4.1/5 - (21 głosów)

Allianz – Globtroter – Opis produktu

Grupa Allianz to jeden z wiodących ubezpieczycieli na świecie obsługujący 126 mln klientów w ponad 70 krajach. Ubezpieczenie turystyczne Allianz zapewnia wszechstronną ochronę i pomoc w czasie podróży prywatnych i służbowych, w Europie i na świecie. Decydując się na ochronę polisy turystycznej Allianz, można rozszerzyć pakiet podstawowy o takie ryzyka jak praca fizyczna wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne czy uczestnictwo w działaniach wojennych. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Zakres ochrony

Umowa ubezpieczenia Globtroter w podróży zagranicznej obejmuje w szczególności koszty leczenia i Assistance. Poza podstawową wersją polisy, istnieje możliwość ubezpieczenia:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • bagażu podróżnego,
 • Moto Assistance,
 • kosztów udziału własnego w kosztach napraw wynajętego samochodu.

Polisa może zostać również rozszerzona o następujące klauzule:

 • Assistance – kontynuacja leczenia na terytorium RP,
 • Udzielana przez ubezpieczyciela pomoc, polegająca na organizacji świadczeń dla klienta.

Rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego Allianz

Ubezpieczenie turystyczne rozszerzyć można o następujące ryzyka:

 • wykonywania pracy fizycznej,
 • wykonywania pracy fizycznej wysokiego ryzyka,
 • wyczynowego uprawiania sportów,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, uprawiania sportów zimowych,
 • uprawiania sportów ekstremalnych,
 • zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych,
 • biernego uczestnictwa w działaniach wojennych lub aktach terroru.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia odnosi się do każdego wypadku ubezpieczeniowego, a każda wypłacona na rzecz poszkodowanego w związku z tym samym wypadkiem pomniejsza sumę ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia podróżnego Allianz

Umowa ubezpieczenia podróżnego Allianz może być zawarta na maksymalnie rok, w dwóch formach: indywidualnej i grupowej.

Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz zwolnione jest z pokrycia kosztów, które powstały w następstwie między innymi:

 • nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku oraz ich następstw, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
 • popełnienia przestępstwa umyślnego lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego,
 • wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa i skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności,
 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczością,
 • leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami,
 • zabiegów ze wskazań estetycznych niezależnie od powodu ich wykonania,
 • leczenia stomatologicznego bez względu na to czy jest wykonywane przez lekarza stomatologa, czy chirurga twarzowoszczękowego,
 • zdiagnozowanych wad wrodzonych,
 • zarażenia HIV, AIDS, Chorobami przekazywanymi drogą płciową; 11) Chorób przewlekłych.

Jak zgłosić szkodę?

Chcąc zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz, wystarczy skontaktować się z ubezpieczycielem za pośrednictwem infolinii dostępnej 24/7.

Numer infolinii: 224 224 224

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments