ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Jak wyrobić kartę EKUZ we Wrocławiu?

Opublikowano: 2024-03-21 (aktualizacja 2024-03-21, godz. 8:17)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przydaje się w czasie niektórych wyjazdów zagranicznych. Uzyskasz ją bezpłatnie we Wrocławiu i wielu innych miastach w Polsce. Sprawdź, w jakich sytuacjach EKUZ może stanowić alternatywę dla polisy turystycznej i gdzie dokładnie wyrabia się kartę w stolicy województwa dolnośląskiego.

Czym jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to system pozwalający na korzystanie ze świadczeń medycznych poza granicami kraju. Został wprowadzony głównie z myślą o osobach podróżujących w celach turystycznych. Sprawdzi się też dla pracowników i studentów. Umożliwia podejmowanie leczenia podczas pobytu w innym państwie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zawartego w Polsce. Działa wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Należy pamiętać, że EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z podstawowej opieki zdrowotnej. Lista świadczeń zapewnianych w ramach systemu publicznego jest uzależniona od polityki danego kraju. Usługi refundowane w ramach NFZ w Polsce mogą nie być dostępne za darmo w Niemczech, Austrii czy Danii. Z tego powodu przed wyjazdem za granicę zaleca się wykupienie polisy turystycznej. Tylko odpowiednio dobrany pakiet ubezpieczenia podróżnego zapewni Ci kompleksowe wsparcie finansowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń podczas wycieczki.


Warto wiedzieć! Karta EKUZ obowiązuje w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii i Estonii. Można z niej korzystać również w Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu i Łotwie. Użyjesz jej też na Malcie oraz w Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Ponadto zadziała ona we Włoszech oraz na Islandii i w Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii.


W jakich sytuacjach warto wyrobić EKUZ we Wrocławiu?

EKUZ przyda się każdemu mieszkańcowi Wrocławia, który planuje podróż zagraniczną do państw objętych programem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Mowa tu zarówno o osobach podróżujących służbowo czy studentach, jak i o turystach planujących wypoczynek za granicą. Mimo że dokument nie gwarantuje dostępu do wszystkich świadczeń medycznych, to i tak warto zabrać go ze sobą na wyjazd. Nigdy nie wiadomo, kiedy okaże się przydatny.

Gdzie można wyrobić EKUZ we Wrocławiu?

Mieszkańcy Wrocławia mogą uzyskać kartę EKUZ na kilka sposobów. Wniosek o wydanie dokumentu da się złożyć:

 • osobiście w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ zlokalizowanym przy ul. Generała Romualda Traugutta 55;
 • online za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) lub Internetowego Konta Pacjenta;
 • za pośrednictwem poczty – możesz go przesłać na adres Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Generała Romualda Traugutta 55 50-416 Wrocław.

Jeśli zależy Ci na szybkim uzyskaniu karty EKUZ, złóż wniosek osobiście w urzędzie. Dzięki temu uzyskasz ją od razu podczas wizyty. W przeciwnym razie na dokument zaczekasz od 5 dni w miesiącach niewakacyjnych do kilkunastu dni w okresie od czerwca do września.

Pamiętaj, że kartę EKUZ wyrobisz również w innych delegaturach NFZ położonych na terenie Dolnego Śląska. Wnioski można składać również w placówkach w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i Głogowie.

Jak wypełnić wniosek o EKUZ we Wrocławiu?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pobierzesz ze strony https://pacjent.gov.pl/ekuz lub uzyskasz w delegaturze NFZ. Aby go wypełnić, musisz znać:

 • dane osoby ubiegającej się o EKUZ (PESEL, data urodzenia, imię, nazwisko, telefon lub email);
 • status osoby starającej się o wydanie karty (osoba ubezpieczona, członek rodziny ubezpieczonej, osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń);
 • adres do doręczenia karty (tylko gdy składasz wniosek listownie lub elektronicznie).

Pod tymi informacjami osoba wnioskująca lub upoważniona musi złożyć odręczny podpis.


Warto wiedzieć! Wniosek o wydanie EKUZ dla osób niepełnoletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni.


Jaki jest termin ważności EKUZ we Wrocławiu?

EKUZ ma określony termin ważności, którego długość zależy od statusu właściciela dokumentu. Od chwili wydania karta pozostaje aktualna:

 • przez 20 lat w przypadku osób w wieku emerytalnym (powyżej 60 lat kobiety i powyżej 65 lat mężczyźni) pobierających emeryturę;
 • do chwili ukończenia 18. roku życia dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny;
 • do momentu ukończenia 18. roku życia dla osób mających własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierających rentę;
 • przez 5 lat w przypadku osób, które są na emeryturze, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego;
 • przez 3 lata dla osób ubezpieczonych, które są zatrudnione;
 • przez 3 lata dla osób prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą;
 • przez 3 lata dla osób, które pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • przez 18 miesięcy dla osób poniżej 18. roku życia pobierających rentę oraz u osób powyżej 18. roku życia zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny;
 • przez 18 miesięcy dla uczniów, studentów i doktorantów oraz uczniów powyżej 18. roku życia mających własny tytuł do ubezpieczenia
 • przez 6 miesięcy u nieubezpieczonych kobiet ciężarnych i w okresie porodu mających obywatelstwo polskie i mieszkających w Polsce oraz mających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkających w Polsce;
 • przez 6 miesięcy u dzieci mających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy, mieszkających na terenie Polski;
 • przez 6 miesięcy u osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług;
 • przez 2 miesiące u osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Opisane okresy ważności EKUZ odnoszą się do sytuacji, w których status osoby upoważnionej do używania karty nie ulega zmianie. Jeśli np. otrzymasz urlop bezpłatny, przestaniesz być rolnikiem lub rozwiążesz umowę dobrowolnego ubezpieczenia, automatycznie tracisz prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Na skutek tego po 30 dniach wygaśnie także ważność Twojej karty EKUZ oraz osób, które zostały przez Ciebie zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.

O czym powinien pamiętać mieszkaniec Wrocławia przed wyjazdem za granicę?

Niezależnie od rodzaju planowanych aktywności i destynacji podróży, przed wyjazdem za granicę nie można zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Mowa o ubezpieczeniu podróżnym, które stanowi bardzo dobre uzupełnienie dla usług medycznych gwarantowanych w ramach EKUZ. Taka polisa pozwala uzyskać wsparcie finansowe w sytuacjach, gdy świadczenia opieki publicznej okazują się niewystarczające.

Zakres ochrony polisy turystycznej zazwyczaj obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i hospitalizacji — pozwala korzystać z wizyt w prywatnych gabinetach lekarskich oraz uniknąć płacenia wysokich kwot za pobyt w szpitalu;
 • ratownictwo — dzięki niemu uzyskasz pomoc w razie kłopotów w terenie. Działalność służb i funkcjonariuszy w niektórych państwach jest odpłatna (m.in. na Słowacji czy w Szwajcarii). Wówczas koszty akcji poszukiwawczej i ratowniczej poszkodowany musi ponieść z własnej kieszeni;
 • transport medyczny — zapewnia możliwość powrotu do kraju w razie poważnych problemów zdrowotnych;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków — umożliwia otrzymanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu;
 • ubezpieczenie OC — pozwala uniknąć odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim;
 • ubezpieczenie bagażu — gwarantuje wsparcie finansowe na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przewożonego ładunku.

Przykład. Pani Basia planuje 10-dniowy wyjazd do Szwajcarii. Zamierza zwiedzić kilka miast i pochodzić odrobinę po Alpach Berneńskich. Wyrobiła już kartę EKUZ, jednak wciąż zastanawia się nad wykupieniem dodatkowej polisy turystycznej. W wyszukiwarce ubezpieczeń znalazła kilka ciekawych ofert ubezpieczeń.

Po przeanalizowaniu dostępnych wariantów i własnych oczekiwań Pani Basia wybrała ofertę firmy Wiener. Dzięki temu za niecałe 8 zł za dzień kobieta zyska wsparcie finansowe w razie konieczności podjęcia leczenia w prywatnych gabinetach lekarskich. Polisa zagwarantuje jej również odszkodowanie za wydatki związane z hospitalizacją, transportem medycznym do Polski czy zachorowaniem na COVID-19.

5/5 - (1 głos)

Podsumowanie
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument umożliwiający korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w wybranych państwach za granicą.
 • EKUZ obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE i EFTA.
 • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego we Wrocławiu da się złożyć w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
 • O uzyskanie karty EKUZ można starać się również listownie oraz internetowo.
 • Karta EKUZ nie powinna stanowić alternatywy dla polisy turystycznej, bo zapewnia znacznie węższy zakres ochrony.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy EKUZ obejmuje ratownictwo górskie?

  W większości państw karta EKUZ nie gwarantuje pokrycia kosztów ratownictwa górskiego i akcji poszukiwawczych. Na darmowe wsparcie ratowników nie możesz liczyć m.in. w Austrii, Szwajcarii i na Słowacji.

 2. Czy EKUZ zapewnia ochronę bagażu?

  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego gwarantuje dostęp do darmowych świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Nie gwarantuje ona jednak ochrony bagażu. Jeśli zależy Ci na ubezpieczeniu przewożonych przedmiotów, wykup odpowiednią polisę turystyczną.

 3. Jak szybko można uzyskać kartę EKUZ?

  Przy osobistym składaniu wniosku Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego otrzymasz od ręki. W przypadku listownego lub internetowego aplikowania dokument dostaniesz maksymalnie po 5 dniach. Czas oczekiwania na EKUZ może się wydłużyć do kilkunastu dni w okresie wakacyjnym.

 4. Czy karta EKUZ dotyczy całej rodziny?

  Karta EKUZ jest imienna i działa wyłącznie w odniesieniu do jej właściciela. Każdy członek rodziny musi mieć własny dokument, aby bezpłatnie korzystać z darmowej opieki medycznej za granicą.

 5. Jak złożyć wniosek o EKUZ przez IPK?

  Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. Wybierz zakładkę „Moje konto”, gdzie znajdziesz informacje na temat Twojej karty EKUZ. Kliknij „Złóż wniosek” i postępuj zgodnie z poleceniami.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments