Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

Allianz - Globtroter

Allianz Globtroter

Korzyści

Ubezpieczenie kosztów leczenia do sumy 500 000 zł
Bieżący nadzór Centrum Operacyjnego
Szeroka oferta rozszerzeń polisy (m.in. Concierge, Pet Assistance, Home Assistance, Bezpieczna Kieszeń)

Dokumenty do pobrania

Opis Towarzystwa

Firma ubezpieczeniowa Allianz to marka ciesząca się długą tradycją. Towarzystwo powstało w 1890 roku w Monachium i od tamtego czasu, dzięki sukcesywnemu rozwojowi, zapewnia ochronę w różnych dziedzinach życia milionom klientów na całym świecie. Obecnie to jedna z największych korporacji ubezpieczeniowo-finansowych oferujących polisy zdrowotne, nieruchomości, turystyczne i komunikacyjne.
Więcej

Zgłoszenie szkody

Allianz - Globtroter

Tel: +48 224 224 224
Fax: +48 22 522 25 69
szkody.turystyczne@mondial-assistance.pl

Globtroter
Ubezpieczenie turystyczne Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz

Średnia cena za 7 dni: 25,90 zł* Kalkuluj »

* przykładowa średnia cena

3.8 - średnia ocena

Opis produktu

Allianz – Globtroter

Allianz Globtroter jest kompleksową ochroną dla osób, które mają w planach wyjazd turystyczny. Poza standardowymi wariantami, polisa obejmuje szereg dodatkowych ryzyk, niedostępnych w wielu towarzystwach. Allianz odpowiada za koszty leczenia do wysokości nawet 600 000 zł. Taka ochrona pozwala na bezpieczną podróż niemal do każdego państwa na świecie.

Zakres i rozszerzenia ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia Globtroter w podróży zagranicznej obejmuje w szczególności koszty leczenia i assistance. Poza podstawową wersją polisy, istnieje możliwość ubezpieczenia:

 1. Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 2. Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

 3. Bagażu Podróżnego

 4. Moto Assistance – W podróży samochodem

 5. Kosztów udziału własnego w kosztach napraw wynajętego samochodu

Polisa może zostać rozszerzona o następujące klauzule:

 • Assistance – Kontynuacja leczenia na terytorium RP

 • Business Assistance

 • Assistance Sport

 • Bezpieczna Kieszeń

 • Medical Assistance dla członków rodziny na terytorium RP

 • Home Assistance na terytorium RP

 • Pet Assistance

 • Concierge

Ubezpieczenie kosztów leczenia w zależności od preferencji ubezpieczonego można rozszerzyć również o:

 • Wykonywanie pracy fizycznej;

 • Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka;

 • Wyczynowe uprawianie sportów;

 • Amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka;

 • Amatorskie uprawianie sportów zimowych wysokiego ryzyka;

 • Amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych;

 • Zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych;

 • Bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru.

Ubezpieczenie Assistance może zostać rozszerzone o wykonywanie pracy oraz uprawianie wyżej wymienionych sportów. Odpowiedzialność Cywilna także może obejmować uprawianie sportów. Dodatkowo w ramach ubezpieczenia bagażu istnieje możliwość doubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz sprzętu sportowego.

Warianty ubezpieczenia

Polisa może zostać zawarta w formie indywidualnej (na rachunek jednej osoby) lub grupowej, do której należeć będą co najmniej dwie osoby.

Zasięg terytorialny obejmuje 3 strefy: A – państwa znajdujące się na terytorium Europy oraz w basenie Morza śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi; B – wszystkie państwa świata, P – Polska.

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia ustalane są przez ubezpieczonego, tak aby w pełni dopasować polisę do swoich potrzeb i preferencji. Towarzystwo Allianz odpowiada za koszty leczenia nawet do 600 000 zł. Poniżej szczegółowe sumy dla najważniejszych elementów ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance

80 000 – 500 000 zł

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

1 800 – 4 000 zł

Sprzęt elektroniczny i sportowy

1 800 – 4 000 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

50 000 zł – 100 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

14 000 – 40 000 zł

 

Jak ustalana jest składka?

Cena ubezpieczenia określana jest w oparciu o ryzyko ubezpieczeniowe. Towarzystwo bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • Zakres i sumę ubezpieczenia;

 • Okres ubezpieczenia;

 • Zakres terytorialny;

 • Formę polisy (indywidualna lub grupowa);

 • Wiek ubezpieczonego;

 • Liczbę osób przystępujących do ubezpieczenia;

 • Wybrane rozszerzenia umowy

 

Wyłączenia odpowiedzialności

Tak jak każde inne towarzystwo, tak również Allianz określa wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których mimo wystąpienia zdarzenia objętego ochroną nie otrzymamy odszkodowania. W przypadku Allianz Globtroter do ogólnych przesłanek odmowy lub zmniejszenia świadczenia można zaliczyć:

 • zdarzenia, które miały miejsce przed określonym w umowie okresem ochrony,

 • zdarzenia, które miały miejsce na terytorium kraju zamieszkania (w sytuacji gdy jest on inny niż Polska),

 • zdarzenia, które wydarzyły się w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (z wyjątkiem ubezpieczeń Home Assistance i Medical Assistance).

Postępowanie po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego

Po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie należy powiadomić i poprosić o pomoc Centrum Operacyjne Allianz. Celem uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów należy podać niezbędne informacje, w tym imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres miejsca, w którym doszło do zdarzenia, a także opis zdarzenia. Obowiązkiem ubezpieczonego jest umożliwienie Centrum Operacyjnemu dostępu do wszystkich informacji medycznych, stosowanie się do jego zaleceń, a także umożliwienie dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz ustalenia wysokości świadczenia.