Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Z jakich krajów i na jakich zasadach obowiązuje?

Opublikowano: 2021-06-23 (aktualizacja 2021-07-03, godz. 11:00)

5 (100%) 2 głosów

Podróżowanie w obecnych czasach jest bardzo utrudnione, ale nie niemożliwe. Wiąże się z koniecznością bycia na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, obostrzeniami i wymogami rządów poszczególnych krajów: większość z nich wymaga od przyjezdnych wykonania testów i/lub odbycia kwarantanny.

Sprawdzamy, jakie są zasady podróżowania do popularnych turystycznych krajów i gdzie obowiązuje kwarantanna oraz na jakich zasadach należy ją odbyć. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Czytaj więcej o tym: gdzie jechać na wakacje w tym roku.

Zasady odbywania kwarantanny w najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych

Kwarantanna to czasowe odosobnienie osób, które mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. W związku z pandemią COVID-19 profilaktyczną kwarantannę podróżniczą wprowadziło większość krajów na świecie.  Oto wybrane popularne turystycznie kierunki i warunki wjazdu do nich. 

Włochy

Turyści przyjeżdżający do Włoch muszą wypełnić oświadczenie a dodatkowo zgłosić swój przyjazd do przychodni odpowiadającej miejscowi pobytu. Konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2, które powinno być przeprowadzone najwcześniej na 48 godzin przed wyjazdem na terytorium Włoch.

Z testu zwolnione są dzieci do 2. roku życia. Akceptowalne testy to: antygenowy i molekularny (RT-PCR). Pomimo wykonania testu i wyniku negatywnego konieczne jest odbycie 5-dniowej kwarantanny, na zakończenie której ponownie należy wykonać test

Włochy są podzielone na 4 strefy (białą, żółtą, pomarańczową, czerwoną), a obostrzenia w każdej z nich mogą podlegać dynamicznym zmianom. Należy na bieżąco śledzić wskazania władz. Aktualne obowiązują do 30.04.2021 r. 

Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie

Pasażerowie podróżujący do Hiszpanii i na Wyspy Kanaryjskie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (można go znaleźć na stronie www.spth.gob.es lub poprzez darmową aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH).

Formularz generuje kod QR, który turysta pokazuje na granicy. Zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi 23.11.2020 r. Podróżni z krajów znajdujących się na liście regionów ryzyka – w tym Polacy –  zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 (test PCR, RT-LAMP lub TMA). Test musi być wykonany w czasie 72 godzin przed terminem przyjazdu do Hiszpanii. Z wykonywania testu zwolnione są dzieci do 6. roku życia. 

Turyści przekraczający granicę hiszpańską poddawani są kontroli sanitarnej polegającej na zmierzeniu temperatury. Za gorączkę uznawana jest temperatura równa 37,5 stopnia C i wyższa. W przypadku podwyższonej temperatury lub/i innych objawów COVID-19 podróżujący kierowany jest do właściwego centrum medycznego. Turyści nie są zobligowani do poddawania się kwarantannie po przyjeździe do Hiszpanii.  

UWAGA! W Hiszpanii do 9.05.2021 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się bez wyraźnej przyczyny poza określonymi wyjątkami. Wyspy Kanaryjskie mają osobne obostrzenia w zależności od poziomu zagrożenia, np. Teneryfa i Gran Canaria do 9.05.2021 r. znajdują się na  3.poziomie zagrożenia, a w związku z tym wjazd turystyczny możliwy jest wyłącznie dla podróżnych, którzy dokonali rezerwacji w turystycznym obiekcie noclegowym zarejestrowanym w Generalnym Rejestrze Turystycznym (Registro General Turístico) Wspólnoty Autonomicznej Wysp Kanaryjskich. Podróżnych nie obowiązuje kwarantanna. 

Wielka Brytania

Podróżni przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii promem, pociągiem, samolotem są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test należy wykonać do 72 godzin przed przybyciem i powinien być wystawiony w języku angielskim/hiszpańskim/niemieckim. Konieczne jest także wykonanie testu w 2. i 8. dniu pobytu w Wielkiej Brytanii. Z wykonywania testu zwolnione są dzieci do 11. roku życia. 

Akceptowalne testy to PCR, test LAMP oraz antygenowy (test przepływu bocznego). Należy je zamówić przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii na rządowym portalu internetowym.

Zgodnie z wytycznymi z 3.10.2020 r. oprócz negatywnego wyniku testu podróżni z Polski przyjeżdżający do Anglii i Szkocji zobowiązani są do poddania się 10-dniowej kwarantannie w zadeklarowanym przez siebie miejscu.

Jeśli nie posiadają takiego adresu, pracownicy Straży Granicznej skierują podróżnego do miejsca zakwaterowania (pobyt na własny koszt podróżnego). Jeśli turysta nie wykazuje objawów COVID-19 domownicy nie są zobowiązani do dobywania kwarantanny.

WAŻNE! Zgodnie z wytycznymi z dnia 15.12.2020 r. Polacy mają możliwość skrócenia kwarantanny. Powinni jeszcze przed przybyciem do Anglii dołączyć do programu Test to Release i zarezerwować test na obecność koronawirusa. Wykonuje się go po 5 pełnych dniach pobytu w Anglii a koszt pokrywa podróżny. Wynik negatywny zwalnia z dalszej części kwarantanny. 

Od 15.02.2021 r. osoby udające się bezpośrednio do Szkocji są poddawane 10-dniowej kwarantannie hotelowej. Osobami zwolnionymi z kwarantanny są głównie pracownicy sektora gospodarki oraz wybrane zawody, a ich lista jest bardzo wąska. 

Przed przybyciem do Wielkiej Brytanii podróżni są zobligowani do wypełnienia Formularza Lokacyjnego, tzw. Public Health Passenger Locator Form, który jest dostępny na stronie rządowej. 

UWAGA! Za brak testu grożą kary finansowe: £ 1000 w przypadku braku testu na granicy oraz £ 2000 za niewykonanie drugiego testu. Podobny mandat – w wysokości £ 1000 – grozi za złamanie zasad kwarantanny.

Meksyk

Od początku pandemii COVID-19 Meksyk pozostawił otwarte granice lotnicze dla podróżnych. W Meksyku nie ma obowiązku wykonywania testów na obecność koronawirusa. Na lotnisku odbywa się pomiar temperatury. Choć oficjalnie podróżni nie muszą odbywać kwarantanny, to służby na lotnisku mogą na nią skierować turystów z podwyższoną temperaturą. 

Zanzibar

Granice lotnicze Zanzibaru pozostają otwarte, a podróżni nie mają obowiązku poddawania się kwarantannie. Na lotnisku przeprowadzane są pomiary temperatury, a turyści z objawami wskazującymi na COVID-19 będą mieli zlecany test PCR. 

Podróżni przylatujący do Tanzanii są zobowiązani posiadać przy sobie zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w sytuacji, gdy kraj wylotu lub linia lotnicza wymaga takiego zaświadczenia jako warunku podróży

Malediwy

Podróżni wybierający się na Malediwy zobowiązani są przedstawić negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonanego najpóźniej 96 godzin przed przybyciem na Malediwy. Dodatkowo na lotnisku przeprowadzany jest pomiar temperatury oraz losowo testy PCR na obecność koronawirusa. Są one dobrowolne a ich koszt pokrywają władze Malediwów.

Turyści nie wykazujący objawów COVID-19 nie muszą poddawać się kwarantannie po przylocie na Malediwy.

Czy po powrocie do Polski obowiązuje kwarantanna?

Od 30 marca 2021 r. zostały ujednolicone zasady kwarantanny obowiązujące po powrocie do Polski z zagranicy a główne różnice uzależnione są od kraju, z którego przybywa podróżny.  

Wytyczne dla podróżny przybywających do Polski ze strefy Schengen

Zgodnie z wytycznymi z dnia 30.03.2021 r. z obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny zwolnione są osoby, które przekroczyły granicę Polski samolotem, autobusem, innym środkiem transportu zbiorowego, pieszo lub własnym środkiem transportu i posiadają negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test należy wykonać przed przekroczeniem granicy i jest on ważny 48 godzin od momentu otrzymania wyniku. 

Brak testu na obecność koronawirusa wiąże się z koniecznością poddania się 10-dniowej kwarantannie. W ciągu 48 godzin po przekroczeniu granicy podróżni mogą wykonać test na obecność SARS-CoV-2 a w przypadku otrzymania negatywnego testu zostaną zwolnieni z kwarantanny. 

Odbycie 10-dniowej kwarantanny jest wystarczające i nie ma konieczności wykonywania na jej zakończenie testu na obecność koronawirusa.

UWAGA! Kwarantanna nie obowiązuje osób zaszczepionych na COVID-19, ozdrowieńców (do pół roku po przebytej chorobie) oraz uczniów, studentów, ich opiekunów i wybranych grup zawodowych.

Wytyczne dla podróżny przybywających do Polski z poza strefy Schengen

Podróżujący zobowiązani są poddać się 10-dniowej kwarantannie, z której nie zwalnia wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny, test na obecność koronawirusa. Jedyną możliwością zwolnienia z kwarantanny jest wykonanie testu w ciągu 48 godzin po przybycie do Polski oraz otrzymanie wyniku negatywnego. 

Transport zbiorowy a indywidualny – jak wygląda kwarantanna?

Aktualnie, po wprowadzonych 30.03.2021 r. zmianach, nie ma znaczenia czy podróżni przylatują do Polski samolotem czy przyjeżdżają własnym samochodem. Zasady odbywania kwarantanny i zwolnienia z niej są takie same dla wszystkich. To, co ma znaczenie, to kraj, z którego przybywa podróżny. 

Na czym polega kwarantanna?

Osoby skierowane na kwarantannę powinny pozostać w miejscu swojego zamieszkania przez okres 10 dni. Policja może odwiedzić osoby na kwarantannie celem sprawdzenia jej przestrzegania. Za złamanie zasad kwarantanny grozi mandat do 500 zł lub kara administracyjna do 30 000 zł. 

UWAGA! Osoby powracające z zagranicy nie otrzymują zaświadczenia czy skierowania na kwarantannę z sanepidu. Wszelkie potrzebne informacje oraz ulotka przekazywane są przez Straż Graniczną podczas przekraczania granicy/na lotnisku. Szczegółowe wytyczne znajdują się także na Internetowym Koncie Pacjenta. 

Osoby przebywające na kwarantannie mogą pracować zdalnie, jeśli pozwala na to charakter ich pracy oraz samopoczucie. Jeśli ich zawód wymaga obecności w zakładzie pracy, na kwarantannie otrzymują świadczenie z tytułu choroby.

Ubezpieczenie od kwarantanny za granicą – czy jest taka możliwość?

Decydując się na wyjazd zagraniczny teraz – bardziej niż kiedykolwiek indziej – konieczne jest posiadanie bardzo dobrego ubezpieczenia turystycznego z Covid-19. Niezmiernie istotne jest to, czy polisa obejmuje koszt leczenia w razie nagłego zachorowania na COVID-19 oraz koszt zakwaterowania w związku z nałożoną kwarantanną.

Rozróżnić należy dwa przypadki: kwarantannę profilaktyczną, którą objętą są osoby przybywające do danego kraju oraz kwarantannę u osób, u których stwierdzono COVID-19 już na miejscu pobytu. Pokrycie kosztów jest uzależnione od indywidualnej interpretacji ubezpieczyciela, ale ten pierwszy przypadek zazwyczaj nie jest pokrywany ze środków polisy, natomiast kwarantanna na wakacjach związana z zarażeniem COVID-19 może być pokrywana, ale sytuacja ta ma także szereg wyjątków. 

W zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia pokrycie kosztów kwarantanny może dotyczyć wyłącznie chorego, u którego test wykazał zakażenie COVID-19, a już nie obejmować współtowarzyszy jego podróży, którzy w związku z jego chorobą również będą skierowani na obowiązkową kwarantannę, a którzy posiadają negatywny test na obecność koronawirusa. 

PAMIĘTAJ! Wyjazdy zagraniczne w dobie pandemii wymagają BARDZO DOBREGO ubezpieczenia, które pokryje koszty przedłużonego pobytu w związku z kwarantanną lub/i chorobą dla wszystkich współtowarzyszy podróży, nawet jeśli część z nich posiada negatywny test na SARS-CoV-2. Kupując ubezpieczenie, sprawdź bardzo dokładnie wszystkie warunki wymienione w OWU.

Ubezpieczenia możesz porównać za pomocą kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Właściwe ubezpieczenie podczas podróży w czasach pandemii jest kluczowe, aby zatroszczyć się o swoje zdrowie i leczenie w razie zarażenia oraz zabezpieczyć swoje finanse.

Kwarantanna po powrocie z zagranicy - Co warto wiedzieć?
  1. Kwarantanna to czasowe odosobnienie osób, które mogą być roznosicielami chorób zakaźnych.
  2. Powracający do Polski z zagranicy są zobligowani do odbycia 10-dniowej kwarantanny.
  3. Z tego obowiązku zwolnić może jednak negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, przebyta choroba, przyjęta dawka szczepionki lub należność do wybranej grupy zawodowej.
  4. Póki co nie można ubezpieczyć się od profilaktycznie nałożonej kwarantanny.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments