Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

PZU - Wojażer

PZU Wojażer

Korzyści

Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 200 000 zł
Dzienna stawka ubezpieczenia już od 5 zł
Możliwość rozszerzenia o ryzyka wynikające z aktów terroru, działań wojennych, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego

Dokumenty do pobrania

Opis Towarzystwa

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA w swojej ofercie posiada ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe i jest najbardziej rozpoznawalną i zarazem najstarszą firmą ubezpieczeniową działającą na polskim rynku. Spośród wszystkich TU posiada największą liczbę placówek, klientów, agentów, a także wartość obrotów.
Więcej

Zgłoszenie szkody

PZU - Wojażer

Tel: +48 22 566 55 44 - za granicą
Tel: 801 102 102 lub 22 566 55 55 - w Polsce
Tel: 22 566 55 44 - cudzoziemcy w Polsce

Wojażer
Ubezpieczenie turystyczne Towarzystwa Ubezpieczeń PZU

Średnia cena za 7 dni: 21,70 zł* Kalkuluj »

* przykładowa średnia cena

3.8 - średnia ocena

Opis produktu

Jadąc na wakacje z pewnością zależy nam na bezpieczeństwie, a to zapewnić może ubezpieczenie turystyczne Wojażer oferowane przez PZU. Zapewnia ono kompleksową ochroną dla całej rodziny na czas wyjazdu. Ubezpieczenie na wypoczynek bez zmartwień może kosztować już od 5 zł dziennie.

Zakres ubezpieczenia PZU Wojażer

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance. Dodatkowo ubezpieczający ma możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe ryzyka. Należą do nich:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

 • Odpowiedzialność Cywilna

 • Ubezpieczenie Bagażu podróżnego

 • Ubezpieczenie Rezydenta

 • Rozszerzony Pakiet Assistance

 • Assistance Pakiet Rodzina

 • Assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna

 • Assistance Pakiet Biznes

 • Assistance Pakiet Sport

 • Assistance Pakiet Rowerzysta

Jako odrębną umowę, można również zawrzeć ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Termin zakupu tej opcji określono na 3 dni robocze od dnia podpisania umowy z organizatorem imprezy bądź opłacenia kosztów z tego tytułu.

Warianty ubezpieczenia Wojażer

Podstawowy zakres, ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • Koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej;

 • Ryzyka związane z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowboardu (na oznakowanych trasach zjazdowych) wyczynowym uprawianiem sportu oraz uprawianiem sportów wysokiego ryzyka;

 • Koszty wynikające z wykonywania pracy fizycznej;

 • Ryzyka wynikające z aktów terroru, działań wojennych, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.

Ubezpieczenie turystyczne PZU Wojażer może zostać zawarte w wariantach: indywidualnym, rodzinnym lub grupowym.

Sumy ubezpieczenia

Dla każdego ze składników polisy można odrębnie ustalić sumę ubezpieczenia. Dzięki temu mamy możliwość indywidualnego dopasowania ubezpieczenia do własnych potrzeb. Towarzystwo PZU może odpowiadać do kwot przedstawionych w poniższej tabeli.

Przedmiot ubezpieczenia

Dostępne wariantu SU

Koszty leczenia

120 000 zł

160 000 zł

200 000 zł

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

50 000 zł

70 000 zł

100 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna

50 000 zł

100 000 zł

150 000 zł

Bagaż Podróżny

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł

 

Kup ubezpieczenie turystyczne

Wyłączenia odpowiedzialności PZU

Towarzystwo PZU nie ponosi odpowiedzialności między innymi za zdarzenia związane z:

 • Pozostawaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

 • Leczeniem chorób przewlekłych;

 • Leczeniem sanatoryjnym, profilaktycznym, helioterapią, medycyną niekonwencjonalną;

 • Przerwaniem ciąży, sztucznym zapłodnieniem lub innym leczeniem niepłodności lub ograniczonej płodności;

 • Udziałem ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu.

Obowiązki ubezpieczonego

Po wystąpieniu szkody ubezpieczony zobowiązany jest do użycia mu dostępnych środków, aby zapobiec powiększeniu szkody. Towarzystwo PZU zastrzega, że w przypadku gdy ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków bezpieczeństwa, może odmówić wypłaty odszkodowania. Niezwłocznie po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy powiadomić o sytuacji Centrum Alarmowe PZU.