Zamknij Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności i cookies.
Ubezpieczenia turystyczne

Infolinia: 22 417 11 40

Ubezpieczeniowy przegląd biur podróży. Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży

Opublikowano: 2015-08-17, godz. 13:05 (aktualizacja: 2017-05-16, godz. 14:40)

Na mocy ustawy o usługach turystycznych z lipca 1998 roku wszystkie osoby wyjeżdżające za granicę za pośrednictwem biura podróży powinny posiadać ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Sprawdź co oferuje Twoje biuro podróży.

Wszyscy klienci korzystający z oferty wyjazdów za granicę organizowanych przez touroperatorów ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt przedmiotowego ubezpieczenia wliczony jest w cenę wycieczki zagranicznej.

    Sprawdź ceny polis turystycznych!

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje m.in.

Opcje dodatkowe: choroby przewlekłe, uprawianie sportów

Praktycznie wszystkie oferty ubezpieczeń, które możemy wykupić przy wycieczce w wariantach podstawowych nie mają w zakresie chorób przewlekłych. Istnieje natomiast możliwość wykupienia rozszerzenia ubezpieczenie o tę opcję. Za następstwa chorób przewlekłych uważa się powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej o ostrym przebiegu, wymagającego natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej.

Podobnie jest z opcjami uprawiania sportów. W zakresie wariantów podstawowych często nie ma nawet sportów uprawianych amatorsko, nie mówiąc już o sportach wysokiego ryzyka, ekstremalnych. Na szczęście w wielu ofertach ubezpieczeń, które proponowane nam są w biurach podróży jest możliwość rozszerzenia wariantu i za opłatą dodatkowej składki mieć w zakresie uprawianie różnego rodzaju aktywności fizycznej.

Przyjrzyjmy się ubezpieczeniom, które są w ofercie touroperatorów. Czy ich zakres wystarczy, aby pokryć koszty leczenia, repatriacji, itp. Czy Ubezpieczony może czuć się bezpiecznie i nie martwić się o to czy w razie nagłego zdarzenia koszty zostaną pokryte w całości? Czy w ogóle są w zakresie ubezpieczenia? Sprawdźmy.

BIURO PODRÓŻY TU Suma ubezpieczenia Kosztów Leczenia Suma Ubezpieczenia NNW UWAGI
ITAKA


ERV AG
Europäische Reiseversicherung AG


ITAKA SIMPLE:
- SU KL, transport medyczny i repatriacja* 15 000 euro
ITAKA SIMPLE:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiuwynosi 3 000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 1 500 PLN
- w wariantach taka Complex i Complex Plus dodatkowy zakres:

- za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony o:

1. uprawianie sportów wysokiego ryzyka
2. koszty rezygnacji z imprezy turystycznej
3. Pakiet SKI
ITAKA COMPLEX:
- SU KL, transport medyczny i repatriacja 50 000 euro
ITAKA COMPLEX:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 40 000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 20 000 PLN
ITAKA COMPLEX PLUS:
- SU K, transport medyczny i repatriacja L 50 000 euro w tym wariancie w zakresie są choroby przewlekłe
- koszty ratownictwa i poszukiwań – wariant Complex i Complex Plus – SU 5 000 euro
ITAKA COMPLEX PLUS:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 40 000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 20 000 PLN
RAINBOW TOUR TU EUROPA WARIANT STANDARDOWY:
- państwa Europy i Basenu Morza Śródziemnego SU wynosi równowartość w złotych 20 000 EUR
- pozostałe państwa świata, SU wynosi równowartość w złotych 30 000 EUR
- w zakresie standardowego ubezp. mieszczą się również koszty ratownictwa
do sumy 5.000 EUR związane z uprawianiem turystyki kwalifikowanej**
WARIANT STANDARDOWY:
- SU NNW za 100 % uszczerbku na zdrowiu wynosi 10.000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 5.000 PLN
- ubezpieczenie zawierane przez Rainbow Tours na rzecz Uczestników ma charakter standardowy i podstawowy, dlatego każdy Uczestnik powinien w razie potrzeby zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia według potrzeby

- możliwość rozszerzenia ubezp. o dodatkowe pakiety np. Wariant Standard Plus, the Best, Pakiet Sport(dostępny w wybranych biurach) -opłata dodatkowej składki

- bagaż podróży w zakresie ubezp. Standardowego SU do 1000 zł; w pozostałych wariantach SU w euro

- choroby tropikalne i choroby przewlekłe w zakresie ubezp. standardowego -obejmuje koszty leczenia wraz z następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych

- rozszerzenie o sporty inne niż turystka kwalifikowana w Pakiecie Sport

- możliwość wykupienie ubezp. od kosztów rezygnacji z podróży 100% - koszt 3% pełnej ceny wykupionej imprezy
WARIANT STANDRAD PLUS : wszystkie kraje świata:
- SU KL do max. 40 000 Euro
- OC SU max. 100 000 Euro
WARIANT STANDRAD PLUS:
- SU max. 5 000 EUR (w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu) i
- SU max. 2 500 EUR (w razie śmierci ubezpieczonego)
WARIANT the BEST:
- SU KL do max. 60 000 Euro
WARIANT the BEST:
- SU max. 10 000 EUR (w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu)
- SU max. 5 000 EUR (w razie śmierci ubezpieczonego),
TUI  ERV AG 
Europäische Reiseversicherung AG
WARIANT PODSTAWOWY: wszystkie kraje świata
- SU KL, transport medyczny i repatriacja do max. 10 000 Euro
- koszty ratownictwa – 5000 euro
WARIANT PODSTAWOWY:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 10 000 PLN
- TUI rekomenduje wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezp., o szerszym zakresie, w ramach wariantów optymalnych (ubezpieczenie optymalne, optymalne z rozszerzeniem bagaż, OC oraz o choroby przewlekłe lub ubezpieczenie optymalne z rezygnacją z podróży)

- dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezp. od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz pakiet SKI rekomendowany w przypadku wyjazdów na narty
WARIANT OPTYMALNY:
wszystkie kraje świata
- SU KL, transport medyczny i repatriacja do max 200 000 euro
- koszty ratownictwa – 5000 euro
WARIANT OPTYMALNY:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 40 000 PLN
WARIANT OPTYMALNY z rozszerzeniem o choroby przewlekłe:
wszystkie kraje świata
- SU KL, transport medyczny i repatriacja do max 200 000 euro
- koszty ratownictwa – 5000 euro
 
WARIANT OPTYMALNY z rezygnacją:
wszystkie kraje świata
- SU KL, transport medyczny i repatriacja do max 200 000 euro
- koszty ratownictwa – 5000 euro
WARIANT OPTYMALNY z rezygnacją:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 20 000 PLN
- świadczenie z tytułu śmierci 40 000 PLN
WEZYR HOLIDAYS ERV AG 
Europäische Reiseversicherung AG
 UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE:

Wszystkie kraje świata

- SU KL, transport medyczny i repatriacja do max. 20 000 euro

- koszty ratownictwa

5 000 euro (zawarte są w SU KL
 - SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 10 000 PLN

- świadczenie z tytułu śmierci 5 000 PLN
 - Klient wykupując Imprezę turystyczną może rozszerzyć pakiet ubezp. podstawowego dokupując dodatkowy pakiet obejmujący ochroną następstwa chorób przewlekłych lub następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka

- bagaż 1 000 PLN

- opcje dodatkowe OC, koszty rezygnacji z podróży/przerwania podróży

- za dodatkowa opłatą Pakiet Ski , Pakiet Sport, sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne
GRECOS HOLIDAY TU EUROPA  WARIANT STANDARD MINI:
Kraje europejskie o basenu Morza Śródziemnomorskiego oraz Wyspy Kanaryjskie
- SU KL, ratownictwa i transportu – 15 000 euro
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 3 000 euro

- świadczenie z tytułu śmierci 1 500 euro
- bagaż podróżny – 300 euro

- po opłaceniu dodatkowej składki możliwość rozszerzenia ochrony o:

1. ubezp. kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, zapewniające zwrot kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz przerwania uczestnictwa w imprezie
2. ubezp. kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej rozszerzone o ryzyko chorób przewlekłych, zapewniające zwrot kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej oraz przerwania uczestnictwa w imprezie dla osób, które chorują na choroby przewlekłe.
3. ubezp. od następstw uprawiania turystyki kwalifikowanej
4. ubezp. od następstw uprawiania sportów wysokiego ryzyka

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania uczestnictwa w imprezie: 3% pełnej ceny

- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - rozszerzone o ryzyko chorób przewlekłych: 8% pełnej ceny
 WARIANT STANDARD MAX:
Kraje europejskie o basenu Morza Śródziemnomorskiego oraz Wyspy Kanaryjskie
- SU KL, ratownictwa i transportu – 30 000 euro
NECKERMANN ALLIANZ  WARIANT PODSTAWOWY:
- SU KL, transport medyczny i repatriacja 10 000 euro
WARIANT PODSTAWOWY:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 5 000 euro
- świadczenie z tytułu śmierci 5 000 euro
- bagaż podróżny wariant Kompleksowy: 1 500 euro (dla osoby), 3 000 euro (dla rodziny)

- OC: szkody na osobie 30 000 euro, szkody w mieniu 3 000 euro – oba warianty

- dodatkowe opcje w wariancie Kompleksowym:

1. koszty opóźnienia dostarczenia bagażu
2. koszty odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu
3. choroby przewlekłe
WARIANT KOMPLEKSOWY/RODZINNY
- SU KL, transport medyczny i repatriacja BEZ LIMITU KWOTOWEGO
- koszty poszukiwań i ratownictwa – 2 500 euro
WARIANT KOMPLEKSOWY:
- SU NNW trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 10 000 euro
- świadczenie z tytułu śmierci 5 000 euro

* W ubezpieczeniach termin "repatriacja" oznacza pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju po wypadku lub chorobie za granicą. Mówiąc krótko: oznacza to transport medyczny do kraju. Rodzaj transportu jest zwykle dostosowywany do długości podróży i stanu zdrowia chorego. Podróż może się odbyć karetką lub samolotem, w którym znajduje się specjalne miejsce przewidziane do transportu osób chorych. Często w podróży osobie chorej towarzyszy pielęgniarka i/lub lekarz.

** Każda forma wypoczynku połączonego z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu wymagającym np. umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym (np. rower, żaglówka, kajak, narty, snowboard, windsurfing, kitesurfing)

Co powinieneś wiedzieć?

A jak wyglądają koszty ambulansu, transportu medycznego do Polski, czy sprowadzenia zwłok. Nie są one niskie. Podane kwoty dotyczą jedynie krajów europejskich. Możemy się tylko domyślać, jak wysokie mogą w krajach położnych poza Europą. Koszty repatriacji od 20 tys. zł do nawet 90 tys. zł – Austria 20-25 tys. zł, Chorwacja 35-40 tys. zł, Grecja i Turcja 50 tys. zł, Egipt i Hiszpania 90 tys. zł. Koszty transportu zwłok od 10 tys. zł do 30 tys. zł. Ambulans natomiast kosztowałby nas od 200 do 400 euro.

Trzeba przyznać, że touroperatorzy posiadają coraz lepsze oferty ubezpieczeń turystycznych. Jednak pamiętajmy, że w cenie wycieczki mamy wariant podstawowy. Za wyższe sumy ubezpieczenia oraz opcje dodatkowe musimy zapłacić dodatkowe pieniądze. Sprawdźmy czy ubezpieczenie turystyczne, ale zakupione prywatnie nie będzie lepszą i tańszą opcją. Dodatkowo, pamiętajmy, czytajmy uważnie i dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jakie są wyłączenia, jakie udziały własne, rozszerzenia. Wszystkie te kwestie są bardzo ważne gdy wyjeżdżamy na wakacje poza granicę Polski.

    Porównaj ubezpieczenia w kilka sekund!