Jak wyrobić kartę EKUZ – Opole

Opublikowano: 2016-06-20 (aktualizacja 2018-10-23, godz. 10:42)

Jak wyrobić kartę EKUZ – Opole
5 (100%) 1 głosów

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje każdemu obywatelowi Polski ubezpieczonemu w Narodowym Funduszu Zdrowia wyjeżdżającemu za granicę. Upoważnia do korzystania z publicznych placówek opieki medycznej w krajach UE i EFTA, ale jedynie w sytuacji, gdy taka pomoc jest niezbędna. Gdzie i jak mieszkańcy stolicy polskiej piosenki mogą wyrobić kartę EKUZ – Opole?

Według badań przeprowadzonych przez Mondial Asistance w tym sezonie urlopowym wypoczynek planuje 17,3 mln Polaków (jest to o 1,5 mln więcej osób niż w roku ubiegłym), z czego ponad 4,5 mln osób zdecyduje się na wyjazd zagraniczny. Największą popularnością wśród wybieranych kurortów cieszy się obecnie Hiszpania, na drugim miejscu jest Chorwacja, a Grecja, będąca przed rokiem na podium, spadła na pozycję czwartą. Pomimo, że jest atrakcyjnym kierunkiem pod względem zarówno cenowym, jak i turystycznym, to Polacy wybierają bardziej bezpieczne destynacje. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zasięg EKUZ

Wyjeżdżając za granicę musimy pamiętać o wielu rzeczach, bez których podróż się nie uda, m.in.: paszport, (ew. wiza), pieniądze, odpowiednie ubrania i oczywiście ubezpieczenie.
Podstawowym ubezpieczeniem przysługującym każdemu ubezpieczonemu w NFZ obywatelowi Polski jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), obowiązująca w 28 krajach Unii Europejskiej, oraz w 4 państwach członkowskich EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Jak uzyskać EKUZ – Opole?

Aby uzyskać EKUZ w Opolu należy wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl lub w siedzibie NFZ. Wniosek wypełniamy indywidualnie dla każdej osoby (dla dziecka może wypełnić jeden z rodziców), następnie podpisany dokument składamy osobiście w Funduszu.

Mamy też inne opcje do wyboru:

  • możemy przesłać drogą pocztową na adres: NFZ 45-315 Opole ul. Głogowska 37;
  • nadać faksem na numer: 77 40 20 101;
  • przesłać drogą elektroniczną po opatrzeniu go podpisem elektronicznym lub wysłać skan podpisany odręcznie na adres: ekuz@nfz-opole.pl
Sposoby uzyskania EKUZ
1. Osobiście Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Głogowska 37
45-315 Opole
tel. 77 40 20 100
2. Drogą pocztową NFZ 45-315 Opole ul. Głogowska 37
3. Faksem 77 40 20 101
4. Drogą elektroniczną ekuz@nfz-opole.pl

źródło: opracowanie własne

W momencie, gdy składamy w urzędzie kompletny wniosek jest on rozpatrywany na poczekaniu, a karta wydawana jest w tym samym dniu. W przypadku wniosków przesłanych do NFZ, karty są przygotowywane do 3 dni roboczych i wysyłane na wskazany we wniosku adres.

Czy EKUZ wystarczy?

EKUZ zapewnia opiekę medyczną w nagłych przypadkach, ale wyłącznie w placówkach publicznych oraz na zasadach obowiązujących w danym kraju. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez każde państwo członkowskie UE/EFTA. Oznacza to, że ubezpieczony ponosi takie same koszty, jakie ponoszą osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim.
W wielu krajach w ramach systemu publicznego nie jest finansowany transport karetką, czy świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, zwłaszcza ratownictwa górskiego. W sytuacjach, gdy w kraju docelowym obowiązuje system współpłacenia przez pacjenta, zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego.

Ubezpieczenie prywatne ma taką zaletę, że nie ma ograniczeń terytorialnych, ponadto można je indywidualnie dopasować wybierając np. sumę kosztów leczenia, czy opcje dodatkowe: NNW, ubezpieczenie bagażu, czy OC w życiu prywatnym.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Dodaj komentarz