Przez skrót KR rozumiemy ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia stanowią podstawę polisy turystycznej. Polisa ta obejmuje pokrycie kosztów poszukiwania ubezpieczonego na lądzie, w górach oraz na wodzie przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze oraz pokrywa koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej i transportu ubezpieczonego do placówki medycznej.

Za ratownictwo uznaje się  świadczenie pomocy medycznej od chwili odnalezienia ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego szpitalu lub innej placówki medycznej.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments