Ubezpieczenie podróży służbowej – czy warto?

Opublikowano: 2020-09-30 (aktualizacja 2020-10-02, godz. 8:28)

Zagraniczna podróż służbowa to często świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń oraz  zarobienia większej ilości pieniędzy. W trakcie delegacji może jednak dojść do nieprzewidzianych, nieszczęśliwych zdarzeń lub nagłych wypadków, za konsekwencje których trzeba sporo zapłacić.

Z naszego poradnika dowiesz się, co zrobić ani uniknąć ponoszenia nieplanowanych kosztów oraz jak zabezpieczyć się na wypadek choroby lub nieszczęścia w trakcie delegacji. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Czyim obowiązkiem jest ubezpieczenie pracownika?

O ubezpieczenia pracownika w trakcie trwania zagranicznej podróży służbowej powinien zadbać pracodawca. Takie działanie gwarantuje bowiem nie tylko zabezpieczenie osoby wyjeżdżającej w delegację, lecz w razie ewentualnego wypadku chroni również pracodawcę.

W razie nieszczęśliwego zdarzenia lub nagłej choroby, pracownik może kierować roszczenia związane z poniesionymi kosztami do pracodawcy, jeśli do wypadku dojdzie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Wypadek podczas podróży służbowej a wypadek przy pracy

Interpretacja prawnej definicji wypadku przy pracy jest szeroka. Najprościej mówiąc, za taki wypadek uważa się nagłe, nieprzewidziane zdarzenia i sytuacje, które następują w związku z wykonywanymi przez pracownika czynnościami służbowymi, w wyniku których pracownik ten dozna urazu lub śmierci. Co ważne, zdarzenie takie musi mieć charakter zewnętrzny.

Jak mówi art. 3. 1. ustawy wypadkowej:

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
  Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
 • W czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Wypadkiem przy pracy nie są więc jedynie sytuacje, które mają miejsce bezpośrednio podczas wykonywania czynności służbowych.

Będzie nim każde nieszczęśliwe zdarzenie, do którego dojdzie w związku z wykonywanymi poleceniami czy czynnościami pracowniczymi, a także to, które w sposób bezpośredni dotyczy wykonywanej pracy, nawet bez polecenia pracodawcy.

Wyjątkiem są wypadki i zdarzenia, do których dojdzie w trakcie pobytu pracownika za granicą w ramach delegacji, ale które nastąpią podczas załatwiania spraw prywatnych, poza godzinami pracy, lub z winy pracownika.

Czym jest ubezpieczenie podróży służbowej?

Polisa na podróż służbową zapewnia pracownikowi podstawową ochronę podczas zagranicznych wyjazdów w celach zarobkowych.

Dzięki niej w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczona osoba będzie mogła otrzymać darmową pomoc w nagłej, trudnej sytuacji, nie narażając pracodawcy na wynikające z tego koszty.

Zakup takiej polisy jest szczególnie istotny w przypadku osób, które przebywając poza granicami kraju wykonują prace fizyczną.

Jeśli chodzi o zakres takiego ubezpieczenia, jest on porównywalny do tego, jaki gwarantuje nam typowa turystyczna polisa na wyjazd zagraniczny. Ochrona obejmuje wszelkie koszty leczenia oraz ratownictwa medycznego, transport do kraju, a także odszkodowanie OC (od odpowiedzialności cywilnej) oraz NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach takiego ubezpieczenia pracownik otrzymuje także pomoc w ramach Assistance oraz – w zależności od wybranych rozszerzeń polisy – ochronę bagażu i samej pracy. W przypadku pracy fizycznej, konieczne jest również wykupienie dodatkowego rozszerzenia.

Ubezpieczenie podróży służbowej chroni pracownika przez cały okres trwania wyjazdu, w trakcie którego wykonywana jest praca.

Jaki jest zakres takiego ubezpieczenia?

Podobnie jak w przypadku zwykłej polisy turystycznej, najważniejszym elementem ochrony są koszty leczenia oraz ratownictwa i transportu medycznego.

Suma gwarantowana tych elementów powinna być na tyle wysoka, by w razie wypadku pokryć wszystkie koszty wynikające z konieczności leczenia i dodatkowej pomocy medycznej. W przypadku pracy na terenie Europy, gwarantowana suma nie powinna być niższa niż 30 000 Euro.

Istotne jest także ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej), które pozwoli uniknąć odpowiedzialności finansowej za wszelkie szkody, jakich w wyniku naszego działania doznają osoby trzecie lub ich mienie.

Nie można pominąć również NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków). To dzięki niemu pracownik podczas zagranicznej delegacji otrzyma finansową pomoc oraz odszkodowanie w razie wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu.

Innym ważnym elementem polisy na podróż służbową jest Assistance. Dzięki tej opcji osoba ubezpieczona uzyska szybkie, niezbędne wsparcie w razie wszelkich nagłych problemów i nieszczęśliwych zdarzeń. W przypadku wyjazdu służbowego, zakres pakietu Assistance powinien zawierać w sobie rozszerzenia, takie jak:

 • Pokrycie kosztów związanych z delegacją pracownika, który w razie wypadku będzie mógł zastąpić poszkodowaną osobę w wykonywaniu pracy
 • Wypłata środków koniecznych do kontynuowania służbowego wyjazdu, gdy stan poszkodowanego ulegnie poprawie
 • Zapewnienie kierowcy zastępczego w przypadku, gdy poszkodowany pracownik był jedynym kierowcą posiadającym właściwe uprawnienia do kierowania pojazdem służbowym
 • Dodatkowe wsparcie w sytuacji, w której dojdzie do braku możliwości wykonywania pracy w wyniku nagłych, nieprzewidzianych sytuacji, takich jak choroba, wypadek, czy strajk

Koniecznym rozszerzeniem w przypadku delegacji jest rozszerzenie o pracę fizyczną. Tylko ono zagwarantuje ochronę w razie wypadku podczas wykonywania tego typu obowiązków zleconych przez pracodawcę.

Dodatkowo warto zatroszczyć się o ubezpieczenie bagażu na wypadek jego uszkodzenia lub zaginięcia. Dzięki temu ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie odszkodowanie, jeśli nasz bagaż nie dotrze na miejsce docelowe lub zostanie zniszczony.

Praca umysłowa a praca fizyczna

Każdy pracownik wyjeżdżający w zagraniczną podróż służbową powinien być objęty odpowiednim ubezpieczeniem. Dotyczy to zarówno osób, które w trakcie wyjazdu wykonywać będą pracę fizyczną, jak i tych pracujących umysłowo.

Większość ubezpieczycieli traktuje jednak pracę fizyczną jako bardziej niebezpieczną, dlatego musi ona posiadać dodatkowe zabezpieczenie w postaci adekwatnego rozszerzenia.

Ochrona „pracy fizycznej” powinna obejmować tych pracowników, którzy w trakcie wyjazdu wykonują prace wymagające siły mięśni oraz umiejętności manualnych i praktycznych.

W przypadku zajęć, które obejmują jednocześnie wysiłek fizyczny jak i intelektualny, dodatkowa ochrona również będzie potrzebna.

 Wyjątkiem są szkolenia o charakterze teoretycznym dla pracowników fizycznych. W takiej sytuacji rozszerzenie nie jest wymagane.

Również praca umysłowa nie musi być objęta dodatkową ochroną. W takim przypadku wystarczająca będzie standardowa polisa turystyczna.

Ile kosztuje taka polisa?

Cena ubezpieczenia podróży służbowej jest uzależniona od wielu czynników, takich jak wysokość sumy gwarantowanej, zakres oraz dodatkowe rozszerzenia. Różnice związane są również z charakterem wykonywanych obowiązków.

W przypadku pracy fizycznej, ceny będą wyższe, ponieważ polisa musi zostać rozszerzona o odpowiednie elementy, chroniące pracownika w trakcie delegacji. Jeśli chodzi o pracę umysłową, koszt ubezpieczenia nie będzie różnił się od standardowej polisy turystycznej.

Przykładowe ceny jednodniowego ubezpieczenia pracy fizycznej dla jednego pracownika wyjeżdżającego do Niemiec u poszczególnych ubezpieczycieli są następujące:

 Proama Axa Assistance Generali Europa Ubezpieczenia
Cena polisy/dzień5 zł6,1 zł7 zł13 zł
Koszty leczenia100 000 zł200 000 zł100 000 euro
Koszty ratownictwa100 000 zł200 000 zł200 000 zł7 000 euro
Stomatolog 200 euro900 zł200 euro300 euro
Assistance TAKw ramach kosztów leczenia Pakiet standard Wariant VIP
Praca fizycznaTAKTAKTAKTAK
Ubezpieczenie bagażu---1 000 euro
OC--50 000 zł100 000 euro
NNW20 000 zł20 000 zł30 000 zł10 000 euro

W przypadku standardowej turystycznej polisy, taki sam wyjazd dla osoby pracującej umysłowo to następujący koszt:

Cena polisy/dzieńSignal IdunaAxa AssistanceEuropa UbezpieczeniaGenerali
3,24 zł3,7 zł4 zł5 zł
Koszty leczenia20 000 euro200 000 zł30 000 euro200 000 zł
Koszty ratownictwa6 000 euro200 000 zł5 000 euro200 000 zł
Stomatolog250 euro900 zł300 euro200 euro
Assistancew ramach kosztów leczenia w ramach kosztów leczenia Wariant Standard Wariant Standard
Praca fizyczna----
Ubezpieczenie bagażu--300 euro-
OC---50 000 zł
NNW15 000 zł20 000 zł3 000 euro30 000 zł

Przed zakupem polisy warto zapoznać się z propozycjami kilku ubezpieczycieli i na tej podstawie wybrać polisę dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

Korzystając z naszego kalkulatora porównasz dostępne na rynku oferty, a wybrane ubezpieczenie w szybki i wygodny sposób kupisz online.

Czy ubezpieczenie pracownika może zostać wliczone w koszty przychodu?

Jeśli chodzi o rozliczenie ubezpieczenia pracy służbowej, pracodawca ma możliwość wliczenia go w koszty przychodu. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, w których:

 • Polisa ma charakter jednorazowy.
 • Polisa została wykupiona przez pracodawcę.
 • Ubezpieczona osoba jest bezpośrednim pracownikiem danego pracodawcy.
 • Pracownik jest uprawniony do korzystania z tego typu świadczeń.

Warto jednak pamiętać o tym, że polisa chroniąca pracownika podczas podróży służbowej może zostać rozliczona jako faktura. Do jej wystawienia potrzebne są następujące dane pracodawcy:

 • NIP
 • Nazwa oraz adres firmy
 • Dane ubezpieczanego pracownika
 • Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments