ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

PZU Wojażer – co obejmuje ubezpieczenie podróżne?

Opublikowano: 2016-07-27 (aktualizacja 2021-09-15, godz. 8:48)

PZU Wojażer to ubezpieczenie turystyczne oferowane dla osób wyjeżdżających na wakacje krajowe i zagraniczne przez jedno z najpopularniejszych polskich towarzystw.

Sprawdzamy, co zapewnia taka polisa, na jakie sumy gwarantowane i dodatki można liczyć, a także podpowiadamy jak porównać ochronę w ramach PZU Wojażer z innymi ofertami.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Koszty leczenia i Assiatance w PZU Wojażer – co obejmują?

W podstawowym pakiecie ubezpieczenie turystyczne PZU obejmuje koszty leczenia i assistance. W zakres polisy wchodzi organizacja pomocy medycznej, jeśli stan zdrowia osoby ubezpieczonej tego wymaga.

Pomoc jest świadczona do dnia, w którym ubezpieczony jest w stanie samodzielnie wrócić do kraju bądź kontynuować podróż. PZU zobowiązuje się do opłacenia kosztów, w szczególności:

 • hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego,
 • transportu medycznego,
 • zastosowania komory dekompresyjnej w uzasadnionych przypadkach (pod warunkiem rozszerzenia ubezpieczenia),
 • leczenia stomatologicznego w nagłych przypadkach zachorowania, ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 • leczenia związanego z ciążą i porodem do 32. tygodnia ciąży,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
 • naprawy lub zakupu protez.

W ramach podstawowego assistance ubezpieczenie PZU Wojażer zapewnia:

 • transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania,
 • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku,
 • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
 • organizację kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terenie Polski,
 • organizację i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej na terenie Polski po powrocie do domu ubezpieczonego,
 • powypadkową pomoc psychologa na terytorium Polski po powrocie ubezpieczonego do domu,
 • pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego na terytorium Polski po powrocie z podróży,
 • opiekę nad psami i kotami na terenie Polski,
 • usługi informacyjne na terytorium Polski.

PZU Wojażer Klauzule dodatkowe – na co można liczyć?

Ubezpieczenie turystyczne PZU to nie tylko podstawowa wersja polisy Wojażer. Towarzystwo oferuje także szereg umów dodatkowych, które zapewniają kompleksową ochronę na czas wyjazdu. Klauzule dodatkowe do OWU PZU Wojażer to:

 1. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony
 2. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rodzina
 3. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna
 4. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Biznes
 5. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Sport
 6. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rowerzysta
 7. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 8. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
 9. Klauzula PZU Wojażer Pomoc w Podróży Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 10. Klauzula Wojażer Ubezpieczenie Rezydenta
 11. Klauzula Wojażer Ubezpieczenie Rezygnacji z Uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Co jeszcze zapewnia PZU Wojażer?

Polisa turystyczna od PZU można ochroną kosztów leczenia i Assistance gwarantuje także szereg innych opcji. Ubezpieczenie obejmuje również:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • OC w życiu prywatnym,
 • koszty rezygnacji lub skrócenie wyjazdu
 • kontynuację leczenia w Polsce,
 • ochronę bagażu podróżnego.

Ubezpieczenie PZU Wojażer a Covid-19 – na co można liczyć?

Polisa turystyczna od PZU gwarantuje pomoc w razie zachorowania na koronawirusa przy wyjazdach zagranicznych nie dłuższych niż 30 dni. W ramach tej ochrony pokryte zostaną koszty leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego w razie wykrycia Covid-19. Ubezpieczyciele opłaci i zorganizuje także transport powrotny do kraju.

Nie będą jednak pokryte koszty wyżywienia i zakwaterowania w czasie kwarantanny czy izolacji. Jeśli potrzebujesz takiej ochrony, warto sprawdzić ofertę innych ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie na wakacje z ochroną COVID-19
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
0 zł
3,31 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarza przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
5,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
7,70 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarza pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Europa
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
19,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 45 155 zł OC: 451 155 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Ubezpieczenie na wakacje z ochroną COVID-19
Signal Iduna
3,31 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarza przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
5,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA
7,70 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarza pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Europa
19,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
Dodatkowo: NNW: 45 155 zł OC: 451 155 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny

Ile kosztuje PZU Wojażer? Cena ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Wojażer może mieć już od około 4 zł za dzień. Przyjrzeliśmy się, jak wyglądają ceny dla kilku grup klientów, wybierających różne zakresy polisy.

Kierunek wyjazduCel wyjazduLiczba ubezpieczonychLiczba dni objętych ochronąSumy ubezpieczeniaAssistanceCena
PolskaWypoczynek, zwiedzanie, sporty rekreacyjne17koszty leczenia : 10 000 zł
NNW: 100 000 zł
OC: 50 000 zł
Podstawowy
Rozszerzony
25,55 zł
EuropaNarty, snowboard rekreacyjnie25koszty leczenia: 120 000 zł
NNW: 50 000 zł
OC: 50 000 zł
bagaż: 1 000 zł
Podstawowy69,20 zł
ŚwiatWypoczynek, zwiedzanie, sporty rekreacyjne4
(Rodzina 2+2)
7koszty leczenia: 300 000 zł
NNW: 50 000 zł
OC: 200 000 zł
bagaż: 1 000 zł
Podstawowy
Rodzina
Dziecko
448,28 zł

źródło: opracowanie własne na podstawie kalkulacji z dnia 15.09.2021 r.

PZU Wojażer OWU

To, o czym nie możemy zapomnieć przed zawarciem polisy (niezależnie od wybranego produktu), to oczywiście przeczytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Podpisując umowę z towarzystwem PZU deklarujemy, że zapoznaliśmy się z OWU PZU Wojażer.

Dokument ten zawiera najważniejsze informacje o produkcie, jego zakres, wyłączenia, a także postępowanie w razie wystąpienia szkody. Do podstawowego OWU  dołączonych jest również 11 klauzul dodatkowych opisujących warunki świadczenia ochrony w danym wariancie.

PZU Wojażer – zgłoszenie szkody

Po wystąpieniu szkody ubezpieczony zobowiązany jest do użycia dostępnych mu środków, aby zapobiec powiększeniu szkody. Towarzystwo PZU zastrzega, że w przypadku gdy ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków bezpieczeństwa, TU może odmówić wypłaty odszkodowania.

Niezwłocznie po zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem należy powiadomić o sytuacji Centrum Alarmowe PZU. Numery alarmowe w PZU Wojażer to: +48 22 566 55 44 (z zagranicy) oraz 801 102 102 lub 22 566 55 55 (w Polsce).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.Czy polisę PZU Wojażer można kupić online?

Tak, PZU oferuje sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w internecie. Wystarczy skorzystać z prostego kalkulatora, podać dane na temat podróży i zapoznać się z ofertą. Niemniej jednak przed zakupem polisy warto porównać różne pakiety i firmy ubezpieczeniowe, tak by znaleźć najlepszy dla siebie wariant.

2. Czy w PZU Wojażer dostępne są dodatkowe rozszerzenia ochrony?

Tak. To tak zwane klauzule. Polisę można rozszerzyć między innymi o pomoc dla rodziny, osoby niesamodzielnej, dziecka, rowerzysty, osób aktywnych czy podróżujących służbowo.

3. Czy polisa PZU Wojażer zapewnia pomoc w razie zachorowania na Covid-19?

Tak, ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego oraz hospitalizacji w razie zarażenia koronawirusem. Dotyczy to jednak tylko wyjazdów do 30 dni. Dłuższe podróże nie będą objęte taką ochroną.

4.1/5 - (29 głosów)

Co warto wiedzieć?
 1. PZU Wojażer to ubezpieczenie turystyczne kierowane do odpoczywających w Polsce oraz za granicą.
 2. Dostępnych jest kilka wariantów zakresu ochrony oraz różne sumy gwarantowane.
 3. Można skorzystać też z dodatkowych klauzul i rozszerzonego zakresu Assistance.
 4. Polisę w PZU Wojażer można mieć już od około 4 zł dziennie.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

4.1/5 - (29 głosów)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments