ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Koszty repatriacji – czym są i ile wynoszą?

Opublikowano: 2022-06-16 (aktualizacja 2022-08-17, godz. 11:34)

Koszt sprowadzenia zwłok z zagranicy może sięgać nawet do 100 000 zł. Jeśli zmarły nie był ubezpieczony, całą kwotą zostanie obarczona najbliższa rodzina. Transport medyczny do kraju również nie należy do najtańszych, a jeśli poszkodowany nie zadbał o odpowiednią polisę – za wszystko zapłaci sam.

Podczas zagranicznych wyjazdów zdarzają się różne sytuacje – zarówno mniej, jak i bardziej przyjemne. Kiedy jednak w efekcie niektórych wydarzeń, istnieje prawdopodobieństwo obciążenia finansowego w kwocie kilku dziesięciu tysięcy złotych – sprawa znacznie się komplikuje. Odpowiednie ubezpieczenie turystyczne pozwala na zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co to są koszty repatriacji?

Z definicji OWU każdego ubezpieczyciela wynika, że repatriacja to pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju po wypadku lub chorobie za granicą, inaczej nazywana transportem międzynarodowym lub transportem medycznym.

W praktyce oznacza to, że jeśli stan zdrowia ubezpieczonego przebywającego za granicą nie pozwala na podróż o własnych siłach – zostanie on przetransportowany do swojej ojczyzny.

Na jakich zasadach działa ubezpieczenie kosztów repatriacji?

To, jakim transportem poszkodowany zostanie „sprowadzony” do kraju zależy przede wszystkim od jego stanu zdrowia, ale i trasy, która dzieli kraj powrotu od kraju, w którym obecnie się znajduje.

Dłuższe trasy, jak na przykład odcinek miedzy Polską, a USA, najczęściej będą pokonywane samolotem (statkiem, czy innym środkiem transportu trwałoby to za długo, narażając ubezpieczonego na potencjalne urazy).

Najczęściej wybieraną opcją repatriacji jest samolot, helikopter lub karetka, a  ubezpieczonemu w takiej podróży towarzyszy lekarz lub pielęgniarka.

Jaki jest koszt repatriacja i kto za nią płaci?

Transport poszkodowanego, w skład którego wchodzą bilety lotnicze, wykorzystanie helikoptera, czy karetka – sumarycznie wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. Kwota końcowa wzrasta tym bardziej, kiedy poszkodowany znajduje się w kraju znacznie oddalonym od Polski.

Uśredniając są to kwoty rzędu od kilku tysięcy złotych, jak na przykład repatriacja z Czech czy Słowacji karetką), a mogą sięgnąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (np. samolot z USA).

Co ważne, tak wysokie sumy nie są w żaden sposób refundowane, ani pokrywane przez kartę EKUZ. Za wszystko musi zapłacić poszkodowany z własnej kieszeni. Jedynym rozwiązaniem, które chroni przed tak horrendalnymi rachunkami jest odpowiednie ubezpieczenie pokrywające koszty transportu do określonej sumy.

WAŻNE❗ Prywatne firmy organizujące sanitarny transport medyczny informują, że koszt przewozu pacjenta z jednego z europejskich państw do Polski oscyluje w granicach od 30 000 zł do 100 000 zł. 

Czy koszty leczenia pokryją koszty repatriacji?

Koszt sprowadzenia zwłok z zagranicy jest integralną częścią kosztów leczenia w ubezpieczeniu. Każdy, kto przed wyjazdem zaopatrzył się w standardowe ubezpieczenie turystyczne – ma w jego standardzie koszty leczenia, a w nich koszty repatriacji.

Trzeba jednak pamiętać, że koszty leczenia, a tym samym koszt powrotu do kraju pokrywany jest do określonej sumy, a konkretne miejsca na świecie, do których się wybieramy, wymagają wykupienia konkretnych kosztów leczenia.

Przykładowo, jeśli podróż odbywa się do kraju poza Europą, należy zadbać o koszty leczenia do minimum 50 000 euro. Ale wybierając się w okresie zimowym na ferie do Włoch, Austrii, czy Szwajcarii (gdzie koszty leczenia są bardzo drogie, a ryzyko wypadku znacznie wzrasta), również trzeba pomyśleć o wyższej sumie kosztów leczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie kosztów repatriacji?

Ubezpieczenie od kosztów repatriacji gwarantuje pomoc w zorganizowaniu transportu poszkodowanego do kraju, a także pokrycie jego kosztów.

Ubezpieczyciele oferują także przewóz ubezpieczonego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższej placówki służby zdrowia. Często jednak dodawana jest uwaga, że ma to być transport typowo sanitarny.

W skład kosztów repatriacji wchodzi także:

 • transport do innej placówki służby zdrowia za granicą, ale tylko wówczas gdy jest to zgodne z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie wydanym na piśmie,
 • powrót do kraju w warunkach zgodnych z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, do miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub placówki służby zdrowia (tylko wtedy gdy wymaga tego stan jego zdrowia),
 • transport zwłok w razie śmierci do kraju zamieszkania.

Kto pokrywa koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy?

Jeśli osoba przebywająca za granicą zmarła, a wcześniej nie posiadała ubezpieczenia – to kosztami za transport medyczny i sprowadzenie zwłok z zagranicy zostanie obarczona najbliższa rodzina.

Jeśli osoba przebywająca za granicą ulegnie wypadkowi, w wyniku którego niezbędny będzie transport medyczny – zapłaci za to z własnej kieszeni.

Jeśli jednak w obu przypadkach, wcześniej została zakupiona polisa turystyczna, to organizacją powrotu i pokryciem wszystkich kosztów zajmie się towarzystwo ubezpieczeniowe.

Transport medyczny międzynarodowy – to transport do kraju, czy do miejsca zamieszkania?

Ubezpieczyciel, u którego została wykupiona polisa zorganizuje nie tylko powrót na teren Polski, ale też zapewni transport z lotniska czy bezpośrednio pod adres zamieszkania.

Towarzystwo zapewnia transport do miejsca zamieszkania, czyli do kraju, w którym ubezpieczony podlega ubezpieczeniu społecznemu na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zaświadczenia o prawie pobytu lub obywatelstwa. 

Suma ubezpieczenie kosztów repatriacji – jaką wybrać?

Zazwyczaj koszty repatriacji są pokrywane do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia. W zależności od wybranej oferty ubezpieczeniowej – sumy te różnią się. Warto jednak pamiętać, że z tej kwoty opłacane są także leczenie i pobyt w szpitalu, transport sanitarny, zakup leków czy operacje, badania i zabiegi. Dlatego najbezpieczniejszy rozwiązaniem jest wykupienie wyższych sum . Od 30 000 do 50 000 euro w przypadku wyjazdów do krajów Europy, w przypadku pozostałych państw świata – od 50 000 euro wzwyż.

WAŻNE❗ W krajach, w których koszty leczenia są wysokie, czy państwach oddalonych od Polski – najlepiej zdecydować się na możliwie najwyższy wariant.

Ile kosztuje ubezpieczenie z kosztami repatriacji?

WAŻNE❗ Ubezpieczenie kosztów transportu powrotnego do kraju jest częścią całej polisy turystycznej. 

Na cenę takiej polisy składa się wiele niezależnych od siebie czynników: tego w jaki region się wyjeżdża, na jaki okres, w jakim jest się wieku i czy planuje się dodatkowe aktywności fizyczne (np. uprawianie narciarstwa wiąże się z koniecznością wybrania pakietu pokrywającego koszty ratownictwa oraz zawierającego rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka).

Polisa na 3-tygodniowy pobyt w USA dla jednej osoby
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
278,46 zł
1 os. / 21 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
362,43 zł
1 os. / 21 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 300 000 z
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
400,00 zł
1 os. / 21 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19
AXA Assistance
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
517,65 zł
1 os. / 21 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł
Polisa na 3-tygodniowy pobyt w USA dla jednej osoby
AXA Assistance
278,46 zł 1 os. / 21 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych ochroną sprzęt sportowy
Nationale-Nederlanden
362,43 zł 1 os. / 21 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
5 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19 60 sportów objętych ochroną OC sportowe: 300 000 z
Generali
400,00 zł 1 os. / 21 dni
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 300 000 zł ubezpieczenie Covid-19
AXA Assistance
517,65 zł 1 os. / 21 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych ochroną OC sportowe: 1 500 000 zł

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl pozwala na dokładne przyjrzenie się cenie ubezpieczenia, a także jej zakresowi. Można zapoznać się także z Ogólnymi warunkami Ubezpieczenia i ogólnymi zasadami, na jakich zawarte jest ubezpieczenie.

W ramach polisy ma się nie tylko zapewnione koszty leczenia z repatriacją, ale i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego, pomoc prawną, medyczną, informacyjną i finansową (Assistance) czy OC w życiu prywatnym.

5/5 - (1 głos)

Podsumowanie
 1. Koszt repatriacji jest integralną częścią ubezpieczenia turystycznego.
 2. Repatriacja to pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju po wypadku lub chorobie za granicą, inaczej nazywana transportem międzynarodowym lub transportem medycznym.
 3. Najczęściej wybieraną opcją repatriacji jest samolot, helikopter lub karetka, a  ubezpieczonemu w takiej podróży towarzyszy lekarz lub pielęgniarka.
 4. Repatriacja z Czech czy Słowacji karetką, może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (np. samolot z USA).
 5. Ubezpieczenie od kosztów repatriacji gwarantuje pomoc w zorganizowaniu transportu poszkodowanego do kraju, a także pokrycie jego kosztów.

Koszty repatriacji (transportu medycznego do kraju) - pytania i odpowiedzi

 1. Czy ubezpieczenie obejmuje również transport bliskich do kraju?

  W przypadku, gdy z osobą poszkodowaną lub zmarłą podróżowała rodzina, to w większości przypadków koszty transportu powrotnego dla nich również zostaną opłacone. Jednak te warunki opisane są dokładnie w OWU, z którym należy zapoznać się przed zakupem polisy.

 2. Czy transport sanitarny za granicą to, to samo co repatriacja?

  Transport sanitarny dotyczy przewozu między placówkami medycznymi lub zabrania poszkodowanego z miejsca wypadku do szpitala. Repatriacja to powrót do kraju, często w asyście medycznej. Co ważne, ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty obu tych elementów.

 3. Ile kosztuje powrót do kraju?

  Wszystko zależne jest od rodzaju transportu. Prywatne firmy organizujące sanitarny transport medyczny informują, że koszt przewozu pacjenta z jednego z europejskich państw do Polski oscyluje od 30 000 zł do 100 000 zł.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Kamil Sztandera
Redaktor
Redaktor ds. podróży i ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych. Entuzjasta wycieczek rowerowych. Specjalizuje się w dziennikarstwie ekonomicznym. Prywatnie zainteresowany inwestowaniem i pomnażaniem oszczędności.

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments