Ranking ubezpieczeń kosztów rezygnacji z podróży

Opublikowano: 2020-03-24 (aktualizacja 2020-03-24, godz. 2:03)

5 (100%) 1 głosów

Ubezpieczenia kosztów odwołania wyjazdu, przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej czy anulowania biletów za przejazdy oraz noclegi przydaje się w sytuacji, gdy konieczna będzie zmiana planów wakacyjnych. Dotyczy to sytuacji losowych, niezależnych od woli ubezpieczonego. Jeśli za zdarzenie odpowiada biuro podróży, ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia.

Niniejszy ranking ma na celu porównanie kilku produktów turystycznych, których przedmiotem jest właśnie ubezpieczenie kosztów odwołania wyjazdu, przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, czy anulowania biletów przejazdu i noclegów. Przed wyborem właściwej polisy warto szczegółowo porównać oferty kilku towarzystw. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Kryteria rankingu ubezpieczeń od kosztów rezygnacji

Artykuł przedstawia zestawienie najpopularniejszych produktów pod kątem kosztów dotyczących rezygnacji z podróży. Ocena poszczególnych ubezpieczeń opiera się przede wszystkim na analizie wybranych kryteriów. Są to:

 • przedmiot ubezpieczenia
 • suma ubezpieczenia
 • cena ubezpieczenia
 • termin zawarcia umowy ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia

W zestawieniu porównano produkty towarzystw AXA, SIGNAL IDUNA, Europa, ERV, Warta i Allianz.

Przedmiot ubezpieczenia

Każde z towarzystw określa własny zakres ubezpieczenia kosztów rezygnacji oraz dostępne warianty. Poniżej znajduje się lista wszystkich opcji, które można kupić w danych produktach.

 1. AXA – Indywidualne Podróże Kontynenty posiada jako dodatkową umowę (w pakiecie z ubezpieczeniem turystycznym):
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
  • Ubezpieczenie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu

Jako osobny produkt można również zakupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z lotu. Towarzystwo proponuje Warianty RG 80% oraz RG 100%.

 1. SIGNAL IDUNA – Koszty Imprezy Turystycznej
 • Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej, z wyjazdu pakietowego lub z udziału w konferencji (RG)
 • Ubezpieczenie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (RGS)
 • Ubezpieczenie anulacji biletu (RGF)
 • Ubezpieczenie anulacji rezerwacji noclegów (RGH)

Każde ubezpieczenie może zostać zawarte w jednym z dwóch wariantów: ze zwrotem 80% lub 100% poniesionych przez ubezpieczonego kosztów.

 1. Europa – Koszty Rezygnacji
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania podóży

Do wyboru są 3 warianty ubezpieczenia: Koszty Rezygnacji 100%, Koszty Rezygnacji 100% Plus, Koszty Rezygnacji 100% Max.

 1. ERV – Rezygnacja i Rezygnacja z przerwaniem
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu
  • Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegów
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach

Warianty ubezpieczenia proponowane przez towarzystwo ERV to: Rezygnacja MAX 100 + Choroby Przewlekłe, Rezygnacja MAX 100 i Przerwanie, Rezygnacja MAX 100.

 1. Warta – jako osobny produkt lub w pakiecie z ubezpieczeniem turystycznym
  • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • Ubezpieczenie kosztów anulowania biletu
  • Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu
  • Ubezpieczenie kosztów odwołania/opóźnienia lotu
 1. Allianz – jako opcja dodatkowa w ubezpieczeniu turystycznym
  • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/R)
  • Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej (O/R)
  • Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H)
  • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L)

Wszystkie wymienione produkty obejmują podobne rodzaje ubezpieczenia. Wyróżnić należy jednak towarzystwa ERV, która posiada nietypowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z konferencji i szkoleń oraz Wartę proponującą ubezpieczenie kosztów odwołania, a także opóźnienia lotu. W przypadku tego ostatniego możliwa jest wypłata świadczenia, jeżeli przyczyną zdarzenia były trudne warunki atmosferyczne, strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego oraz usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot.

Nieco gorzej wypadło tutaj ubezpieczenie kosztów rezygnacji AXA ze względu na brak możliwości zakupu polisy jako osobnego produktu.

Suma ubezpieczenia

Każdy z produktów określa własne limity wypłaty świadczeń. W przypadku ubezpieczeń rezygnacji określa się je na podstawie ceny zakupionej wycieczki. Może to być koszt imprezy turystycznej, biletu przejazdu czy noclegu. W niektórych polisach istnieje możliwość wybrania wariantu 80% lub 100% zwrotu wydanej sumy. Poza powyższymi założeniami ubezpieczyciele określili maksymalne sumy gwarancyjne, do których ponoszą odpowiedzialność. Prezentuje je poniższa tabela.

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej Koszty przerwania imprezy turystycznej Koszty anulacji noclegów Koszty anulacji biletu Koszty rezygnacji z  konferencji i szkoleń Ubezpieczenie kosztów odwołania/ opóźnienia lotu
AXA 4000 € (około 17 200 zł) 4000 € (około 17 200 zł) 1000 € (około 4 300 zł)
SIGNAL IDUNA 17 000 zł 17 000 zł 3 000 zł 10 000 zł
EUROPA 35 000 zł
ERV  20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł
Warta 20 000 zł 20 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 500 zł
Allianz  10 000 zł  10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł  –

źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę górną granicę, do której zostanie wypłacone odszkodowanie najlepiej wypadają ubezpieczenia towarzystw Europa i ERV. Zarówno jedno jak i drugie pozwala na odzyskanie znacznie większych sum, niż pozostałe TU.

Na kolejnych miejscach znalazły się Warta, SIGNAL IDUNA, AXA oraz Allianz.

Cena ubezpieczenia

Ceny poszczególnych ubezpieczeń zależne są od towarzystwa, wybranego pakietu, opcji dodatkowych, a także od wartości zakupionego wyjazdu, biletu czy zarezerwowanych noclegów. Poniżej znajduje się porównanie cen w porównywanych towarzystwach, dla jednej osoby, która wyjeżdża do Chorwacji w terminie od 1 do 8 lipca 2016 i zakupiła bilet 10 kwietnia (zakup polisy 11 kwietnia). Wybrane ubezpieczenie to koszty rezygnacji z biletu lotniczego o wartości 700 zł.

Towarzystwo Opcja Cena składki Gdzie kupić?
AXA Wariant RG 100% 19,60 zł Kup ubezpieczenie
Wariant RG 80% 17,50 zł
SIGNAL IDUNA RGF – Standard 26,76 zł Kup ubezpieczenie
RGF – Super 32,20 zł
EUROPA Koszty Rezygnacji 100% 22,08 zł Kup ubezpieczenie
Koszty Rezygnacji 100% Plus 36,00 zł
ERV Rezygnacja MAX 100 21,00 zł Kup ubezpieczenie
Rezygnacja MAX 100 i Przerwanie 25,90 zł
Rezygnacja MAX 100 + ChP 63,00 zł
Warta Standard 23,00 zł Kup ubezpieczenie
Komfort 23,00 zł
Premium 23,00 zł
Allianz Rezygnacja 100% 21,91 zł
Rezygnacja 100% ALL RISK 70 zł

źródło: opracowanie własne na podstawie kalkulacji z dnia 11.04.2016

Najkorzystniejszą cenowo ofertę posiada towarzystwo AXA, gdzie za ubezpieczenie kosztów rezygnacji z lotu osoba wybierająca się na tydzień do Chorwacji, zapłaci niecałe 20 zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się ERV, Europa, Warta, SIGNAL IDUNA i Allianz (ostatnie miejsce ze względu na wysokie koszty wersji rozszerzonej).

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczeń kosztów rezygnacji z podróży termin zawarcia umowy polisy określony jest na kilka dni po zakupie wycieczki/wyjazdu/rezerwacji noclegów. Znaczenie ma również sam czas rozpoczęcia imprezy turystycznej, podróży czy zakwaterowania. Jeżeli rozpoczyna się on w terminie krótszym niż 30 dni od daty zakupu, czas, w którym można zawrzeć polisę skraca się nawet do tego samego dnia, w którym podpisano umowę np. z biurem podróży. Towarzystwa z rankingu określiły następujące terminy.

Towarzystwo W terminie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy turystycznej/podróży/noclegu W terminie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia imprezy turystycznej/podróży/noclegu
AXA 5 dni w tym samym dniu
SIGNAL IDUNA 7 dni w tym samym dniu
EUROPA Wariant 100% i 100% Plus 7 dni 7 dni
Wariant 100% Max ALL RISK 3 dni w tym samym dniu
ERV 7 dni w tym samym dniu
Warta 5 dni
Allianz 4 dni
nie później jednak niż 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy turystycznej/podróży/noclegu

źródło: opracowanie własne

Jak widać powyżej, najdłuższe terminy zawarcia polisy posiada Europa, następnie można wymienić towarzystwa ERV, Warta, SIGNAL IDUNA i AXA oraz Allianz.

Zakres ubezpieczenia

Zdarzenia, które będą podstawą do wypłaty świadczenia są porównywalne w każdym z ocenianych produktów. Poniżej znajduje się lista tych które znajdziemy w OWU każdego z nich.

 1. Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 2. Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 3. Nieszczęśliwy wypadek i nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 4. Komplikacje związane z ciążą lub przedwczesny poród (który nastąpi przed 32 tygodniem ciąży) ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
 5. Poważna szkoda na mieniu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży uniemożliwiająca wyjazd
 6. Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
 7. Poważne zdarzenie losowe uniemożliwiające wyjazd (np. pożar, włamanie, zalanie mieszkania)

Ponadto niektóre z Towarzystw określiły dodatkowe sytuacje po zaistnieniu których przysługuje prawo do świadczenia z racji odwołania wyjazdu.

 1. Utrata pracy przez ubezpieczonego bądź współuczestnika podróży – ERV i Europa
 2. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego bądź współuczestnika podróży – ERV, Europa i Allianz
 3. Wyznaczenie ubezpieczonemu bądź współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego – ERV i Europa
 4. Otrzymanie przez ubezpieczonego bądź współuczestnika podróży wezwania od władz administracyjnych RP – AXA i Europa
 5. Udokumentowana kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego bądź współuczestnika podróży – Allianz, Europa i SIGNAL IDUNA
 6. Uczestnictwo ubezpieczonego bądź współuczestnika podróży w procedurze pobierania komórek krwiotwórczych do transplantacji – SIGNAL IDUNA

Jak widać powyżej najszerszy zakres ubezpieczenia posiada TU Europa. Z 6 dodatkowych zdarzeń, aż 5 towarzystwo posiada w swojej ofercie. Na uwagę zasługuje również ERV, które również określiło bogatszy zakres niż podstawowe ubezpieczenia.

Podsumowaniem rankingu może być poniższa grafika przedstawiająca najlepsze oferty ubezpieczeń kosztów rezygnacji w polisach turystycznych.

źródło: opracowanie własne

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja