Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie NFZ za granicą w 2022 roku – co obejmuje?

Redakcja

Zaktualizowano: 2022-12-20

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który na pewno warto posiadać podczas wyjazdu do 32 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą to podstawa bezpiecznego wypoczynku, więc wyrobienie EKUZ to pierwszy krok przed wyjazdem. Jednak nie ostatni, bo o zdrowie w trakcie podróży zagranicznej warto zadbać kompleksowo.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie NFZ za granicą – czy pomoże?

Ubezpieczenie NFZ za granicą wymaga okazania kraty EKUZ. Można ją bezpłatnie wyrobić w najbliższym oddziale lub delegaturze NFZ. Inne sposoby to: wysłanie wniosku o EKUZ drogą elektroniczną, pocztą polską, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP.

EKUZ za granicą zapewni wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne. Należy jednak wiedzieć o dwóch rzeczach:

 • EKUZ zapewnia tylko niezbędne świadczenia medyczne w placówkach publicznych, które mają podpisaną umowę z kasą chorych – jeśli w kurorcie nadmorskim funkcjonuje tylko prywatna przychodnia bez umowy, to pacjent niezależnie od faktu posiadania EKUZ, będzie musiał zapłacić za leczenie.
 • Ubezpieczenie w ramach EKUZ zapewnia leczenie na takich zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju – jeśli np. usługa ratownictwa jest pełnopłatna, to także Polak legitymujący się EKUZ będzie musiał opłacić ratownictwo. Ta sama pomoc ratowników w Polsce jest bezpłatna, więc warto mieć świadomość różnic.

Przykład z życia naszego klienta⏩ Pan Krystian podczas urlopu w Chorwacji uległ wypadkowi, w wyniku którego musiał skorzystać z opieki medycznej. W pobliżu znajdowała się wyłącznie prywatna klinika, a pomoc była potrzebna niezwłocznie. Niestety placówka nie miała podpisanej umowy z kasą chorych i Pan Krystian musiał zapłacić za leczenie z własnych środków, mimo że posiadał ze sobą kartę EKUZ.

Ubezpieczenie NFZ za granicą umożliwia otrzymanie pomocy w ramach EKUZ tylko w publicznych ośrodkach zdrowia. Oczywiście trzeba się liczyć z opłatami, które obowiązują obywateli danego kraju, np. we wspomnianej Chorwacji pobyt w szpitalu w 20% pokrywa poszkodowany – całościowy koszt nie może przekroczyć 60,13% podstawy budżetowej (która wynosi 3326 kun lub 2000 kun). W niektórych krajach płatny lub częściowo płatny jest transport karetką, wizyta u specjalisty czy niektóre zabiegi w szpitalu. Uregulowania w tym zakresie są bardzo różne, więc koniecznie należy zapoznać się z nimi przed wyjazdem. Lista świadczeń refundowanych w poszczególnych krajach znajduje się tutaj: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/wyjezdzam-do/.

Ubezpieczenie za granicą NFZ (EKUZ) nie refunduje także powrotu do kraju transportem medycznym. Ta usługa jest w pełni pokrywana przez poszkodowanego turystę. Warto przy tym pamiętać, że transport medyczny z asystą lekarską jest drogą usługą i w zależności od oddalenia od Polski może kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wbrew pozorom nie tylko skomplikowane problemy zdrowotne wymagają medycznego transportu – można sobie wyobrażać, że to jednostkowe przypadki spowodowane wyjątkowo nieszczęśliwymi i groźnymi wypadkami. Tymczasem transport medyczny do kraju potrzebny jest chociażby w sytuacji złamania kończyn dolnych, uszkodzenia kręgosłupa itp. Czyli urazów, które są przodujące m.in. u narciarzy czy snowboardzistów.

Jak długo jest ważny EKUZ?

EKUZ jest wystawiany indywidulanie dla każdego członka rodziny. Nawet dla małych dzieci konieczne jest wyrobienie karty. Termin ważności EKUZ uzależniony jest od kilku czynników i wynosi od 42 dni od 5 lat.

Jak długo ważny jest EKUZ? Sprawdźmy!

 1. EKUZ do 5 lat mogą wyrobić:
 • osoby pobierające świadczenia emerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 1. EKUZ do 3 lat mogą wyrobić:
 • osoby zatrudnione,
 • osoby prowadzące pozarolniczą oraz rolniczą działalność gospodarczą,
 • osoby pobierające zasiłek/świadczenia przedemerytalne.
 1. EKUZ do 18 miesięcy mogą wyrobić:

Osoby ubezpieczone, tj.:

 • pobierające rentę,
 • zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia,
 • dzieci/uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.
 1. EKUZ do 6 miesięcy mogą wyrobić:

Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.
 1. EKUZ do 2 miesięcy mogą wyrobić:
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.
 1. EKUZ do 90 dni mogą wyrobić:
 • osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).
 1. EKUZ do 42 dni mogą wyrobić:
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu,
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu.

Gdzie EKUZ zadziała?

Świadomość, jakie kraje obejmuje EKUZ, pozwoli cieszyć się odpoczynkiem w spokojny i odpowiedzialny sposób. Ubezpieczenie zdrowotne za granicą NFZ działa w krajach Unii Europejskiej oraz krajów EFTA. Mimo Brexitu funkcjonuje także w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do leczenia za granicą każdej ubezpieczonej osoby. Najważniejsze to wiedzieć, jakie kraje obejmuje EKUZ – bo tylko tam działa ochrona. Wspomniane kraje UE i EFTA to nie wszystko.

Karta obejmuje też terytoria zamorskie:

 • francuskie: Gwadelupę, Gujaną Francuską, Reunion, Martynikę, Pierre-et-Miquelon,
 • portugalskie: Azory i Maderę,
 • hiszpańskie: Majorkę i Wyspy Kanaryjskie.

EKUZ nie obowiązuje:

 • na Wyspach Normandzkich, na wyspie Man,
 • w Monaco, Watykanie i San Marino.

Pamiętaj! W Norwegii, Szwajcarii, Danii, Lichtensteinie i Szwajcarii niemożliwe jest skorzystanie z bezpłatnej opieki medycznej dla osób niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE.

EKUZ na wyjazd – mogę czuć się bezpiecznie?

EKUZ zapewnia podstawową i niezbędną pomoc medyczną, jednak istnieje cały wachlarz usług, których nie gwarantuje, a które są więcej niż potrzebne na wyjeździe wakacyjnym.

Czego EKUZ nie zapewnia:

 • Leczenia w placówkach prywatnych – w wielu kurortach typowo turystycznych brak jest publicznych ośrodków zdrowia. Gdy sytuacja wymaga natychmiastowego działania, np. rozcięta ręka, którą należy zszyć niezwłocznie, to dojazd kilkadziesiąt bądź kilkaset kilometrów nie wchodzi w grę.
 • Transportu medycznego do kraju ­– za powrót do kraju śmigłowcem lub ambulansem medycznym z asystą lekarską płaci poszkodowany turysta. Nie jest to usługa refundowana przez NFZ. Im dalej od kraju, tym koszt usługi większy.
 • Ratownictwaw Polsce bezpłatne, za granicą najczęściej pokrywane przez poszkodowanego. Ubezpieczenie NFZ za granicą nie refunduje pracy ratowników i sprzętu specjalistycznego wykorzystanego do akcji ratowniczej. Ochronę w tym zakresie i zwrot kosztów zapewnia wyłącznie ubezpieczenie turystyczne.
 • Ubezpieczenia NNWubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oferuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Niektóre polisy pokrywają też koszty wizyt u rehabilitantów/fizjoterapeutów oraz wypożyczenie sprzętu niezbędnego w rehabilitacji. NNW nie wchodzi w skład ubezpieczenia NFZ za granicą.
 • Ubezpieczenie OCubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu osobistym zapewnia zwrot kosztów za szkody wyrządzone osobie trzeciej. Ubezpieczeniem objęte są zarówno szkody rzeczowe jak i zdrowotne. Rozszerzony wariant OC sportowe zapewnia ochronę w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, a także chroni sprzęt sportowy w razie uszkodzenia czy kradzieży.
 • Assistance – kolejna przydatna składowa polisy podróżnej, której nie posiada EKUZ. Zapewni pomoc w podróży, m.in. prawnika, tłumacza, opiekę nad dziećmi w razie wypadku itp.
 • Ubezpieczenia bagażu

Sytuacja naszej klientki ⏩ Pani Monika wyjeżdżając za granicę zawsze wykupuje dodatkowo ubezpieczenie turystyczne. W tym roku wyjątkowo się przydało i zwróciło z nawiązką – podczas nurkowania w Egipcie doszło do wypadku, w wyniku którego Pani Monika musiała być pilnie hospitalizowana. Konieczne było przewiezienie poszkodowanej do szpitala śmigłowcem ratunkowym, a ubezpieczenie turystyczne pokryło koszty tej usługi oraz koszty leczenia w prywatnej placówce. „Wydając kilka tysięcy na wyjazd, oszczędność rzędu 100-150 zł, które płacę za ubezpieczenie, byłaby po prostu głupotą. Skoro nie szkoda mi wydać tyle na nowy kostium kąpielowy, to tym bardziej nie będę żałować na ubezpieczenie podróży.”

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą, a polisa turystyczna?

Wiadomo już, że karta EKUZ nie zapewnia tyle, co polisa turystyczna. Chcąc się w pełni zabezpieczyć podczas wyjazdu za granicę, warto nabyć ubezpieczenie turystyczne. Jego zakup jest niezwykle prosty i szybki. Wchodząc w kalkulator ubezpieczeń turystycznych, można przeanalizować kilkanaście ofert polis podróżnych. Po wpisaniu w formularz podstawowych danych o sobie i celu wyjazdu, system wygeneruje ubezpieczenia turystyczne.

Zobaczmy, jaki wyglądała kalkulacja, którą zrobił jeden z naszych klientów tuż przed urlopem z żoną:

Weekend na Malcie dla dwóch osób
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
23,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Europa
Koszty leczenia
138 746 zł
Ratownictwo
23 127 zł
Bagaż
1 388 zł
27,00 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 13 876 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
Koszty leczenia
185 019 zł
Ratownictwo
32 378 zł
Bagaż
1 000 zł
36,66 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
38,52 zł
2 os. / 3 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł
Weekend na Malcie dla dwóch osób
Proama
23,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł ubezpieczenie Covid-19
Europa
27,00 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
138 746 zł
Ratownictwo
23 127 zł
Bagaż
1 388 zł
Dodatkowo: NNW: 13 876 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
36,66 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
185 019 zł
Ratownictwo
32 378 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
Allianz
38,52 zł 2 os. / 3 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną OC sportowe: 50 000 zł

Plusem jest to, że podane są wszystkie ceny za polisę, sumy gwarantowane oraz dołączone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które przedstawiają szczegółowy zakres ochrony wraz z wyłączeniami i możliwymi rozszerzeniami. Zakupu polisy na podróż można dokonać przez internet. Ubezpieczenie przyjdzie na podany adres mailowy automatycznie. Zakup poprzez rankomat.pl to polisa automatycznie wygenerowana przez system – doskonałe rozwiązanie dla spóźnialskich, którzy wcześniej zapomnieli o ubezpieczeniu, a także dla osób, wybierających się w spontaniczną podróż. Można ja zakupić nawet w dniu podróży.

Sytuacja naszego klienta⏩ Pan Piotr znalazł świetną ofertę wyjazdu last minute z biura podróży. Musiał zdecydować się w parę chwil, ale nie wahał się – wycieczka była jego. Teraz należało się zająć zakupem ubezpieczenia. Co prawda touroperator zapewnia polisę na podróż, jednak jest to podstawowe ubezpieczenie NNW, a Panu Piotrowi zależało na pełnej ochronie, w tym wysokich KL, ratownictwie, ubezpieczeniu OC i assistance. Zaraz po opłaceniu wycieczki, zakupił polisę przez internet, a po chwili znalazła się już u niego na mailu.

Co warto wiedzieć
 1. Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ) gwarantuje bezpłatną podstawową i niezbędną pomoc medyczną w krajach UE i EFTA.
 2. Warto pamiętać, że pomoc udzielana jest na takich samych zasadach, jak obywatelom danego kraju, np. jeśli usługa ratownictwa jest pełnopłatna przez poszkodowanego to również turysta z EKUZ będzie musiał za nią zapłacić (mimo że w Polsce jest bezpłatna).
 3. EKUZ można wyrobić w najbliższym oddziale lub delegaturze NFZ, wysłać wniosek pocztą polską, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki nadawczej ePUAP.
 4. NFZ za granicą nie zapewnia: ratownictwa, transportu medycznego do kraju, OC, NNW, leczenia w placówkach prywatnych, assistance.
 5. Pełną ochronę podczas wyjazdu zagranicznego zapewnia wyłącznie ubezpieczenie turystyczne, które z łatwością można zakupić przez internet nawet w dniu wyjazdu.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą - pytania i odpowiedzi

 1. Moje dziecko ma ubezpieczenie NNW ze szkoły. Czy warto wykupić dla niego ubezpieczenie turystyczne na podróż zagraniczną?

  Tak, zdecydowanie warto. Ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia wyłącznie wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia ubezpieczonego. Za leczenie w wyniku tego wypadku, przejazd karetką czy transport medyczny do kraju ubezpieczenie NNW nie pokryje już kosztów. Pełną ochronę zapewni ubezpieczenie turystyczne, które można nabyć już od 3,92 zł za dzień.

 2. EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne? Co wybrać?

  Co do zasady rekomendujemy posiadanie obydwóch tych ubezpieczeń. W podstawowych przypadkach wystarczające może okazać się ubezpieczenie EKUZ, jednak ubezpieczenie turystyczne zapewnia dużo większą ochronę z wyższymi sumami gwarantowanymi. Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn nie ma czasu na organizację tych dwóch zabezpieczeń, to rekomendujemy zakup ubezpieczenia turystycznego.

 3. Wybieram się w Tatry. Planujemy pobyt po polskiej stronie, ale niewykluczone, że jeden dzień spędzimy na słowackiej części. Czy EKUZ będzie wystarczający?

  Niestety nie. EKUZ zapewnia świadczenie w krajach UE i EFTA, jednak wyłącznie podstawowe i niezbędne. Za zorganizowaną akcję ratowniczą za granicą koszt ponosi poszkodowany turysta. Planując wspinaczkę górską/trekking na szlakach czy jakiekolwiek inne ryzykowne aktywności po słowackiej stronie Tatr, koniecznie należy wykupić ubezpieczenie turystyczne, gdyż tylko ono zapewni zwrot kosztów za pomoc ratowników. EKUZ będzie bezwartościowy.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (4 głosy)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments