Bukmacher Mostbet to jedna z najbardziej znanych platform gier w Polsce, oferująca usługi w zakresie zakładów sportowych, e-sportu i gier kasynowych online. Strona bukmachera oferuje wysokie kursy, a także liczne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Dzięki bonusom bez depozytu w Mostbet Twoja gra stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Dodatkowo Mostbet posiada aplikację mobilną, która pozwala na zawieranie zakładów w dowolnym miejscu i czasie.
ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

Redakcja

Zaktualizowano: 2024-03-19

Narciarstwo jest prawdopodobnie najpopularniejszym sportem zimowym. Wymaga skompletowania dużej ilości profesjonalnej odzieży i sprzętu. Ich wartość często przekracza kwotę kilku tysięcy złotych. Chcesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami uszkodzenia lub utraty ekwipunku? Wykup odpowiednią polisę. Sprawdź, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu sprzętu narciarskiego.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?

Mówiąc o ubezpieczeniu sprzętu narciarskiego, chodzi właściwie o polisę dotyczącą ochrony sprzętu sportowego. Działa ona na podobnej zasadzie co ubezpieczenie bagażu, tyle że nie dotyczy przedmiotów osobistych, a rzeczy wykorzystywanych podczas uprawiania rozmaitych aktywności. To ubezpieczenie jest przeważnie oferowane jako dodatek do polisy turystycznej. Raczej nie ma możliwości wykupienia samodzielnego produktu obejmującego wyłącznie sprzęt sportowy.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co ciekawe, każdy ubezpieczyciel samodzielnie ustala, czym jest dla niego sprzęt sportowy. Poniższa tabela przybliża kilka definicji stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe.

UbezpieczycielDefinicja sprzętu sportowego
Wiener„Sprzęt przeznaczony do uprawiania sportów amatorskich i wyczynowych, który zabierasz ze sobą w podróż [...] wraz z osprzętem niezbędnym, aby dany sprzęt prawidłowo funkcjonował”.
AXA„Sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu”.
Ergo Hestia„Wszystkie przedmioty, niebędące elementem odzieży, przeznaczone do uprawiania wszelkiego rodzaju dyscyplin sportowych [...] łącznie z akcesoriami; w tym także sprzęt narciarski”.
Signal Iduna„Wszelkiego rodzaju sprzęt sportowy, a także osprzęt z nim związany, wykorzystywany przez ubezpieczonego podczas uprawiania sportu”.
Europa Ubezpieczenia„Sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej i amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz sportów ekstremalnych”.

Można zauważyć, że każde towarzystwo w nieco inny sposób rozumie pojęcie „sprzętu sportowego”. Mimo to w większości przypadków definicje oznaczają niemal to samo i odnoszą się do przedmiotów używanych w trakcie uprawiania sportu.

Co zalicza się do sprzętu narciarskiego?

W zależności od indywidualnych warunków ubezpieczyciela polisa sprzętu narciarskiego może dotyczyć różnych elementów. Przeważnie obejmuje ona:

 • narty biegowe i zjazdowe;
 • kask i gogle narciarskie;
 • deskę snowboardową;
 • wiązania;
 • kijki;
 • buty narciarskie i snowboardowe.

Przed zawarciem umowy i opłaceniem składki przeczytaj dokładnie OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Zwróć uwagę na definicję sprzętu sportowego i (jeśli firma wyodrębniła takie pojęcie) sprzętu narciarskiego. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zakupiona polisa obejmie wszystkie elementy, które chcesz ubezpieczyć.

Jaki zakres ochrony zapewnia ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego pozwala uzyskać rekompensatę finansową za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów używanych do uprawiania zimowych aktywności. Większość firm w ogólnych warunkach ubezpieczenia precyzuje, w jakich sytuacjach ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie. Zazwyczaj zakres polisy obejmuje szkody powstałe na skutek:

 • katastrofy lub wypadku lądowego, wodnego bądź powietrznego środka komunikacji;
 • nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, z powodu których nie jesteś w stanie sprawować pieczy na sprzętem sportowym;
 • rabunku bądź kradzieży z włamaniem do zamkniętego pomieszczenia;
 • oddania do przechowania lub transportu;
 • klęski żywiołowej lub akcji ratowniczej;
 • oddziaływania sił natury (ognia, powodzi, huraganu, pioruna, deszczu nawalnego, lawiny, trzęsienia ziemi);
 • upadku statku powietrznego;
 • wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Przykład: Pan Kamil wykupił na wyjazd do Austrii polisę turystyczną. Na miejscu zakwaterował się w niewielkim pensjonacie w pobliżu stoku. Pod jego nieobecność nieznani sprawcy włamali się do pokoju i ukradli buty, gogle oraz kask narciarski. Mężczyzna od razu zgłosił sprawę lokalnej policji, która wystawiła mu odpowiednie zaświadczenie. Na jego podstawie Pan Kamil mógł uzyskać od ubezpieczyciela odszkodowanie za poniesione straty materialne.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego a franszyza

O franszyzie często mówi się zarówno w kontekście polis komunikacyjnych (np. autocasco), jak i w odniesieniu do ubezpieczenia turystycznego. Polega ona na przeniesieniu części odpowiedzialności za koszt poniesionych szkód z ubezpieczyciela na ubezpieczonego. W bezpośredni sposób wpływa na wysokość rekompensaty wypłacanej osobie poszkodowanej.

Wyróżnia się 2 rodzaje franszyzy:

 • integralną — określa kwotę, do której wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za straty materialne;
 • redukcyjną — ustala sumę, o którą zmniejsza się kwotę odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela.

Przykład. Pani Kasia wykupiła w firmie Ergo ubezpieczenie „Beztroskie podróże” na wyjazd do Szwajcarii, gdzie miała zamiar szlifować jazdę na nartach. W trakcie pobytu na skutek niefortunnego wypadku uszkodziła swoje gogle warte ok. 150 zł. Postanowiła ubiegać się o odszkodowanie, jednak firma ubezpieczeniowa odmówiła jej wypłaty rekompensaty. Powołała się zapis w OWU mówiący o tym, że w przypadku każdej szkody obowiązuje franszyza integralna w wysokości 200 zł.


Warto wiedzieć! Nie każdy ubezpieczyciel stosuje franszyzę integralną, a ewentualnych informacji na jej temat warto szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia.


Jakie obowiązki ma ubezpieczony w czasie trwania polisy sprzętu narciarskiego?

Każda firma ubezpieczeniowa stawia pewne wymagania, które ubezpieczony musi spełniać, aby uzyskać odszkodowanie. Zakres obowiązków zwykle dotyczy:

 • przechowywania — sprzęt powinien być trzymany w bezpiecznym miejscu, np. w pomieszczeniu zamykanym na zamek mechaniczny lub elektroniczny bądź w szafce na terenie przechowalni bagażu;
 • transportowania — sprzęt należy przewozić w przystosowanych do tego pojemnikach i zgodnie z zaleceniami producenta;
 • użytkowania — ze sprzętu powinno się korzystać zgodnie z jego zastosowaniem.

Ponadto ubezpieczyciele wskazują jasno sposób postępowania w razie wystąpienia szkody. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego trzeba sporządzić listę utraconego lub uszkodzonego sprzętu. Powinna ona określać liczbę, wartość, rok nabycia i cechy charakterystyczne wszystkich przedmiotów. Podstawą do wypłaty odszkodowania za kradzież jest raport sporządzony przez lokalną policję. Przy wypadku z kolei ubezpieczony ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające fakt udzielenia mu pomocy medycznej.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego a wyłączenia odpowiedzialności

Polisa na sprzęt narciarski ma pewne wyłączenia odpowiedzialności. Określają one sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo nie zgodzić się na wypłatę odszkodowania. Każda firma samodzielnie tworzy listę okoliczności umożliwiających jej odmowę zadośćuczynienia. Ubezpieczyciele przeważnie nie odpowiadają za szkody:

 • powstałe w rezultacie konfiskaty, uszkodzenia lub zatrzymania przedmiotów przez służby celne bądź funkcjonariuszy innych władz państwowych;
 • na przedmiotach, których liczba wskazuje na przeznaczenie handlowe lub usługowe;
 • polegające na kradzieży (bez śladów włamania);
 • powstałe na skutek zużycia przedmiotu lub jego elementów;
 • wynikające z wad fabrycznych;
 • polegające na utracie walorów estetycznych przedmiotów, bez jednoczesnego pozbawienia ich funkcjonalności;
 • powstałe w efekcie niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania zaleceń producenta;
 • niezgłoszone odpowiednim podmiotom (przewoźnikowi, policji, właścicielowi obiektu noclegowego) w ciągu 24 godzin od stwierdzenia;
 • polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pokrowców na sprzęt narciarski.

Lista wyłączeń zwykle obejmuje sporo pozycji. Przed wyborem polisy warto się z nimi wszystkimi zapoznać, aby podjąć świadomą decyzję o zakupie danego ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu narciarskiego?

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego jest elementem polisy turystycznej. Koszt całego pakietu zmienia się w zależności od zakresu ochrony, długości wyjazdu i sum gwarantowanych. Ceny polis gwarantujących wypłatę odszkodowania w razie uszkodzenia lub utraty sprzętu narciarskiego zaczynają się już od kilku zł za jeden dzień ochrony.

Przykład: Pan Andrzej planuje wyjazd na Słowację, gdzie ma zamiar szusować po stokach przez 10 dni. Na czas wyjazdu chce wykupić polisę, która zagwarantuje mu ubezpieczenie kosztów leczenia i ratownictwa, NNW oraz ubezpieczenie sprzętu narciarskiego. Poniżej znajdują się kalkulacje przygotowane dla niego w kalkulatorze ubezpieczeń.

Ceny za 10-dniową polisę turystyczną zaczynają się już od 71,12 zł. Za tak niewielką kwotę Pan Andrzej ma zagwarantowane OC sportowe oraz ubezpieczenie na wypadek zachorowania na COVID-19. Ponadto jego sprzęt i wyposażenie do uprawiania sportu są chronione przez cały pobyt za granicą.

Podsumowanie
 • Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego można dokupić jako rozszerzenie polisy turystycznej.
 • Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego pozwala uzyskać odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie nart, kijków, gogli, butów narciarskich czy kasku.
 • W czasie trwania polisy ubezpieczony ma obowiązek dbać o bezpieczne przechowywanie i właściwe używanie ubezpieczonego sprzętu narciarskiego.
 • Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego można wykupić za nieco ponad 7 zł/dzień.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Po co stosuje się franszyzę w ubezpieczeniu sprzętu narciarskiego?

  Franszyza pozwala obniżyć ryzyko ubezpieczeniowe i zmniejszyć wysokość składki. Przeważnie im większy udział ubezpieczonego w odpowiedzialności za szkodę, tym niższa cena polisy.

 2. Kiedy sprzęt narciarski nie jest chroniony polisą?

  Ubezpieczyciel nie wypłaci rekompensaty za niektóre szkody. Nie możesz liczyć na jego wsparcie finansowe, jeśli straty materialne powstały w efekcie Twojego celowego działania lub na skutek rażącego niedbalstwa.

 3. Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

  W standardowym zakresie polisa turystyczna zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia i ratownictwa. Często obejmuje również ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ponadto może zapewniać assistance medyczne oraz ochronę bagażu i sprzętu sportowego.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments