Wystarczy udać się do siedziby oddziału wojewódzkiego NFZ, poprosić o wniosek o wydanie karty EKUZ, a następnie złożyć wypełniony wniosek z własnoręcznym podpisem.  Można też pobrać wniosek ze strony internetowej: ekuz.nfz.gov.pl, wysłać go tradycyjną pocztą na adres oddziału, faksem, mailem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (zalecane jest dołączenie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie).

Kartę EKUZ można odebrać osobiście bądź otrzymać drogą pocztową na wskazany we wniosku adres. EKUZ jest wydawana z reguły w dniu złożenia wniosku. Wyjątkiem jest okres wakacyjny – w czasie gdy wiele osób planuje wyjeżdżać za granicę, należy się liczyć z koniecznością oczekiwania w kolejce.  Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do wypełnienia i/lub odebrania wniosku o wydanie EKUZ. Upoważnienie może się przydać, gdy ważność EKUZ mija przed planowanym powrotem do Polski lub w momencie gdy osoba przebywająca za granicą w dalszym ciągu ubezpieczona jest w NFZ. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

We wniosku zostaniesz poproszony o takie informacje jak:

 • dane osoby ubiegającej się o EKUZ,
 • odznaczenie z jakiego tytułu masz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ np. jesteś pracownikiem na umowę o pracę lub emerytem,
 • podanie danych osoby opłacającej składkę,
 • informacje dotyczące terminu oraz miejsca wyjazdu,
 • dane odnośnie sposobu oraz miejsca odebrania EKUZ.

Ważne: osobom wyjeżdżającym turystycznie karta EKUZ wydawana jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. W przypadku wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej osoby wnioskującej do EKUZ, oddział NFZ ma prawo zażądać aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie np. legitymacja ubezpieczeniowa, RMUA, zaświadczenie od pracodawcy, potwierdzenie opłacenia składki.

Gdzie wyrobić EKUZ?

W wojewódzkich oddziałach NFZ:

 1. Dolnośląski OW NFZ,
 2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ,
 3. Lubelski OW NFZ,
 4. Lubuski OW NFZ,
 5. Łódzki OW NFZ,
 6. Małopolski OW NFZ,
 7. Mazowiecki OW NFZ,
 8. Opolski OW NFZ,
 9. Podkarpacki OW NFZ,
 10. Podlaski OW NFZ,
 11. Pomorski OW NFZ,
 12. Śląski OW NFZ,
 13. Świętokrzyski OW NFZ,
 14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ,
 15. Wielkopolski OW NFZ,
 16. Zachodniopomorski OW NFZ.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego