W ubezpieczeniach termin ten oznacza pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju po wypadku lub chorobie za granicą. Inaczej – transport/transport medyczny do kraju. Rodzaj transportu jest zazwyczaj dostosowywany do długości podróży i stanu zdrowia chorego. Może to być podróż karetką lub samolotem, w którym znajduje się specjalne miejsce przewidziane do transportu osób chorych. Często w podróży osobie chorej towarzyszy pilęgniarka i/lub lekarz.

Każde ubezpieczenie turystyczne obejmuje opcję transportu medycznego do kraju, nawet w wersji najbardziej podstawowej (w ramach kosztów leczenia lub assistance). Wydatki są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Koszty transportu mogą opiewać na kilka tysięcy złotych (karetką z krajów sąsiadujących z Polską) do kilkudziesięciu tysięcy złotych (transport samolotem wraz z personelem medycznym) z kraju najdującego się w innym zakątku świata (Egipt, USA, Brazylia, Japonia itp).