Axa

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA.
Porównaj oferty

UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów. Dzięki połączeniu firm klienci w Polsce otrzymują pełną paletę produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych czy inwestycyjnych.
Integracja nie nakłada żadnych dodatkowych obowiązków na klientów. Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają aktywne i nie wymagają żadnych zmian.

***

Grupa AXA wyróżnia się na tle konkurencji zasięgiem pod względem liczby klientów oraz liczby państw, w których obecne są jej placówki. Przeszło 160 tys. pracowników świadczy usługi dla ponad 100 mln klientów w 59 krajach. O znaczeniu marki świadczy wiele tytułów branżowych, w tym zdobyta aż siedem razy z rzędu pozycja lidera w rankingu Interbrand za najbardziej wartościową markę ubezpieczeniową świata wartą 9,3 mld USD.

O firmie

W Polsce AXA obecna jest od 2006 roku. Ubezpieczyciel oferuje kompleksowa ochronę w różnych dziedzinach życia i aktywności człowieka. AXA zarządza aktywami niemal 2,6 mln klientów, w tym międzynarodowych korporacji oraz małych firm. Wynik 4% udziału rynkowego (dane z roku 2015) plasują tę firmę ubezpieczeniową na 8. pozycji w zestawieniu największych ubezpieczycieli prowadzących działalność w Polsce.

Grupa AXA w Polsce obejmuje: AXA Życie TU, AXA TUiR, AXA Direct, AXA Ubezpieczenia TUiR, AXA PTE, AXA TFI i AXA Polska.

AXA prowadzi fundację AXA Research Fund, w ramach której wspiera naukowców i badaczy z całego świata dla pozyskania wiedzy i lepszego zrozumienia ryzyka, które może zagrażać życiu ludzkiemu, środowisku i społeczeństwu. W ten sposób firma chce podjąć próbę przeciwdziałania tym ryzykom, a kiedy wystąpią, starać się chronić ludzi przed ich konsekwencjami.

Oferta ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia turystyczne to jedna z 12 opcji w szerokiej ofercie firmy AXA i jedna z 6 ofert przeznaczonych dla indywidualnego odbiorcy.

Travel Sport

Z tym produktem można śmiało ruszać świat i cieszyć się ochroną już od 2,50 zł dziennie. W zależności od wybranego pakietu (AXA oferuje ich 4) ubezpieczony może liczyć na zwrot kosztów leczenia i assistance w przedziale 10 000 – 50 000 euro, następstw nieszczęśliwych wypadków 2 000 – 4 000 euro czy sprzętu sportowego w ujednoliconym limicie do 700 euro.

W zakresie usług są przewidziane także koszty ratownictwa (do 5 000 euro), sportowe OC czy dokupienie ochrony na okoliczność uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnie bądź sportów uprawianych zawodowo (treningi, obozy szkoleniowe i ekspedycje).

Travel Świat

Maksymalne koszty leczenia i assistance są tu wprawdzie takie same jak w przypadku Travel Sport, ale sam produkt jest dedykowany osobom, które zagraniczny pobyt spędzają mniej aktywnie. Wiele opcji może okazać się kluczowych, jak: transport do placówki medycznej, leczenie stomatologiczne, opóźnienie lotu i bagażu czy następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych.

Travel Świat to także oferta dla tych, którzy wyjeżdżają za granicę w celach niekoniecznie turystycznych. Rozszerzenie o opcję wykonywania pracy fizycznej w celu zarobkowym i niezarobkowym chroni pracownika przez finansowi konsekwencjami wypadku czy zachorowania.

Rezygnacja z lotu

Niewiele jest rzeczy, które są w stanie zniweczyć plany wakacyjne jak rezygnacja z podróży. Posiadając odpowiednie rozszerzenie możliwe jest finansowe zabezpieczenie na wypadek różnych zdarzeń losowych: nagłego zachorowania, przedwczesnego porodu, śmierci bliskiej osoby, szkody wyrządzonej w wyniku kradzieży.

Ubezpieczyć można także przepustkę do zagranicznego urlopu, czyli bilet lotniczy zakupiony na dowolny międzynarodowy lot rozpoczynający się w dowolnym miejscu na świecie. Rezygnacja z lotu pozwala pokryć koszty biletu do równowartości 1000 euro. Ubezpieczony powinien pamiętać, że od momentu zakupu biletu ma 5 dni na zakup tego właśnie rozszerzenia.

NNW w Polsce

Następstwa nieszczęśliwych wypadków chronią ubezpieczonych, którzy podróżują po kraju. Właściciel takiej polisy może liczyć na wypłatę odszkodowania po wypadku, a w szczególności na: zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i ratownictwa, assistance medyczny czy za zniszczony bądź skradziony sprzęt sportowy.

Ubezpieczenie NNW w Polsce jest dedykowane tym wszystkim, którzy aktywnie spędzają czas w górach czy nad wodą. AXA dostosowuje warunki umowy do poszczególnych grup sportowych pod względem wysokości ryzyka: sporty amatorskie, wysokiego ryzyka, zawodowe i ekstremalne.

Porównaj oferty