EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest darmowym dokumentem wydawanym przez NFZ. Uprawnia do leczenia za granicą w państwowych placówkach zdrowia na takich samych zasadach, jak obywateli danego kraju. A więc, jeśli za każdy dzień pobytu w szpitalu albo za wizytę lekarską czy opiekę stomatologiczną trzeba zapłacić zryczałtowaną opłatę kilkunastu-kilkudziesięciu euro, będziemy musieli pokryć koszty z własnej kieszeni. EKZU nie pokrywa również transportu medycznego do Polski. Na stronie NFZ można przeczytać:

UWAGA! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowiązujących (…) opłat za świadczenia medyczne, dlatego aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

EKUZ obowiązuje w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w państwach członkowskich EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Od 01. lipca 2013 r. – wraz z wejściem do Unii Europejskiej – EKUZ zaczął obowiązywać również w Chorwacji, która jest bardzo częstym miejscem wyjazdów wakacyjnych Polaków.