Ubezpieczenie turystyczne mBank – analiza oferty

Opublikowano: 2018-06-28 (aktualizacja 2021-06-28, godz. 4:29)

4.3 (85.71%) 7 głosów

Ubezpieczenie turystyczne mBank jest dostępne wyłącznie dla klientów banku w trzech wariantach: Minimum, Medium i Maksimum. Dwa pierwsze z nich w ogóle nie refundują kosztów akcji ratowniczej. W najwyższym pakiecie suma gwarantowana kosztów leczenia może okazać się niewystarczająca poza Europą.

Ubezpieczenie turystyczne obowiązuje na Starym Kontynencie oraz na całym świecie, z wyłączeniem Polski. Można je wykupić na wyjazd trwający od 1 do 90 dni. Zakresu ochrony w każdym z trzech wariantów nie można rozszerzyć o choroby przewlekłe oraz sporty wysokiego ryzyka. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

mBank ubezpieczenie turystyczne – analiza zakresu ochrony

mBank oferuje ubezpieczenie turystyczne w trzech wariantach wyłącznie swoim klientom. Oznacza to, że osoba chcąca kupić polisę musi posiadać konto w tym banku. Minusem pakietów Minimum i Medium są zbyt niskie koszty leczenia, które wynoszą odpowiednio 35 000 zł (około 8045 euro) i 80 000 zł (około 18 390 euro). W przypadku podróży po Europie, ich rekomendowana suma gwarantowana powinna wynosić co najmniej 30 000 euro. Obie opcje również całkowicie nie obejmują zakresem ochrony akcji ratowniczej. Oferta Minimum nie posiada także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz bagażu.

W wariancie Maksimum ubezpieczenia turystycznego mBanku, zdecydowanie wyższa jest suma gwarantowana kosztów leczenia w wysokości 250 000 zł (około 57 470 euro). Jednak poza Europą może okazać się niewystarczająca. W przypadku wyjazdów na inny kontynent, rekomendowany limit opieki medycznej powinien wynosić co najmniej 60 000 euro, a do Australii, Kanady oraz USA – przynajmniej 120 000 euro.

Wariant Maksimum zakresem ochrony obejmuje również koszty transportu medycznego w wysokości 80 000 zł oraz akcji ratowniczej w kwocie 20 000 zł. W pakiecie znajduje się także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (200 000 zł), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW – 50 000 zł), bagażu (2000 zł) oraz usługi assistance.

Porównanie zakresu ochrony trzech wariantów ubezpieczenia turystycznego mBanku

Zakres ochronyWariant MinimumWariant MediumWariant Maksimum
Koszty leczenia35 000 zł80 000 zł250 000 zł
Koszty transportu medycznego30 000 zł50 000 zł80 000 zł
Koszty ratownictwa20 000 zł
AssistanceTakTakTak
NNW15 000 zł25 000 zł50 000 zł
OCw życiu prywatnym100 000 zł200 000 zł
Ubezpieczenie bagażu1000 zł2000 zł

Źródło: mBank

Każdy z trzech wariantów ubezpieczenia turystycznego mBank można rozszerzyć o następujące aktywności:

 • amatorskie uprawianie sportów zimowych (narty, snowboard) oraz nurkowanie,
 • pracę za granicą (z wyłączeniem pracy o wysokim stopniu ryzyka).

Jednak w żadnym z trzech wariantów ubezpieczenia turystycznego mBanku, zakresu ochrony nie można rozszerzyć jeśli:

 • klient przed zawarciem umowy cierpi na choroby przewlekłe (np. nadciśnienie lub cukrzyca),
 • przed wyjazdem istniały przeciwskazania do podróży ze względów zdrowotnych,
 • wyjazd został zaplanowany w celu leczenia,
 • podczas pobytu za granicą klient wyczynowo uprawiał sport lub jedną z dyscyplin wysokiego ryzyka.

mBank ubezpieczenie turystyczne – cena uzależniona od kilku czynników

mBank oferuje swoim klientom możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego indywidualnego (do 10 osób), rodzinnego (do 6 osób) oraz grupowego (do 15 osób). Wysokość składki jest uzależniona od pięciu czynników:

 • wariantu: Minimum, Medium, Maksimum,
 • zakresu terytorialnego,
 • okresu ubezpieczenia,
 • czy ochrona zostanie rozszerzona o amatorskie uprawianie sportów zimowych, wykonywanie pracy za granicą oraz amatorskie nurkowanie,
 • liczby osób ubezpieczonych.

Jednak osoby, które nie są klientami mBanku nie mogą poznać dokładnego kosztu zakupu ubezpieczenia turystycznego. Aby było to możliwe, muszą najpierw założyć konto w tym banku.

mBank ubezpieczenie turystyczne – wady i zalety

mBank oferuje ubezpieczenie turystyczne w trzech wariantach. Największą zaletą pakietu Minimum są koszty transportu medycznego w wysokości 30 000 zł. Ta opcja zakresem ochrony obejmuje również NNW w wysokości 15 000 zł.

Zalety wariantu Minimum:

 • koszty transportu medycznego – 30 000 zł,
 • NNW – 15 000 zł,
 • assistance.

Największą wadą wariantu minimum jest całkowity brak refundacji kosztów ratownictwa. Ponadto suma gwarantowana opieki medycznej w wysokości 35 000 zł (około 8045 euro) może okazać się niewystarczająca, ponieważ w przypadku podróży po Europie powinna wynosić co najmniej 30 000 euro.

Wady:

 • brak refundacji kosztów akcji ratowniczej,
 • zbyt niska suma gwarantowana kosztów leczenia (35 000 zł),
 • brak OC w życiu prywatnym,
 • brak ubezpieczenia bagażu,
 • brak rozszerzenia o choroby przewlekłe oraz sporty wysokiego ryzyka.

Największą zaletą drugiego z wariantów oferowanych przez mBank (Medium), jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w kwocie 100 000 zł. Pakiet pokrywa również koszty transportu medycznego w wysokości 50 000 zł.

Zalety wariantu Medium:

 • OC w życiu prywatnym – 100 000 zł,
 • koszty transportu medycznego – 50 000 zł,
 • NNW – 25 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu – 1000 zł,
 • assistance.

Największą wadą wariantu Medium jest brak refundacji kosztów akcji ratowniczej. Podobnie jak w pakiecie Minimum, także suma gwarantowana opieki medycznej w wysokości 80 000 zł (około 18 390 euro) może okazać się niewystarczająca.

Wady wariantu Medium:

 • brak refundacji kosztów akcji ratowniczej,
 • zbyt niska suma gwarantowana kosztów leczenia – 80 000 zł (około 18 390 euro),
 • brak możliwości rozszerzenia o choroby przewlekłe oraz sporty wysokiego ryzyka.

Największą zaletą trzeciego z wariantów ubezpieczenia turystycznego mBanku (Maksimum), jest wysoka suma gwarantowana kosztów leczenia w wysokości 250 000 zł (około 57 470 euro). Polisa refunduje również akcję ratowniczą do kwoty 20 000 zł, a także transport medyczny do 80 000 zł.

Zalety wariantu Maksimum:

 • wysoka suma gwarantowana kosztów leczenia – 250 000 zł (około 57 470 euro),
 • koszty ratownictwa – 20 000 zł,
 • koszty transportu medycznego – 80 000 zł,
 • OC w życiu prywatnym – 200 000 zł,
 • NNW – 50 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu – 2000 zł,
 • assistance.

Największą wadą wariantu Maksimum (podobnie jak pakietów Minimum i Medium), jest brak możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie. Ubezpieczenie nie chroni również osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka. Ponadto suma gwarantowana kosztów leczenia w wysokości 250 000 zł (około 57 470 euro), może okazać się zbyt niska w przypadku podróży poza Europę (rekomendowana co najmniej 60 000 euro).

Wady wariantu Maksimum:

 • brak rozszerzenia o choroby przewlekłe oraz sporty wysokiego ryzyka,
 • zbyt niska suma gwarantowana w przypadku podróży poza Europę – 250 000 zł (około 57 470 euro), zalecana przynajmniej 60 000 euro.

Ubezpieczenie turystyczne mBank – czy warto kupić?

Warianty Minimum oraz Medium w ogóle nie refundują wydatków związanych z akcją ratowniczą. Ponadto posiadają zbyt niskie sumy gwarantowane kosztów leczenia w przypadku podróży na terenie Europy, odpowiednio 35 000 zł (około 8045 euro) i 80 000 zł (około 18 390 euro). W opcji Maksimum ta kwota wzrasta do 250 000 zł (około 57 470 euro). Jednak może okazać się niewystarczająca dla turystów wyjeżdżających poza Stary Kontynent. Zakresu ochrony w każdej z trzech opcji nie można również rozszerzyć o choroby przewlekłe oraz na wypadek uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Dodatkowo aby zakupić polisę trzeba być klientem mBanku, co wiąże się z koniecznością założenia konta.

W przeciwieństwie do mBanku, wielu ubezpieczycieli umożliwia turystom rozszerzenie zakresu ochrony o choroby przewlekłe. W kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.plmogą znaleźć ofertę z wyższą sumą gwarantowaną  kosztów leczenia (300 000 euro), niż ta proponowana przez bank w najwyższym wariancie Maksimum (około 57 470 euro). Będzie optymalna w przypadku podróży na całym świecie. W przypadku podróży po Europie cena polisy wynosi 21 zł za dzień ochrony dla osoby dorosłej.

Zakres ochrony przykładowego ubezpieczenia turystycznego w kalkulatorze PolisaTurystyczna.pl

Zakres ochronySuma gwarantowana
Koszty leczenia1 308 972 zł (300 000 euro)
Ratownictwo43 632 zł (10 000 euro)
OC w życiu prywatnym436 324 zł (100 000 euro)
NNW43 632 zł (10 000 euro)
Ubezpieczenie bagażu4 663 zł (1000 euro)

Źródło: PolisaTurystyczna.pl

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments