Koronawirus (COVID-19) a ubezpieczenie turystyczne. Czy ochrona zadziała w razie pandemii?

Opublikowano: 2020-03-24 (aktualizacja 2020-07-09, godz. 12:16)

4.8 (95%) 4 głosów

Koronawirus SARS CoV-2 wykryto już w ponad 130 państwach, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię. W ramach walki z wirusem wiele państw musiało wprowadzić drastyczne ograniczenia takie jak zamknięcie granic czy wstrzymanie ruchu lotniczego. Do tej sytuacji musiały też odnieść się towarzystwa ubezpieczeniowe. Czy ubezpieczenie turystyczne zadziała w razie epidemii?

W ostatnich dniach w Polsce zamknięto szkoły, centra handlowe, a także wszystkie lokale rozrywkowe takie jak puby, kawiarnie i restauracje. Na granicach natomiast znów pojawiły się kontrole — do kraju wjechać mogą tylko polscy obywatele (tu wyjątek stanowią osoby na stałe pracujące lub mieszkające w Polsce, a także małżonkowie Polaków). Każdy przyjezdny poddawany jest wstępnym badaniu, a także ma obowiązek odbyć 2-tygodniową kwarantannę domową. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

UWAGA! Złamanie kwarantanny może zostać potraktowane jako przestępstwo i karane grzywna do 30 000 tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności.

Podobnie jak w wielu innych krajach zawieszone zostały także loty międzynarodowe i krajowe z wyjątkiem czarterów — w ten sposób osoby powracające z urlopów mogą wrócić do domu. Ich również po powrocie obowiązuje kwarantanna.

Epidemia w oczach ubezpieczyciela

Pandemia to skrajna odmiana epidemii charakteryzująca się międzynarodową skalą zachorowań. Rozprzestrzenianie się choroby jest w takim przypadku trudne do opanowania, a także charakteryzuje ją niespotykany i nieprzewidywalny wzrost zachorowań w bardzo krótkim czasie. 

Chociaż pandemia tzw. koronawirusa charakteryzuje się stosunkowo niewielką statystyczną śmiertelnością, jest szczególnie groźna dla grupy podwyższonego ryzyka (np. osób starszych lub mających obniżoną odporność ze względu na inne choroby).  

Co jednak z osobami, u których zdiagnozowano wirusa SARS CoV-2 podczas pobytu za granicą? Informacji na ten temat powinniśmy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. W większości z nich nie znajdziemy zapisów na temat wyłączeń w przypadku pandemii, jednak zwykle ubezpieczyciele nie oferują ochrony w przypadku epidemii. 

Należy także zwrócić uwagę na różnice w pojęciach epidemii i stanu epidemii. Epidemia to zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie. Natomiast stan epidemii to sytuacja prawna, która zaistniała na terytorium danego państwa w związku z epidemią. 

Koronawirus a stanowisko ubezpieczycieli

W związku z obecną sytuacją coraz więcej towarzystw zaczęło zmieniać swoje regulacje w przypadku zachorowania na koronawirusa za granicą. Niektóre z nich zaznacza jednak, że dotyczy to tylko osób, które zakupiły polisę i wyjechały przed ogłoszeniem epidemii w danym państwie. Inne z kolei stosują wyłączenie ochrony w przypadku pobytu w państwach, w których wprowadzono stan wyjątkowy albo krajach lub regionach, w których ryzyko zarażenia jest szczególnie wysokie (np. Chiny, Iran, Włochy, Korea Południowa, Hiszpania, Niemcy). 

 • W Allianz ochrona jest ważna, jeśli zakup polisy i wyjazd nastąpił przed ogłoszeniem epidemii w danym państwie.
 • W Axa Assistance nowe polisy zakupione po 11.03.2020 r. nie będą obejmowały zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa, zgodnie w wyłączeniami odpowiedzialności, znajdującymi się w OWU. Jeśli ubezpieczona podróż rozpoczęła się przed wydaniem przez WHO oświadczenia o pandemii, polisa zagwarantuje ochronę. Niezależnie od powyższego wszystkie polisy zapewniają ochronę dla zdarzeń przewidzianych w OWU nie związanych z epidemią koronawirusa, a ubezpieczyciel nie będzie stosował wyłączenia swojej odpowiedzialności w związku z ogólnym ostrzeżeniem MSZ przed wszelkimi podróżami zagranicznymi. Ponadto ubezpieczenie na zagraniczny wyjazd, nie obejmuje przypadków, gdy klient bez dolegliwości zdrowotnych przebywający za granicą zostanie objęty profilaktyczną kwarantanną. W takiej sytuacji, jeśli pierwotnie planowany czas podróży/ochrony ubezpieczeniowej minął ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zawarcia nowej polisy w celu kontynuacji ochrony.
 • W Signal Iduna polisa zadziała tylko jeśli została kupiona przed ogłoszeniem stanu pandemii.
 • Europa Ubezpieczenia ochroną obejmuje wszystkie kraje poza Chinami, Iranem, Włochami, Koreą Południową, Hiszpanią oraz Francją.
 • Wiener nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy.
 • W Generali ochroną jest objęty ubezpieczony, który swoją podróż rozpoczął przed ogłoszeniem pandemii przez WHO. To samo dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczony wjechał do kraju lub regionu przed ogłoszeniem przez władze lokalne ograniczeń podróży i przekraczania granic. W pozostałych przypadkach Generali odmówi pokrycia kosztów leczenia lub jakichkolwiek innych wydatków mających związek z zakażeniem koronawirusem.
 • Warcie pandemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży. W pzoostałych sytuacjach ochrona zadziała.
 • Nationale-Nederlanden informuje, że pandemia należy do wyłączeń odpowiedzialności. Niemniej, ochrona ubezpieczeniowa będzie działać, gdy wyjazd nastąpił jeszcze przed jej ogłoszeniem. Każda sytuacja jednak będzie indywidualnie rozpatrywana przez ubezpieczyciela. 
 • W Ergo Ubezpieczenia stan pandemii to wyłączenie generalne – polisa nie pokryje kosztów związanych z diagnostyką ani z leczeniem i skutkami zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz innych zdarzeń, które powstaną wskutek pandemii koronawirusa.

Epidemia a koszty rezygnacji z podróży

Odkąd Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię, odradza się wszystkie podróże zagraniczne, które nie są konieczne. Dotyczy wszystkich państw, a nie tylko tych, w których istnieje duże ryzyko zachorowania. Z tego powodu wiele osób myśli o odwołaniu udziału w wycieczce. Zwykle w takiej sytuacji przed utratą pieniędzy chroni nas ubezpieczenie od kosztów rezygnacji podróży (sprawdź nasz ranking).

Takie rozszerzenie zapewnia ochronę w zakresie kosztów poniesionych z tytułu:

 • Rezygnacji z wycieczki oraz udziału w imprezach masowych i turystycznych, a także szkoleniach i konferencjach
 • anulowania biletów i rezerwacji noclegu
 • przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • zmiany rezerwacji związanej z rezygnacją współuczestnika podróży

O dokładnych okolicznościach, w jakich przysługuje nam zwrot pieniędzy informacje, znajdziemy w poszczególnych OWU towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą to być np. nagła choroba, utrata dokumentów albo poważne zdarzenia losowe takie jak powódź lub pożar w miejscu zamieszkania.

Czy epidemia koronawirusa zostanie uznana jako poważne zdarzenie losowe, zależy już od indywidualnego stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego – prezentujmy je w poniższej tabeli:

AXATAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce,
NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Axa  AssistanceNIE – sprzedaż polis została wstrzymana
GeneraliNIE – epidemie i skażenia są wyłączone z ochrony
Europa UbezpieczeniaTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce,
NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
Nationale Nederlandedepidemie oraz skażenia są wyłączeniem generalnym
Signal IdunaNIE – sprzedaż polis wstrzymana
WartaTAK
ProamaNIE – ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu epidemii i skażeń
AllianzTAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce,
NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
ERGO UBEZPIECZENIANIE – pandemia jest wyłączeniem generalnym ochrony

Gdzie nie jechać i na co uważać?

W ostatnich dnia polskie MSZ wydało komunikat, w którym odradza wszystkie podróże zagraniczne. Aktualnie nie ma miejsca na świecie, w którym nie byłoby ryzyka zarażenia się koronawirusem. Miejsca w szczególności niebezpieczne to Chiny, Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Włochy, Hiszpania, Francja oraz Niemcy. 

Osoby, które mimo to zdecydują się na podróż proszone są o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także monitorowania komunikatów WHO. 

Najważniejszymi zasadami są:

 • unikanie dużych skupisk ludzkich (np. imprezy masowe, transport publiczny) 
 • stosowanie podstawowych zasad higieny (dokładne mycie rąk, używanie środków antyseptycznych). 
 • monitorowanie swojego stanu zdrowia

W tym momencie trudno jest określić jak długo potrwa walka z wirusem, dlatego lepiej zrezygnować z planowania wyjazdów w najbliższych miesiącach

Co warto wiedzieć?

Czy można zabezpieczyć się przed koronawirusem kupując odpowiednie ubezpieczenie turystyczne?

 1. WHO ogłosiło pandemię, co oznacza że wirusem SARS-CoV-2 można zarazić się na całym świecie.
 2. Towarzystwa ubezpieczeniowe dopasowują swoje regulacje do obecnej sytuacji.
 3. W większości przypadków zachorowanie na koronawirusa nie jest objęta ochroną, bądź polisa działa jeśli została zakupiona przed ogłoszeniem pandemii.
 4. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja