Opis produktu

Jadąc na wakacje z pewnością zależy nam na bezpieczeństwie, a to zapewnić może ubezpieczenie turystyczne Wojażer oferowane przez PZU. Zapewnia ono kompleksową ochroną dla całej rodziny na czas wyjazdu. Ubezpieczenie na wypoczynek bez zmartwień może kosztować już od 5 zł dziennie.

Zakres ubezpieczenia PZU Wojażer

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance. Dodatkowo ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe ryzyka. Należą do nich: Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 • Odpowiedzialność Cywilna
 • Ubezpieczenie Bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie Rezydenta
 • Rozszerzony Pakiet Assistance
 • Assistance Pakiet Rodzina
 • Assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna
 • Assistance Pakiet Biznes
 • Assistance Pakiet Sport
 • Assistance Pakiet Rowerzysta

Jako odrębną umowę, można również zawrzeć ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Termin zakupu tej opcji określono na 3 dni robocze od dnia podpisania umowy z organizatorem imprezy bądź opłacenia kosztów z tego tytułu.

Warianty ubezpieczenia Wojażer

Podstawowy zakres, ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • Koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej;
 • Ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowboardu (na oznakowanych trasach zjazdowych) wyczynowym uprawianiem sportu oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka;
 • Koszty wynikające z wykonywania pracy fizycznej;
 • Ryzyka wynikające z aktów terroru, działań wojennych, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer może zostać zawarte w wariantach: indywidualnym, rodzinnym lub grupowym.

Sumy ubezpieczenia

Dla każdego ze składników polisy można odrębnie ustalić sumę ubezpieczenia. Dzięki temu mamy możliwość indywidualnego dopasowania ubezpieczenia do własnych potrzeb. Towarzystwo PZU może odpowiadać do kwot przedstawionych w poniższej tabeli.

Przedmiot ubezpieczenia

Dostępne wariantu SU

Koszty leczenia

120 000 zł

160 000 zł

200 000 zł

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Bagaż Podróżny

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

Wyłączenia odpowiedzialności PZU

Towarzystwo PZU nie ponosi odpowiedzialności między innymi za zdarzenia związane z:

 • Pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
 • Leczeniem chorób przewlekłych;
 • Leczeniem sanatoryjnym, profilaktycznym, helioterapią, medycyną niekonwencjonalną;
 • Przerwaniem ciąży, sztucznym zapłodnieniem lub innym leczeniem niepłodności lub ograniczonej płodności;
 • Udziałem ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu.

Obowiązki ubezpieczonego

Po wystąpieniu szkody ubezpieczony zobowiązany jest do użycia mu dostępnych środków, aby zapobiec powiększeniu szkody. Towarzystwo PZU zastrzega, że w przypadku gdy ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków bezpieczeństwa, może odmówić wypłaty odszkodowania. Niezwłocznie po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy powiadomić o sytuacji Centrum Alarmowe PZU.

Więcej informacji można przeczytać we wpisie: PZU Wojażer – co obejmuje ubezpieczenie turystyczne oraz na https://rankomat.pl/pzu/ubezpieczenia-turystyczne

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments