Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.

Ubezpieczenie turystyczne UNIQA

Ubezpieczenie turystyczne UNIQA dedykowane jest dla osób podróżujących za granicę w celach turystycznych oraz zarobkowych. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariantach Podstawowym, Rozszerzonym, Optymalnym lub Maksymalnym, różniących się zakresem ubezpieczenia, wysokością sum ubezpieczenia i gwarancyjnych oraz ich podlimitami.

Zakres ubezpieczenia turystycznego UNIQA, co obejmuje polisa?

W zależności od wybranego pakietu umowa ubezpieczenia może obejmować:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance:
  • Pokrywa koszty leczenia, badań diagnostycznych, transportu medycznego i innych świadczeń medycznych niezbędnych w nagłych wypadkach.
  • Zapewnia pomoc assistance, w tym infolinię medyczną, organizację transportu medycznego i pomoc w tłumaczeniu dokumentów.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  • Zapewnia świadczenie w przypadku śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  • Wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia i rodzaju zdarzenia.
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego:
  • Chroni przed kradzieżą, zniszczeniem lub zgubieniem bagażu podczas podróży.
  • Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości wartości utraconego lub uszkodzonego bagażu.
 • Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu:
  • Zapewnia odszkodowanie w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika.
  • Wysokość odszkodowania zależy od czasu opóźnienia i sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie opóźnienia lotu:
  • Zapewnia odszkodowanie w przypadku opóźnienia lotu.
  • Wysokość odszkodowania zależy od czasu opóźnienia i sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
  • Chroni przed odpowiedzialnością za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim.
  • Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu i sprzętu sportowego:
  • Chroni przed odpowiedzialnością za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim podczas uprawiania sportu.
  • Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu.
 • Ubezpieczenie ryzyk dotyczących uprawiania sportów zimowych „Pakiet Zimowy”:
  • Zapewnia ochronę podczas uprawiania sportów zimowych, takich jak narciarstwo, snowboard, łyżwiarstwo itp.
  • Obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, bagażu i sprzętu sportowego.
 • Ubezpieczenie udziału własnego w wynajętym pojeździe:
  • Pokrywa udział własny ubezpieczonego w szkodzie powstałej w wyniku wypadku lub kradzieży wynajętego samochodu.
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia na terenie Polski:
  • Pokrywa koszty leczenia, badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych na terenie Polski.
 • Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji na terenie Polski:
  • Pokrywa koszty rehabilitacji po wypadku lub chorobie na terenie Polski.
 • Ubezpieczenie pobytu w szpitalu na terenie Polski:
  • Zapewnia świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu na terenie Polski.
  • Wysokość świadczenia zależy od długości pobytu w szpitalu i sumy ubezpieczenia.

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego

Po opłaceniu dodatkowej składki w zakresie ubezpieczenia mogą zostać objęte ryzyka związane z:

 • pracą fizyczną;
 • następstwem chorób przewlekłych oraz nowotworowych do pełnej sumy ubezpieczenia KL;
 • sportami wysokiego ryzyka;
 • zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu;
 • sportami ekstremalnymi.

Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo AXA sporządziło listę generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe wskutek:

 • Rażącego zaniedbania, umyślnego działania lub jego zaniechania przez Ubezpieczonego.
 • Działań wojennych, ataków terroryzmu, stanu wyjątkowego, akcji protestacyjnych itp.
 • Zbagatelizowania ostrzeżeń ogłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Uczestnictwa w zakładach.
 • Choroby lub zaburzeń psychicznych lub niedorozwoju umysłowego.
 • Ataku konwulsji lub epilepsji.
 • Stanu nietrzeźwości lub odurzenia Ubezpieczonego.
 • Brania udziału w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych.
 • Wypadku powstałego w chwili uczestniczenia w imprezie jako kierowca lub pasażer pojazdu motorowego.
 • Wypadku samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych.
 • Brania udziału w siłach zbrojnych.
 • Samobójstwa lub usiłowania jego popełnienia.
 • Samookaleczenia.
 • Uprawiania sportów zimowych poza trasami zjazdowymi.

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa się rozpoczyna?

Odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się:

 • Po 3 godzinach od chwili opłacenia składki ubezpieczeniowej.
 • Nie wcześniej jednak niż od daty i godziny wskazanej w polisie jako początek ochrony ubezpieczeniowej.

Wyjątek jest wtedy, kiedy osoba, na której rachunek jest zawierana umowa ubezpieczenia, przebywa za granicą, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie 3 dni od dnia opłacenia składki ubezpieczeniowej (karencja).

Składka ubezpieczeniowa jest pobierana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments