Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Jak wyrobić kartę EKUZ – Katowice

Redakcja

Zaktualizowano: 2023-12-01

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w Katowicach można bezpłatnie wyrobić w Śląskim Oddziale NFZ w tym mieście. EKUZ zapewnia darmowy dostęp do podstawowych świadczeń medycznych w 32 krajach Europy. Jednak w przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie pokrywa poważniejszych operacji, części zabiegów czy wielu innych usług medycznych.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest ważnym dokumentem dla polskich podróżnych, planujących zarówno krótki, jak i długi pobyt za granicą. Kartę tę można uzyskać bezpłatnie, składając wniosek w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

EKUZ umożliwia Ci korzystanie z opieki zdrowotnej na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na warunkach podobnych do tych, jakie mają obywatele danego kraju. Warto jednak pamiętać, że EKUZ nie obejmuje kosztów planowanych leczeń.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – Katowice

EKUZ to skrót od Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Mimo tego, że karta pozwala na korzystanie z usług medycznych poza granicami Polski, to należy pamiętać, że nie jest to pełna gwarancja ochrony, która pozwala na wszystkie badania, zabiegi, czy nawet pomoc medyczną bezpłatnie:

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Jak wygląda EKUZ Katowice?

Wizualnie EKUZ przypomina dowód osobisty, przyjmując formę niewielkiej plastikowej karty. To, co odróżnia Kartę od dokumentu tożsamości, to brak zdjęcia. EKUZ stanowi istotny dokument, umożliwiający korzystanie z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach równorzędnych z obywatelami danego kraju. Posiadanie EKUZ jest szczególnie istotne dla osób podróżujących w celach turystycznych czy służbowych, umożliwiając im skorzystanie z niezbędnych świadczeń medycznych w razie potrzeby.

Pamiętaj❗ Podczas składania wniosku o EKUZ, ważne jest zachowanie staranności w wypełnieniu formularza.

Gdzie wyrobić EKUZ w Katowicach?

Uzyskanie karty EKUZ wymaga udania się do wojewódzkiego oddziału NFZ Katowice. W przypadku Warszawy z pewnością będzie to:

Adres: Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice
Telefon: 800 190 590

Godziny otwarcia:

piątek08:00–16:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
poniedziałek08:00–18:00
wtorek08:00–16:00
środa08:00–16:00
czwartek08:00–16:00
opracowanie własne

Jak wyrobić EKUZ Katowice?

Jeśli chcesz wyrobić Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Unii Europejskiej (KUZ UE) w Katowicach, musisz złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Możliwości, z których możesz skorzystać, to:

 • Osobiście w biurze lub za pomocą upoważnionej trzeciej osoby.
 • Z wykorzystaniem poczty elektronicznej, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza.
 • Tradycyjnym listem na adres placówki NFZ.
 • Za pomocą faksu.

Wniosek osobiście podpisany oraz zawierać prawdziwe dane osobowe. Nie musisz dołączać innych dokumentów, za wyjątkiem potwierdzenia opłacania składek ubezpieczeniowych.

PAMIĘTAJ❗ Studenci i doktoranci, którzy są zarejestrowani jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, muszą załączyć kopię karty szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, aby ich podanie zostało pozytywnie rozpatrzone.

Dodatkowo, jeśli wyjazd ma związek z pracą, do wniosku o KUZ UE trzeba dołączyć odpowiednie załączniki.

Kto może wyrobić EKUZ w Katowicach?

EKUZ w Katowicach bezpłatnie mogą wyrobić wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ. Karta jest uznawana we wszystkich 32 krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Gdzie obowiązuje EKUZ Katowice?

EKUZ wyrobiony w Katowicach pozwala na korzystanie z niezbędnej opieki medycznej na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia opiekę medyczną na terenie:

Pamiętaj❗ Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.

Zasięg EKUZ nie obejmuje:

 • Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych;
 • Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.
 • Państwa tzw. trzecie, znajdujące się poza terytorium UE/EFTA.

Ile ważny jest EKUZ?

W zależności od konkretnej sytuacji możesz korzystać z EKUZ w określonym czasie:

 • 5 lat – EKUZ wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne.
 • 12 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:
  • są zatrudnione,
  • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają rentę,
  • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).
 • 6 miesięcy – karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:
  • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
  • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
  • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
  • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
 • 2 miesiące- karta wydana dla osób:
  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
  • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.
 • W innych przypadkach:
  • 90 dni – karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
  • 42 dni – karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ile kosztuje wyrobienie EKUZ Katowice?

Niezależnie od tego, w którym mieście wnioskujesz o EKUZ, wydanie karty jest bezpłatne.

Co zapewnia EKUZ Katowice?

EKUZ zapewnia darmowy dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej w 32 państwach Europy w publicznych placówkach medycznych, mających podpisaną umowę z NFZ. Pacjenci mogą bezpłatnie skorzystać z wizyt lub zabiegów lekarskich, a także zakupić niektóre leki, które są również bezpłatne dla obywateli danego państwa UE bądź EFTA.

Portal Internetowy pacjent.gov.pl, przypomina:

Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli Cię ząb, dentysta Ci pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniesz tańsze wypełnienie). Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUZ obejmie koszty Twojego leczenia. W wielu krajach EKUZ, np. w Austrii, EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne. Musisz wtedy zapłacić za to, że ratownicy zwiozą cię ze stoku i opatrzą.

Dlatego, nawet jeśli posiadasz EKUZ, pomyśl o ochronie, która w każdej sytuacji będzie przydatna i pomocna. Najlepszym rozwiązaniem na zagraniczne podróże – zarówno te do pracy, jak i na wakacje – będzie ubezpieczenie turystyczne.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ekuz-polisa-2.jpg

Ochrona polisy to gwarancja szybkiej i sprawnej pomocy w takich sytuacjach, jak na przykład nagłe zachorowanie, stłuczka, wypadek nieumyślnie spowodowany, na skutek którego ucierpiała osoba trzecia, awaria auta, zdarzenie pod wpływem alkoholu i wiele innych.

Co gwarantuje ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne refunduje koszty leczenia i ratownictwa, w tym również ratownictwo górskie, czy transport medyczny do Polski.

Ubezpieczenie turystyczne odróżnieniu od EKUZ, oferuje szereg dodatkowych świadczeń. Należą do nich m.in. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) czy bagażu. Najtańszą polisę podróżną można kupić za kilka złotych dziennie w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl. Narzędzie pozwoli Ci dopasować zakres ochrony do Twoich potrzeb i wymagań, a także zapoznać się z elementami oferty i dokumentem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przed zakupem polisy – mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl

Ubezpieczenie turystyczne do Chorwacji
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
100,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą) Ochrona COVID-19 Sporty objęte polisą: 114
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
44,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł OC sportowe: 50 000 zł Ochrona COVID-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
63,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu Ochrona COVID-19
Ubezpieczenie turystyczne do Chorwacji
AXA
100,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu (za dopłatą) Ochrona COVID-19 Sporty objęte polisą: 114
Allianz
44,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł OC sportowe: 50 000 zł Ochrona COVID-19
Generali
63,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 200 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu Ochrona COVID-19

Co warto wiedzieć?
 1. EKUZ w Katowicach można wyrobić bezpłatnie Śląskim Oddziale NFZ w tym mieście.
 2. EKUZ refunduje jedynie podstawowe świadczenia medyczne w krajach UE i EFTA.
 3. Uzupełnieniem EKUZ powinno być ubezpieczenie narciarskie.
 4. Polisę turystyczną można kupić już od około 4 dziennie.

Najczęściej zadawane pytania o EKUZ Katowice

 1. Kiedy EKUZ nie przysługuje?

  Osoby, które nie są zatrudnione i nie posiadają uprawnień do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach ogólnego obowiązku ubezpieczeń, nie zostaną wyposażone w Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Unii Europejskiej (EKUZ).

 2. Gdzie jeszcze można wyrobić EKUZ w Katowicach?

  EKUZ w Katowicach można wyrobić pod adresem

 3. Czy EKUZ pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych?

  Tak, jeśli cierpisz na schorzenie przewlekłe, takie jak astma, cukrzyca, rak czy potrzebujesz dializy, to możesz skorzystać z niezbędnej pomocy medycznej za granicą, posiadając Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Unii Europejskiej (EKUZ). Niemniej jednak, w przypadku, gdy leczenie Twojej choroby wymaga dłuższego okresu, konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody od Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) przed wyjazdem. Warto również pamiętać, że karta EKUZ nie obejmuje kosztów planowanego leczenia za granicą.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

4.1/5 - (10 głosów)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments