Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ubezpieczenie turystyczne MTU24.pl, co obejmuje polisa?

Koszty leczenia i Assistance:

 • Pomoc w nagłych przypadkach, np. zatrucie pokarmowe, wysoka gorączka, wypadek na stoku.
 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w hotelu lub miejscu pobytu.
 • Transport karetką do szpitala i między szpitalami.
 • Pokrycie kosztów pobytu w szpitalu.
 • Zwrot kosztów leków przepisanych przez lekarza.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków:

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • Ubezpieczenie obejmuje uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, np. złamanie nogi podczas jazdy na rowerze, skaleczenie podczas nurkowania, rozcięcie skóry głowy po upadku na basenie, skręcenie kostki podczas spaceru w górach.
 • Ubezpieczenie obejmuje również śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Odpowiedzialność Cywilna w Życiu Prywatnym (OC):

 • Ubezpieczenie obejmuje szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, np. uszkodzenie sprzętu sportowego, zalanie napojem wykładziny w pokoju hotelowym.
 • Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom, np. gdy dziecko zniszczy pamiątkę w sklepie, pies ugryzie innego spacerującego, spowodujesz wypadek na stoku, płynąc kajakiem uderzysz pływającą osobę.

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu (Bagaż):

 • Ubezpieczenie obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu, np. linie lotnicze zgubiły bagaż, walizka i rzeczy osobiste uległy uszkodzeniu w transporcie, kradzież na ulicy lub z pokoju hotelowego.
 • Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu.
 • Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów.

Rozszerzenia w ubezpieczeniu turystycznym MTU24.pl

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, za opłatą dodatkowej składki.

Dostępne opcje to:

 • Choroba przewlekła:

Ubezpieczenie obejmuje leczenie i inne świadczenia związane z chorobą przewlekłą, która została zdiagnozowana przed rozpoczęciem podróży.

 • Sporty ryzykowne:

Ubezpieczenie obejmuje wypadki i inne zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportów ryzykownych, takich jak narciarstwo, snowboard, nurkowanie, wspinaczka górska itp.

 • Praca wysokiego ryzyka / wyczynowe uprawianie sportu:

Ubezpieczenie obejmuje wypadki i inne zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy wysokiego ryzyka lub uprawiania sportu wyczynowego.

Wyłączenia i ograniczenia ochrony

Lista wyłączeń, które dotyczą ubezpieczenia turystycznego dostępna jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwa MTU24.pl

Towarzystwo nie odpowiada za szkody, które powstały wskutek:

 • Umyślne lub rażące niedbalstwo:
 • Spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub osobę z jego wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Spowodowane przez ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa.

2. Siła wyższa:

 • Działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, lokauty, akty terroryzmu i sabotażu.
 • Konfiskata, nacjonalizacja, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez władzę.
 • Stan klęski żywiołowej.

3. Szczególne zagrożenia:

 • Działanie energii jądrowej (atomowej) lub skażenia radioaktywnego.
 • Promienie laserowe lub maserowe, pole magnetyczne lub elektromagnetyczne, promieniowanie jonizacyjne.
 • Broń biologiczna, chemiczna, skażenie chemiczne lub biologiczne.

4. Działanie natury:

 • Osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi (w następstwie działalności ludzkiej).
 • Powolne, systematyczne działanie hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych.

5. Przestępstwa:

 • Mienie, w którego posiadanie ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszły w wyniku przestępstwa.
 • Spowodowane przez ubezpieczonego podczas popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa (stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu).
 • Spowodowane przez ubezpieczonego pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających (chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody).

6. Sporty i zawody:

 • Sporty, które nie zostały objęte ochroną.
 • Wykonywanie zawodów niebezpiecznych.

Kiedy rozpoczyna się ochrona?

Ochrona ubezpieczenie rozpoczyna się:

 • od dnia i godziny wskazanej w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
 • nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments