Czy ubezpieczenie turystyczne na wakacje w Polsce jest nam potrzebne?

Opublikowano: 2016-07-21 (aktualizacja 2020-05-26, godz. 12:21)

5 (100%) 1 głosów

Z najnowszych badań preferencji wakacyjnych Polaków wynika, że w tym roku urlop w Polsce łącznie spędza i jeszcze planuje spędzić ponad 12,5 mln osób, to o 1,8 mln więcej niż w 2015 r. Na wybór destynacji niewątpliwie wpływa rosnące zagrożenie terroryzmem w krajach Azji, Afryki czy też Europy . Nie oznacza to jednak, że podczas wypoczynku nad polskim morzem czy w polskich górach nie przyda się dodatkowa ochrona.

Policyjne statystyki jasno dowodzą, że w okresie wakacyjnym zwiększa się liczba wypadków zarówno komunikacyjnych, jak też tych nad wodą. Lipiec i sierpień są najbardziej niebezpiecznymi miesiącami na polskich drogach. W 2015 roku doszło na nich do niemal 6 tys. wypadków, w których zginęło 485 osób. Natomiast nad wodą życie straciło 270 wczasowiczów. To bardzo duża i przerażająca liczba. Policjanci co roku apelują o rozwagę, włączenie myślenia oraz niespożywanie alkoholu bądź innych używek. My zaś co roku przypominamy o konieczności zakupu NNW. Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Co zawiera ubezpieczenie turystyczne na Polskę?

W podróżach krajowych chroni nas ubezpieczenie z NFZ, więc w razie nieszczęśliwego wypadku będziemy mieli zapewnioną niezbędną pomoc oraz (o ile to będzie konieczne) leczenie w szpitalu publicznym. Dlatego ubezpieczenie turystyczne na wyjazd na terenie RP różni się nieco od polisy przeznaczonej na podróże zagraniczne – nie zawiera kosztów leczenia.

Polisy proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe składają się przede wszystkim z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie NNW), ale istnieje też możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka dodatkowe.

W poniższej tabeli zestawiliśmy ubezpieczenia na wyjazd na terenie RP według proponowanych przez TU zakresów.

Zakres polisy: P – w wersji podstawowej; D –  w wersji rozszerzonej.

Zakres AXA ERV Signal Iduna Warta
NNW P P P P
Assistance P P P
Koszty leczenia P P P
Koszty ratownictwa D D P P
Koszty rehabilitacji P D
Odpowiedzialność Cywilna P D D D
Bagaż podróżny D D D
Sprzęt sportowy D D D
Koszty rezygnacji z podróży D

Źródło: Opracowanie własne. Stan na dzień 20.07.2016

Ponadto w większości Towarzystw istnieje możliwość wyboru wariantów ubezpieczenia różniących się głównie wysokością sum ubezpieczenia oraz jej podlimitami.

Co to jest NNW?

Według definicji następstwa nieszczęśliwych wypadków są to szkody polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną niezależną od woli ubezpieczonego, powstałe w trakcie podróży krajowej. Zazwyczaj zakres NNW obejmuje:

 • Stały uszczerbek na zdrowiu;
 • Śmierć ubezpieczonego;
 • Naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych;
 • Przeszkolenie zawodowe inwalidów;
 • Całkowitą niezdolność do pracy;
 • Zasiłek dzienny;
 • Dzienne świadczenie szpitalne,;
 • Zawał serca, udar mózgu;
 • Uprawianie sportu zawodowo.

Wypłata świadczeń z wyżej wymienionych powodów (oraz innych zawartych w OWU wybranego Towarzystwa) następuje zazwyczaj po niezwłocznym powiadomieniu ubezpieczyciela. Zasadność i wysokość świadczenia ustala się po przedłożeniu dowodów przez ubezpieczonego lub osobę upoważnioną. Jeżeli doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu Towarzystwo wypłaci jedynie część sumy ubezpieczenia, która określana jest w OWU każdego z produktów na podstawie tabeli. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymuje rodzina.

Kiedy Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania?

Przed zakupem wybranej polisy warto zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), by wiedzieć, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody i kiedy nie otrzymamy zwrotu poniesionych kosztów lub wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczeniu nie podlegają szkody powstałe wskutek:

 • Umyślnego lub rażąco niedbałego działania ubezpieczonego;
 • Działań wojennych, aktów terroru, stanu wyjątkowego;
 • Udziału ubezpieczonego w strajkach, bójkach, blokadach dróg itp.:
 • Choroby psychicznej;
 • Pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 • Uczestnictwa w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych;
 • Wypadku lotniczego w nielicencjonowanych liniach lotniczych;
 • Samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa.

Czy warto się ubezpieczać?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i wywodzi się z mądrości ludowej, która głosi: „przezorny zawsze ubezpieczony”. Jednak decyzję w tej sprawie należy podjąć samemu, po przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” zasadności posiadania ubezpieczenia. Z pewnością przyda nam się NNW w Polsce, gdy wyjeżdżamy w góry i chcemy czuć się naprawdę bezpiecznie.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja