4.1/5 - (16 głosów)

AXA – Multitravel – Opis produktu

Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel skierowane jest do osób, które podróżują za granicę w celach: turystycznych, prywatnych, a także do pracy. Polisę charakteryzują wysokie sumy ubezpieczenia oraz bardzo szeroki zakres ochrony. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech różnych wariantach: BASIC, PREMIUM i MAXIMUM – różnią się od siebie zakresem, zasięgiem terytorialnym oraz sumami ubezpieczenia. Ubezpieczenie podzielone jest na dwa zakresy terytorialne: Europa i Świat.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Polisa zawiera:

 • koszty leczenia,
 • assistance,
 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego,
 • ubezpieczenie kosztów rezerwacji noclegu,
 • ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu,
 • ubezpieczenie opóźnienia lotu,
 • ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie Kontynenty Multitravel może zostać zawarte w trzech opcjach: BASIC, PREMIUM lub MAXIMUM.

Zakres ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i gwarancyjne oraz ich podlimity dla każdego Ubezpieczonego (podane w euro)

Wariant BASIC

Wariant PREMIUM

Wariant MAXIMUM

Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance

100 000

150 000

250 000

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

4 000

6 000

10 000

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

400

500

600

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200

200

200

Ubezpieczenie opóźnienia lotu

200

200

200

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:

Szkody osobowe

50 000

80 000

100 000

Szkody rzeczowe

5 000

8 000

10 000

Szkody osobowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia

10 000

15 000

20 000

Szkody rzeczowe związane z uprawianiem sportu objętego umową ubezpieczenia

1 000

1 500

2 000

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania

1 250

1 250

1 250

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego

500

500

500

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegu

500

500

500

Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150

150

150

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3 500

3 500

3 500

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500

700

1 000

Ważne informacje

W zakresie ubezpieczenia zawarte są bez dodatkowych opłat:

 • Koszty leczenia następstw chorób przewlekłych do 10% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.
 • Amatorskie uprawianie sportów.
 • Automatyczne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 72 h w razie niemożności powrotu Ubezpieczonego do kraju z powodu np. odwołania lotu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Po opłaceniu dodatkowej składki w zakresie ubezpieczenia mogą zostać objęte ryzyka związane z:

 • pracą fizyczną;
 • następstwem chorób przewlekłych oraz nowotworowych do pełnej sumy ubezpieczenia KL;
 • sportami wysokiego ryzyka;
 • zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu;
 • sportami ekstremalnymi.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Umowa może zostać zawarta w formie indywidualnej, rodzinnej bądź grupowej na okres od 1 dnia do 12 miesięcy. Po przekalkulowaniu wysokości cen za ubezpieczenie w naszej porównywarce, opłatę za polisę uiszcza się przez system transakcyjny. Umowa zostaje zawarta po akceptacji wniosku przez Towarzystwo. Po zawarciu umowy ubezpieczony otrzyma na maila dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (tzw. polisę ubezpieczeniową).

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osób, które mają przekroczone 70 lat i wybierają się do USA, Kanady lub Australii.

Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo AXA sporządziło listę generalnych wyłączeń odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia powstałe wskutek:

 • Rażącego zaniedbania, umyślnego działania lub jego zaniechania przez Ubezpieczonego.
 • Działań wojennych, ataków terroryzmu, stanu wyjątkowego, akcji protestacyjnych itp.
 • Zbagatelizowania ostrzeżeń ogłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Uczestnictwa w zakładach.
 • Choroby lub zaburzeń psychicznych lub niedorozwoju umysłowego.
 • Ataku konwulsji lub epilepsji.
 • Stanu nietrzeźwości lub odurzenia Ubezpieczonego.
 • Brania udziału w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych.
 • Wypadku powstałego w chwili uczestniczenia w imprezie jako kierowca lub pasażer pojazdu motorowego.
 • Wypadku samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych.
 • Brania udziału w siłach zbrojnych.
 • Samobójstwa lub usiłowania jego popełnienia.
 • Samookaleczenia.
 • Uprawiania sportów zimowych poza trasami zjazdowymi.

Postępowanie po zajściu szkody

Po zajściu szkody Ubezpieczony jest zobligowany do powiadomienia o sytuacji Centralę Alarmową. Zdarzenie związane z kosztami leczenia za granicą winny zostać zgłoszone wciągu 48 godzin.

Numer Centrali Alarmowej INTER PARTNER ASSISTANCE (czynny 24h/dobę):

+48 (22) 575 90 80

W razie zajścia szkody Ubezpieczony powinien zebrać całą dokumentację związaną z danym zajściem (np. rachunki lub dokumentację medyczną) i przedstawić je Towarzystwu.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments