Ubezpieczenie turystyczne do Szwajcarii – Ile kosztuje i jakie kupić?

Opublikowano: 2017-01-31 (aktualizacja 2023-05-19, godz. 11:40)

4.2/5 - (12 głosów)

Szwajcaria to kraj, w którym można podziwiać niesamowite widoki alpejskich szczytów, zasmakować niesamowitych serów czy najlepszej na świecie czekolady.  To co prawda nie najtańszy kierunek turystyczny, ale z pewnością warto odwiedzić Szwajcarię chociaż raz w życiu. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Do takiej podróży należy się odpowiednio przygotować. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas wyjazdu do Szwajcarii, jakie są wymogi przekraczania granicy, czy EKUZ wystarczy oraz jakie ubezpieczenie wybrać.

Wakacje w Szwajcarii a koronawirus – co trzeba wiedzieć?

Polacy przyjeżdżający do Szwajcarii muszą spełnić dwa bardzo ważne wymogi:

 • zarejestrować się za pomocą formularza elektronicznego  i wypełnić go przed podróżą,
 • posiadać negatywny wyniku testu PCR na SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 72 godzin lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż przed 48 godzin.

Wymóg testu nie dotyczy oczywiście:

 • osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki,
 • ozdrowieńców, które przechorowały Covid-19 w ciągu ostatniego pół roku.

Koszty leczenia w Szwajcarii– co zapewnia EKUZ?

Szwajcaria należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i dzięki temu obywatele polscy mogą tam skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Należy jednak pamiętać i kilku bardzo ważnych kwestiach:

 • Należy korzystać ze świadczeń udzielanych w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Koszty leczenia uzyskane w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia w Szwajcarii pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez NFZ.
 • Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, lekarza dentysty, leczenie stacjonarne w szpitalu należy uiścić opłatę ryczałtową w wysokości 33 franków szwajcarskich (osoby poniżej 18 r. ż.) lub 92 szwajcarskich (osoby powyżej 18 r. ż.).
 • Dodatkowo, koszty hospitalizacji wynoszą 15 szwajcarskich dziennie, z tej opłaty zwolnione są dzieci i osoby do 25 roku życia, o ile kontynuują naukę.
 • Pacjent korzystający z transportu karetką jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.
 • Pacjent korzystający z transportu lotniczym pogotowiem ratunkowym jest zobowiązany do poniesienia 50% kosztów.
 • Pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski.

Na stronie MSZ można znaleźć poniższą informację.

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w Szwajcarii turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.

Co powinna zapewniać polisa turystyczna do Szwajcarii?

Tak jak każda polisa turystyczna, tak i ubezpieczenie do Szwajcarii musi posiadać kilka podstawowych elementów, jak np. koszty leczenia i assistance. Wyjaśniamy, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę.

Koszty leczenia

Koszty leczenia w Szwajcarii nie są najniższe. Sama karta EKUZ nie wystarczy – za część usług trzeba dopłacać. Suma gwarantowana kosztów leczenia do Szwajcarii nie powinna być niższa niż 30 000 euro. W dobie pandemii koronawirusa należy zadbać, by polisa zapewniała wsparcie także w razie zarażenia się Covid-19.

Ubezpieczenie na wakacje z ochroną COVID-19
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
0 zł
3,31 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarza przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
5,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
7,70 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarza pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Europa
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
19,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 45 155 zł OC: 451 155 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Ubezpieczenie na wakacje z ochroną COVID-19
Signal Iduna
3,31 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarza przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
5,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA
7,70 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarza pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Europa
19,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
Dodatkowo: NNW: 45 155 zł OC: 451 155 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW chroni ubezpieczonego i jego rodzinę w razie uszczerbku na zdrowiu czy śmierci. Towarzystwo wypłaci bowiem odszkodowanie rekompensujące poniesione starty.

Odpowiedzialność Cywilna

W razie spowodowania wypadku czy nieumyślnego zniszczenia rzeczy osobistych innej osobie może zostać zasądzone odszkodowanie. Dzięki ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym takie koszty poniesienie za nas ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie bagażu

Ochroną można objąć także swoje rzeczy osobiste. W razie kradzieży, zniszczenia czy zgubienia towarzystwo wypłaci rekompensatę porywającą poniesione straty.

Dodatkowe opcje w polisie

Ubezpieczenie do Szwajcarii można rozszerzyć o dodatkowe opcje, dzięki którym ochrona będzie jeszcze pełniejsza. Warto zadbać o dopasowanie polisy pod kątem swoich potrzeb. Można wybrać:

 • ochronę dla chorujących przewlekle,
 • ochronę zdarzeń pod wpływem alkoholu,
 • ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,
 • ubezpieczenie pracy fizycznej.

Wszystkie te rozszerzenia są dostępne za dodatkową składką. 

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne do Szwajcarii?

Ubezpieczenie turystyczne do Szwajcarii nie jest drogie. Z pewnością będzie to znikomy koszt w porównaniu z pozostałymi opłatami związanymi z wyjazdem. Najlepiej jednak porównać różne oferty i dopasować polisę do swoich potrzeb oraz pod kątem charakteru

Przeprowadziliśmy kalkulację cen ubezpieczenia na 7 dniowy wyjazd do Szwajcarii dla dwójki osób. 

Polisa na tygodniową podróż po Szwajcarii dla dwóch osób
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Allianz
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
52,36 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Europa
Koszty leczenia
137 975 zł
Ratownictwo
22 996 zł
Bagaż
1 380 zł
64,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 798 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
Koszty leczenia
183 967 zł
Ratownictwo
32 194 zł
Bagaż
1 000 zł
85,04 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
107,80 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy
Polisa na tygodniową podróż po Szwajcarii dla dwóch osób
Allianz
52,36 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 14 000 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Europa
64,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
137 975 zł
Ratownictwo
22 996 zł
Bagaż
1 380 zł
Dodatkowo: NNW: 13 798 zł ubezpieczenie Covid-19 49 sportów objętych ochroną
Signal Iduna
85,04 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
183 967 zł
Ratownictwo
32 194 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną sprzęt sportowy
AXA Assistance
107,80 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 114 sportów objętych ochroną OC sportowe: 250 000 zł sprzęt sportowy

Co warto wiedzieć przed podróżą do Szwajcarii?

Źródło: opracowanie własne

Co warto zobaczyć w Szwajcarii?

 • Genewa i Jezioro Genewskie – w jednym z najsłynniejszych miast Europy mieści się ponad 200 światowych organizacji i możemy zaznać tu mieszanki kultur – francuskiej i szwajcarskiej. Nie sposób pominąć słynne jezioro, które pełni funkcję szwajcarskiej riwiery, z której możemy podziwiać ośnieżone alpejskie szczyty.
 • Zermatt – niezwykłe alpejskie miasteczko leżące u podnóża najsłynniejszego szczytu Szwajcarii, góry-ikony, Matterhornu. Najsłynniejsza miejscowość turystyczna ze względów ekologicznych jest dostępna wyłącznie dla pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi, prawdopodobnie nie dotrzemy więc tutaj własnym samochodem.
 • Zurych – finansowe centrum Szwajcarii jest miastem ludzi biznesu. Jeżeli nie posiadasz nieograniczonych funduszy z pewnością powinieneś się wybrać na zakupy na Bahnhofstrasse.
 • Lucerna – jedno z piękniejszych miast Szwajcarii położone nad jeziorem (chociaż nie tak bardzo znanym) zachwyci nas wiekowymi domami i kościołami znajdującymi się nad brzegiem wody. To tutaj znajduje się najstarszy drewniany most Europy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.Czy aktualnie można odwiedzić Szwajcarię?

Tak, wjazd do Szwajcarii jest możliwy. Wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz posiadać negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. Wyniku testu nie muszą posiadać zaszczepieni oraz ozdrowieńcy.

2. Czy w Szwajcarii honorowany jest EKUZ?

Tak. Szwajcaria choć nie należy do UE, to jest członkiem EFTA. Można więc tam uzyskać pomoc medyczną w ramach karty EKUZ. Niemniej jednak za wiele usług obowiązuje system współfinansowania. Zapłacić trzeba między innymi za wizytę u lekarza czy pobyt w szpitalu.

3. Czy ubezpieczenie turystyczne jest obowiązkowe w Szwajcarii?

Nie. Nie ma takiego wymogu. Niemniej jednak z uwagi na to, że EKUZ nie wystarczy warto polisę mieć. Powinna zapewniać ona koszty leczenia na sumę co najmniej 30 000 euro oraz wsparcie w razie zarażenia się koronawirusem.

Co warto wiedzieć?
 1. Szwajcaria to piękny kraj, idealny dla narciarzy, jak i miłośników zwiedzania i dobrej kuchni.
 2. Podróż do tego kraju może być jednak dość kosztowna, z uwagi na to, że w Szwajcarii życie jest droższe niż w Polsce.
 3. Działa tam EKUZ, ale w ograniczonym zakresie – za część usług trzeba dodatkowo zapłacić.
 4. Te nierefundowane koszty pokryje ubezpieczenie turystyczne, można je mieć od około 3 zł dziennie.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

4.2/5 - (12 głosów)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments