ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

Opublikowano: 2015-05-08 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 1:00)

5/5 - (1 głos)

Kupując ubezpieczenie turystyczne wybieramy zwykle te warianty, które gwarantują nam ochronę zdrowia i bezpieczeństwo naszych bliskich. Jednak przed wyjazdem na narty dobrze jest zabezpieczyć także nasz sprzęt sportowy który jest tak samo narażony na uszkodzenie na stoku, jak nasze ciało. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Porównaj ubezpieczenia w kilka sekund!

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę sprzętu sportowego na wypadek zniszczenia oraz kradzieży i zagubienia. Według OWU ubezpieczycieli, biorą oni odpowiedzialność za zaginione mienie ubezpieczonego zarówno wtedy, gdy jest ono pod jego opieką, jak wtedy, gdy narciarz nie ma nad swoim sprzętem bezpośredniego nadzoru, tzn.

  • jeśli narty lub deska snowboardowa zostały skradzione z przechowalni, w której narciarz zostawił swoją własność za pokwitowaniem;
  • gdy powierzył sprzęt sportowy przewoźnikowi, co jest poświadczone dokumentem przewozowym;
  • jeśli mienie zostało skradzione z indywidualnego i zamkniętego pomieszczenia bagażowego w miejscu zakwaterowania lub na dworcu.

Kiedy towarzystwo wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli utrata lub zniszczenie sprzętu sportowego nastąpi wskutek działania żywiołu, wypadku środka komunikacji, nieszczęśliwego wypadku i zachorowania (jeśli narciarz straci możliwość ochrony swojego sprzętu sportowego – stan ubezpieczonego powinien być udokumentowany przez lekarza) oraz kradzieży lub rozboju (potwierdzonego przez policję).

Zwrot kosztów naprawy

Po zgłoszeniu zajścia ubezpieczycielowi, może on zaproponować pokrycie kosztów naprawy nart lub snowboardu, jeśli naprawa jest możliwa, a w przypadku całkowitego zniszczenia lub kradzieży – zwrot pieniędzy w wysokości zgodnej z wartością sprzętu sportowego z uwzględnieniem stopnia zużycia lub kwoty równej wartości sprzętu dostępnego na rynku. Należy pamiętać, że towarzystwo pokryje koszty do pewnej kwoty określonej w umowie jako suma ubezpieczenia. Przykładowe limity wybranych towarzystw przedstawia poniższa tabela.

Towarzystwo Suma ubezpieczenia
Sprzętu Sportowego
Axa 700 €
TU Europa 900 € (Active Fun)
1 100 € (Max Fun)
Generali 100 – 4 000 zł
Signal Iduna 1 000 – 5 000 zł

źródło: opracowanie własne

Co obejmuje ubezpieczenie?

Warto też zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel obejmuje ochroną cały ekwipunek czy tylko jego część. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe rozumieją sprzęt sportowy nie tylko jako narty i kijki, ale również buty, odzież sportową, kask, gogle itp. Informacje te znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Sprawdź ceny polis narciarskich!

Przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z warunkami, kiedy odpowiedzialność ubezpieczyciela przestaje działać. Odszkodowania możemy nie otrzymać, gdy nasz sprzęt uległ zniszczeniu w wyniku jazdy ekstremalnej i ryzykownego uprawiania sportu. Jeśli ubezpieczyciel zastrzega, że ochrona w takich przypadkach nie działa, niezbędne jest rozszerzenie polisy narciarskiej o zabezpieczenie, które będzie nas chroniło przed skutkami niebezpiecznego uprawiania sportu.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments