Jak wyrobić kartę EKUZ – Łódź

Opublikowano: 2016-06-10 (aktualizacja 2023-03-27, godz. 12:09)

5/5 - (1 głos)

EKUZ w Łodzi wyrobisz na ulicy Targowej. Kartę można uzyskać na kilka sposobów. Pamiętaj jednak, że tylko odpowiednie ubezpieczenie turystyczne zapewni Ci ochronę podczas wyjazdu zagranicznego. Polisę turystyczną można mieć już od 3,70 zł za jeden dzień. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Jak działa karta EKUZ? Co i gdzie nam zapewnia? Jak dostać ją będąc mieszkańcem Łodzi i gdzie się udać? To i wiele innych kwestii wyjaśnia poniższy artykuł.

Gdzie wyrobić EKUZ w Łodzi?

Za wydanie tego dokumenty odpowiada organ świadczący ochronę w zakresie opieki medycznej, zatem w Polsce będzie to Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jednak z uwagi na usprawnienie tej procedury, zaangażowano w nią wojewódzkie oraz miejskie oddziały NFZ-tu. Zatem aby uzyskać EKUZ, należy udać się lokalnej placówki.

W Łodzi zatem, aby wyrobić EKUZ, powinniśmy udać się do Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pod adres ul. Targowa 35, 90-001 Łódź.

Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W razie pytań możemy skontaktować się z placówką pod numerem telefonu: (42) 275 40 30 lub adresem e-mail: dos@nfz-lodz.pl.

Dawniej placówka w Łodzi znajdowała się przy innej ulicy, ale została przeniesiona!

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób uzyskać EKUZ, to musimy złożyć w oddziale NFZ stosowny wniosek. Masz do dyspozycji jedną z czterech opcji:

 • wniosek możesz złożyć w urzędzie osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej,
 • wniosek możesz wysłać e-mailem (należy wysłać jego skan!),
 • wniosek możesz przesłać tradycyjną pocztą na podany wyżej adres placówki,
 • wniosek możesz przesłać za pomocą FAX-u.

Wniosek powinien jasna podpisany własnoręcznie i zawierać prawdziwe dane osobowe. Nie wymaga on załączania żadnych innych dokumentów, potwierdzenie opłacania składek ubezpieczeniowych. Jedynym przypadkiem, w którym do wniosku musisz dołączyć dodatkowy dokument, są studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej. Muszą dołączyć kopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, aby ich wniosek o EKUZ został rozpatrzony pozytywnie.

Do wniosku o EKUZ należy również dołączyć wymagane załączniki, gdy wyjeżdżamy do pracy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grafika-jak-wyrobić-EKUZ.png

Kto może wyrobić EKUZ?

Europejska Karta Ochrony Zdrowia może zostać wydana:

 • osobom, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne (np. z tytułu pracy czy nauki),
 • osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków państwowych (np. emeryci, renciści, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie).
 • osobom nieposiadające ubezpieczenia, ale chronione na mocy prawa (np. kobiety w ciąży).

✈ Co ważne, w państwach jak Lichtenstein czy Islandia nie możesz skorzystać z karty EKUZ, jeśli nie posiadasz obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Co to jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ochrony Zdrowia, to dokument, który zapewnia darmowy dostęp do opieki medycznej na terenie wielu państw europejskich. Dzięki niej możesz udać się do państwowego szpitala czy przychodni za granicą i skorzystać z pomocy specjalisty. 

Co jednak istotne, przez darmowy dostęp do opieki medycznej rozumie się jedynie darmowy dostęp w takim zakresie, w jakim jest on refundowany obywatelom danego państwa. A to z kolei funkcjonuje w wielu państwach inaczej niż w Polsce. 

Przykład: W Niemczech obywatele za każdy dzień pobytu w szpitalu muszą uiścić opłatę w wysokości 10 euro (do maksymalnie 28 dni pobytu, później opłata wzrasta). Zatem jako posiadacz karty EKUZ również do każdego dnia pobytu w niemieckiej placówce medycznej musisz zapłacić 10 euro.

Taka sytuacja może być zaskoczeniem dla Polaków, gdyż pobyt w szpitalu w Polsce jest bezpłatny, podobnie jak wiele innych świadczeń (np. przejazd karetką czy wizyta u dentysty). W wielu krajach działa to na zgoła innej zasadzie, bowiem usługi medyczne są refundowane tylko częściowo, a kwota jaką trzeba dopłacić niekiedy może Cię niemiło zaskoczyć. Właśnie dlatego przyjmuje się, że EKUZ nie jest pełną ochroną na wyjazdy i nawet z Europejską Kartą Ochrony Zdrowia otrzymasz rachunek za opiekę medyczną. 

Kolejnym aspektem jest to, że karta EKUZ nie jest honorowana na terenie całej Europy, a jedynie na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz/lub EFTA.

Zatem z EKUZ skorzystamy na terenie:

 • 28 krajów UE: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech.
 • 4 państw EFTA: Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Lichtensteinie.
 • terytoriach francuskich: Gwadelupie, Martynice, Reunion i Gujanie Francuskiej;
 • terytoriach portugalskich: na Azorach i Maderze;
 • terytoriach hiszpańskich: Majorce, Minorce, Ibizie i Wyspach Kanaryjskich.

Karta EKUZ nie jest honorowana na terenie:

 • Danii – na obszarze Grenlandii i Wysp Owczych;
 • Wielkiej Brytanii – na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i na Wyspie Man.
 • Państwa tzw. trzecie, znajdujące się poza terytorium UE/EFTA.

Ile ważny jest EKUZ?

Kolejną ważną kwestią jest okres ważności karty. Karta zostanie nam wydana na różne okresy w zależności od naszego wieku czy sytuacji. I tak:

 • EKUZ ważny 20 lat  dla osób pobierających świadczenia emerytalne.
 • EKUZ ważny do 18 roku życia dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia); osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo, dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia,
 • EKUZ ważny 5 lat dla osób ubezpieczonych, które otrzymują emeryturę i nie ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
 • EKUZ ważny 3 lata dla osób ubezpieczonych, które są zatrudnione; prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą; pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.
 • EKUZ ważny 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Ile kosztuje wyrobienie karty EKUZ? 

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne zarówno w Łodzi, jak i na terenie całej Polski. 

Co zapewnia EKUZ?

Europejska Karta Ochrony Zdrowia zapewnia nam bezpłatny dostęp do refundowanej opieki medycznej w danym kraju dokładnie na takich zasadach, na jakich obowiązuje ona obywateli danego kraju. 

Zatem EKUZ zapewnia:

 • pomoc w przypadku problemów ze zdrowieniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub EFTA,
 • opiekę medyczną w państwowych placówkach w zakresie jej refundowania na terenie danego kraju,
 • niezbędne leczenie, dzięki któremu nie będziesz musiał przerywać pobytu za granicą. 

Czego EKUZ nie zapewnia?

Chociaż EKUZ w podróży zdecydowanie może okazać się przydatny, to jednak w wielu aspektach ochrona jaką zapewnia nie wystarczy, by uzyskać stosowną pomoc. Po pierwsze dlatego, że część kosztów leczenia zapewne i tak będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni (tak jak obywatele w danym kraju).

Po drugie dlatego, że nie wszędzie publiczna opieka medyczna stoi na wysokim poziomie lub jej placówek jest mało, a koszty uzyskania porady specjalisty w prywatnych ośrodkach bywają kolosalne. Po trzecie dlatego, że zachorowanie to nie jedyne zdarzenie za granicą, które może kosztować Cię wiele nerwów i pieniędzy. Jeśli nieumyślnie spowodujesz wypadek, sam będziesz musiał wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej czy sam będziesz musiał martwić się, gdy Twój bagaż zostanie uszkodzony. Te problemy rozwiązuje zakup polisy turystycznej. 

Czego EKUZ nie zapewnia?

 • pełnego pokrycia kosztów leczenia za granicą,
 • kosztów pomocy medycznej w prywatnej placówce,
 • ubezpieczenia bagażu na wypadek jego zniszczenia czy utraty,
 • ochrony cywilnej, dzięki której ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, gdy nieumyślnie spowodujemy wypadek,
 • ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW),
 • leczenia poza państwami członkowskimi UE i/lub EFTA,
 • specjalnej ochrony w przypadku chorób przewlekłych,
 • uprawiania sportów zimowych, ekstremalnych czy innych aktywności, na skutek których możemy doznać kontuzji,
 • ochrony w zakresie COVID-19 jak konieczność przedłużenia pobytu za granicą.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Grafika-EKUZ-vs-polisa-turystyczna.jpg

Tak kompleksowy zakres ochrony może zaoferować jedynie wykupienie ubezpieczenia podróżnego. Jego koszt to najczęściej zaledwie kilka do kilkunastu złotych dziennie za jedną osobę dorosłą. 

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne na podróż?

Ubezpieczenie turystyczne, czyli ochrona na czas wyjazdu, powinna stanowić priorytet, gdy planujesz podróż. W końcu bezpieczeństwo to niezwykle ważna kwestia. Musisz jednak pamiętać, że nie każda polisa jest równoznaczna z kompleksowym zakresem ochrony. Często tak jest w przypadku ubezpieczeń z biura podróży, które są w cenie wycieczki, jednak nie zawierają wielu kluczowych elementów. 

Jakie elementy powinno zawierać dobre ubezpieczenie turystyczne?

 • Pokrycie kosztów leczenia na co najmniej 30 000 euro, jeśli podróżujemy po Europie. Im wyższa kwota tym lepiej, bowiem to właśnie ta kwota jest granicą, powyżej której ubezpieczyciel nie zapłaci za nasze leczenie. Sumę gwarantowaną warto dobrać do kierunku podróży. Pokrycie kosztów leczenia powinno zawierać oczywiście koszty akcji ratowniczej czy wizytę u dentysty z nagłym bólem.
 • Ochronę COVID-19 w zakresie np. opłacenia testu na obecność koronawirusa czy związana z nim konieczność przedłużenia pobytu.
 • OC w życiu prywatnym, dzięki któremu w razie nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie dla ofiar, którym nieumyślnie zrobimy krzywdę (np. wypadek samochodowy czy na stoku narciarskim) wypłaci ubezpieczyciel,
 • Ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW), z puli której otrzymamy odszkodowanie w wypadku śmierci czy uszczerbku na zdrowiu,
 • Ubezpieczenie bagażu, z tytułu którego możemy starać się o odszkodowanie za zgubiony czy uszkodzony na lotnisku bagaż (a to wbrew pozorom zdarza się często).

Warto również zwrócić uwagę na kwestię, jaką jest klauzula alkoholowa. Jeśli bowiem do wypadku dojdzie pod wpływem alkoholu, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczeń. Na taką ewentualność należy zadbać, aby Twoja polisa miała rozszerzenie o ochronę zdarzeń mających miejsce po spożyciu napojów wyskokowych. Wiele ubezpieczeń ma je w podstawowym pakiecie, czasem jedynie musisz dopłacić, jednak to dopłata rzędu kilkudziesięciu groszy czy maksymalnie kilku złotych. 

Choć dopilnowanie, aby nasze ubezpieczenie zawierało tak kompleksowy zakres ochrony może wydawać się skomplikowane, to wcale takie nie jest. Możesz w tym celu skorzystać z dostępnego w Internecie, darmowego narzędzia jakim jest kalkulator ubezpieczeń. Wpisując tam swoją datę urodzenia (oraz potencjalnie innych podróżnych, którzy jadą z Tobą), kraj docelowy i wybrane rozszerzenie, kalkulator wyszukuje i wybiera najlepsze dla Ciebie oferty. Po przeanalizowaniu dostępnych opcji, od razu możesz dokonać zakupu. 

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na wyjazd?

Pamiętaj, że na cenę polisy wpływa przede wszystkim jej zakres ochrony oraz cel podróży i wysokość kosztów leczenia w danym kraju. Nie wszystkie przedstawione polisy oferują pełen zakres ochrony, porównania ma jednak na celu przybliżenie cennika ubezpieczeń turystycznych. Najlepszym sposobem na porównanie cen i zakresu ofert różnych ubezpieczycieli jest kalkulator ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl.

Ubezpieczenie do Chorwacji na tygodniowe wakacje dla dwóch osób
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
91 662 zł
Ratownictwo
27 499 zł
Bagaż
0 zł
46,86 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną Sprzęt sportowy
Europa
Koszty leczenia
137 494 zł
Ratownictwo
22 916 zł
Bagaż
1 375 zł
64,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 749 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną Sprzęt sportowy
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
89,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 OC sportowe: 50 000 zł 49 sportów objętych polisą Sprzęt sportowy
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
107,80 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych polisą sprzęt sportowy
Ubezpieczenie do Chorwacji na tygodniowe wakacje dla dwóch osób
Signal Iduna
46,86 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
91 662 zł
Ratownictwo
27 499 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł ubezpieczenie Covid-19 83 sporty objęte ochroną Sprzęt sportowy
Europa
64,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
137 494 zł
Ratownictwo
22 916 zł
Bagaż
1 375 zł
Dodatkowo: NNW: 13 749 zł ubezpieczenie Covid-19 10 sportów objętych ochroną Sprzęt sportowy
Allianz
89,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł OC: 50 000 zł ubezpieczenie Covid-19 OC sportowe: 50 000 zł 49 sportów objętych polisą Sprzęt sportowy
AXA
107,80 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł ubezpieczenie Covid-19 17 sportów objętych polisą sprzęt sportowy

Znajdź najlepsze ubezpieczenie dla siebie

Europejska Karta Ochrony Zdrowia, w skrócie nazywana kartą EKUZ, to dokument, który może okazać się bardzo przydatny w podróży. Dzięki niej uzyskasz dostęp do refundowanych świadczeń medycznych na terenie prawie całej Europy. Jej uzyskanie jest stosunkowo proste i zdecydowanie warto posiadać ten dokument, gdy udajemy się w podróż. Należy jednak pamiętać, że EKUZ nie jest ubezpieczeniem turystycznym i w wielu przypadkach nie zapewni nam niezbędnej ochrony. 

Co warto wiedzieć o EKZ w Łodzi?
 1. EKUZ, czyli Europejska Karta Ochrony Zdrowia, to dokument, który uprawnia nas do uzyskania bezpłatnej pomocy medycznej na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i/lub EFTA.
 2. Z pomocy medycznej z kartą EKUZ możemy korzystać jedynie w takim zakresie, w jakim korzystają z niego obywatele danego kraju. Jeśli w państwie za pobyt w szpitalu czy wizytę u lekarza pierwszego kontaktu obywatele płacą konkretną sumę, my również ją uiścimy.
 3. Kartę EKUZ wyrobimy bezpłatnie w miejskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony za granicą. Zapewnia ją jedynie dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne.
 5. Ubezpieczenie turystyczne może pokryć całą sumę kosztów leczenia za granicą do określonej sumy gwarantowanej.
 6. Ubezpieczenie turystyczne możemy kupić bez wychodzenia z domu, a jego koszt to niekiedy kilka złotych za każdy dzień wyjazdu.

Najczęściej zadawane pytania o EKUZ w Łodzi

 1. Ile czeka się na kartę EKUZ w Łodzi?

  Wniosek o EKUZ rozpatrywany jest w ciągu 5 dni roboczych. Wyjątkiem jest okres od czerwca do września, gdy ten czas może zostać wydłużony o 10 dni roboczych ze względu na dużą ilość wniosków. Do czasu oczekiwania należy doliczyć czas na dostarczenie karty przez pocztę na wskazany adres.

 2. Jak skorzystać z karty EKUZ?

  Kartę należy okazać w placówce za granicą wraz z dowodem osobistym, aby poświadczyć swoją tożsamość.

 3. Czy kartę EKUZ można odebrać osobiście w urzędzie?

  Niestety, nie ma takiej możliwości. Karta zostanie wysłana na adres, który podaliśmy we wniosku.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Patrycja Pałka
Redaktor
Podróże to moja pasja. Piszę o turystyce w taki sposób, aby zachęcić czytelników do eksplorowania świata, ale i uczulić na bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Tłumaczę kwestie związane z ubezpieczeniem turystycznym, podpowiadam lepsze rozwiązania i podsuwam ciekawe pomysły na wakacje, urlop, czy city break.

Oceń artykuł:

5/5 - (1 głos)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments