Ubezpieczenie turystyczne Santander Na Podróż – analiza oferty

Opublikowano: 2018-09-26 (aktualizacja 2018-10-08, godz. 7:14)

Zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego Na Podróż został poszerzony. Santander we współpracy z Avivą zwiększył maksymalną sumę gwarantowaną kosztów leczenia ze 100 000 do 200 000 zł. Nadal z polisy mogą skorzystać osoby do 70. roku życia, które podróżują za granicę na okres od 2 do 29 dni.

Przed przejęciem przez Santander, to samo ubezpieczenie podróżne z mniejszą maksymalną sumą gwarantowaną kosztów leczenia oferował BZ WBK. W ramach polisy nadal można dodatkowo skorzystać ze zniżek rodzinnych w wysokości 50% dla dziecka, a także 20% dla członka rodziny. Zakres ochrony za dodatkową opłatą mogą rozszerzyć osoby rekreacyjnie nurkujące, jeżdżące na nartach lub snowboardzie, chorujące przewlekle bądź pracujące za granicą. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne Santander – suma gwarantowana kosztów leczenia

Santander w ubezpieczeniu turystycznym Na Podróż oferuje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów sumy gwarantowanej kosztów leczenia: 50 000, 100 000 lub 200 000 zł. W razie nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku za granicą, ubezpieczyciel zorganizuje pomoc lekarską. Jak wynika z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), jej zakres obejmuje m.in.:

 • wizyty lekarskie,
 • zabiegi ambulatoryjne,
 • niezbędne badania zlecone przez lekarza,
 • pobyt i leczenie w szpitalu,
 • leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 • transport do placówki medycznej,
 • naprawę lub zakup okularów i protez,
 • akcję poszukiwawczą w górach i na morzu, prowadzoną przez wyspecjalizowane jednostki.

Ubezpieczenie podróżne Santander – OC w życiu prywatnym

Hiszpański bank w polisie turystycznej Na Podróż oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) w dwóch wariantach sum gwarantowanych: 50 000 i 100 000 zł. Będzie ono przydatne, gdy z naszej winy urazu dozna osoba trzecia lub zniszczone zostaną jej rzeczy. Jeżeli zdecyduje się nas pozwać i sąd przyzna jej rację, ubezpieczyciel pokryje roszczenia do kwoty określonej w umowie. Zakres ochrony obejmuje takie zdarzenia, jak:

 • uszkodzenie mienia hotelowego,
 • pogryzienie przechodnia przez psa ubezpieczonego,
 • zniszczenie cudzego mienia przez dzieci ubezpieczonego,
 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany z naszej winy osobie trzeciej.

Ubezpieczenie wakacyjne Santander – NNW

W polisie turystycznej Na Podróż, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dostępne w trzech wariantach sum gwarantowanych: 10 000, 20 000 oraz 50 000 zł. Będzie przydatne, gdy ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wówczas ubezpieczyciel wypłaci rekompensatę, której wysokość zostanie wyliczona na podstawie procentowej tabeli zawartej w OWU.

Ubezpieczenie turystyczne Santander – ochrona bagażu i sprzętu sportowego

Polisa Na Podróż umożliwia również ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego. Dostępne są dwa warianty sum gwarantowanych w wysokości 2000 i 5000 zł. Zgodnie z OWU, zakresem ochrony jest objęte mienie, które zostało:

 • powierzone zawodowemu przewoźnikowi,
 • oddane do przechowalni za pokwitowaniem,
 • pozostawione w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu naszego zakwaterowania,
 • przechowywane jest w zamkniętym na zamek luku bagażowym.

Ubezpieczenie turystyczne Santander – wyłączenia ochrony

Zgodnie z OWU ubezpieczyciel wyłącza zakres ochrony polisy Na Podróż, gdy:

 • koszty leczenia nie przekroczyły równowartości 25 euro,
 • koszty leczenia stomatologicznego przekroczyły równowartość 150 euro.

Zakres ochrony polisy Na Podróż posiada również następujące ograniczenia:

 • maksymalne koszty akcji poszukiwawczej mogą wynieść do 20% kwoty stanowiącej podaną w polisie sumę gwarantowaną kosztów leczenia i assistance (50 000, 100 000 lub 200 000 zł),
 • dojdzie do nagłego zachorowania w wyniku choroby przewlekłej. Wówczas ubezpieczyciel opłaca pomoc medyczną maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 10 proc. podanej w polisie sumy gwarantowanej kosztów leczenia i assistance (50 000, 100 000 lub 200 000 zł). Po opłaceniu wyższej składki, można rozszerzyć sumę ubezpieczenia do pełnej wysokości.

Ubezpieczenie turystyczne Santander Na Podróż – koszt zakupu polisy

Koszt zakupu ubezpieczenia turystycznego oferowanego przez Santander zależy od miejsca, celu i długości wyjazdu. Najmniejszy będzie w przypadku podróży po Europie, a wzrośnie w krajach Morza Śródziemnego i pozostałych państwach świata. Wysokość składki wzrośnie, gdy rozszerzymy zakres ochrony o rekreacyjne nurkowanie, jazdę na nartach lub snowboardzie, czy wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej bądź choroby przewlekłe.

Korzystając z kalkulatora udostępnionego przez Santander na stronie internetowej, przeprowadziliśmy kalkulację ceny ubezpieczenia turystycznego Na Podróż w przypadku osoby dorosłej wypoczywającej tydzień w Chorwacji. Została przygotowana w trzech wariantach. W każdym z nich największy wpływ na koszt zakupu polisy ma suma gwarantowana kosztów leczenia i assistance, która wynosi odpowiednio: 50 000, 100 000 i 200 000 zł. Za najtańszy pakiet trzeba zapłacić 64 zł, średni 72 zł, a najdroższy 132 zł.

Porównanie cen 3 wariantów ubezpieczenia turystycznego Na Podróż Santander dla 1 osoby w przypadku 7-dniowego wyjazdu do Chorwacji

Zakres ochronyWariant 1Wariant 2Wariant 3
Koszty leczenia i assistance50 000 zł100 000 zł200 000 zł
OC w życiu prywatnym50 000 zł50 000 zł100 000 zł
NNW10 000 zł20 000 zł50 000 zł
Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego2000 zł2000 zł5000 zł
Cena polisy dla 1 osoby64 zł72 zł132 zł

Źródło: Kalkulacja przeprowadzona w kalkulatorze Santander

Polisę Na Podróż porównaliśmy z zakresem ochrony i cenami propozycji trzech innych ubezpieczycieli w przypadku tygodniowego wyjazdu do Chorwacji. Każda z nich posiada zdecydowanie wyższe sumy gwarantowane kosztów leczenia oraz OC w życiu prywatnym, niż oferta hiszpańskiego banku we wszystkich trzech wariantach. Ponadto koszt zakupu trzech przeanalizowanych przez nas polis dostępnych w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na polisaturystyczna.pl, jest nawet dwukrotnie niższy niż pakiety proponowane przez Santander. Za najtańszą opcję trzeba zapłacić 27 zł, nieco droższą 36,40 zł, a za najdroższą 83,91 zł.

Porównanie cen 3 wariantów ubezpieczenia turystycznego dla 1 osoby w przypadku 7-dniowego wyjazdu do Chorwacji

Zakres ochronyGothaerERVSignal Iduna
Koszty leczenia i assistance171 993 zł171 993 zł859 967 zł
OC w życiu prywatnym107 496 zł214 992 zł429 984 zł
NNW10 000 zł30 000 zł60 000 zł
Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego1000 zł1200 zł5000 zł
Cena polisy dla 1 osoby27 zł36,40 zł83,91 zł

Źródło: rankomat.pl

Poza wysoką ceną i niskimi sumami gwarantowanymi kosztów leczenia oraz OC w życiu prywatnym, dużym minusem polisy Na Podróż jest ograniczenie wiekowe. Mogą ją kupić wyłącznie osoby do 70. roku życia. Ponadto czas wyjazdu nie może przekroczyć 29 dni. To bardzo krótki okres szczególnie dla Polaków podejmujących dłuższą pracę fizyczną za granicą. W związku z tym zdecydowanie korzystniej jest indywidualnie dopasować ubezpieczenie turystyczne do celu i miejsca podróży. Zwłaszcza, że na rynku są dostępne tańsze polisy i z szerszym zakresem ochrony.

Co warto wiedzieć?
 1. Ubezpieczenie mogą kupić osoby do 70. roku życia.
 2. Ubezpieczenie można kupić na okres od 2 do 29 dni.
 3. Można skorzystać ze zniżek rodzinnych (50% dziecka i 20% dla członka rodziny).
 4. Ubezpieczenie działa na całym świecie z wyłączeniem Polski.
 5. Ubezpieczenie można rozszerzyć m.in. o choroby przewlekłe czy pracę fizyczną za granicą.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Kamil Sztandera
Redaktor
Redaktor ds. podróży i ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych. Entuzjasta wycieczek rowerowych. Specjalizuje się w dziennikarstwie ekonomicznym. Prywatnie zainteresowany inwestowaniem i pomnażaniem oszczędności.

Oceń artykuł:

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments