota, którą powinniśmy otrzymać jako częściowy zwrot kosztów leczenia, pomniejszana jest o 1 euro, czyli około 4 zł za każdą poradę lekarza. Nie może to być jednak więcej niż 4 zł dziennie oraz 200 zł w ciągu roku. Z opłat tych zwolnione są dzieci do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży do 6 miesiąca. Badania laboratoryjne pacjent opłaca w 35% ceny, a poradę ambulatoryjną – 25%. Za hospitalizację we Francji jesteśmy zobowiązani zapłacić 20% kosztów. Resztę opłaca kasa chorych (zwykle bezpośrednio, czyli bez konieczności pobierania całości opłat od pacjenta).

Pieniądze wydane na leki także możemy odzyskać. Wysokość zwrotu zależy od nalepki umieszczonej na leku.

Oznaczenie leku Wysokość zwrotu
biała nalepka vignette i przekreślony prostokąt 100% ceny leków niezbędnych
biała vignette 65% ceny innych leków
niebieska vignette 35% ceny leków
pomarańczowa vignette 15% ceny leków

źródło: opracowanie własne

Koszty leków oznaczone vignette ze znakiem trójkąta nie podlegają zwrotowi.

    Sprawdź ceny polis narciarskich!

2. Assistance

 • wsparcie tłumacza – bardzo pomocne zwłaszcza w sytuacji stresowej np. w razie nagłej choroby i hospitalizacji, rozmów z policją itd.,

 • pomoc prawnika– gdy staniesz się uczestnikiem wypadku albo wyrządzisz szkodę innej osobie, będziesz potrzebował prawnika, który doradzi jak postąpić w danej sytuacji oraz zajmie się formalnościami oraz procedurami,

 • organizacji transportu medycznego do Polski – powrót chorego z Francji do kraju drogą powietrzną w asyście pielęgniarki może wynieść nawet do 25 000 zł,

 • organizacji powrotu innych uczestników podróży – w momencie gdy ubezpieczony, który był kierowcą samochodu, zachorował i przebywa w szpitalu, a rodzina nie wie co robić i jak zorganizować powrót do domu,

 • organizacji przyjazdu osoby bliskiej do chorego – assistance pokryje koszty przyjazdu osoby, która będzie towarzyszyć choremu,

 • pomocną infolinię – konsultanci z infolinii wskażą ci adresy najbliższych placówek medycznych, w których możesz otrzymać pomoc i odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze świadczoną pomocą assistance.

3. Koszty poszukiwania i ratownictwa górskiego

Praktykując narciarstwo bez względu na stopień zaawansowania, jesteśmy narażeni na urazy lub poważniejsze wypadki, w których potrzebna będzie interwencja ratownictwa górskiego. Niewielu narciarzy zdaje sobie sprawę, jak kosztowne mogą być takie usługi. W Polsce cennik akcji ratunkowych rozpoczyna się od 500 zł. Należność za przeprowadzoną akcję, zarówno w Polsce, jak i za granicą, rośnie wraz z liczbą ratowników, którzy muszą wyruszyć na akcję, koniecznością zabrania psów tropiących, a zwłaszcza helikoptera. Sam start śmigłowca wycenia się na 5 tys. zł. We Francji od roku obowiązuje stawka 115 euro za minutę pracy maszyny, czyli około 460 zł. Kwota ta może wzrosnąć maksymalnie do 3500 euro.

W Polsce akcje poszukiwawcze i ratownicze opłaca państwo. Podróżując na terenie naszego kraju ubezpieczenie to nie jest zatem konieczne. Natomiast większość krajów europejskich kosztami interwencji ratowników obciąża poszkodowanego. Czas poszukiwania, akcja ratownicza i transport do szpitala mogą naliczyć rachunek nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ubezpieczenie turystyczne okazuje się więc niezbędne. Posiadając je możemy liczyć na opłacenie tych kosztów przez ubezpieczyciela. Znaczenie ma tu jednak suma ubezpieczenia, na którą została zawarta polisa. Jeśli ta będzie zbyt niska, może nie wystarczyć na sfinansowanie całej akcji. Resztę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Ochrona, jaką daje nam polisa narciarska obejmuje tylko sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia ubezpieczonego. Jeśli interwencja ratowników będzie spowodowana naszą bezmyślnością, ubezpieczyciel może odstąpić od wypłacenia pieniędzy.

4. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ta opcja chroni nas przed konsekwencjami zdarzeń losowych. Jeśli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. W przypadku naszej śmierci pieniądze otrzymają nasi bliscy.

Dosyć istotna jest tu suma ubezpieczenia. Nie powinna być ona zbyt niska, ponieważ leczenie jest często bardzo kosztowne, a poszkodowany wymaga rehabilitacji, która zwiększa koszty. Najniższa suma ubezpieczenia może nie opłacić w pełni opieki medycznej, wymaganych badań i zabiegów.

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Działa w przypadku, kiedy będąc na stoku, wyrządzimy szkodę osobie trzeciej. Może to być uszkodzenie zarówno ciała, jak i sprzętu narciarskiego. Posiadając to ubezpieczenie odpowiedzialność finansowa za spowodowany przez nas wypadek przechodzi na ubezpieczyciela. Wszelkie roszczenia poszkodowanego opłacane będą z ubezpieczenia. Narciarz, któremu wyrządziliśmy szkodę może domagać się:

 • zwrotu kosztów naprawy lub odkupienia sprzętu narciarskiego;

 • odszkodowania za nieudany urlop;

 • sfinansowania leczenia i rehabilitacji;

 • zwrot kosztów rozprawy sądowej, jeśli była konieczna.

Oczywiście roszczenia te opłacane będą przez ubezpieczyciela na tyle, na ile pozwoli na to wysokość sumy, na jaką zawarliśmy polisę. Im suma wyższa, tym większa pewność, że nasze finanse będą bezpieczne.

Ubezpieczenie OC przydać się może również w innych okolicznościach, np. jeżeli nieumyślnie zniszczymy coś w hotelu lub nasze dziecko wyrządzi jakąś szkodę.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Na terenie Unii Europejskiej mamy prawo do korzystania z opieki medycznej na podstawie Karty EKUZ. Wydawana jest przez NFZ i daje możliwość leczenia się na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców kraju, do którego się udajemy. Zapewnia opiekę w nagłych przypadkach, które wymagają interwencji lekarza.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma jednak pewne ograniczenia. W przypadku urazu lub zachorowania możemy udać się do przychodni, którą wskazuje NFZ. W pozostałych punktach EKUZ nie będzie obowiązywał. Będziemy zmuszeni do zapłacenia jak za prywatną wizytę. Karta nie opłaca także transportu chorego do Polski, a przejazd pod opieką wykwalifikowanej osoby jest dosyć kosztowny. W ramach EKUZ nie otrzymamy także finansowania akcji ratowniczej w górach. Nie jest więc wystarczającym zabezpieczeniem na wyjazd do Francji. Zwłaszcza, jeśli zamierzamy uprawiać ryzykowne i kontuzyjne sporty.

Gdzie na narty we Francji?

 • Val Thorens – najwyżej położony kurort w Alpach. Kolejki górskie sięgają tam wysokości 3230 m.n.p.m., a jej dolna granica to 2300 m.n.p.m. Do dyspozycji narciarzy oddano 9 orczyków, 5 wyciągów krzesełkowych i 8 gondoli. Całodzienny karnet kosztuje od 37,60 euro dla dzieci do 47 euro dla dorosłych. Można także wykupić karnet 6-dniowy za 177,6 euro – 222 euro w zależności od wieku. Wstęp w ciągu całego sezonu kosztuje 716 euro za dziecko i 895 za osobę dorosłą.
 • Font Romeu – to ośrodek narciarski położony między 1650 m.n.p.m. a 2213 m.n.p.m. Narciarze mogą tam korzystać z 8 wyciągów orczykowych, 14 krzesełkowych i 1 wyciągu gondolowego. Cały dzień na stoku kosztuje 30 euro w przypadku dzieci i 35 euro w przypadku dorosłych. Za 6 dni zapłacimy od 155 euro do 180 euro. Cały sezon będzie nas natomiast kosztował 292 euro za dziecko i 402 euro za osobę dorosłą.
 • Combloux – to stacja narciarska ulokowana na wysokości od 1020 m.n.p.m. do 1930 m.n.p.m. Na górę można dostać się za pomocą 22 wyciągów orczykowych, 9 krzesełkowych i 1 wyciągu gondolowego. Skipasy są dosyć tanie: od 24 euro do 31, 50 euro za cały dzień, a za karnet 6-dniowy zapłacimy od 120 do 155 euro.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments