PZU Wojażer – co obejmuje ubezpieczenie turystyczne?

Opublikowano: 2016-07-27 (aktualizacja 2018-09-11, godz. 12:59)

4.1 (82.4%) 25 głosów

PZU Wojażer jest jednym z produktów polis turystycznych oferowanych na polskim rynku. Pamiętajmy, że wybierając ubezpieczenie na wyjazd bierzemy pod uwagę kilka czynników, opisywanych w każdym poradniku dla osób udających się w podróż. Są to przede wszystkim suma ubezpieczenia, jego zakres, cena itp. Przy wyborze powinniśmy jednak kierować się jeszcze jedną, bardzo ważną kwestią – opinią o towarzystwie. Nie da się ukryć, że w Polsce jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm ubezpieczeniowych jest PZU. Ubezpieczenie turystyczne PZU zapewnia kompleksową ochronę i to już od 5 zł dziennie.

Dlaczego tak ważna jest rozpoznawalność TU? Jeżeli dojdzie do wypadku, z pewnością będziemy chcieli liczyć na rzetelną pomoc sprawdzonego towarzystwa. Tak duża firma, jaką jest PZU i rozpoznawalność ubezpieczenia podróżnego Wojażer, nie może sobie pozwolić na negatywny wizerunek. Przede wszystkim jednak firma posiada ogromne doświadczenie w rozwiązaniu problemów klientów, którzy przez wiele lat wybierali ubezpieczenia turystyczne PZU. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

PZU Wojażer Online – już dostępne

Jeszcze do niedawna klienci, którzy chcieli kupić ubezpieczenie turystyczne PZU, musieli udać się do jednej z placówek towarzystwa lub bezpośrednio do agenta ubezpieczeniowego. Od niedawna firma idąc z postępem czasu oraz biorąc przykład ze zdecydowanej już większości ubezpieczycieli, wprowadziła możliwość zakupu ubezpieczenia turystycznego Wojażer online. Pozwala to zaoszczędzić czas i kupić ubezpieczenie nawet dzień przed wyjazdem.

Ubezpieczenie turystyczne PZU

W podstawowym pakiecie ubezpieczenie turystyczne PZU obejmuje koszty leczenia i assistance w pakiecie podstawowym. W zakres polisy wchodzi organizacja (w trakcie trwania podróży) pomocy medycznej jeśli stan zdrowia osoby ubezpieczonej tego wymaga. Pomoc jest świadczona do dnia, w którym ubezpieczony jest w stanie samodzielnie wrócić do kraju bądź kontynuować podróż. PZU zobowiązuje się do opłacenia kosztów, w szczególności:

 • hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego,
 • transportu medycznego,
 • zastosowania komory dekompresyjnej w uzasadnionych przypadkach (pod warunkiem rozszerzenia ubezpieczenia),
 • leczenia stomatologicznego w nagłych przypadkach zachorowania, ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 • leczenia związanego z ciążą i porodem do 32. tygodnia ciąży,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
 • naprawy lub zakupu protez.

W ramach podstawowego assistance ubezpieczenie PZU Wojażer zapewnia:

 • transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania,
 • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku,
 • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
 • organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terenie Polski,
 • organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terenie Polski po powrocie do domu ubezpieczonego,
 • powypadkowa pomoc psychologa na terytorium Polski po powrocie ubezpieczonego do domu,
 • pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego na terytorium Polski po powrocie z podróży,
 • opieka nad psami i kotami na terenie Polski,
 • usługi informacyjne na terytorium Polski.

PZU Wojażer Klauzule dodatkowe

Ubezpieczenie turystyczne PZU to nie tylko podstawowa wersja polisy Wojażer. Towarzystwo oferuje także szereg umów dodatkowych, które zapewniają kompleksową ochronę na czas wyjazdu. Klauzule dodatkowe do OWU PZU Wojażer to:

 1. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
 2. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina
 3. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna
 4. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes
 5. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
 6. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta
 7. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 8. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
 9. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 10. Klauzula Wojażer Ubezpieczenie Rezydenta
 11. Klauzula Wojażer Ubezpieczenie Rezygnacji z Uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

PZU Wojażer Cena

Jak podaje towarzystwo cena ubezpieczenia turystycznego Wojażer może wynosić już 5 zł za dzień. Sprawdźmy więc jak wyglądają ceny dla kilku grup klientów wybierających różne zakresy polisy.

Kierune wyjazdu Cel wyjazdu Liczba ubezpieczonych Liczba dni objętych ochroną Sumy ubezpieczenia Assistance Cena
Polska Wypoczynek, zwiedzanie, sporty rekreacyjne 1 7 KL: 2 000 zł
NNW: 20 000 zł
Podstawowy 9,10 zł
KL: 2 000 zł
NNW: 50 000 zł
OC: 20 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
16,45 zł
KL: 2 000 zł
NNW: 100 000 zł
OC: 50 000 zł
BP: 1 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
Rowerzysta
29,40 zł
Europa Narty, snowboard rekreacyjnie 1 7 KL: 120 000 zł
NNW: 50 000 zł
OC: 50 000 zł
BP: 1 000 zł
Podstawowy 53,73 zł
KL: 160 000 zł
NNW: 70 000 zł
OC: 100 000 zł
BP: 2 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
75,96 zł
KL: 200 000 zł
NNW: 100 000 zł
OC: 200 000 zł
BP: 5 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
Sport
126,18 zł
Europa Wypoczynek, zwiedzanie, sporty rekreacyjne 4
(Rodzina 2+2)
7 KL: 120 000 zł
NNW: 50 000 zł
OC: 50 000 zł
BP: 1 000 zł
Podstawowy
Rodzina
Dziecko
200,48 zł
KL: 160 000 zł
NNW: 70 000 zł
OC: 100 000 zł
BP: 2 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
Rodzina
Dziecko
269,92 zł
KL: 200 000 zł
NNW: 100 000 zł
OC: 200 000 zł
BP: 5 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
Rodzina
Dziecko
Sport
427,28 zł

źródło: opracowanie własne na podstawie kalkulacji z dnia 27.07.2016

PZU Wojażer OWU

To, o czym nie możemy zapomnieć przed zawarciem polisy (niezależnie od wybranego produktu), to oczywiście przeczytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Podpisując umowę z towarzystwem PZU deklarujemy, że zapoznaliśmy się z OWU PZU Wojażer. Dokument ten zawiera najważniejsze informacje o produkcie, jego zakres, wyłączenia, a także postępowanie w razie wystąpienia szkody. Do podstawowego OWU  dołączonych jest również 11 klauzul dodatkowych opisujących warunki świadczenia ochrony w danym wariancie. Tutaj znajdziesz OWU PZU Wojażer.

PZU Wojażer Zgłoszenie szkody

Po wystąpieniu szkody ubezpieczony zobowiązany jest do użycia dostępnych mu środków, aby zapobiec powiększeniu szkody. Towarzystwo PZU zastrzega, że w przypadku gdy ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków bezpieczeństwa, TU może odmówić wypłaty odszkodowania. Niezwłocznie po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy powiadomić o sytuacji Centrum Alarmowe PZU. Numery alarmowe w PZU Wojażer to: +48 22 566 55 44 (z zagranicy) oraz 801 102 102 lub 22 566 55 55 (w Polsce).

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja