Ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy tymczasowej – jakie wybrać?

Opublikowano: 2017-05-17 (aktualizacja 2020-05-25, godz. 10:46)

4.1 (82.86%) 14 głosów

Każdego roku wielu Polaków wyjeżdża za granicę do pracy tymczasowej. Młodzież, osoby bez stałego zatrudnienia, a nawet osoby starsze, które czują się wystarczająco sprawne by podołać często ciężkiej pracy fizycznej. Do takiego wyjazdu należy się dobrze przygotować, a więc m. in. pomyśleć o wykupie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek choroby, czy nieszczęśliwego wypadku.

Jak wybrać polisę, czego nie pokryje EKUZ oraz ile kosztuje takie ubezpieczenie – o wszystkim przeczytasz w naszym poradniku dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Praca fizyczna – co przez to rozumiemy my, a co ubezpieczyciel?

Praca fizyczna to każda praca nie będąca pracą umysłową, z zatem praca w której wykorzystujesz siłę mięśni a nie wysilasz umysł. Pracą fizyczną będzie zarówno praca przy wykładaniu towarów na sklepowych półkach, praca w fabryce przy produkcji czy prace przy zbiorach sezonowych.

Firmy ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczeń turystycznych (OWU) rozszerzają tę definicję, podkreślając fakt, że praca fizyczna zwiększa ryzyko powstania szkody, zwłaszcza gdy mówimy o ciężkiej pracy fizycznej. Przez ciężką pracę fizyczną rozumieją pracę z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac spawalniczych, niebezpiecznej pracy na wysokościach czy pod ziemią oraz prac przy urządzeniach elektrycznych wysokiego napięcia.

Za pracę fizyczną ubezpieczyciele uznają także pracę niezarobkową np. praktyki studenckie i zawodowe czy wolontariat. Dla przykładu towarzystwo ubezpieczeniowe AXA w swoim OWU posiada następujący zapis: „Pracą fizyczną w rozumieniu niniejszych OWU jest również działalność niezarobkowa np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce; jeżeli praca ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną”.

Jakich prac tymczasowym za granicą podejmują się Polacy?

 1. Praca przy zbiorach warzyw i owoców.
 2. Praca „na akord” w fabrykach.
 3. Praca w przetwórniach ryb i mięsa.
 4. Prace drogowe.
 5. Sprzątanie w hotelach.
 6. Praca na myjni ręcznej.
 7. w usługach gastronomicznych.
 8. Praca przy opiece nad osobami starszymi.
 9. Praca dla osób z odpowiednich fachem np. spawacz czy monter.

Ile wynoszą zwyżki za pracę fizyczną w firmach ubezpieczeniowych?

Z racji zwiększonego ryzyka doznania urazu przy wykonywaniu pracy fizycznej, firmy ubezpieczeniowe stosują zwyżki przy zakupie z rozszerzeniem ryzyka o wyjazd do pracy. Ich orientacyjną wysokość prezentujemy w tabeli na podstawie kilku przykładowych ofert ubezpieczycieli:

AXA TU Europa Warta Signal Iduna Generali PZU Allianz Mondial Assistance Aviva
Zwyżka 60% 50% 50% 60% 40% 25% 25-50% 50% 50%

źródło: opracowanie własne

O czym należy pamiętać wykupując ubezpieczenie na wyjazd do pracy?

Jeżeli w najbliższym czasie wyjeżdżasz za granicę i chcesz kupić odpowiednie ubezpieczenie, pamiętaj że:

 1. Ubezpieczeniem, które zapewni Ci pokrycie kosztów leczenia za granicą w razie zachorowania, czy ulegnięcia wypadkowi (również podczas pracy), a także transport medyczny do Polski jest polisa turystyczna.
 2. Przy wyborze polisy koniecznie wskaż cel wyjazdu, a więc wyjazd do pracy. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel nie pokryje wydatków związanych z leczeniem po wypadku w miejscu pracy.
 3. Sprawdź w umowie jak wygląda proces likwidacji szkody w przypadku zakupionej przez ciebie polisy. Czy w razie choroby będziesz mógł liczyć, że ubezpieczyciel od razu pokryje koszty leczenia po skontaktowaniu się ze szpitalem czy inną placówką medyczną czy też będziesz musiał pokryć wydatki sam, a później oczekiwać na zwrot poniesionych kosztów przez ubezpieczyciela? To bardzo ważne. Zwykle przy wysokich rachunkach (np. za pobyt w szpitalu, czy konsultacje u specjalistów) towarzystwa ubezpieczeniowe rozliczają się bezpośrednio z placówką medyczną, bez angażowania ubezpieczonego.
 4. Jeżeli chorujesz przewlekle, koniecznie wykup także rozszerzenie ochrony na wypadek zaostrzenia objawów choroby. W przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa odmówi pokrycia kosztów leczenia związanego z  nawrotem choroby przewlekłej.
 5. Miej zawsze pod ręką kontakt do ubezpieczyciela. Jeżeli coś się przydarzy, najpierw skontaktuj się z ubezpieczycielem, dzwoniąc pod numer centrum alarmowego.

Ile kosztuje ubezpieczenie? Przykładowe koszty polisy na wyjazd do pracy sezonowej

Tomek, 22-letni student, chce podjąć tymczasową pracę zarobkową i przymierza się do dwumiesięcznego wyjazdu za granicę do pracy przy zbiorach owoców w Holandii.  Chłopak nie choruje przewlekle. Przy wyborze ubezpieczenia kieruje się zarówno ceną jak i zakresem ubezpieczenia. Ile będzie kosztować jego polisa?  Poniżej prezentujemy trzy przykładowe oferty towarzystw dostosowane do kryteriów wskazanych przez studenta.

 1. Generali Direct – 385 zł (KL 100 tys. zł, NNW 10 tys. zł, podstawowe assistance),
 2. Warta – 605 zł (KL 120 tys. zł, NNW 10 tys. zł, assistance standard),
 3. Signal Iduna – 508,81 zł (KL 30 tys. euro, NNW 15 tys. zł).

Praca „na czarno” a ubezpieczenie turystyczne

Wielu Polaków jeździ za granicę do pracy „na czarno”. I chociaż dużo mówi się o niebezpieczeństwach jakie wynikają w związku z wyjazdem do pracy bez podpisanej umowy, to mnóstwo osób, zwłaszcza młodych, się na to decyduje. A co jeśli zachorujesz lub zdarzy się wypadek? Czy jeśli wykupisz przed wyjazdem polisę turystyczną ze zwyżką za pracę fizyczną, to ubezpieczyciel pokryje koszty twojego leczenia nawet wtedy, gdy pracowałeś „na czarno”?

Tak. W Warcie nie pytamy o to jaki będzie status pracownika. Dla nas istotny jest fakt podejmowania określonych działań, powodujących zwiększone ryzyko wypadku – mówi Damian Oleszczuk, ekspert w zakresie ubezpieczeń turystycznych Warty. – Najlepiej ilustruje to nasza definicja z OWU Warta Travel Plus. „Wykonywanie pracy – podjęcie przez Ubezpieczonego działań i czynności w formie zatrudnienia, zarobkowania, praktyk zawodowych, wolontariatu. Przez wykonywanie pracy rozumie się wykonywanie wszelkich prac zwiększających ryzyko powstania szkody, w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, prac na wysokościach, remontowo – budowlanych, pracy w transporcie rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, pracy w usługach gastronomicznych”.

Pracownicy fizyczni niemający podpisanej umowy z pracodawcą, często pracują w trudnych warunkach, co może zwiększać ryzyko zachorowania. Przykładowo, osoba pracująca w nieogrzewanej fabryce przed kilkanaście godzin, łatwo może nabawić się zapalenia płuc. Ale i wtedy może liczyć na swojego ubezpieczyciela.

Warunki pracy nie mają tu znaczenia. Liczy się fakt zaistnienia poważnego zachorowania czy też wypadku – tłumaczy  Damian Oleszczuk, ekspert w zakresie ubezpieczeń turystycznych Warty. – Oczywiście udzielamy w takich wypadkach pomocy tzn. organizujemy wizytę lekarską czy opiekę szpitalną. Jeśli sytuacja wymaga transportu chorego do Polski, to organizujemy taką usługę i pokrywamy jej koszty bez limitów.

Stanowisko Warty potwierdzają także inne firmy ubezpieczeniowe.

Zgodnie z naszymi warunkami jeżeli osoba wyjeżdżająca za granicę wykupi ubezpieczenie turystyczne ze zwyżką za pracę fizyczną, będzie miała ochronę w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem danej pracy. Zgodnie z naszą definicją, przez pojęcie  „pracy fizycznej” rozumie się – podejmowanie przez Ubezpieczonego za granicą RP i kraju stałego pobytu czynności, które zwiększają ryzyko powstania szkody, za które zwyczajowo otrzymuje się wynagrodzenie, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia – wyjaśnia Anna Bałuka, Menedżer Produktu, Biuro Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer.

Ochronę ubezpieczeniową warto mieć zawsze, a szczególnie gdy planujesz pracować w niełatwych warunkach.

A może wystarczy karta EKUZ?

Kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) może wyrobić sobie każda osoba, którą obejmuje ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. EKUZ umożliwia bezpłatne korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w państwach UE na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju. Wiele osób wyjeżdżających do pracy sezonowej wychodzi z założenia, że EKUZ im wystarczy. Niekoniecznie.

Po pierwsze, na stronie polskiego NFZ znajdziemy informację, że z „kartą EKUZ przysługują  świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia”. Po drugie, każdy kraj ma swoje własne zasady i kryteria udzielania świadczeń medycznych, a zatem obywatele ponoszą nieraz różne opłaty w związku z leczeniem. Po trzecie, NFZ podkreśla, że EKUZ nie zapewnia pokrycia takich kosztów jak transport medyczny do Polski, transport zwłok, czy inne dodatkowe opłaty za leczenie, a także prywatnych wizyt w niepublicznych placówkach zdrowia. Dlatego, jeśli chcesz uniknąć nierzadko sporych kosztów, powinieneś wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Sprawdź, czego nie pokryje EKUZ

Kraj Opłaty
Wielka Brytania Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia, a pozostałe osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową (£ 7,10) za każdy lek.
Holandia Bezpłatna opieka stomatologiczna (z wyjątkiem koronek, mostków i ortodoncji) dostępna jest tylko dla dzieci. Dorosłym przysługuje nieodpłatnie tylko opieka profilaktyczna, w przypadku innych świadczeń stomatologicznych ponoszą oni całość lub część kosztów.
Należy zapłacić za część kosztów transportu sanitarnego na terytorium Holandii.
Niemcy Opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu, nie więcej niż za 28 dni w ciągu roku. Dodatkowo należy pokryć też koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu, np. leczenie przez ordynatora.
Za transport sanitarny do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10 proc., jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR.
Koszty przewozu na leczenie ambulatoryjne są refundowane tylko w wyjątkowych przypadkach.
NorwegiaZryczałtowane opłaty obowiązują za: wizytę u lekarza rodzinnego
poradę specjalisty (np. na podstawie skierowania – 280 NOK, bez skierowania – 450 NOK)
wizytę lekarza w domu – (180 NOK w ciągu dnia, 220 NOK – za wizytę w nocy i weekend)
wizytę u stomatologa – płatna w 100 proc.
transport sanitarny
Francja W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, musisz najpierw opłacić pełne koszty, a następnie możesz ubiegać się o zwrot ich części w lokalnej kasie chorych – Caisse Primaire D’Assurance Maladie (C.P.A.M.)
Koszty świadczeń medycznych są zwracane przez kasę chorych do wysokości: ok. 70 proc. kosztów wizyty u lekarza ogólnego lub specjalisty, 60 proc. kosztów badań i analiz laboratoryjnych, 75 proc. kosztów porady ambulatoryjnej w szpitalu
W przypadku leczenia szpitalu, francuska kasa chorych z reguły opłaca 80 proc. kosztów leczenia szpitalnego. Pacjent płaci szpitalowi pozostałe koszty leczenia – 20 proc. Jeżeli podczas pobytu w szpitalu zostały wykonane tzw. czynności rozszerzone trzeba zapłacić drugi ryczałt w wysokości 18 euro
Koszty transportu sanitarnego na terytorium Francji zwracane są w 65 proc

źródło: opracowanie własne

Co wybrać?

Optymalnym rozwiązaniem dla osób wyjeżdżających za granicę jest wyrobienie karty EKUZ oraz wykupienie indywidualnego ubezpieczenia. W ten sposób zapewnisz sobie kompletną ochronę, bo będziesz mógł leczyć się zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Koszty leczenia, które poniesiesz pokryje ubezpieczyciel.

Zastanów się, czy warto wydać przed wyjazdem kilkaset złotych na porządną ochronę ubezpieczeniową, by potem uniknąć kosztów, które mogą wynieść kilka-kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych?

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments