ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – o czym warto pamiętać?

Opublikowano: 2022-12-12 (aktualizacja 2024-03-04, godz. 9:18)

Każdy wyjazd, czy to poza kontynent, czy w państwie członkowskim UE, wymaga zabezpieczenia zdrowia, mienia i życia – jednym słowem ubezpieczenie turystyczne bywa niezbędne. Karta EKUZ nie jest dostateczną ochroną, gdyż zapewnia tylko podstawową, bezpłatną pomoc medyczną. Jakie ubezpieczenie zdrowotne za granicę wybrać?

Ubezpieczenie turystyczne dostępne jest nawet przez Internet, co więcej polisę możesz kupić nawet w dniu wyjazdu. Pomimo tego, że masz zamiar zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Turystycznego, dodatkowe ubezpieczenie jest wskazane. Dzięki ubezpieczeniu masz pewność, że nie zaskoczą Cię konsekwencje nieplanowanych zdarzeń i wysokie rachunki za usługi medyczne.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Wystarczy bowiem, że w danym kraju pobytu ratownictwo jest płatne, a już może się okazać, że całe koszty akcji ratowniczej spadną na Ciebie. A mowa tutaj o bardzo wysokich kwotach. Podobnie jest z transportem medycznym do kraju – ubezpieczenie turystyczne zapewni pomoc w tym zakresie, a turysta nie poniesie kosztów. Niestety usługa taka nie wchodzi w zakres świadczeń NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – czy wystarczy?

Każda ubezpieczona w Polsce osoba ma zapewniony bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Świadczenia takie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

W ramach EKUZ pracownicy ochrony zdrowia udzielają poszkodowanemu turyście pomocy medycznej w zakresie, jaki uznają za niezbędny. Za pozostałe usługi medyczne pacjent musi zapłacić z własnej kieszeni. Ubezpieczenie zdrowotne za granicą jest dostępne dla turysty w takim zakresie, jak posiadają je obywatele danego kraju.

Dopłaty do leczenia w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Skoro Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może powodować konieczność dopłat, przed wyjazdem należy sprawdzić zakres bezpłatnej pomocy medycznej w kraju pobytu bądź zadbać o pełną ochronę w postaci polisy podróżnej.

Należy pamiętać, że jeśli osoby ubezpieczone, będące obywatelami danego państwa, mają obowiązek partycypować np. w opłatach u specjalistów bądź za przejazd karetką pogotowia, to takie same zasady będą obowiązywać turystów w kraju pobytu. Obowiązek opłacenia części kosztów leczenia może więc spoczywać na turyście, mimo posiadania ubezpieczenia na kasę chorych i karty EKUZ.

Przykład: w Austrii jeden dzień pobytu w szpitalu kosztuje od 12 do 20 euro (gdy hospitalizacja nie jest dłuższa niż 28 dni), turysta częściowo zapłaci też za leczenie stomatologiczne, medyczny transport lotniczy czy ratownictwo górskie. A to wszystko już z ochroną, jaką daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

EKUZ w większości krajów nie zapewnia:

 • kosztów ratownictwa,
 • transportu powrotnego do kraju,
 • leczenia w prywatnych placówkach,
 • leczenia stomatologicznego,
 • opłat za leki.

Natomiast wszystkie powyższe zapewnia prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE! Otrzymanie karty możliwe jest w najbliższej delegaturze NFZ po złożeniu odpowiedniego wniosku. Otrzymanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wymaga opłat i odbywa się na miejscu.

Jak korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego za granicą?

Wyjeżdżając za granicę, należy w pierwszej kolejności określić, czy działa tam EKUZ, czy nie. Jeśli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest honorowana, należy ją wyrobić przed wyjazdem. Nie wystarczy sam fakt bycia ubezpieczonym w Polsce.

EKUZ to jednak nie wszystko. Suma kosztów leczenia w kraju, w którym EKUZ jest honorowany

Ubezpieczenie kosztów leczenia będzie obowiązywało od daty określonej w umowie.

Takie podwójne zabezpieczenie, tj. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i prywatne ubezpieczenie zdrowotne to najlepsza ochrona za granicą.

PAMIĘTAJ! W razie zdarzenia za granicą, musisz mieć przy sobie EKUZ w formie fizycznej oraz numer polisy podróżnej. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zapewni Ci nie tylko leczenie, ale też ubezpieczenie OC, NNW czy ubezpieczenie bagażu.

Jakie ubezpieczenie kosztów leczenia za granicę wybrać?

Ubezpieczenie kosztów leczenia to najważniejsza, ale nie jedyna składowa dobrej polisy na wyjazd. Elementy, które powinno zawierać dobre ubezpieczenie zdrowotne to:

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – od 30 000 euro w obrębie krajów europejskich i od 50 000 euro poza Starym Kontynentem,
 • Ubezpieczenie NNW – zapewni odszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu oraz zapewni pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • Ubezpieczenie OC – zapewni wypłatę odszkodowania i pokryje koszty leczenia, jeśli ubezpieczony dokona szkody na zdrowiu lub mieniu innej osoby,
 • Ubezpieczenie OC sportowe – przydatne dla osób planujących aktywnie spędzać czas i korzystających z dobrego, drogiego sprzętu, zabezpieczy zdrowie i sprzęt,
 • Ubezpieczenie bagażu – w razie zgubienia, kradzieży czy opóźnienia turysta może liczyć na wypłatę odszkodowania, niezależną od odszkodowania od linii lotniczych,
 • Ubezpieczenie mieszkania – dodatkowa opcja do ubezpieczenia turystycznego, która zapewnia zabezpieczenie zostawionego podczas urlopu mieszkania.

WAŻNE! Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to za mało za granicą, jeśli zależy Ci na pełnej ochronie, do której nie będzie trzeba dopłacać. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca koszty jedynie niezbędnych, podstawowych badań i świadczeń medycznych.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą – wyłączenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia turyście możliwość bezpłatnego leczenia w określonym wymiarze, jednak pod warunkiem spełnienia konkretnych wymagań.

Osoby ubezpieczone muszą pamiętać, że każda polisa posiada wyłączenia, które czynią ją nieaktualną w określonym zakresie. Do przypadków tych należą:

 • brak kontaktu z centrum alarmowym ubezpieczyciela niezwłóczenie po zdarzeniu,
 • korzystanie z wybranej placówki medycznej bez wcześniejszego kontaktu z ubezpieczycielem,
 • niestosowanie się do zaleceń lekarza,
 • wypadek/choroba podczas pracy fizycznej, która nie była zgłoszona podczas kupna ubezpieczenia,
 • celowe spowodowanie wypadku przez bliskich ubezpieczonego lub niego samego,
 • samobójstwa i próby samobójcze,
 • rażące niedbalstwo,
 • działania niezgodne z prawem,
 • przeciwskazania zdrowotne do podróży,
 • choroby przenoszone drogą płciową, AIDS i HIV,
 • choroby zdiagnozowane przed wyjazdem,
 • wypadki na skutek zakładów i wyścigów,
 • wypadki na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,
 • choroby psychiczne,
 • zabiegi i operacje plastyczne lub kosmetyczce,
 • niekonwencjonalne metody leczenia,
 • ponadstandardowe usługi w szpitalach i badania zbędne w ocenie lekarza,
 • odwyki,
 • epidemie i pandemie,
 • skażenia środowiska
 • ataki terrorystyczne,
 • niezwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej.

W ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację, jakie sytuacje (wyłączenia) uniemożliwiają skuteczne skorzystanie z ubezpieczenia.

Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać? Wskazówki

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiada tę ogromną zaletę, że można je indywidualnie dobrać do potrzeb konkretnej osoby.

Możesz wybrać ubezpieczenie turystyczne z:

 • wyższą sumą kosztów leczenia, jeśli w danym państwie opieka medyczna jest szczególnie kosztowna lub wyjeżdżasz poza kraje Unii Europejskiej,
 • zabezpieczeniem członków rodziny w razie Twojej choroby za granicą – np. w razie pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej, ubezpieczyciel zapewni opiekę dla jego małoletnich członków rodziny,
 • ochroną związaną z wykonywaniem pracy zawodowej, jeśli pracodawca oddelegował Cię do pracy za granicą,
 • rozszerzeniem o choroby przewlekłe – jeśli np. chorujesz na cukrzycę czy nadciśnienie,
 • rozszerzeniem o sporty ekstremalne – gdy wypadek będzie konsekwencją uprawiania sportu wysokiego ryzyka ubezpieczenie będzie skuteczne,
 • wyższymi kwotami ubezpieczenia interesujących Cię składowych polisy, np. ubezpieczenie OC czy ratownictwo.

PAMIĘTAJ! Możliwość otrzymywania świadczeń od ubezpieczyciela uzależniona jest od tego, czy odpowiednio dobierzesz polisę do swoich potrzeb, np. wykupisz stosowne rozszerzenie, jeśli chorujesz przewlekle lub zamierzasz uprawiać sporty ekstremalne.

Jaki jest koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Nawet najbardziej kosztowna polisa turystyczna stanowi nikły procent wydatków w porównaniu z opłatami w razie zachorowania za granicą – przyznają to osoby ubezpieczone, które wcześniej na własnej skórze przekonały się, jak kosztowne było ryzyko wyjazdu za granicę bez ubezpieczenia albo tylko z ochroną, jaką daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczenie turystyczne do Tunezji
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
5 000 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
10 000 zł
15,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 2 000 000 zł OC sportowe: 2 000 000 zł Sporty objęte polisą: 54 Ratownictwo: 100 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu
AXA
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
14,38 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł OC sportowe: 1 500 000 zł Sporty objęte polisą: 114 R Zdarzenia pod wpływem alkoholu Sprzęt sportowy: 3 000 zł Rehabilitacja po powrocie do Polski: (+3,50 zł)
Europa
Koszty leczenia
433 700 zł
Ratownictwo
30 359 zł
Bagaż
4 337 zł
9,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 43 370 zł OC: 433 700 zł OC sportowe: 433 700 zł Sporty objęte polisą: 10 Zdarzenia pod wpływem alkoholu Sprzęt sportowy: 4 337 zł
Ubezpieczenie turystyczne do Tunezji
Allianz
15,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
5 000 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
10 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 2 000 000 zł OC sportowe: 2 000 000 zł Sporty objęte polisą: 54 Ratownictwo: 100 000 zł Zdarzenia pod wpływem alkoholu
AXA
14,38 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 zł OC: 1 500 000 zł OC sportowe: 1 500 000 zł Sporty objęte polisą: 114 R Zdarzenia pod wpływem alkoholu Sprzęt sportowy: 3 000 zł Rehabilitacja po powrocie do Polski: (+3,50 zł)
Europa
9,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
433 700 zł
Ratownictwo
30 359 zł
Bagaż
4 337 zł
Dodatkowo: NNW: 43 370 zł OC: 433 700 zł OC sportowe: 433 700 zł Sporty objęte polisą: 10 Zdarzenia pod wpływem alkoholu Sprzęt sportowy: 4 337 zł

Koszt ubezpieczenia zależny jest od kierunku wyjazdu, sytuacji podróżnego i zakresu ubezpieczenia, jednak najtańsze ubezpieczenia w obrębie krajów UE zaczynają się już od 4,30 zł za dzień ochrony. W kwocie ok. 15 zł za dzień podróży otrzymamy pełną, doskonale zabezpieczającą polisę turystyczną obejmującą wysokie sumy gwarantowane.

4.1/5 - (10 głosów)

Podsumowanie
 1. Każdy, kto wybiera się w zagraniczną podróż – w celu turystycznym lub zawodowym – powinien pamiętać, że koszty leczenia poza naszym krajem w większości przypadków są dużo droższe.
 2. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w krajach należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
 3. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują również w ramach kosztów leczenia ubezpieczenia zdrowotnego za granicą pomoc w wypadkach w górach, na wodą czy w jaskiniach.
 4. Koszt ubezpieczenia turystycznego za granicę to kilka złotych dziennie za osobę.

Najczęściej zadawane pytani

 1. Czy jest różnica w sumie kosztów leczenia w zależności od tego, gdzie się wybieramy?

  Tak. Na terenie Europy suma gwarantowana kosztów leczenia nie powinna być niższa niż 30 000 euro. Poza naszym kontynentem za „bezpiecznym” rozwiązaniem będzie 50 000 euro. Sumę gwarantowaną zawsze warto dopasować do kierunku wyjazdu i planowanych aktywności. Ci, którzy maja na przykład zamiar uprawiać sport, powinni zwiększyć tę kwotę, ze względu na większe prawdopodobieństwo wypadku.

 2. Z jakich rozszerzeń można korzystać w ubezpieczeniu turystycznym?

  Ubezpieczenie zdrowotne za granicą można rozszerzyć, w zależności od indywidualnej sytuacji. Wtedy – mimo wyłączenia – ochrona zadziała. Do najpopularniejszych rozszerzeń w ramach kosztów leczenia polisy turystycznej możemy zaliczyć: - choroby przewlekłe, - sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne, - pracę fizyczną.

 3. Czy można wykupić tylko ubezpieczenie zdrowotne?

  Nie. Można zakupić całą polisę turystyczną, w pakcie z NNW lub z szerszym zakresem ochrony.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Patrycja Pałka
Redaktor
Podróże to moja pasja. Piszę o turystyce w taki sposób, aby zachęcić czytelników do eksplorowania świata, ale i uczulić na bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Tłumaczę kwestie związane z ubezpieczeniem turystycznym, podpowiadam lepsze rozwiązania i podsuwam ciekawe pomysły na wakacje, urlop, czy city break.

Oceń artykuł:

4.1/5 - (10 głosów)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments