ZNAJDŹ NAJTAŃSZE UBEZPIECZENIE
Kontynent
Kraj

Paszporty szczepionkowe – co trzeba wiedzieć?

Opublikowano: 2021-07-26 (aktualizacja 2021-07-27, godz. 12:06)

Paszporty covidowe to wciąż gorący, choć już nieco bardziej rozpoznany przez europejskich turystów temat. Od 1 lipca paszporty szczepionkowe obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, a także kilku innych krajów europejskich.

Sprawdzamy, czy posiadanie dokumentu zaświadczającego o stanie zdrowia w związku z COVID-19 jest obowiązkowe podczas wakacyjnych podróży. Podpowiadamy także, jak bezpiecznie podróżować w dobie pandemii koronawirusa.

Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego

Czym są paszporty szczepionkowe?

Unijny Certyfikat COVID (UCC), zwany potocznie paszportem szczepionkowym lub covidowym, to elektroniczny dokument, który od 1 lipca 2021 obowiązuje w całej Unii Europejskiej oraz krajach, które przystąpiły do programu zielonych certyfikatów szczepień (np. Islandia, Norwegia, czy Liechtenstein).

Informuje on władze kraju, do którego próbujemy wjechać, że w wyniku szczepienia lub ozdrowienia jesteśmy odporni na SARS-CoV-2 i nie stanowimy epidemiologicznego zagrożenia. Dzięki temu turyści zagraniczni mogą uniknąć obowiązku wykonywania dodatkowych testów przed samym wyjazdem oraz odbycia kwarantanny.

Certyfikaty szczepionkowe – o czym należy pamiętać – nie są jednak warunkiem swobodnego przemieszczania się po Europie i nie są traktowane jako dokumenty podróży, w związku z czym nie zastąpią ani zwykłego paszportu ani dowodu osobistego. Ich zadaniem jest ułatwienie podróży osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom tym turystom, którzy posiadają negatywnym wynik testu na koronawirusa.

Certyfikat staje się ważny dopiero po upływie 14 dni od podania drugiej dawki szczepionki. Jego ważność to 365 dni po przyjęciu ostatniej dawki.

Komu przysługują paszporty szczepionkowe?

Paszport będą mogły otrzymać osoby, które posiadają odpowiednie zaświadczenie potwierdzające brak zakażenia COVID-19. Należeć do nich będą:

 • Osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa – potwierdzenie bezpieczeństwa podróży będzie możliwe również na podstawie testu na COVID-19. Pod uwagę najpewniej brane będą negatywne wyniki testów PCR oraz szybszych testów antygenowych.
 • Osoby zaszczepione – zgodnie z bieżącymi ustaleniami, nie wszystkie szczepionki będą oficjalnie uznane w certyfikatach. Paszport może nie uwzględniać tych szczepień, które nie otrzymały autoryzacji Europejskiej Agencji Leków (EMA). O tym, czy osoby zaszczepione tymi ostatnimi będą mogły bez dodatkowych ograniczeń odwiedzić zagraniczny kraj europejski będą prawdopodobnie decydować władze danego państwa.
 • Ozdrowieńcy – czyli ci, którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2, osoby po wyzdrowieniu z potwierdzonego za pomocą badania PCR COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji. To także ci pacjenci, w których krwi wykrywalne są przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 metodą ilościową, choć wcześniej nie stwierdzono u nich zakażenia koronawirusem.

Jak wyglądają paszporty szczepionkowe i jak je uzyskać?

Treść każdego szczepionkowego certyfikatu zapisana jest w dwóch językach: po angielsku oraz w języku kraju, w którym został wydany.

Jego głównym i najważniejszym elementem jest specjalny kod QR, który może zostać wyświetlony na urządzeniu mobilnym lub wydrukowany. Kolejnym równie istotnym elementem jest podpis cyfrowy, weryfikowany przez sieciową bramę EU Gateway.

Certyfikat można bezpłatnie pobrać w aplikacji mObywatel lub korzystając z Internetowego Konta Pacjenta.

Jak pobrać kod w IKP?

 1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
 2. Wybierz zakładkę „Certyfikaty”, znajdująca się w dolnej części strony
 3. Wybierz rodzaj certyfikatu, a następnie kliknij ikonkę „Pobierz kod QR”
 4. Zapisz swój indywidualny kod w formacie PDF na urządzeniu mobilnym lub wydrukuj. Kod można również zeskanować

W aplikacji mObywatel:

 1. Pobierz aplikację
 2. Dodaj nowy dokument, wybierając opcję „Dodaj dokument” lub „Dodaj swój pierwszy dokument”
 3. Aby wyświetlić dodatkowe dane, w aplikacji wybierz sekcję „Dodatkowe dane”
 4. Certyfikat będzie dostępny nawet wtedy, gdy nie mamy dostępu do internetu

Certyfikat w aplikacji mObywatel mogą uzyskać jedynie osoby posiadające polskie obywatelstwo i ważny dowód osobisty. 

Pozostali mogą zgłosić się po wydruk certyfikatu do lekarza POZ lub – jeśli posiadają numer PESEL oraz Profil Zaufany, skorzystać z IKP.

Jakie dane zawierają paszporty szczepionkowe?

Paszport szczepionkowe posiadają kilka podstawowych danych, które pozwalają zweryfikować tożsamość osoby podróżnej oraz uzyskać informacje na temat szczepienia lub testów.

Certyfikat wydany osobom po szczepieniu zawiera takie dane, jak:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane szczepionki, takie jak jej nazwa oraz producent
 • Nazwa choroby
 • Numer serii szczepionki
 • Data szczepienia
 • Nazwa państwa, w którym szczepienie się odbyło
 • Unikalny, indywidualny identyfikator certyfikatu

Certyfikat wydany po wykonaniu testu na obecność koronawirusa zawiera takie dane, jak:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Informacje na temat testu, takie jak jego rodzaj, nazwa oraz producent
 • Nazwa choroby
 • Data i godzina pobrania próbki
 • Wynik testu
 • Informacja o punkcie, w którym test ostał wykonany
 • Nazwa państwa, w którym wykonano test
 • Informacje na temat samego certyfikatu oraz jego unikalny identyfikator

Certyfikat wydany ozdrowieńcom zawiera takie dane, jak:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Nazwa przebytej choroby
 • Data pierwszego dodatniego wyniku testu
 • Nazwa państwa, w którym wykonano badanie
 • Unikalny identyfikator certyfikatu
 • Data ważności certyfikatu

Gdzie są akceptowane paszporty szczepionkowe?

Certyfikaty są wystawiane bezpłatnie przez organy krajowe. Są one uznawane przez wszystkie 27 państw członkowskich UE oraz przez Szwajcarię, Islandię, Norwegię i Liechtenstein.

Nie można jednak zapominać, że o dokładnych regulacjach dotyczących wjazdu na teren konkretnych państw decydują ich władze. Dlatego też zasady w różnych krajach mogą się między sobą nieznacznie różnić i w niektórych z nich mogą być potrzebne inne zaświadczenia sanitarne.

Paszporty szczepionkowe nie wystarczą poza granicami Unii Europejskiej.

Paszporty covidowe a ubezpieczenie – co trzeba wiedzieć?

Posiadanie certyfikatu covidowego jest dobrowolne i nie stanowi warunku swobodnego podróżowania po krajach Unii Europejskiej. Może on jednak znacznie ułatwić przekraczanie granic. Obecnie wiele państw członkowskich wymaga okazania informacji o stanie zdrowia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. 

Nie jest on jednak konieczny, aby uzyskać ubezpieczenie na wyjazd. Niemniej jednak warto pamiętać, aby każda polisa turystyczna zawierała w sobie elementy chroniące na wypadek zarażenia lub pogorszenia sytuacji covidowej.

Ubezpieczenie turystyczne a Covid-19 – co powinna zawierać polisa?

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – uchroni przed koniecznością ponoszenia wysokich kosztów związanych z leczeniem, wykonywanymi zabiegami oraz innymi usługami medycznymi. Warto jednak zwrócić uwag na wysokość sumy gwarantowanej. Powinna ona być odpowiednio duża oraz adekwatna do miejsca wyjazdu, aby w całości mogła pokryć koszty związane z zaistniałymi szkodami. Nie powinna wynosić mniej niż 100 000 PLN. 
 • Pokrycie kosztów transportu medycznego – opłaty za powrót o kraju w asyście medycznej lub specjalnym środkiem transportu mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego też warto upewnić się, że wykupiona przez nas polisa zapewni zabezpieczenie w takim zakresie.
 • Assistance – zagwarantuje ubezpieczonej osobie i jej bliskim opiekę i pomoc w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku podczas wyjazdu. To nie tylko wsparcie w formie najważniejszych informacji czy technicznej porady, lecz również pokrycie kosztów takich jak nocleg, przyjazd członka rodziny do poszkodowanego, czy wcześniejszy powrót do kraju. Pakiet assistance zapewnia często również opiekę nad dziećmi, kiedy ich opiekunowie lub rodzice są osobami poszkodowanymi.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – istotne szczególnie w sytuacji, gdy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku straty lub uszczerbku na zdrowiu doznają osoby trzecie. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC ochroni nas przed często wysokimi kosztami będącymi następstwem spowodowania szkody, a nasze polisa pokryje sumę odszkodowanie dla osób, które doznały szkody wskutek naszego działania.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto zatroszczyć się, aby gwarantowana suma takiego ubezpieczenia była odpowiednio wysoka.
 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – na ten element warto zwrócić uwagę zwłaszcza, gdy na urlop zabieramy ze sobą sprzęt sportowy lub elektroniczny, który zazwyczaj jest bardzo cenny. Ubezpieczenie bagażu zapewni nam wypłatę odszkodowania w razie zniszczenia lub kradzieży sprzętu/bagażu.

Polisę turystyczną dodatkowo można rozszerzyć o ochroną dla aktywnych, zdarzenia, do których może dojść pod wpływem alkoholu czy ubezpieczenie chorób przewlekłych.

Ubezpieczenie na wakacje z ochroną COVID-19
Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena
Signal Iduna
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
0 zł
3,31 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarza przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
5,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
7,70 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarza pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Europa
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
19,00 zł
1 os. / 1 dni
Dodatkowo: NNW: 45 155 zł OC: 451 155 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Ubezpieczenie na wakacje z ochroną COVID-19
Signal Iduna
3,31 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
90 357 zł
Ratownictwo
27 161 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 15 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztów testu zleconego przez lekarza przedłużony pobyt opiekuna w razie zachorowania dziecka
Proama
5,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
100 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
0 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym zleconego przez lekarza lub placówkę medyczną przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu
AXA
7,70 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 zł OC: 250 000 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu zleconego przez lekarza pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny
Europa
19,00 zł 1 os. / 1 dni
Koszty leczenia
1 354 651 zł
Ratownictwo
451 550 zł
Bagaż
4 516 zł
Dodatkowo: NNW: 45 155 zł OC: 451 155 zł leczenie w razie zachorowania na Covid-19 pokrycie kosztu testu z wynikiem pozytywnym przedłużony pobyt z powodu zachorowania dziecka pokrycie kosztów izolacji w wyniku pozytywnego testu pokrycie kosztów kwarantanny

W obecnej sytuacji najlepszym wyjściem będzie zakup ubezpieczenia online. W tym celu warto skorzystać ze naszej porównywarki która zestawi ze sobą oferty różnych ubezpieczycieli. Będziemy zatem mogli dokładnie przyjrzeć się elementom konkretnych ubezpieczeń i wybrać tę najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb.

4.2/5 - (5 głosów)

Paszporty Covidowe - Co warto wiedzieć?
 1. Paszporty szczepionkowe od 1 lipca 2021 roku obowiązują na terenie Unii Europejskiej.
 2. Certyfikat ten zaświadcza, że jest się bezpiecznym w kontekście zarażania koronawirusem.
 3. Taki dokument mogą otrzymać osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub posiadający negatywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.
 4. Oprócz paszportu szczepionkowego w podroż warto wziąć ubezpieczenie gwarantujące wsparcie w razie zachorowania na Covid-19 i nie tylko.
Porównaj cenę ubezpieczenia turystycznego
Redakcja

Oceń artykuł:

4.2/5 - (5 głosów)
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments