4.1/5 - (74 głosy)

PZU – Wojażer – Opis produktu

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer, to ochrona, która przyda się każdej osobie planującej podróż, nie tylko zagraniczną. Polisa obejmuje także podróże krajowe. Dzięki wykupionej polisie, ubezpieczony może liczyć na pomoc w podróży w razie zachorowania lub wypadku. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Standardowa ochrona to pokrycie kosztów leczenia oraz pakiet podstawowych usług Assistance. Pakiet można rozszerzyć w zależności od potrzeb i preferencji podróżnych.

Zakres ubezpieczenia

W ramach podstawowej ochrony towarzystwo PZU zapewnia ochronę w zakresie:

 • wizyt u lekarza (również stomatologa), pobytu i leczenia w szpitalu, niezbędnych badań oraz zabiegów i operacji,
 • transportu (także medyczny) z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala oraz z zagranicy do domu klienta,
 • akcji ratowniczej lub poszukiwawczej w razie zaginięcia,
 • pomocy lekarza, psychologa lub rehabilitanta po powrocie do domu (jeśli PZU organizowało transport medyczny do domu) oraz pomoc domową,
 • pomocy tłumacza.

W ramach ubezpieczenia turystycznego, PZU gwarantuje również zwrot kosztów leczenia (refunduje leki przepisane przez lekarza podczas wyjazdu) oraz finansuje zakup lub naprawę sprzętu ortopedycznego.

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego PZU

Ubezpieczenie turystyczne PZU rozszerza odpowiedzialność o:

 • zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej,
 • zdarzenia związane z COVID-19:
  • zwrot kosztów noclegu i wyżywienia w razie kwarantanny lub izolacji,
  • organizację i pokrycie kosztów powrotu do kraju stałego zamieszkania, gdy w związku z kwarantanną lub izolacją nie możesz skorzystać z wcześniej zaplanowanego transportu,
  • rezygnację z uczestnictwa w wypoczynku w związku z nagłym zachorowaniem lub skierowaniem na kwarantannę albo izolację spowodowaną COVID-19.

Suma ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer

Najwyższa suma ubezpieczenia w ofercie PZU Wojażer wynosi 200 000 złotych. Koszty leczenia pokrywane są do wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem limitów. Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów leczenia stomatologicznego w przypadku nagłego zachorowania w postaci ostrych stanów zapalnych i bólowych, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 1 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności z tytułu kosztów pomocy medycznej udzielanej w związku z ciążą i porodem, wynosi 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do łącznej kwoty 6 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego PZU

Umowę ubezpieczenia turystycznego PZU zawrzeć można na czas od jednego dnia do jednego roku. Może być ona zawarta jako umowa ubezpieczenia indywidualnego, umowa ubezpieczenia rodzinnego albo umowa ubezpieczenia zbiorowego.

Umowa ubezpieczenia turystycznego PZU zapewnia ochronę do 48 godzin po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Działa w następujących sytuacjach:

 • awaria środka transportu lub wypadek komunikacyjny,
 • odwołanie lub opóźnienie np. pociągu, samolotu (czy innego środka transportu publicznego) z powodu złych warunków atmosferycznych,
 • strajk linii lotniczych.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia turystycznego PZU

Ochrona ubezpieczenia turystycznego PZU zostanie wyłączona lub częściowo ograniczona, w takich sytuacjach, jak na przykład:

 • wyjazd za granicę w celu zdiagnozowania choroby lub się leczenia (czyli na planowe leczenie),
 • wyjazd pomimo zastrzeżeń lekarza,
 • leczenie chorób przewlekłych,
 • udział w bójkach, zamieszkach, strajkach,
 • fizjoterapia i rehabilitacja z zastrzeżeniami zawartymi w OWU,
 • choroby wynikające z alkoholizmu,
 • badania zbędne do rozpoznania choroby lub leczenia.

Jak zgłosić szkodę?

Po wystąpieniu szkody ubezpieczony zobowiązany jest do użycia mu dostępnych środków, aby zapobiec powiększeniu szkody. Towarzystwo PZU zastrzega, że w przypadku, gdy ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków bezpieczeństwa, może odmówić wypłaty odszkodowania.

Niezwłocznie po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy powiadomić o sytuacji Centrum Alarmowe PZU.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments